Hvem eier Sannheten?

 

 

 

Dette innlegget  sto på trykk i Klassekampen 03.08.2005, og publiseres elektronisk på HonestThinking.org etter avtale med forfatteren.

 

 

Se også relaterte innlegg.

 

 

Av: Hanan Bakir, Palestinsk forfatter, Oslo

 

Først ber jeg leseren å skille mellom antirasister som av moralske, humanistiske og etiske grunner er imot rasisme, og Antirasistisk senter som har gjort innvandrere til sitt levebrød: Senteret driver med antirasistisk industri. Antirasistisk senter burde slutte å stemple som rasist enhver som kritiserer kulturen, misliker innvandrere eller frykter islam!

 

Bach tåler ikke forskjellige meninger om innvandring, islam og antirasisme. Han opptrer i en verbal krig som minner meg om små religiøse sekter der enhver mener å eie hele Sannheten, mens resten er vilfarne (Les "nonsens" i Bachs ordforråd) . Merkelig nok kjemper antirasistene for at innvandrere skal ha rett til å beholde sin tro, meninger og kultur, mens disse "spesielle" antirasister selv ikke tåler meningsforskjeller.

 

Antirasistene har mistet støtten i den norske befolkning pga. fanatiske stemmer som vil kneble andre med uhøflige ord som "nonsens". Den største taperen er oss utlendinger. For våre forsvarere har ikke kapasitet til å forstå folk og holde dialog med dem. I tillegg er det ingen debattant som er interessert i å diskutere på en saklig måte hvis man på forhånd frykter at man blir kjeftet på, latterliggjort eller terrorisert verbalt med beskyldninger. Og akkurat dette er antirasistenes mekanisme; de truer og terroriserer andre debattanter.

 

Istedenfor å belegge sine påstander i en gjensidig fruktbar debatt, tyr Tor Bach til personanklager som "Hanan Bakir er en katolikk i Norge." Hva har debatten med religion å gjøre? Bach selv understreker at han ikke er påvirket av sin pinsevennsbakgrunn, og hevder at han er ateist. Han tror vi er interessert i å vite om hans ateistiske svada. Til dette sier jeg: Det er ingen anklage å være Katolikk så vel som muslim eller budhist. Jeg mener at alle må delta i denne debatten uansett tro og kulturell tilhørighet. Han forsvarer fanatiske islamister med å benekte deres agenda i Norge. Men som pinsevenn-ateist gir han seg selv rett til å debattere islam og muslimer i Norge. Derfor har andre norske og muslimer samme rett til å mene det motsatte av Tor Bachs "nonsens".

 

Jeg er palestiner. I Midtøsten er både islam og kristendommen, Muhammed og Jesus , blitt min semittiske tradisjon. Jeg er katolikk og muslim, sekulær og kjemper for mitt folks rettigheter og forstår derfor reaksjonene på muslimenes økende antall. Dette løses ikke ved å kaste muslimene i Nordsjøen, eller nynazistene i atlanterhavet. Løsningen er en åpen og ærlig debatt. Stenger du for debatten, Bach, skader du oss, innvandrere og antirasistisk bevegelse.

 

Da jeg skrev et innlegg i Aftenposten 2. mai 2004 som støttet den islamistiske Hamas rett til å bli en part i tillegg til PLO, ble jeg stemplet som muslimsk fundamentalist og HAMAS-tilhenger av andre. Jeg skrev min mening da det var hellig brøde å støtte HAMAS. Jeg svarte : Dette er ingen anklage! Jeg er muslimsk fundamentalist. Nå sier jeg til Bach: Jeg er katolikk - det er jo ingen anklage. Om Bach anklager meg som jøde, vil jeg fra nå av si: Dette er ingen anklage: Jeg er palestinsk jøde.

 

 

Tilbake til HonestThinking.org