Header image  
Kultur, politikk, vitenskap, filosofi  
 

 
 
Tanker teller
 

HonestThinking er viet til
kultur, politikk, vitenskap og filosofi
:

Generelt manifest
Innvandringspolitisk manifest
Permalenker

 


Essay om gruppeseleksjon av Dag O. Hessen

31.08.2012. Gruppen kan være viktigere enn individet, hevder Edward O. Wilson i sin siste bok. Og oppofrelse til fellesskapets beste behøver slett ikke å forutsette noe genetisk slektskap. En pervers misforståelse, mener hans tidligere disipler. Les Dag O. Hessens essay i Morgenbladet.

 


Lansering av ny avis på flere språk

31.08.2012 (oppdatert kl 0958). Sentrale personer fra Tryckfrihetssällskapet i Sverige, Trykkefrihedsselskabet i Danmark, og Canadian Free Press Society lanserer i dag en ny, flerspråklig avis - Dispatch International. Avisen skal i utgangspunktet ha stoff på dansk, svensk, engelsk og tysk. Her er deres lanseringsmelding Derfor starter vi Dispatch International:

Det som vi plejer at kalde "mainstream-medierne" er degenereret til et punkt, hvor de klart udgør en trussel mod liv, frihed og stræben efter lykken.

Den fjerde statsmagt skulle holde et uafhængigt, vågent øje med de lovgivende, dømmende og udøvende magter, men er i realiteten blevet en del af den herskende elite. Så forblændet er den fjerde statsmagt, at den ikke længere betragter det som sin pligt at kritisere eller udstille den herskende elites løgne og overgreb, fordi det ville udstille dens egne.

Den ene undersøgelse efter den anden viser, at det store flertal af vestlige journalister lider af gruppetænkning – et sæt af holdninger og antagelser, der dikterer, hvordan de ser på deres arbejde. De forsøger ikke at informere offentligheden om, hvad der sker i den virkelige verden, men vil hellere opdrage og forme borgerne til at overtage journalisternes forudfattede meninger om, hvordan verden burde være.

Store dele af virkeligheden bliver fejet under gulvtæppet. fordi de ligger uden for mainstream-mediernes virkelighedsopfattelse og således er uforenelige med de multikulturalistiske, kulturrelativistiske, "grønne" og anti-jødisk-kristne ideologier, de forsøger at pådutte offentligheden.

Sådan kan det ikke fortsætte. Her i det 21. århundrede er det på tide at udgive en rigtig avis.

Den 30. august lancerer vi et prøvenummer af Dispatch International. Avisen vil udkomme som trykt avis på dansk og svensk med online-versioner på dansk, svensk, engelsk og tysk. Flere sprog vil efterhånden komme til.

Hvis alt går efter planen, starter vi regelmæssig, ugentlig udgivelse torsdag den 3. januar 2013.

Vore chefredaktører er Ingrid Carlqvist, tidligere nyhedschef på Kvällsposten og Punkt SE i Malmö, og Lars Hedegaard, tidligere chefredaktør på dagbladet Information i København. Ingrid er formand for Tryckfrihetssällskapet i Sverige og Lars for Trykkefrihedsselskabet i Danmark.

Sammen med den canadiske ytringsfrihedsforkæmper og bestyrelsesmedlem i det canadiske Trykkefrihedsselskab, Bjorn Larsen, har vi oprettet et selskab, der er beskyttet mod ethvert forsøg på fjendtlig overtagelse. Vi kan ikke købes, og vil ikke gøre os afhængige af pressestøtte eller annonceindtægter.

Dispatch International bliver derfor aldrig magthavernes talerør. Det er din avis. Vi har intet andet formål end at holde dig opdateret. Ikke kun med de nyheder, som mainstream-medierne anser det for passende at bringe, men med alle de nyheder, som vi har stærkt brug for – men sjældent får.

Lad os gøre Dispatch International til en succes.

