En forkortet versjon av dette innlegget sto på trykk i Aftenposten 06.02.2007.

 

 

Europa islamiseres

 

 

Av Dr scient Ole Jørgen Anfindsen, redaktør, HonestThinking

 

Jahn Otto Johansen skriver i sin Signert-artikkel 31. januar, under overskriften Ingen fare for islamisering, blant annet følgende:

 

”Den største feil som gjøres, er å fremstille muslimer som en homogen masse. Den blodige strid mellom sunnitter og shiamuslimer burde ha åpnet øynene på dem som gir et så forenklet bilde av verdens muslimer.”

 

Dette sies i konteksten av den generelle debatten om innvandring og islam. Denne kritikken rammer alle oss som advarer mot dagens utvikling, og som argumenterer for et annet innvandringspolitisk regime. Men med unntak av anonyme nettdebattanter, kjenner jeg ikke til en eneste aktør i innvandringsdebatten som er skyldig i slike overforenklinger.

 

Så hvem er det egentlig Johansen sikter til? Enten bør han kunne belegge sine sterke påstander med eksempler, eller så bør han trekke dem tilbake.

 

Han skriver dessuten: ”ikke mer enn 3,5 prosent av Europas befolkning [er] muslimer, og selv med store fødselstall vil de aldri kunne bli en dominerende gruppe, heller ikke i Norge.”

 

Dette stemmer ikke. Selvsagt vil muslimer, med dagens innvandringspolitiske regime, etter hvert bli dominerende både i Europa og Norge. Det er bare et spørsmål om hvor lang tid det vil ta, og svaret ligger sannsynligvis ett eller annet sted mellom 50 og 150 år. En elementær feil mange gjør når de skal regne på dette, er at de forutsetter at vi har å gjøre med en lineær (les: langsom og gradvis) prosess, hvilket neppe vil være tilfellet.

 

Dette kan selvfølgelig underbygges med solide argumenter, samt en mengde henvisninger til bøker og tidsskriftsartikler. Plassen tillater ikke det nå, men et ganske interessant eksempel utgjøres av den muslimske tenketanken Islam-Archive Central Institute, som nylig offentliggjorde beregninger som tilsier at Tyskland vil få muslimsk majoritet i 2046. Artikkelen Europe's Angry Muslims fra juli/august-nummeret av Foreign Affairs i 2005 er også relevant.

 

Johansen har fremmet påstander som er fullstendig misvisende, og som ikke tjener til noe annet enn å skape falsk trygghetsfølelse hos leserne. Europa står overfor dramatiske forandringer både politisk og demografisk, og det er på tide at vi slutter å late som noe annet. Som professorene Bernard Lewis og Bassam Tibi begge gjerne sier det: ”Enten islamiseres Europa, eller så europeiseres islam.”

 

 

Tilbake til HonestThinking