Av Jens Tomas Anfindsen, redaktør, HonestThinking

 

Forbønn med bismak

Vi er etterhvert blitt ganske vant med at radikale islamister retter drapstrusler mot europeiske politikere, kunstnere, forfattere, skribenter, kollektivreisende, predikanter og filmskapere, for å nevne noen. Nå mistenkes det at en ”bønn” på et islamsk nettsted inneholder en skjult oppfordring til drap av den tyske islamkjenneren og orientalisten Dr. Hans-Peter Raddatz

 

Det er Raddatz siste bok Von Allah zum Terror? Der Djihad und die Deformierung des Westens (Fra Allah til terror? Jihad og vestens deformasjon) som har vekket visse islamisters vrede. Den tyrkisk-tyske redaktøren av det shia-islamske nettstedet Muslim-Markt, Dr. Yavuz Özoguz, publiserte den 9’de september inneværende år en ”bønn” (som også til forveksling kan ligne en besvergelse) over Raddatz, og som fra eksperthold betegnes som en klar oppfordring til drap.

 

Dette er ”bønnen” som antas å kunne inneholde en drapstrussel mot Raddatz:

 

Hvis Islam er slik Herr Raddatz fremstiller den,

måtte da den allmektige Skaper tilintetgjøre

alle tilhengere av denne religionen.

Og hvis Herr Raddatz er en hatpredikant og en løgner,

måtte da den allmektige Skaper straffe ham for hans forbrytelser,

og også alle dem som tross gjentatte henvisninger

til usannheten av hans lære,

likevel fastholder den.

 

Professor i religionsvitenskap ved Marburg-universitetet, Ursula Spuler-Stegemann, sier i intervju med Report Mainz at ”Oppropet mot Herr Raddatz inneholder ganske entydig en drapstrussel forpakt som en bønn, en angivelig bønn som i virkeligheten skjuler en besvergelse”. Professor Spuler-Stegemanns vurdering har fått fagkyndig støtte fra flere hold, og Raddatz og hans familie lever nå under politibeskyttelse.

 

Redaktør Dr. Yavuz Özoguz har i ettertid erstattet Raddatz navn fra bønnen med bokstavene ”xxx”, og hevder han kun har anmodet om Guds rettferdige straff over Raddatz i det hinsidige; oppropet skal på ingen måte ha inneholdt noen oppfordring til vold. Distriktspolitiet i Oldenburg har akseptert denne forklaringen, og det tas ikke ut siktelse mot redaktør Özoguz.

 

NB!

Die Zeit journalist, Dr. Jochen Bittner, blogger (tysk) om sakens videre gang.

 

 

Av Jens Tomas Anfindsen, redaktør, HonestThinking