Venlig hilsen

Ingrid Carlqvist
Lars Hedegaard
Bjorn Larsen

For å lese de ulike artiklene i avisens første nummer, gå til dispatch-international.com.

HonestThinking kommenterer: Etter litt skumlesning av stoffet som er lagt ut på DI, ønsker jeg å bemerke følgende:

  • Det er legitimt og greit å være kritisk til 'grønn' politikk eller til påstander om menneskeskapte klimaendringer. Men dersom det skulle være slik at DI har en dogmatisk holdning om at global oppvarming er tull og tøys, eller at den i hvert fall ikke skyldes mennelig aktivitet, da er det problematisk.
  • Det er legitimt og greit å være kritisk til islam, men det er forskjell på konstruktiv og lyttende kritikk på den ene siden, og dogmatisk, nedlatende og avvisende kritikk på den andre siden. Førsteutgaven av DI inneholder enkelte formuleringer som kan tyde på at man kanskje burde reflektere nærmere over disse problemstillingene.

 


Mener HT-redaktøren fortiet relevant informasjon i retten

29.08.2012 (oppdatert 22.08.2012). Nettstedet Vepsen har kontaktet meg angående et HT-oppslag fra september 2009, der jeg siterer en viss Anders Behring. Dette er - så vidt jeg vet - den eneste gangen jeg har slumpet til å henvise til han som senere skulle vise seg å bli norgeshistoriens verste terrorist. Jeg har bevisst unnlatt å røre dette oppslaget i etterkant av 22/7, slik at ingen skulle føle at jeg på noen som helst måte forsøker å skjule hva som ble gjort her på HT i 2009.

Her er Vepsens oppslag: Fortiet “irrelevant” Breivik-støtte i retten.

HonestThinking kommenterer: Vepsen hevder jeg har sagt følgende i retten: «”Satt på spissen kan man si at disse dokumentene er krigserklæringer mot de norske rasen”, erklærte Anfindsen om en stortingsmelding om integrering [drøftet her].»

Dette er, slik jeg selv husker det, ikke hva jeg sa. Derimot har jeg formodentlig sagt omtrent følgende: «Satt på spissen kan man si at disse dokumentene er krigserklæringer mot den norske nasjonalstaten.» Se lysark nr 32 i den PowerPoint-presentasjonen jeg støttet meg til under min forklaring i retten.

Feilen ser forøvrig ut til å ha oppstått i VGs referat fra retten, som Vepsen så i sin tur har basert seg på. VG er blitt kontaktet i sakens anledning.

Tilføyelse 22.09.2012: Jeg har etter hvert fått sett igjennom opptaket fra retten, og det er på det rene at VGs referat, og dermed også Vepsens påstand, er feilaktig. Jeg har ikke snakket om "den norske rasen", men om den norske nasjonalstaten. Både VG og Vepsen er blitt bedt om å rette opp dette.

 


Skumle greier

25.08.2012 (oppdatert 13.10.2012). Biologen Markus Lindholm lanserer i disse dager sin nye bok Evolusjon - naturens kulturhistorie. I den forbindelse har han artikkelen Biologi i farlig selskap i siste nummer av Morgenbladet, der han blant annet skriver (lenker tilføyd av HT):

Brune skygger fra forrige århundre mørklegger diskusjonene om menneskenes gener.

Etter mange år med stor tro på miljøets evne til å forme menneskesinnet betraktes nå stadig mer av vår personlighet som ekko av vår biologiske arv. Det kommer til å kreve at fagfolk tar mer bevisst stilling til en del brune skygger fra forrige århundre. For nå forfektes stadig oftere synspunkter som dekker seg med klassisk sosialdarwinisme.

Biologen Bjørn Grinde utga for eksempel for noen år siden boken Genene – din indre guru, der mennesket ble forklart som produkt av naturlig seleksjon og genetikk.

[...]

