Dette innlegget sto på trykk i Vårt Land 04.01.2007.

 

 

En tredje vei?

 

 

Av Ole Jørgen Anfindsen, redaktør, HonestThinking

 

Joachim F. Grüns kronikk Finnes en tredje vei? (VL 27/12) er meget tankevekkende, og bør være obligatorisk lesning for enhver samfunnsengasjert kristen. Jeg har lenge vært skuffet over at så få kristne ledere interesserer seg for det ubehagelige forhold at dagens innvandringspolitikk høyst sannsynlig ikke er bærekraftig.

 

Grün treffer etter min mening spikeren på hodet når han beskriver hvordan kristen nestekjærlighet overfor fremmede mennesker her og nå, kan komme i konflikt med våre langsiktige forpliktelser.

 

Han skriver om å sette "Europas verdier og våre barns fremtid på spill", om en "trussel for våre barnebarns fremtid" og om at dersom vi ikke kan "utelukke en voldelig verdikonflikt" da "må veksten av den muslimske befolkningen begrenses for fredens og kjærlighetens skyld".

 

Problemene handler riktignok om mer enn bare spenningen mellom islam og kristendom, men dette er uansett radikale ord rett inn i et etisk dilemma som de fleste kristne ledere kvier seg for i det hele tatt å snakke om. Faktisk virker det som om majoriteten av kristne ennå ikke har innsett at vi virkelig står overfor et dilemma her. Mange opptrer som om det handler om nestekjærlighet kontra kynisme, men så enkelt er det altså ikke.

 

Hvor lenge må vi vente før vi ser at biskoper, prester, pastorer, rektorer, journalister, redaktører, generalsekretærer og andre ledere sørger for at hele problemkomplekset rundt innvandring får den oppmerksomhet det fortjener? Kun ett annet spørsmål har like stor betydning for en bærekraftig utvikling i våre samfunn, og det er miljøspørsmålet.

 

 

Tilbake til HonestThinking