Denne artikkelen ble publisert i Dagbladet 07.07.2005.

 

På minoritetsforskningens roteloft

 

 

Av Jens Tomas Anfindsen, redaktør, HonestThinking.org

 

Minoritetsforsker ved UiB, Randi Gressgård, fremla nylig (Dagbladet 02.07) en slags analyse av den senere tids innvandringsdebatt. Jeg vil gjerne utdype to punkter der jeg tror Gressgård berører noe riktig og viktig, men også korrigere enkelte urimeligheter.

 

For det første tror jeg Gressgård har helt rett i at innvandringsdebatten nå beveger seg bort fra en polarisering langs den politiske høyre-venstre aksen. Dette skyldes nok at det etter hvert er blitt åpenbart for stadig flere at grunnene som taler for å holde Norges demografiske utvikling under demokratisk og politisk kontroll, ikke er betinget av politiske premisser som er særegne for høyresiden. For det andre er Gressgård inne på noe når hun sier at norske journalister og skribenter inntar et folkelig standpunkt i innvandringsdebatten. Men det som berettiger poenget er en ny utvikling der vi ser at stadig flere intellektuelle signaliserer brudd med gamle ”automatresonnementer”, og etterlyser nye perspektiver og nye løsninger rundt problemkomplekset innvandring/islam/multikulturalisme.

 

Andre av Gressgårds påstander må avvises skarpt og kategorisk. Gressgård fyrer løs med uargumentert retorikk mot nettforumet HonestThinking.org, et nettsted hun beskylder for ”innvandringsfiendtlig skremselspropaganda”. Dette er falskt. Her vil jeg råde Gressgård til å jekke ned krigsretorikken, og til å avstå fra å skape falske fiendebilder. HonestThinking.org er for innvandring, men tar til orde for en restriktiv innvandringspolitikk, og vil bl.a. arbeide for endringer i reglene for familiegjenforening. Dette har ingenting med fiendtlighet å gjøre.

 

Når det gjelder den angivelige skremselspropaganda, har Gressgård festet seg ved at noen i SSB har uttalt at våre utregninger for mulig demografisk utvikling i Norge tilser (det absurde resultat) at alle verdens muslimer vil være bosatt i Norge om hundre år. Dette er sprøyt. Min medredaktør har laget noen såkalte ”hva-hvis-analyser” over mulig vekst i den muslimske og ikke-vestlige innvandrerbefolkningen; offentlig tilgjengelig i bakgrunnsnotatet som finnes på honestThinking.org/ssb. Her står det eksplisitt at vekst i innvandring nødvendigvis vil komme til et punkt hvor den stopper opp av seg selv. Har ikke Gressgård lest dette materialet, eller viderefører hun bevisst manipulerende argumentasjon? Uansett så er Norge og Europa på vei mot å få muslimsk befolkningsmajoritet; hvorfor vil ikke Gressgård heller diskutere hva dette innebærer?

 

Tilbake til HonestThinking.org