Denne artikkelen sto på trykk i Vårt Land 09.07.2005

 

Merknad: Torbjørn Askevold har vært leder av Oslo Kristelige Studentforbund (OKSF), ikke Norges Kristelige Studentforbund (NKSF), slik vi opprinnelig kom i skade for å skrive.

 

Av Jens Tomas Anfindsen, redaktør, HonestThinking.org

 

Misforstått forståelse for terror

Under overskriften ”En terrorists bekjennelse” (29.06) røper nylig avgåtte leder i Oslo Kristelige Studentforbund (OKSF), Torbjørn Askevold, mangelfull innsikt rundt faktiske forhold knyttet til islamistisk terror i Midtøsten. Askevold vil vise at religion ikke utgjør ”de egentlige årsakene” til terroren, og viser til en selvopplevd erfaring fra en fra en interreligiøs konferanse i Israel. En norsk representant for Muslimsk Studentsamfunn (MSS) skal der ha gjort rede for hvordan ”selvmordsbombing ikke var forenelig med Koranen”, og ”dette ble møtt med applaus fra hele gruppen”.

 

Det er svært gledelig å høre at en representant for MSS taler imot palestinsk selvmordsbombing, og hvis dette virkelig gjenspeiler MSSs offisielle standpunkt, vil jeg oppfordre OKSF og MSS til å utforme en felles erklæring om saken. Som kjent, er jo den offisielle islamske posisjonen i Norge på dette feltet det motsatte. Forstanderen i Det islamske forbundet, Basim Ghozlan, er vel den mest profilerte muslimske lederen i landet som offentlig har forsvart selvmordsbombing mot sionister, og det er talende at Islams Råd Norge ikke tar avstand fra dette, men sier Ghozlans posisjon ”ikke har noenting med terror som sådan å gjøre”.

 

Mine uttalelser i saken er ikke basert på spekulasjoner om hva ”det egentlige islam” står for, og det forbauser meg at så mange mennesker med relativt beskjedne islam-kunnskaper er så raske til å fastslå at selvmords-terror utgjør et misbruk av ”det egentlige” islam. Jeg er opptatt av at det rent faktisk foreligger bred konsensus blant muslimske rettslærde og ledere over hele verden, sunni- som shiamuslimske, om at de såkalte ”martyraksjonene” utgjør en legitim form for jihad. Etter deres rettsforståelse begår ikke selvmordsaksjonistene selvmord, hvilket er strengt forbudt i Islam, men deltar i en legitim forsvarskrig mot ”Den sionistiske entiteten”. Her må man faktisk prøve å sette seg inn hvordan andre tenker.

 

Uten rettslig legitimasjon fra det religiøse etablissement ville ikke det islamistiske propaganda- og terrorapparat kunne finansieres ved religiøs skatt (zakat), og man ville ikke hatt det religiøse rekrutterings- og motivasjonsgrunnlag for jihadister som man nå har. Derfor er det er helt på sin plass å betrakte islam som én vesentlig årsak til terror i midtøsten.

 

Jeg kan gjerne tilkjennegi overfor Askevold at jeg er sterkt kritisk til Bush-administrasjonen og enhver form for religiøs krigsagitasjon, men nei, jeg går ikke med på at jeg må si noe om verken korstog, inkvisisjon eller Bush for å kunne tale klart imot terror. Væpnede aksjoner mot sivile kan, bør og skal fordømmes ubetinget!   

 

NB! For interesserte lesere har jeg samlet bakgrunnsstoff og dokumentasjon rundt dette temaet i web-dokumentet honestThinking.org/jihad.

 

Tilbake til HonestThinking.org