Antirasisme?

 

 

Dette innlegget  sto på trykk i Klassekampen 06.07.2005.

 

 

Se også relaterte innlegg.

 

 

 

Antirasistisk Senter (ARS) ser ut til å ha innledet et korstog mot undertegnede. Informasjonsleder Henrik Lunde har nå to ganger her i avisen rettet svært alvorlige beskyldninger mot meg, og har dessuten siden midten av juni hatt tilsvarende omtale av meg på hjemmesiden til ARS.

 

Min forbrytelse ser ut til å bestå særlig av to forhold, nemlig ”rasistiske generaliseringer” og ”høyreekstrem innvandrerfiendtlig propaganda”. Dette går selvsagt inn på meg, men jeg tror at slike urimelige anklager i det lange løp vil slå tilbake på ARS.

 

Jeg har respekt for folks religiøse overbevisning, og føler meg trygg på at de muslimene jeg har hatt gleden av å bli kjent med, inkludert den imamen jeg nylig tilbragte noen timer sammen med i en av Oslos moskeer, vil stille seg uforstående til anklagene fra ARS.

 

Jeg får ellers bare gjenta at jeg er tilhenger av et multikulturelt samfunn der ulike grupper lærer av hverandre. For eksempel mener jeg vesten bør lytte til en del av den kritikken som rettes mot oss fra muslimer (se våre nettsider). Og jeg tror altså at fri debatt og et levende demokrati, i motsetning til politisk korrekt meningsterror, er vårt beste forsvar mot (høyre)ekstremisme av alle slag.

 

ARS hevder på sin hjemmeside at mine argumenter om demografi er ”pulverisert” av SSB. Jeg føler meg imidlertid overbevist om at en nøytral evaluering vil komme til en helt annen konklusjon. Leserne bør forøvrig ha klart for seg at det finnes en rekke fagfolk som deler min bekymring for utviklingen, noe jeg nylig fikk nok en bekreftelse på i form av et brev fra en demograf på kontinentet.

 

Les f.eks. Daily Telegraph’s artikkel Is France on the way to becoming an Islamic state?, der det står at  ”many demographers estimate that as much as 20-30 per cent of the population under 25 is now Muslim […] Given current birth rates, it is not impossible that in 25 years France will have a Muslim majority”.

 

Det er ellers ganske så avslørende at når jeg hevder at Norge kan få en muslimsk majoritet i løpet av dette eller neste århundre, så hyler ARS opp om at dette er ”høyreekstrem propaganda”. Man er tydeligvis enig i at en slik utvikling ikke er ønskelig, men velger likevel å avfeie de langsiktige konsekvensene av den pågående utviklingen som ”fantasier”. Men ingen bruk av hersketeknikker eller manipulerende nytale kan bortforklare det som nå skjer. Og dersom de demografiske endringene skjer for raskt, da vil det hele bli svært vanskelig å håndtere.

 

Alt snakk om at dette er ekstremisme av det ene eller andre slag, røper bare mangel på refleksjon og intellektuell dybde. Vi trenger tverrpolitisk og demokratisk arbeid med en ny modell for innvandringen, og det haster.

 


Ole Jørgen Anfindsen, redaktør, HonestThinking.org