Denne artikkelen ble publisert direkte på HonestThinking 03.11.2005.

 

 

Innvandreropptøyer i Frankrike

 

 

Av Ole Jørgen Anfindsen, redaktør, HonestThinking

 

 

Kommentar fra HonestThinking (03.11.2005): Vi mener det er påfallende at NRK og TV2 (så langt vi har registrert) lot disse opptøyene pågå i ca en uke før de sendte noe om det på TV. Vi har også inntrykk av at kommentarer som har stått på trykk i norske aviser, i uforholdsmessig stor grad er opptatt av språkbruken til den franske innenriksministeren og/eller politiets fremgangsmåte. Disse forholdene er interessante, javisst, men er det noen som på ramme alvor mener at situasjonen i franske innvandrerforsteder hadde vært vesentlig bedre dersom man bare hadde gjort ting litt annerledes her og der?

Vår vurdering tilsier at det som skjedde i England for noen uker siden, og det som nå skjer i Frankrike, er symptomer på et problemer som stikker mye dypere enn at noen ungdommer er blitt provosert av en fransk politiker som er litt stor i kjeften eller at politiet kanskje ikke har opptrådt så klokt som de burde (uten av vi har grunnlag for å ta stilling til dette siste). Dette handler, slik vi ser det, om at det sannsynligvis er bortimot umulig å lykkes med integrering av innvandrere når den demografiske utviklinen er slik den har vært i Europa de siste 30 årene og vel så det.

Anbefalt bakgrunnsinformasjon: Opprøret bygger på franske verdier, sier en av Frankrikes fremste eksperter på innvandrergettoer, sosiologen og forskeren Sébastien Peyrat. Han er ikke overrasket over de voldsomme opptøyene som har rast i utkanten av Paris de siste nettene, men mener både politi og politikere mangler grunnleggende forståelse for hvordan disse bydelene fungerer. - De har en indre justis helt på siden av det sivile franske samfunnet, sier Peyrat. Det er ungdomsgjenger som har styringen; de er strengt hierarkisk oppbygd, med klare regler for hva som er lov og hva som er straffen dersom reglene brytes. Bydelene er oppdelt i såkalte cités, bestemte kvartaler, der gjenger på opp til 150 ungdommer hersker. - Rangordningen i gjengene bestemmes ut fra alder, viljen til å bryte vanlige lover og regler, fysisk styrke, og av evnen til å slåss, sier Peyrat. Les mer i Bergens Tidende >>>

Bakgrunn (02.11.2005): Gatekampene og opptøyene i visse av Paris' innvandrerbydeler har nå rast siden ca 27. oktober. Natt til 1. november ble en tåregassgranat skutt inn en moské, mens skarpe skudd og molotov-cocktails suste i gatene. Opptøyene skal ha blitt utløst av raseri over at to ungdommer på 15 og 17 år døde da de gjemte seg for politiet i en strømtransformator, hvilket opprørerne mener er politiets skyld.

Både politi og forstadsinnbyggere forbereder seg nå på nok en konfliktfylt natt. Norske medier har vært tilbakeholdne og har ventet lenge med å rapportere om saken, men 01.11.2005 kom i hvert fall disse oppslagene fra Aftenposten, VG, Dagbladet og Bergens Tidende:


Forsiden til Le Monde (fransk) gir tilgang til flere artikler samt fortløpende oppdateringer om saken.

NB! De siste dagers opptøyer er en eskalering av en nærmest permanent opprørstilstand i flere franske innvandrerbydeler. Politiets statistikk viser at 2400 politibiler er blitt satt fyr på i Frankrike hittil i år, 9000 er blitt angrepet.

 

Samfunnsviter Nina Dessau (opprinnelig fransk) satt i panelet i halv-sju-debatten i Oslo 01.09.2005 (som tok utganspunkt i artikler og debattinnlegg fra HonestThinking i Klassekampen). Hun uttrykte da spesiell irritasjon over at HonestThinking har pekt på Frankrike som et eksempel på et land som er i ferd med å få problemer knyttet til den demografiske utviklingen. Hun mente dette var feil, og hevdet i stedet at Frankrike var et eksempel på vellykket integrasjon. Vil hun fremdeles forsvare et slikt standpunkt?

 

HonestThinking mener at når forstedene i en rekke franske storbyer er i en slags permanent tilstand av uro, kriminalitet og bråk, og alvorlige opptøyer kan blusse opp når som helst, da er det et alvorlig signal om at noe er gått galt. Hvor ille må det bli før politikere og intellektuelle i det minste er villige til å vurdere muligheten for at innvandrings- og integreringspolitikken har vært en fiasko? Er det f.eks. noen som ønsker å stå frem og hevde at den siste tids hendelser i Birmingham og Paris er enkeltstående episoder som kunne ha vært unngått om bare politi og myndigheter hadde skjønt hvordan de burde oppføre seg?

 

 

 

Tilbake til HonestThinking