Men Grinde er ikke alene. For to år siden utga to biologer ved NTNU, Terje Bongard og Eivin Røskaft, boken Det biologiske mennesket, der igjen alle sider ved mennesket blir fremstilt som direkte eller indirekte effekter av vår genetiske arv: «Hjernen, følelser og bevissthet er som en verktøykasse utstyrt med ulike verktøy til å løse oppgaven ’Lev i smågruppe som jeger og samler, og bli den som får flest etterkommere’». Menneskesinnet har tatt form i små, genetiske fellesskap, hevder forfatterne, der de som står utenfor betraktes med mistro. Fremmedfrykt er derfor naturlig: «Å framheve egen kulturs fortreffelighet er et synlig og gjennomgripende trekk hos mennesket. Det utløser belønningsfølelser. Kulturelle «fargerike fellesskap» er i hovedsak ustabile og konfliktskapende.» Og: «Vi er født med mekanismer som lett utløser skepsis mot fremmede.» Fremmedfrykt virker altså stabiliserende på samfunnet, og ekte trivsel er forbeholdt små blodsfellesskap.

Slike ideer absorberes nå i rekordfart av vårt politiske ytterste høyre. Landets mest profilerte talsmann for verdien av raseforskjeller, Ole Jørgen Anfindsen, skrev en entusiastisk omtale av Det biologiske mennesket. Uten tvil passer biologiske forklaringer som hånd i hanske til Anfindsens univers, der etnisk nepotisme, genetiske allianser, raseforskjeller og husmødre er sentrale ingredienser. Anfindsen utga selv nylig en tykk bok, Selvmordsparadigmet, der han gikk til frontalangrep på det multietniske Europa. Under kapitteloverskrifter som Menneskelig biodiversitet og Antirasisme kontra vitenskap presenteres fagfolk som argumenterer for verdien av rasebegrepet, og som påstår å kunne knytte både IQ, sinnelag og kjønnsdrift til etnisitet.

Lignende oppfatninger forfektes i mange europeiske land. Helmuth Nyborg, mangeårig forsker i evolusjonær psykologi ved Aarhus Universitet, publiserte nylig en teori om at seleksjonen i Europa nå hindres fra to sider, noe som gjør oss særlig utsatt for genetisk forslumming. Først ledet humanismens fremmarsj til bedre helsetilbud. Men i tillegg forstyrres naturlig seleksjon nå av store mengder genetisk svake, men høy-fertile, ikke-vestlige innvandrere. På basis av dette introduserer Nyborg noe han kaller Doubled Relaxed Darwinian Selection, som predikerer at Danmarks befolkning vil bli gradvis mer hjelpetrengende i tiårene som kommer.

Tre forskere som har gitt denne gen-rasismen tyngde er Arthur Jensen, Richard Lynn og Philippe Rushton.

Les Lindholms artikkel i sin helhet i Morgenbladet. Se også Utrop-medarbeider Are Vogt Moums oppsummering Gen-rasisme på fremmarsj. Se dessuten Terje Bongards replikk i Morgenbladet, samt Bjørn Grindes ditto.

 


- De har ingen sperrer, sier Østfold-politiet

24.08.2012 (oppdatert 27.08.2012). - De har ingen sperrer. - Selv slitne narkomane gjør ikke slikt mot eldre, sier Østfold-politiet. Rans- og tyveribølgen mot eldre mennesker på gata fortsetter, melder Dagbladet:

I går fortalte Dagbladet om to kvinner i 80-årene i Oslo som greide å skremme bort kvinner som på gebrokkent norsk prøvde å lure til seg smykkene deres.

I dag ble en 87 år gammel kvinne fralurt et halskjede i gull på Fleischer Brygge i Moss av en kvinne som snakket gebrokkent.

Kvinnen oppdaget først da hun var kommet hjem at hennes ekte gullkjede var byttet ut med et juggelsmykke.

