Dette innlegget sto på trykk i Vårt Land 25.06.2005.

 

Terrorens drivkrefter

 

Av Jens Tomas Anfindsen, redaktør, HonestThinking.org

 

Den 12. juni kunne Vårt Land rapportere at professor i statsvitenskap, Robert A. Pape ved Universitetet i Chicago, har funnet ut at religion ikke kan være drivkraften bak selvmordsaksjoner. Pape begrunner dette med at det finnes visse sosiale, materielle og ikke-religiøse fellestrekk bak alle selvmordsangrep. Men konklusjonen han trekker fra dette, at religion ikke kan være drivkraften bak selvmordsbombere, følger aldeles ikke fra denne begrunnelsen.

 

Det fines både årsaksbetingelser og årsaker, så vel som middelbare, umiddelbare, utløsende, virkende og finale årsaker for menneskelig handling. Nær sagt en hvilken som helst årsaksvirkning i kosmos er et resultat av et komplekst samspill av årsaker. Det at det finnes en ikke-religiøs fellesnevner ved alle selvmordsangrep, eller at det finnes selvmordsangrep som ikke er religiøst motivert i det hele tatt, viser på ingen måte at religion ikke er drivkraften bak de selvmordsangrepene som er religiøst motivert.

 

Her er en analogi. Alle seksualforbrytelser i menneskehetens historie er utført innenfor visse verdier av atmosfærisk trykk. Dette betyr imidlertid ikke at seksualforbrytelser kan årsaksforklares ved henvisning til atmosfærisk trykk alene. Tilsvarende vet vi at terror og selvmordsbombing har en tendens til å finne sted innenfor rammene av et visst sosialt, politisk og materielt ”trykk”, men dette innebærer ikke uten videre at vi kan klare forklare terrorens drivkrefter utelukkende med referanse til sosiale, politiske og materielle årsaker.

 

Tvert imot. Så lenge det finnes imamer, sjeiker og mullaer som utsteder fatwaer som legitimerer terror og selvmordsbombing, så lenge terrorteologi utbres i moskéer, defineres som jihad og begrunnes med henvisning til islam, så lenge er religionen de facto og per definisjon, med analytisk sikkerhet og hinsides tvil, om enn ikke den eneste, så én av terrorens årsaker og drivkrefter. Punktum!

 

 

NB! For et dypere innblikk i den islamistiske legitimering av selvmordsbombing rettet mot jøder i Palestina, se vårt bakgrunnsmateriale om Basim Ghozlan og Yussuf al-Qaradawi.

 

 

Tilbake til HonestThinking.org