Dette kommentaren publiseres på HonestThinking 08.01.2006, og sendes samtidig til Jyllands-Posten som et leserbrev vi ber om å få satt på trykk.

 

For en god oversikt over denne saken, se Oddbjørn Leirviks Interreligiøse nyheiter, under overskriften "KARIKATURAR AV PROFETEN MUHAMMAD".

 

Gjensidig respekt – åpent brev til Jyllands-Posten

 

 

Av Ole Jørgen Anfindsen, redaktør, HonestThinking

 

Dersom vi skal ha håp om å snu den negative trenden med stadig sterkere motsetninger mellom muslimske innvandrere og den opprinnelige befolkningen i ulike europeiske land, er det flere forutsetninger som må oppfylles. En av dem er at man behandler hverandre med respekt. Vi må være tydelige, snakke sant selv når det er ubehagelig, kritisere der det er påkrevd, osv. Javisst, alt dette og mere til må vi gjøre. Men ingen av disse tingene er til hinder for at vi behandler våre medmennesker med respekt.

 

Vi har med stigende uro betraktet kontroversen omkring Muhammed-tegningene i Jyllands-Posten, og vi har kommet til at vi her må markere vår uenighet med en rekke mennesker og organisasjoner vi ofte ellers støtter: HonestThinking kan ikke se at det på noen som helst måte er påkrevd eller nødvendig å provosere muslimer ved å publisere slike tegninger. Vi kan ikke forstå at det er kommet noe godt ut av dette, tvert imot så frykter vi at man har gjort betydelig skade for lang tid fremover.

 

For det første mener vi at den debatt og tilhørende kritikk som er en umistelig del av ethvert levende demokrati, kan føres uten at man krenker det som for andre er hellig. Dette gjelder i forhold til enhver religion, ikke bare islam. Det å lage karikaturtegninger, komme med nedsettende bemerkninger, eller på andre måter krenke det som for en troende er hellig, er unødvendig.

 

For det andre mistenker vi at dette til en viss grad kan ha sammenheng med en generell likegyldighet overfor alt som har å gjøre med metafysikk, eksistensielle spørsmål og/eller religion å gjøre. Folk som mener at slike spørsmål er uinteressante, har ofte en lei tendens til å bli nedlatende og arrogante overfor dem som har en annen holdning. Det er uheldig.

 

For det tredje (og dette henger selvsagt sammen med forrige punkt) mistenker vi at dette er nok et utslag av den formen for toleranse som på den ene siden innebærer at man er ivrig tilhenger av omfattende innvandring fra muslimske land, mens man på den annen side forventer at muslimene skal tilpasse seg våre sekulære samfunn. HonestThinking har lenge påpekt at dette dypest sett vitner om manglende forståelse og respekt for både islam og muslimer, og at det gjerne koker ned til en holdning som sier ”kom som du er, men bli som oss”.

 

Dette henger forøvrig sammen med den kollektive naivitet som har preget vesteuropeiske politikere i hele etterkrigsperioden. Dessuten sier det noe om folk som gjerne soler seg i glansen av sin påståtte ”toleranse”, men som ikke alltid er så tolerante når det kommer til stykket likevel.

 

Vi ser at det kan være vanskelige avveininger her mellom ytringsfrihet og respekt, og vi har ingen tro på å bruke rettsapparatet for å stoppe slike ting som Jyllands-Postens tegninger. Vi mener ganske enkelt at avisen har kommet skjevt ut, og at man i fremtiden bør finne et bedre balansepunkt mellom kryssende hensyn. Vår anbefaling er at man biter i det sure eplet, og gir muslimene en unnskyldning.

 

Ingen vil lytte til kritikk som kommer fra en som viser nedlatenhet og arroganse. Gjensidig respekt er en forutsetning for dialog.

 

 

Tilbake til HonestThinking