Politiet i Østfold etterlyser nå en tyskregistrert, sort Mercedes, skriver Moss Avis.

Les mer i Dagbladet. Se også Politihelikopter over Oslo jakter smykkeranere. Muligens er også dette væpnede ranet begått av sigøynere?: Her blir bingo-ranerne pågrepet.

HonestThinking kommenterer: Dagbladet skriver ikke hvem det er som begår disse ranene, men jeg tar det for gitt at det er romfolk/sigøynere. Det er i hvert fall snakk om fremmede som har en kultur som aksepterer (og formodentlig også oppfordrer til) en snyltende livsstil der man på hensynsløst og urettmessig vis skaffer seg det man mener man har behov for.

Det er greit at man skriver kronikker om sigøynernes rike kultur (samt påpeker at de har vært utsatt for tildels uhyrlige overgrep opp gjennom historien), men det blir helt feil når man forlanger at majoritetsbefolkningen skal vise dem tillit. Det er sigøynernes ansvar å ta et oppgjør med uakseptable elementer i egen kultur, samt vise i praksis at de respekterer storsamfunnets normer. Inntil det skjer, har vi alldeles ingen plikt til å la dem reise fritt rundt i landet vårt eller på andre måter vise dem tillit.

Tvert imot, vil jeg mene at det sigøynerne har gjort av ugagn i Norge etter at Schengen-avtalen ble innført, viser at våre politikere ikke tar tilstrekkelig ansvar. Ovennevnte nyhetsreportasjer forteller oss, for n'te gang, at noe er alvorlig galt. Folk som oppfører seg slik sigøynerne har gjort her i landet de siste årene, må finne seg i restriksjoner av ulik art. At deres menneskeverd (selvsagt) skal respekteres, betyr (selvsagt) ikke at de automatisk skal og må ha de samme rettigheter som andre på alle områder.

Dette siste er bare en ideologisk dille som hindrer våre politikere i å ta de nødvendige grep. Det er på tide at man tar et oppgjør med denne typen diller, som i ytterste konsekvens hviler på et naivt og mangelfult syn på menneskets natur.

 


Ikke til å kimse av

24.08.2012. I Kenya ble 31 kvinner og 11 barn hakket ned med macheter og brent inne tidligere denne uken. Massakren er den verste i sitt slag på flere år i landet. Ofrene ble enten hakket i hjel med macheter eller brente inne etter at husene deres ble påtent, ifølge kenyansk politi. Drapene fant sted tirsdag kveld i distriktet Tana River sørøst i Kenya. Konflikten står mellom medlemmer av folkegruppene pokomo og orma, ifølge politiet. - Vi vil bringe disse to stridende folkegruppene sammen, sier regionens politisjef Joseph Kitur torsdag, i følge Dagbladet.

 


Norsk politikk i endring

23.08.2012. 21. august 1887, for 125 år siden ble Arbeiderpartiet stiftet. Det blir en merkelig dag. Partiet får nå skylden, ikke bare for 22. juli, men óg 9. april, skriver Hans Rustad i en artikkel på Document. Han fortsetter:

Det skrives nå ting i norske aviser som ville vært utenkelig for bare noen uker siden. Journalister og kommentatorer lå i ett spor. Kommisjonens rapport fikk dem til å springe over i et annet. Hvordan denne erkjennelsen har foregått er i seg selv interessant.

Marie Simonsen i Dagbladet, Hanne Skartveit i VG har stort sett vært fellow travellers i det sosialdemokratiske prosjekt. Nå er de nådeløse kritikere.

At dette ikke er døgnfluer vitner historiker Tor Boman Larsens kronikk i Aftenposten om. Avisen har plassert den på forsiden av nettutgaven med sitatet:

Nygaardsvold og Stoltenberg er de to norske regjeringssjefer som ikke har maktet å beskytte sitt folk.

