Kommentar, HonestThinking, 14.01.2006.

 

 

Antirasistisk Senter og FOMI

 

 

Vi registrerer at Antirasistisk Senter (ARS) tidligere denne uken valgte å gå til anmeldelse av Forum mot Islamisering (FOMI). ARS skriver: "Antirasistisk Senter har i dag anmeldt en artikkel for brudd på straffelovens §135a – den såkalte rasisme-paragrafen. Artikkelen 'Vestlige muslimers rasistiske voldtektsfest' er publisert på nettsidene til FOMI – Forum mot islamisering, og inneholder uvanlig grove og krenkende påstander om muslimer i Norge."

 

Forholdet mellom HonestThinking og ARS har dessverre vært en smule anstrengt i perioder, men her nøler vi ikke med å markere støtte til organisasjonen. Enten denne saken hører hjemme i rettsvesenet eller ikke, og enten FOMI skulle bli dømt eller ikke, så tar vi sterk avstand fra den type formuleringer som FOMI har gjort bruk av. Vi er enige med ARS i at dette er uakseptabel språkbruk.

 

Samtidig vil vi minne om hva professor Ole Hasselbalch skrev i en kronikk i Jyllands-Posten tidligere denne uken, nemlig at "det er grundliggende i et demokrati, at facts kan bringes frit frem til diskussion, uanset om de måtte belaste nogen".

 

FOMI har gjort to ting: De har (1) oversatt en artikkel fra FrontPage Magazine, og (2) lagt på en del kommentarer til denne artikkelen. Og det er altså i FOMIs egne kommentarer at enhver sans for propoersjoner og rimelighet går tapt. Ved å opptre på denne måten, gjør FOMI det vanskelig å få en saklig debatt i Norge om de spørsmålene FrontPage Magazine tar opp, og de er alvorlige nok:

 

In Australia, Norway, Sweden and other Western nations, there is a distinct race-based crime in motion being ignored by the diversity police: Islamic men are raping Western women for ethnic reasons. We know this because the rapists have openly declared their sectarian motivations.

 

Dette viser at det finnes skremmende holdninger blant en del muslimske menn, noe som altså mange vestlige kvinner må betale dyrt for. Dersom ARS eventuelt skulle mene at det er galt av FrontPage Magazine å belyse dette spørsmålet, eller at det var galt av FOMI å oversette og gjengi artikkelen, så er vi uenige.

 

Vi mener det er en forsømmelse at dette spørsmålet ikke er blitt grundigere belyst i media for lengst, noe bloggeren Fjordman tok opp i en tankevekkende artikkel i desember. FOMIs oppførsel er riktignok et glimrende eksempel på det VGs kommentator Anders Giæver omtaler som ”retorisk rabiate norske anti-islamister på nettet”, men den typen alvorlige overtramp som FOMI har begått, er dessverre et symptom på at media ikke har gjort jobben sin de siste 30 - 40 årene.

 

 

Av Ole Jørgen Anfindsen, redaktør, HonestThinking

 

PS: HonestThinking har siden begynnelsen av 2005 hatt (med visse mindre justeringer) følgende kommentar om FOMI liggende på vår lenkeside: ”Dette nettstedet lages åpenbart av kunnskapsrike folk, men er preget av en språkbruk man vanligvis ikke forbinder med seriøs debatt. Mye av stoffet deres må karakteriseres som ren hetsing av muslimer. Dette skaper minst to problemer: (1) FOMI blir neppe lyttet til selv der man har gode argumenter, og (2) det bidrar til polarisering, hvilket vanskeliggjør den debatten om islam som Norge og Europa trenger. Vi oppfordrer derfor FOMI til å vurdere om nevnte språkbruk virkelig er formålstjenlig.”

Denne kommentaren er tydeligvis mer aktuell enn noensinne, og vi gjentar vår oppfordring til kritikere av dagens innvandringspolitikk om å besinne seg og avstå fra all bruk av usaklige virkemidler i debatten.

 

Tilbake til HonestThinking