Dette innlegget ble sendt til Dagbladet som en replikk til innlegget fra Thomas Hylland Eriksen og Halvor Finess Tretvoll i samme avis 18.10.2006. Dagbladet valgte imidlertid å sette strek for debatten, så dette innlegget publiseres direkte på HonestThinking 20.10.2006.

 

 

Den forutgående debatten i Dagbladet:

 

 

Samfunnsvitenskapenes ansvar

 

 

Av Ole Jørgen Anfindsen, redaktør, HonestThinking

 

Thomas Hylland Eriksen og Halvor Finess Tretvoll kommer 18/10 med det de kaller en sluttreplikk til meg. Deres hovedpoeng er ”at samfunnsvitenskapen ikke er i stand til å forutsi samfunnsutviklingen. I beste fall deltar samfunnsforskere i scenariebygging, hvor flere alternativer presenteres”.

 

Det er flere gode grunner til at samfunnsvitenskapene har mer begrensede muligheter til å komme med forutsigelser enn hva naturfagene har. Greit. Men bildet her er ikke svart-hvitt. Selv om det finnes en rekke spørsmål som vanskelig kan besvares, så finnes det mange som kan. La meg gi noen eksempler.

 

Vil det bli gjennomført folkemord mot europeere i vårt århundre, slik ekstreme islamister truer med (”Be prepared for the real holocaust”)? Det kommer an på flere ting, og ingen har noe sikkert svar. Vil det bli borgerkrig i Frankrike før 2015? Kanskje, kanskje ikke. Det er helt greit at Eriksen og Tretvoll ikke vil gå ut med klare svar på slike spørsmål.

 

Men la oss se på noen mer jordnære problemstillinger. Utallige skoler over hele Europa opplever økende lærings- og disiplinproblemer. Gjengvoldtekter, vold, ran og mord øker i en rekke europeiske storbyer. Stadig flere europeere blir i praksis fordrevet fra sine boområder av ikke-vestlige innvandrere. Er de nevnte fenomenene (og utallige andre) bare forbigående problemer, eller er dette symptomer på at noe er i ferd med å gå alvorlige galt?

 

Ikke bare er det mulig å besvare slike spørsmål, det bør også være en moralsk plikt å gjøre det. Å nekte å svare på denne type spørsmål, er det samme som å innrømme at politikerne og deres samfunnsvitenskapelige premissleverandører ikke har peiling på hva de holder på med, og at det multikulturelle prosjektet er ren gambling.

 

 

Tilbake til HonestThinking