Denne artikkelen ble publisert direkte på HonestThinking medio oktober 2005.

 

 

Slutt for nasjonalstaten?

 

 

Av Ole Jørgen Anfindsen, redaktør, HonestThinking

 

 

De som er bekymret for at Norge i det lange løp ikke kan overleve som nasjonalstat med dagens innvandringspolitikk, blir gjerne forsøkt latterliggjort. Påstander om at etniske normenn etter hvert vil bli en minoritet i sitt eget land blir fremstilt som 'høyreekestrem propaganda', 'feberfantasier', 'dommedagsprofetier', eller, som FAFO-forskerne Anne Britt Djuve og Christian Ruge skriver i Le Monde diplomatique, juli 2005: "Man skal være ganske paranoid for å tenke seg at en nasjons egenart trues av grupper som utgjør mindre enn en prosent av landets befolkning." (Hvor naive kan FAFO-forskere tillate seg å være? - det avgjørende er selvsagt ikke den aktuelle gruppens andel av Norges befolkning i øyeblikket, men forhold som f.eks. gruppens vekstrate og dens globale størrelse.)

Men de samme menneskene som har kommet med nevnte karakteristikker, er etter hvert blitt påfallende ivrige til å forklare folk at dette med nasjoner nå er blitt avlegs.

De siste månedene har det vært en markert økning i temanumre og artikler, konferanser og diskusjonsfora som har ord som 'nasjon', 'nasjonal' eller 'nasjonalisme' i overskriften. Her er noen ferske smakebiter fra pressen, samt en kommentar fra HonestThinking:

Nasjonalstaten er ikke uten betydning. Morgenbladet, 14.10.2005. Av Terje Lauritzsen jr., Fylkesstyremedlem, Oslo Frp.

Nasjonalstaten har utspilt sin rolle. Hva nå? Morgenbladet 05.10.2005. Av Jonas Eilertsen, Unge Venstre.

Nasjonalisme? Morgenbladet 05.10.2005. Av Bjørgulv Braanen, Ansvarlig redaktør, Klassekampen.

Debatt på norsk. Morgenbladet 30.09.2005. Av Lena Lindgren.

Nasjonalisme på norsk. Morgenbladet 30.09.2005.

Vi bør se kritisk på nasjonsbegrepet. Stavanger Aftenblad, 14.09.2005. Nordmenn burde lære seg at det går an å ha en kulturell og språklig identitet uten å bli politisk eksklusiv, mener Thomas Hylland Eriksen.

Nasjonen er et blindspor. Klassekampen 20.09.2005. Ottar Brox' nasjonalisme og innvandringsmotstand har vært en stor skade for det norske samfunnet. Han har ødelagt for venstresida, hevder forfatterkollektivet Stian Bromark og Dag Herbjørnsrud (B&H).

B&H får i Klassekampen 22.09.2005 svar fra Ottar Brox, som bl.a. skriver: "Forfatternes angrep på 'nasjonalismen' kan brukes som lærebokeksempel på de demagogiske muligheter som oppstår når en bruker samme ordet for svært ulike, og tildels motsatte fenomen. Det var 'nasjonalisme' som fikk Hitler til å angripe Norge, og 'nasjonalisme' som fikk nordmenn til å risikere livet i kampen mot ham. Det var også 'nasjonalisme' som fikk norske myndigheter til å undertrykke det samiske språket, og 'nasjonalisme' som inspirerte samer til å ta opp kampen mot undertrykkelsen."

Replikk fra B&H i KK 23.09.2005 sier bl.a.: "Brox latterliggjør at vi bringer fram nye opplysninger om at Thorbjørn Egners Kardemomme by og kardemommelov ble skapt med inspirasjon fra Marokkos medina i Fez, ifølge Egners egne ord. [...] hadde [Brox] tatt sjangsen på å åpne sitt sinn for noen nye tanker om Norges fortid, tror vi han også ville frykte framtiden mindre."

Kommentar fra HonestThinking (lagt ut fredag kveld 23. sept): Det er etter hvert blitt et svært så forutsigbart mønster i bøker og artikler fra Bromark og/eller Herbjørnsrud at man først kjører sine lesere i senk med en masse opplysninger som de færreste hadde full oversikt over på forhånd, før man triumferende konkluderer med at leseren ikke satt seg godt nok inn i tingene: Om du (i likhet med oss) hadde kjent til alle de berikende impulsene som opp gjennom århundrene har tilflytt Norge og den vestlige verden, da ville også du ha forstått at det som nå skjer knyttet til innvandring og multikulturalisme i Europa for tiden, bare er et gode.

Men konklusjonene deres kan selvfølgelig ikke utledes ved denslags mor-nille-logikk og B&H må enten ha dårlige kunnskaper om, eller i det minste ha et anstrengt forhold til, vitenskapelig metode og logikk. Dette burde få flere til å tenke seg om to ganger før man godtar deres argumentasjon. Og vi anbefaler gjerne Blanke løgner, skitne sannheter for den som ønsker å sette seg grundig inn i deres argumentasjonsteknikker (som forøvrig burde være et glimrende tema for en hovedoppgave der vitenskapsteori inngår som et sentralt element).

Her er noen utdrag fra anmeldelse i Klassekampen 24.09.2005: "'Vikingbyen Kaupang i Vestfold var dansk', triumferer B&H. Men gjør det Osebergskipet dansk? Og hvilken betydning har ordene 'dansk' og 'norsk' i den historiske konteksten? Problemet er at forfatterne på den ene side fornekter det typiske norske, men til stadighet påviser at noe norsk er påvirket av noe utenlandsk. [...] De benekter de nasjonale kategoriers relevans, men bruker dem til å destruere de samme kategorier. Adjektivet 'norsk' settes i anførselstegn, men det gjør ikke dansk. [...] Etter denne polemiske anmeldelsen kan det kanskje virke paradoksalt å anbefale boken. Men det gjør jeg. Les boken! Historiene som fortelles her, har fortjent det. Men trekk, for fedrelandets skyld, dine egne konklusjoner." Anmeldelsen er skrevet av Henrik Keyser Pedersen.

 

 

Tilbake til HonestThinking