Dette innlegget har ikke stått på trykk i noen avis, men publiseres direkte på HonestThinking

 

 

Stoppe terroren?

 

Thorbjørn Jagland er utvilsomt en av Norges mest kunnskapsrike utenrikspolitikere, og hans beskrivelse av terrorens bakenforliggende årsaker i VG 9/7 er meget interessant. Hans analyse utelater imidlertid to forhold som er sentrale.

 

For det første tror jeg han er for optimistisk når det gjelder hva som kan oppnås i Midtøsten ved at Israel trekker seg ut av Gaza. På samme måte som en evt. vestlig tilbaketrekning fra Irak fort kan føre til at ”terroristene vil få blod på tann”, som han selv bemerker, tror jeg det er en reell fare for at de krefter innen den muslimske verdens som ikke vil si seg fornøyd før Israel er fjernet fra kartet, vil få blod på tann av en tilbaketrekning fra Gaza. Det vil uansett neppe hjelpe stort for Europas situasjon.

 

For det andre tror jeg samfunnsredaktør Erling Rimehaug traff spikeren på hodet i Vårt Land 9/7, der han bl.a. skriver: ”Den dominerende teori er at det er fattigdom, undertrykkelse og ydmykelse som ligger bak terroren. Men hvis det er sant at [den islamistiske forfatteren] Qutb er terroristenes åndelige far, så må vi søke årsaker helt andre steder.” Kort sagt, en analyse av terrorens årsaker som ikke går dypt inn i den religiøse renhetslengsel som ligger bak muslimsk ekstremisme, vil være mangelfull.

 

Konsekvensen av dette siste er at det innenfor dagens politiske modell neppe finnes noen som helst mulighet til å stoppe den terroren som nå hjemsøker Europa (jfr uttalelser fra FFI-forsker Brynjar Lia til Morgenbladet 8/7). Bombene i London er bare nok et symptom på at nevnte modell har spilt falitt, og billedlig talt blir isfjellene i horisonten stadig flere. At de som styrer skuta, likevel insisterer på å holde stø kurs rett frem, er bekymringsfullt.


Ole Jørgen Anfindsen, redaktør, HonestThinking.org