Dette innlegget sto på trykk i Klassekampen 23.11.2006, og publiseres på  HonestThinking etter avtale med forfatteren.

 

 

 

«Hitlers skygge»

 

 

Av Shoaib Sultan, shoaib.m.s (at) gmail.com

 

 

Ole Jørgen Anfindsen kom med et svar på mitt innlegg i klassekampen 4/11 som jeg mener fortjener et svar. Jeg er enig med Anfindsen i at Walid al-Kubaisi bruker sterke ord i sin kronikk, som jo utløste denne debatten. Men gjør det al-Kubaisi's ordbruk nødvendigvis feil? At Anfindsen føler seg krenket og svertet er forsåvidt godt å høre, det bekrefter jo det jeg mener om at han ikke støtter de ekstremistiske grupperingene som jeg dessverre alikevel tror at han underbygger med sin argumentasjon.

 

 

Vedrørende al-Kubaisis innlegg er kan man jo spekulere i hva han egentlig mener med Hitlers skygge, jeg overlater den forklaringen til al-Kubaisi selv. Men som jeg påpekte i mitt innlegg er det en gedigen forskjell mellom Hitler før og etter den industrielle mordet på jødene. Selvsagt er Hitlers navn for all fremtid knyttet til holocaust, men jeg selv mener ihvertfall at hetsingen av muslimene idag kan sammenlignes med hetsingen og forfølgelsen av jødene i mellomkrigstidens Tyskland. Om det rettferdiggjør bruk av metaforer som «Hitlers skygge» er et spørsmål andre må vurdere. Jeg vil ihvertfall ikke tolke det dithen at et slikt argument nødvendigvis vil si at man faktisk støtter ideologien Hitler stod for, men heller at man bør ta et grundig blikk på sin egen argumentasjon, og se hvor farlig lik man står noe man selv mener å ta totalt avstand fra. Det minner meg om et forsøk en lærer i California gjorde med elevene sine og facisme som ideologi. Forsøket ble filmatisert i 1981 i en film ved navn «bølgen». Jeg tror at mange av dagens «anti-islamister» i retrospekt vil se at de uvitende støttet krefter de ikke vil være så stolte av.

 

 

Anfindsen forklarer greit i sitt innlegg hvordan han mener at den rådende diskursen har «råtnet på rot», og at hans vinkling på nyhetsformidlingen på nettstedet han redigerer har et mål om et paradigmeskifte. Men jeg undres da over om Anfindsen ikke ser at han ved denne fremstilling av disse «anomaliene» som normen, gir næring til facismens flammer. Jeg er forsåvidt ikke enig med Anfindsens analyse av dagens innvandrerpoltikk heller, og mener at Anfindsens dommedagsscenarier av borgerkriger og «det som verre er» av fremtiden faktisk er akkurat det.  

 

 

Jeg ønsker ikke å trekke inn Hitler inn i enhver diskusjon, men samtidig merker jeg meg med engstelse de mange likhetstrekkene mellom mellomkrigsårene og situasjonen muslimene i Europa opplever idag. Men jeg er enig med Anfindsen i at en skal være forsiktig med å trekke lignelsene for langt, også fordi det gir en utvannnende effekt. 

 

 

Jeg tror ikke at parameterne Anfindsen nevner, religion, etnisitet språk eller kultur vil rive verden i stykker. Jeg skriver med vilje verden, og ikke den «vestlige verden», da jeg faktisk bryr meg om den verden som ikke er i «vesten» også. Jeg tror at konflikter som tilsynelatende har med disse faktorene å gjøre ofte har andre motiver. Men det blir en helt annen diskusjon. 

 

 

 

Tilbake til HonestThinking