Denne artikkelen publiseres av HonestThinking 15.02.2006. Tredje siste avsnitt modifisert 16.02.2006.

 

 

Når det faller i Fisk

 

 

Av Ole Jørgen Anfindsen, redaktør av HonestThinking

 

 

For ca ti år siden kom Samuel P. Huntington med sin tese om at verden sto foran et sammenstøt mellom sivilisasjoner. Hans opprinnelige artikkel ble etter hvert til en bok, med en enorm mengde fakta som underbygger tesen, samt en rekke forutsigelser som kan avledes fra tesen.

 

På dette uhyre kompliserte området finnes ingen fasit, og Huntingtons kritikere kan selvsagt finne svakheter i hans tese. Det taler imidlertid til dens fordel at den, i hvert fall på visse områder, med stor treffsikkerhet har forutsagt utviklingen som har fulgt siden utgivelsen.

 

Faktisk er det slik at når en politisk kommentator kommer inn på problemene knyttet til det multikulturelle samfunn, så ligger det ofte snublende nær å snakke om at de ulike sivilisasjonene er i ferd med å kollidere. Men for å forsikre seg om at leserne ikke skal finne på å trekke slike konklusjoner, er det blitt ganske vanlig å ta med noen formaninger om ikke å falle i fristelse på det punktet.

 

Klassekampens spaltist Robert Fisk er ikke noe unntak, og 6. februar understreker han at det som nå skjer på bakgrunn av Muhammed-karikaturene, ikke må brukes til å ”fyre opp under det gamle søppelet fra Samuel Huntington om ’sivilisasjonenes sammenstøt’”. Ingen analyse. Ingen argumenter. Bare en påminnelse om den rette tro.

 

Fisk og hans meningsfeller minner meg om enkelte religiøse fundamentalister jeg ble kjent med i oppveksten. Snille og velmenende, men ofte ganske naive. Uansett hva som skjedde i våre liv, hadde man en forklaring. Enten var det Guds velsignelse, eller så var det Gud som ville lære oss en lekse, eller kanskje det var djevelen som var ute etter oss. Man spurte seg aldri om det kanskje var noe grunnleggende feil med selve verdensbildet.

 

Slik er det også med multikulturalistene. De er fundamentalister som tviholder på sitt verdensbilde uansett hvor mange av deres utopiske drømmer som faller i fisk. Fredag 3. februar marsjerte flere hundre militante islamister i London med slagord som lover blodbad i Europa. Slik sett var Fisk litt uheldig med timingen denne gangen (hans artikkel må ha blitt skrevet kort tid før nevnte demonstrasjon). Jeg gjetter imidlertid på at det skal adskillig mer til før en ekte multikulturalist begynner å vakle i troen, for uansett hva som skjer, så ser det ut til at man har nye (bort)forklaringer på lur.

 

Problemet, og dette gjelder fundamentalister av alle slag, er imidlertid at en tankemodell eller et verdensbilde som tilsynelatende kan forklare alt, høyst sannsynlig ikke forklarer noen ting.

 


Vi henviser forøvrig våre lesere til en tidligere artikkel om sivilisasjonenes sammenstøt.

 

Tilbake til HonestThinking