Dette innlegget sto på trykk i Vårt Land 01.03.2007.

 

 

Eurabia

 

 

Av Ole Jørgen Anfindsen, redaktør, HonestThinking

 

Vårt Land ga etter min mening en saklig og god omtale av Hallgrim Bergs nye bok i sin reportasje 23. februar. Men jeg ber om å få komme med noen presiseringer når det gjelder avisens omtale av min lille birolle ifm lanseringen.

 

VL skriver at jeg advarte ”om at kampen er tapt dersom vi ikke klarer å stanse den demografiske bomben med høye fødselstall blant muslimske kvinner”. Det stemmer nok ikke helt, for det er en annen faktor som har mye større betydning for den demografiske utviklingen, og det er nettoinnvandringen (kilde: SSB).

 

Og selv om Berg i sin bok henviser til min kritikk av SSB når det gjelder byråets befolkningsfremskrivninger, så blir det å ta litt for hardt i når VL omtaler meg som ”mannen bak [de] beregningene” som viser at Norge kan få muslimsk flertall i 2050, kanskje enda tidligere dersom utviklingen blir tilstrekkelig ikke-lineær (mer info på www.honestThinking.org/ssb/).

 

Dette er ikke bare tall jeg har puslet med på egen hånd, men tall som stemmer overens med artikler og bøker fra en rekke forfattere. For all del, det kan hende at en slik prosess vil ta lengre tid enn 40 – 50 år, poenget er ganske enkelt at utviklingen er uhyre dramatisk, og at dette fremdeles underkommuniseres til allmennheten.

 

Kristenfolket ser ut til å være lammet av en blanding av snillisme, feighet og kunnskapsløshet når det gjelder den demografiske utviklingen. Det er betydelig fare for at Europa kan komme til å oppleve en balkaniseringsprosess som vil få oppløsningen av Jugoslavia til å blekne. Alternativt kan hele kontinentet bli innlemmet i Eurabia, slik meget sterke krefter jobber målbevisst for.

 

Vi er allerede nå i en situasjon der taushet og unnfallenhet er ukristelig. Sinnelagsetikk kommer til kort her; vi må også trekke inn konsekvensetikk. Og konsekvensene av det multikulturelle selvbedraget vil sannsynligvis bli enorme. Det er slett ikke utenkelig at Europa er på vei mot et nytt blodbad, og selvrettferdige, arrogante og bedrevitende kristne har en betydelig del av ansvaret. Saltet har mistet sin kraft for lengst, ser det ut til.

 

Selvsagt skal vi ha dialog både med muslimer og andre. Men man kan ikke forvente at ens dialogpartner skal vise respekt for en motpart som ikke engang har selvrespekt. Bergs bok er ikke perfekt, men den er viktig. Han har valgt en provoserende og konfronterende stil, men det er ingen unnskyldning for at ikke enhver kristen leder og politiker bør føle seg forpliktet til å lese den. Grundig.

 

 

Tilbake til HonestThinking