Denne artikkelen ble publisert på HonestThinking 27.11.2005.

 

 

Aftenposten, FrP og innvandringspolitikken

 

 

Av Ole Jørgen Anfindsen, redaktør, HonestThinking

 

 

I sin lederartikkel Hagen uten filter (15/11) skriver Aftenposten bl.a. følgende: "Terrorangrepene mot USA, Spania, Storbritannia, Indonesia, Saudi-Arabia og nå sist Jordan har demonstrert at det blant islamske fundamentalister finnes grupper som ikke skyr noen midler. […] Terrorangrepene mot USA, Spania, Storbritannia, Indonesia, Saudi-Arabia og nå sist Jordan har demonstrert at det blant islamske fundamentalister finnes grupper som ikke skyr noen midler. […] KAMPEN MOT RELIGIØST motivert terrorisme må tas på alvor, også i Norge. […] [Men] Hagen avslører seg også gjennom sin utnyttelse av opptøyene i Frankrike. Det er bred enighet om at disse opptøyene ikke er et religiøst eller fundamentalistisk fenomen, og det har ikke fått støtte av muslimske religiøse ledere." (vår uthevelse)

 

I sin kronikk Politisk korrekt tvangstrøye (25/11) svarer Hagen og Jensen bl.a. følgende: ”Ifølge en rapport fremlagt av det velrenommerte forskningsinstituttet International Institute for Strategic Studies (IISS) i fjor høst er Europa blitt viktigere som mål for selvmordsaksjoner. IISS finner også dekning for å hevde at det pågår en islamsk radikalisering i Europa, som også geografisk sett er sårbart for infiltrasjon av terrornettverk fra Midtøsten og Nord-Afrika. Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har informert om at grupper med ekstrem islamistisk ideologi for tiden utgjør den største trusselen mot vestlige land og interesser, og det prioriteres derfor å forebygge rekruttering til slike miljøer. PST påpeker at norske interesser oppfattes som legitime mål av ekstreme islamister. […] [Professor Bernard] Lewis påpeker videre at det er forståelig at muslimer klager når mediene og andre snakker om muslimske terrorister og muslimske terrorhandlinger, men at de må rette sine anklager mot dem som lager nyhetene, ikke dem som rapporterer dem. Moderate muslimer må rette sine klager mot dem som utfører terrorhandlinger med Koranen i sin ene hånd og sverdet i sin andre hånd, og mot dem som støtter dem.  Det bør også Aftenposten gjøre, og med det kaste av seg sin politisk korrekte tvangstrøye.” (vår uthevelse)

 

Aftenposten svarer Hagen og Jensen i lederartikkelen Populismens tvangstrøye (26/11), og skriver bl.a. følgende: ” Fremskrittspartiets formann Carl I. Hagen og parlamentarisk leder Siv Jensen beskyldte i gårsdagens kronikk Aftenposten for å være iført en politisk korrekt tvangstrøye som hindrer oss fra å se alvoret i terrortruslene fra muslimske innvandrere. […] Fr.p.s ledelse velger imidlertid å se bort fra vår hovedinnvending mot partiets forsøk på å blande sammen terrorfaren med utfall mot norsk innvandringspolitikk. […] INTEGRERINGSDEBATTEN er kanskje både den mest krevende og den viktigste offentlige samtale vi fører i dagens multikulturelle Norge - som det også er i resten av det vi en gang kalte Vest-Europa. Hvis ikke alle som deltar i denne debatten, forstår at ingen problemer kan løses ved å gi grobunn til fremmedfrykt, kommer vi ingen vei.” (våre uthevelser)

 

Om vi forstår Aftenposten riktig, mener avisen at

 

 

Ingen av disse tre punktene fremstår som spesielt overbevisende eller gjennomtenkte, og vi anbefaler Aftenpostens lederskribenter å se litt på hhv vår norske og engelske forside, samt lese vår ferske kommentar om politisk korrekthet. Et søk på nettet med ulike kombinasjoner av stikkord som France, jihad, riots, Islam, Muslim og intifada vil kunne gi ytterligere referanser.

 

Aftenposten hadde 04.12.2005 et kort innlegg fra HonestThinking om disse problemstillingene.

 

 

Tilbake til HonestThinking