Kommentar, HonestThinking, 06.11.2005.

 

 

En norsk Oriana Fallaci

 

 

Av Ole Jørgen Anfindsen, redaktør, HonestThinking.org

 

 

Religionshistoriker Torkel Brekke hadde 29.10.2005 en artikkel i Aftenposten om Nina Witoszek, som er vinner av årets Fritt Ord-pris, og kåret av Dagbladet til en av "landets ti viktigste intellektuelle". Han mener hun er Norges svar på Oriana Fallaci.

 

Brekke kritiserer ikke minst Witoszek for hennes støtte til USAs krig i Irak. HonestThinking tror at invasjonen i Irak har vært et stort feilgrep. Den bygget på løgn, og har dessuten vært gjennomført med mangel på respekt for krigens regler. Vi er derfor enige med Brekke i at Witoszeks holdning til dette spørsmålet er verdt å drøfte, uten at vi selv har tenkt å delta i det ordskiftet. Men det er noen andre forhold ved Brekkes artikkel vi ønsker å kommentere.

 

Muslimsk dominans i Vesten?

 

Brekke skriver: "Fallacis budskap er at muslimene har satt i gang en global hellig krig - jihad - mot Vesten med det formål å erobre verden både åndelig og territorielt, mens Vesten i sin forvirrede toleranse ikke gjør motstand." Brekke mener tydeligvis at dette bare er tull, og han sammenligner det med tanken om en "zionistisk verdenskonspirasjon". Det overrasker oss.

 

Det er et par viktige forskjeller mellom de zionistiske og islamistiske bevegelsene som bør nevnes i denne sammenhengen. Den ene har å gjør med at jødene i global sammenheng er få, mens antallet muslimer er svært mye større, og dessuten i sterk vekst. Det betyr at islamistene faktisk har muligheter for å nå sine mål, så sant de kan lykkes med å mobilisere en tilstrekkelig stor andrel av verdens muslimer. Hvordan jødene skulle kunne klare å oppnå verdensherredømme, er vanskeligere å forstå.

 

Det andre forholdet som bør nevnes, er at påstandene om at jødene skulle ha ambisjoner om å oppnå verdensherredømme, ikke ser ut til å være stort annet enn akkurat det, nemlig påstander. Vi kjenner i hvert fall ikke til verifiserte utsagn fra jøder som tilsier at dette er noe som har signifikant oppslutning. Også her er situasjonen totalt annerledes på islamistisk hold, der man overhode ikke legger skjul på hva som er det langsiktige målet. Vi trodde dette var alment kjent, gitt at enhver som gidder å søke litt på nettet, vil kunne finne en rekke bekreftelser.

 

Et godt eksempel er nettstedet Islamic-world.net. De hevder om seg selv at de er ”the world's largest Islamic website” (når det gjelder stoffmengde), og hevder dessuten at ”Islamic-World is now accessed 2.5 million times per month by visitors from about 130 countries”. Vi har sakset følgende fra deres programerklæring:

 

It is our firm belief that the unique social and historical conditions of our time, combined with new knowledge in the fields of science and technology, make it not only possible but highly likely that within a generation or so we will live in a fully and truly Islamic World.

Det er selvsagt interessant å forsøke å kartlegge hvor stor andel av Vestens muslimer som ønsker at islam skal bli en dominerende kraft i de samfunnene der de bor. Men enten dette er en målsetting som har oppslutning fra majoriteten eller minoriteten av dem, så kan vi ikke forstå at det er fonuftig å late som om denne problemstillingen er irrelevant. Dagens innvandring- og integrasjonspolitikk stimulerer de mest radikale kreftene innen islam, og det må vi forholde oss til. Brekke skaper derimot inntrykk av at problemstillingen er uviktig, eller til og med latterlig. Det forundrer oss.

Relativisme og kulturradikalisme

Brekke konstaterer oppgitt at Witoszek hevder ”Det er relativismen som er vår tids fare, og den moralske klarhet som er den nødvendige motvekt [...] [samt at den] nye postmoderne kulturradikalismen, [...] som er påvirket av franske filosofer, har bidratt til å utslette skillet mellom gohet og ondskap, sannhet og løgn.”

Vi tror Witoszek er inne på noe vesentlig her, men Brekke virker fremmed for tanken på at hun i det hele tatt fortjener å bli tatt på alvor på dette punktet. Dels lurer vi på hvilket grunnlag Brekke har for avfeie Witoszek på en så lettvint måte. Er det ikke nettopp slik at Europa, for hvert år som går, stadig sterkere får smake konsekvensene av mange tiårs lefling med nettopp den type intellektuelle strømninger som Witoszek kritiserer?

Dels er det en skjebnens ironi at Brekke forsvarer fransk relativisme og kulturradikalisme samtidig med at svært alvorlige opptøyer bryter ut i Frankrike, ikke minst som en konsekvens av franske intellektuelles manglende evne til og interesse for å forstå virkeligheten (i det denne kommentaren skrives, minner situasjonen i Frankrike mer og mer om borgerkrig). Og om vi ikke husker feil, var det også Brekke som, like før muslimske fundamentalister 11 mars 2004 drepte 191 og såret 1460 i Madrid uttalte til Aftenposten noe slikt som at ”fundamentalisme er ikke farlig”. Vil han bli litt mer forsiktig i fremtiden, eller har han tenkt å fortsette som om ingenting har hendt?

 

Tilbake til HonestThinking.org