Dette innlegget ble sendt Dagbladet samme dag som Grungs kronikk sto på trykk, 09.07, men ble refusert.

 

Av Jens Tomas Anfindsen, redaktør, HonestThinking.org

 

Den ideologiske faktor

Anne Hege Grung presenterte (09.07) Dagbladets lesere for en god og viktig refleksjon i etterkant av forrige ukes bestialske terrorangrep i London. Det er all grunn til å slutte opp om Grungs hovedbudskap, vi må ikke la denne eller fremtidige terroraksjoner gi seg utslag i allmenn muslimhets!

 

Men det er grunn til å stille å stille spørsmålstegn ved både Grungs og andre kommentatorers kategoriske avvisning av at denne terroraksjonen har noe med islam å gjøre. For det er en variant av islam vi står overfor i al-Qaida og den globale jihadi-bevegelsen. Riktignok en minoritetsstrømning, men like fullt en radikal variant av verdens største islamistiske bevegelse, salafi-bevegelsen. Det er heller ikke slik at ideologene bak den globale jihad er idioter; de har godt skolerte teologer i sine rekker, og disse har altså landet på en annen tolkning av reglene for legitim jihad enn det islamistiske flertallet.

 

Jeg gjør meg her ingen spekulasjoner over hva ”det egentlige islam” står for, eller om terror overhode er forenelig med ”det egentlige islam”. Jeg ønsker bare å konstatere at terroren vi nå er vitne til er begrunnet og motivert av islamistisk ideologi. Like viktig som det nå er å holde hodet kaldt og å være gode støtter for våre muslimske medmennesker, like viktig er det å forstå at terrorbevegelsen som nå truer verden er religiøs.

 

Det kommer nemlig ikke til å mangle forsøk på å bortforklare det som nå skjer ved henvisning til sosial og materiell urettferdighet. Og jo da, det er viktig å arbeide for en mer rettferdig verden. Men den globale jihad-bevegelsen kan verken overvinnes med militære midler eller politiske hjelpepakker alene. Det vesten trenger er en ideologi som kan stå dette beistet imot.

 

Tilbake til HonestThinking.org