Det er ikke bare en grusom salve, den er helt ødeleggende. Spesielt fordi det kommer fra Boman Larsen som er blitt en anerkjent biograf av norsk historie i forrige århundre.

For Arbeiderpartiet må dagens 125-årsmarkering være den merkeligste i partiets historie. Dens ledere må føle en dyp uro, forbauselse, og følelse av urettferdighet. De var forberedt på hard kritikk, så mye har de sikkert forstått. Men dette er noe langt mer, det er nærmest å bli fratatt all ære av historikere og journalister som opptrer på vegne av historiens domstol. Det må kjennes som å bli plassert i skammekroken. Arbeiderpartiet rystes i grunnpilarene. Hvordan kunne det snu så fort? Med ett kjennes det som det er Ap som skyves mot stupet.

Les Rustads artikkel i sin helhet på Document.

 


For rettspsykiatrien

23.08.2012. I mangel på presedens må Tingretten i morgen gå opp nytt terreng, skriver redaktør i Minerva og stipendiat ved ESOP, UiO, Nils August Andresen, i en meget lesverdig kronikk i Dagbladet. Han fortsetter:

I morgen faller dommen i Norges viktigste straffesak siden krigen. De første månedene etter 22. juli sto debatten om det nye islamhatet sentralt. Den siste måneden har fokuset vært på samfunnets beredskap mot ekstremisme og terrorisme. Men alle månedene imellom ble spist opp av noe helt annet: Rettspsykiatri. For skjønt aktor og forsvarer er enig om at det er sannsynlig at Breivik er tilregnelig, står vi i den absurde situasjon at aktor har prosedert på utilregnelighet.

Det er minst tre ulike debatter om rettspsykiatri: Debatten om tilregnelighetsreglene, debatten om rettspsykiatriens organisering og rolle og debatten om rettspraksis ved usikkerhet om tilregnelighet.

Les kronikken i sin helhet i Dagbladet.

 


Litt hverdagsfilosofi

22.08.2012. Pseudonymet Mimisbrunnr har gjort seg noen betraktninger om hvorfor han, tross sin tvil og agnostisisme, regner seg som en kristen. Les hans Document-artikkel Kristen agnostiker.

 


Kulten multikulti

21.08.2012 (oppdatert 22.08.2012). 60-80 menn stormet dansk sykehus, skulle ta skuddoffer som lå på operasjonsbordet. Nå trues Odense av store opptøyer, melder Dagbladet. Se også Aftenposten.

Se dessuten: DR-journalist truet og jagtet ud af Vollsmose, og 100 ville lave ballade i Vollsmose.

HonestThinking kommenterer: Manglende respekt for storsamfunnets normer er noe vi har sett demonstrert i praksis ved en rekke tidligere anledninger i diverse land som deltar i det multikulturelle eksperimentet. Dessverre ser det ut til at politikerne håper problemet skal bli borte av seg selv, eventuelt med litt mer 'dialog' og denslags.

 


Alle de vi ikke liker

20.08.2012. For den kriserammede venstresiden finnes det overhodet ikke forskjeller på noen av anti-venstrepartiene, skriver Jan Hårstad i et innlegg i Aftenposten. Han skriver dessuten:

Voksne lesere av Aftenposten husker sikkert 20 år tilbake da de norske maoistene skrek seg hese over alle ugjerningene som den norske staten hadde påført dem med grusom og ulovlig overvåking. Alle ville se «mappa mi»! Og tror du sannelig ikke den norske staten villig delte ut penger til de forfulgte og undertrykte revolusjonære selv om disse forlengst hadde funnet seg gode posisjoner innen det norske etablissementet.

Klappjakt
Det som skjedde umiddelbart etter Anders Behring Breiviks massakre var derfor meget interessant fra denne statssubsidierte avisen. Klassekampen igangsatte en klappjakt på alt som var av dissidenter i Norge, ikke bare Peder Jensen (Fjordman), men høflige akademikere og selvtenkere av typen Ole Jørgen Anfindsen og Hans Rustad ble også fotfulgt i flere måneder som ideologiske samfunnsundergravere.

