Dette innlegget sto på trykk i Klassekampen 28.11.2006.

 

 

Frp-regnskapet

 

 

Av Ole Jørgen Anfindsen, redaktør, HonestThinking

 

Terje Skaufjord har 14/11 en to-siders artikkel i KK der hans sentrale poeng er at Frps negative holdning til innvandring har bidratt til å holde mange innvandrere utenfor arbeidslivet, ført til at de rammes av rasistiske holdninger i hverdagen, osv, hvilket har påført samfunnet store kostnader. Han tar derfor til orde for det han kaller et Frp-regnskap, der man tallfester hva Frps argumentasjon i media gjennom mange år har påført samfunnet av tap.

 

Dette er en interessant tanke. Det sier seg selv at det finnes en del områder der det ikke er mulig å stille kritiske spørsmål uten at man samtidig påvirker de forholdene som kritiseres. Det er derfor godt mulig at Skaufjord har rett, og at Frp faktisk har påført samfunnet en kostnad. Det er alltid en fordel å få fakta på bordet, så jeg vil oppfordre Skaufjord til å gå videre med saken.

 

Nå er det selvsagt ikke slik at enhver innvandrer som er deprimert eller arbeidsledig kan skylde på Frp for den situasjonen han eller hun er i, men Frp kan altså være skyld i en viss prosentandel av problemene. For å finne ut hvor stor, må man spørre hvordan situasjonen i Norge hadde vært dersom vi ikke hadde hatt Frp. Et forskningsprosjekt for å finne et skikkelig svar, vil koste mye penger, og Skaufjords forslag risikerer å strande på grunn av manglende finansiering, men en pekepinn på hva svaret er, kan vi finne ved å se til Sverige.

 

Der har man aldeles ikke hatt noen norske eller danske tilstander, nei. Den statlige kringkastingen kunne for en del år siden presentere et program der en svensk politiker, ved hjelp av skjult mikrofon, var blitt knepet i å uttrykke bekymring for hva innvandringen etter hver ville gjøre med Sverige. Hans politiske karriere tok slutt der og da, noe SVT, slik jeg den gangen oppfattet det, var meget stolt over å ha forårsaket.

 

Det Skaufjord ønsker, er altså å se differansen mellom hva det koster å ha innvandring henholdsvis med og uten Frp i alle kanaler. Fine greier! Ta svenskenes sosiale kostnader knyttet til innvandringen, del disse på to (siden Norge bare er halvparten så stort), og kompensér så for innvandrerandelen i befolkningen. Til slutt trekker man fra de tilsvarende norske tallene, og ser om svaret blir et negativt eller positivt tall. Det vil gi en ”ballpark figure” for det tallet Skaufjord så gjerne vil se.

 

Eller vil han virkelig det? Kanskje Skaufjords utspill bare er tom retorikk, og at han egentlig helst vil slippe å få svar på det spørsmålet han har stilt. Kanskje han bare er nok en person i rekken av innvandringstilhengere som febrilsk forsøker å legge skylden på andre for det multihelvetet de begynner å skjønne at de har bidratt til å brolegge veien til?

 

 

Tilbake til HonestThinking