Denne artikkelen ble publisert direkte på HonestThinking 20.11.2005.

 

 

Dommedagskrigen

 

 

Av Ole Jørgen Anfindsen, redaktør, HonestThinking

 

 

Under denne overskriften kommer journalist og avdelingsleder i VGs kommentaravdeling, Anders Giæver, på side 2 i avisens helgebilag 19.11.2005, bl.a. med følgende 'situasjonsrapport' fra Norge i 2005: "Eruopa brenner. Barbarene står ved porten. Den rød-grønne regjeringen har startet masseimport av muslimske menn for å skaffe stemmekveg til neste valg. Innvandringen fører til en ny voldtektsepidemi, som de kryptokommunistiske elitemediene bortforklarer med at de stakkars muslimene er traumatisert av opplevelser i hjemlandet. Samtidig har de forbrytersk naive politikerne fra den avgåtte borgerlige regjeringen innført en lov mot diskriminering, som i realiteten har gjort det forbudt å kritisere islam. Det er bare snakk om tid før norsk kultur er utslettet og Norge er en del av det verdensomspennende terrorkalifatet."

Dette "apokalyptiske Mad Max-marerittet" har Giæver funnet ved litt surfing på nettet. Det tviler vi ikke på. Men det skuffer oss at han tilsynelatende bruker manglende nyanser hos en del av aktørene på nettet til å bagatellisere hele situasjonen. Dette synes vi Giæver burde ha holdt seg for god til. Det finnes mer enn nok av nøkternt forskningsmateriale om utviklingen i Europa (demografi, organisert kriminalitet, gjengdannelser, terror, manglende integrasjon, forakt for vestlige verdier, osv, osv) til at litt selvransakelse kunne være på sin plass i de fleste kringkastings- og avisredaksjoner i Europa, selv om VG fortjener honnør for å ha vært mer selvstendig enn de fleste andre.

Vi trenger ikke en latterliggjøring av dem som er bekymret over utviklingen. Vi trenger å erkjenne at Europa nå er i en uhyre vanskelig situasjon, og at det haster med å få gjennomført en eller annen form for kursendring dersom vi skal unngå at i hvert fall visse elementer av ovennevnte skrekkscenario faktisk blir virkelighet.

Man kan ellers lure på hvor nøye Giæver hadde tenkt gjennom argumentene i Shahzad Ranas VG-kronikk fra dagen før (se egen sak på vår norske forside) om undertykking av islamkritiske stemmer i den offentlige debatten. Vi mener nemlig at Giævers kommentarer er såpass generelle at de i hvert fall kan tolkes som kritikk av alle som er bekymret for utviklingen (de to foregående setningene ble omskrevet 21.11.2005).

Vi anbefaler Giæver å lese The Writing on the Wall fra The Brussels Journal (18.11.2005) samt den Oslo-baserte kommentatoren Bruce Bawers artikkel Not all Muslims want to integrate fra the Christian Science Monitor (17.11.2005). Og i følge Dagsavisen foreligger det en detaljert plan for å hvordan Al Qaida skal innføre kalifatet i hele Midtøsten innen 2020 (det kjenner Giæver sikkert til). Et kjapt søk på nettet antyder imidlertid at Dagsavisen har vært litt unøyaktig - i løpet av 15 år skal visstnok Al Qaida ha underlagt seg ikke bare Midtøsten, men hele den vestlige verden også. For all del, vi ser ikke bort fra at Al Qaidas strateger er litt vel optimistiske her, men kanskje Giæver kunne forklare hva han tror er de viktigste grunnene til at Al Qaida vil mislykkes? Så lenge USA fortsetter å gi næring til hatet mot Vesten, og Europas dobbeltproblematiske, demografiske utvikling fortsetter, er det ikke uten videre innlysende hva som skal stoppe dem.

Og har Giæver fått med seg at Center for Religious Freedom (som er en avdelilng av Freedom House) nylig har lagt frem dokumentasjon på at myndighetene i Saudi Arabia sprer publikasjoner med bl.a. følgende type innhold:

Vi er klar over at Wahabismen er en minoritetsstrømning innenfor islam, men det er likevel en retning som har en ikke ubetydelig innflytelse, og det forundrer oss dersom Giæver mener at det er likegyldig hva slags propaganda saudiaraberne velger å bruke sine oljemilliarder til å spre.

 

Vår utfordring til Giæver er enkel: I stedet for å parodiere folk på nettet som han synes er dumme, bør han komme med noen skikkelige kommentarer til dine lesere i VG, der han (1) gir en ærlig og redelig beskrivelser av de mest sannsynlige scenariene for Euopas videre utvikling, og (2) forteller om han har noen forslag til hvordan ting bør gripes an. Vi innrømmer at særlig punkt 2 er vanskelig (vi har i hvert fall ingen fasit å komme med), men poenget er altså at vi synes Giæver bør være litt mer forsiktig med å latterliggjøre dem som er bekymret, med mindre han selv sitter på gode svar.

 

Tilføyelse 21.11.2005: Som Giæver selvsagt er kjent med, men som vi skulle ønsket hadde kommet tydeligere frem i hans artikkel, har det vært en rekke saker i media de siste månedene som understreker at mange muslimeske innvandrere er svært negative til våre vestlige samfunn. Vi nøyer oss i denne sammenheng med å nevne en artikkel fra Dagbladet 13.11.2005 som omtaler det fundamentaliske partiet Hizb-ut-Tahrir i Danmark som vil fortsette å kjempe mot vestlige verdier og utelukket kritiske medier fra sin årlige konferanse i København.

 

 

 

Tilbake til HonestThinking