Holdes vi for narr?

Kontaktgruppa for Islamsk Råd Norge og Mellomkirkelig råd for Den norske kirke har utarbeidet en felles uttalelse om Israel/Palestina konflikten (27.05.2004). Der heter det at: ”Vi slutter oss til FNs uttalelser og resolusjoner om den nåværende situasjonen og kravet om at internasjonal lov, folkeretten og menneskerettighetene må overholdes.” Dessuten at ” Vi vil framheve religionenes ansvar for å bidra konstruktivt til å skape fred og rettferdighet, istedenfor å være med på å låse konflikten i destruktive mønster.”

 

Imidlertid, i kronikken ”Terrorteologi i Det Islamske Forbundet” (Vårt Land 17.01) dokumenterer jeg tre alvorlige forhold som samlet viser at verken Det Islamske Forbundet eller Islamsk Råd Norge respekterer innholdet i denne uttalelsen. (1) Jeg dokumenterer at et flertall av verdens sunnimuslimske ledere, anført av Yussuf al-Qaradawi, støtter palestinske selvmordsbombere og kampen for å utslette den jødiske staten Israel; (2) at forstanderen i Det Islamske Forbundet, Basim Ghozlan, støtter både Qaradawi, selvmordsbombere og terrororganisasjonen Hamas; og (3) at Islamsk Råd Norge ikke vil ta avstand fra verken selvmordsbombere eller Basim Ghozlan. Jeg har gjort eksakt dokumentasjon for disse påstandene tilgjengelig på www.honestThinking.org/qaradawi.

 

Det går ikke an å både støtte selvmordsbombere, Hamas og Qaradawi, slik Basim Ghozlan og Det Islamske Forbundet gjør, og også de ovenfor siterte uttalelsene fra Kontaktgruppa. Derfor må Islamsk Råd Norge enten ta avstand fra Basim Ghozlan og Det Islamske Forbundet, eller erklære at de bryter med Kontaktgruppas uttalelser.

 

Mellomkirkelig råd for Den norske kirke bærer nå et spesielt ansvar for å tilse at Islamsk Råd Norge overholder sine forpliktelser. I det videre arbeide bør man vokte seg for å snuble i definisjoner; Mellomkirkelig råd må sørge for at det hersker entydighet klarhet om betydningen av sentrale begreper som ”sivil” og ”okkupasjon” (jf. Qaradawis fatwaer i kildehenvisningen ovenfor). For å være helt sikre på at man ikke snakker forbi hverandre, bør Mellomkirkelig råd dessuten bringe til veie en fellesuttalelse som anerkjenner jødenes prinsipielle rett til å ha en egen stat i Palestina.

 

Så lenge det ikke ryddes opp i disse tingene holdes Mellomkirkelig råd og, dermed, hele Den norske kirke for narr. Det må det bli en slutt på!

 

Jens Tomas Anfindsen, redaktør HonestThinking.org