Dette innlegget sto på trykk i Agderposten 10.11.2006.

 

 

De som har fremtiden bak seg

 

 

Av Ole Jørgen Anfindsen, redaktør, HonestThinking

 

Professor Thomas Hylland Eriksen er ikke snau. Han har lenge vært en av de fremste representanter i Norge for en bestemt type elite som finnes i alle europeiske land, og som litt forenklet kan sies å ha vært arkitektene bak det multikulturelle prosjektet.

 

Dette prosjektet har aldri har hatt bred støtte i det norske folk, var allerede i utgangspunktet uhyre dristig, og viser seg nå mer og mer som en fiasko. Som Morten A. Strøksnes skriver i Ny Tid 3. november: ”Det er offisielt nå: Integreringspolitikken har feilet”.

 

Hylland Eriksen er enkelt sagt i ferd med å bli innhentet av virkeligheten, og har snart ikke andre argumenter igjen enn de som er basert på sinnelagsetikk, men er aldeles ikke villig til å innrømme nederlaget. Og hva er det vanligste knepet å ty til når man har forårsaket problemer for folk, men ikke er voksen nok til å ta ansvar for egne feilvurderinger? Jo, man skylder på andre.

 

Og vi har sett en rekke indisier den siste tiden på at Hylland Eriksen og andre bevisst går inn for å legge skylden på andre for de svært alvorlige etnisk-religiøse motsetningene som nå vokser seg sterkere over hele Europa for hver dag som går. Helt konkret er Hege Storhaug fra Human Rights Service, Hans Rustad fra document.no, og undertegnede gjentatte ganger blitt fremstilt som folk som hisser opp stemningen eller på andre måter skaper motsetninger.

 

Hadde det bare ikke vært for innvandringsskeptikerne, så hadde det multikulturelle prosjektet gått så mye bedre, er det underforståtte budskapet. Men det kan umulig stemme. Det er bare å se til Sverige, der har man knapt hatt den type debatt både Hylland Eriksen og andre er så bekymret for. Til gjengjeld har landet enda større problemer enn Norge.

 

Men ordbruken skal nå trappes kraftig opp, ser det ut til, og Hylland Eriksens store artikkel i Agderposten 1. november er noe av det drøyeste hittil: ”Problemet med de ivrige anti-islamistenes posisjon er dens håpløst ensidige og overforenklende blikk på verden, samt at den ikke ser ut til å tilby andre løsninger enn etnisk rensning eller tvangsassimilasjon.”

 

Den som bruker så sterke ord, bør ha solid dokumentasjon å legge frem. Det har Hylland Eriksen ikke. Tvert imot, så er dette bare nok en illustrasjon på at Hylland Eriksen nå står med ryggen mot veggen, og derfor er villig til nesten hva som helst for å skyve skylden over på andre for tingenes begredelige tilstand.

 

For den som setter seg inn i hva HonestThinking står for, vil finne at vi om og om igjen har tatt til orde for å få kontroll over situasjonen før problemene blir for store. Fortsetter vi som nå, kommer det hele høyst sannsynlig til å ende med en katastrofe, helt uavhengig av om vi har innvandringsdebatt eller ikke.

 

Jeg ønsker at Norge være et godt land å bo i både for nordmenn og minoriteter. Men takket være det mest halsbrekkende, politiske eksperimentet i Europa i etterkrigstiden, står valget nå mellom pest, kolera og hestekur. Dessverre.

 

 

Tilbake til HonestThinking