Dette innlegget sto på trykk i Aftenposten 04.12.2005.

 

 

Aftenposten og innvandringspolitikken

 

 

Av Ole Jørgen Anfindsen, redaktør av nettstedet HonestThinking

 

Aftenposten hevder 15/11 at opptøyene i Frankrike ikke er et «religiøst eller fundamentalistisk fenomen». Det er neppe helt sant, for det foreligger en rekke opplysninger som tilsier at islam er en av flere sentrale faktorer i det hele. Det finnes mange artikler om dette på nettet.

 

Det forundrer meg ellers at Aftenposten bare vil se problemene i sammenheng med integreringspolitikken, mens man ikke vil trekke inn innvandringspolitikken (leder 26/11). Dette fortoner seg som en urealistisk tilnærming. Enten legger vi om innvandringspolitikken, eller så går dette sannsynligvis galt.

 

Endelig er det uheldig at Aftenposten mener at ytringer som kan «gi grobunn til fremmedfrykt» må holdes unna debatten. Det finnes både ubegrunnet og velbegrunnet fremmedfrykt. Målet må være å skille mellom dem, ikke ganske enkelt snakke om ”forbuden frykt”.

 

Vi trenger fri og åpen debatt for å finne ut hvordan vi kan endre politikken før det er for sent, og på den måten legge grunnlaget for et bærekraftig, flerkulturelt samfunn. Det skylder vi våre barn, og ikke minst alle de muslimene som har kommet hit for å slippe å leve under totalitære og/eller fundamentalistiske regimer.