Denne prosessen mot de ulikttenkende toppet seg ved at en kjent venstreradikaler i en radiodebatt uttalte at PST burde hyre inn folk fra «venstresida» som konsulenter og analytikere, for det var de som virkelig kunne redegjøre for hvem som var å betrakte som ideologiske fascister som spredte gift på nettstedene.

Ingen - absolutt ingen! - fra Vil se mappa mi-generasjonen reagerte offentlig på at «venstresida» av 2011 tilbød seg å samarbeide med Overvåkningstjenesten om å lage nye mapper over nye dissidenter.

I ettertid har det samme miljøet snakket seg hese om den voksende høyrefascismen i Europa uten å spørre seg om dennes fremvekst kunne ha sammenheng med moderne venstreradikalismes omfavnelse av jihadisme, Arafat, Hamas, Hizbollah og sogar Muslim Brotherhood.

Det lar seg utmerket godt å forene statusopprykk i eliteinstitusjoner med tidligere aktivisme for islamsk jihad.

Les Hårstads innlegg i sin helhet hos Aftenposten.

HonestThinking kommenterer: Hårstads omtale av Klassekampens behandling av HT-redaktøren i fjor er etter min mening for krass, men jeg takker ellers for gode ord.

 


Overgår menn på IQ-tester – for første gang i historien

14.08.2012. I løpet av de siste hundre årene, så lenge IQ-testing har pågått, har kvinner scoret dårligere enn menn – så mye som fem prosent. For første gang er resultatene snudd på hodet. Det er den amerikanske [og siden 1963 New Zealand'ske] professoren James Flynn, som etter å ha forsket på IQ-testing i en årrekke, nå skal ha funnet tegn til at resultatene har bikket i kvinnenes favør. Det er NRK som melder dette.

 


Sveriges skamplett

07.08.2012. Morten Uhrskov Jensen har tilbragt deler av sommeren i Sverige, og har gjort seg noen betraktninger om demokratiets vilkår i broderlandet:

Netop hjemkommen fra Skåne kan jeg konstatere, at jeg fik bekræftet min viden fra tidligere år: Svenske aviser, og måske især Aftonbladet, ligger så langt væk fra en pluralistisk, demokratisk tankegang, så man må genoverveje, hvad man skal kalde den svenske styreform, mediernes magt in mente. Lad os se nærmere på netop Aftonbladet, Sveriges mest læste avis. Avisens politiske linje i udlændingespørgsmål ligger markant til venstre for den, som Politiken og Information indtager. Læs f.eks. følgende uddrag af en lederartikel fra den 30. juli, “Ta rasismen på allvar – den finns i vardagen.” Efter at have nedgjort den gennemsnitlige vælger af Sverigedemokraterne, som “utmärker sig genom sitt kompakta misstroende för samhällets institutioner”, afleveres følgende:

“Men en rasist kan också ha utbildning och en månadslön på cirka 100 000 kronor i månaden, bo i totalrenoverad villa och ha tjänestebostad i centrala Stockholm. Fråga bara Jimmie Åkesson.”

Jimmie Åkesson er som bekendt formand for Sverigedemokraterne. En lignende udtalelse i en dansk avis ville have været en strafbar injurie og ville være blevet dømt som en sådan, var journalisten blevet trukket i retten. Men det er ikke Danmark, det her. Det er Sverige, og dér gælder andre regler.

“Debatsiderne”

Læsernes bidrag til avisen er af en sådan karakter, så det er en hån at tale om “debatt” og “Vad tycker du?” Der er afsat to sider, i tabloidformat, og den ene side udfyldes næsten helt af en professionel debattør fra eliten, en politiker, en fagforeningsrepræsentant, en professor eller lignende. Den sidste ynkelige side – som kan være ned til en halv side på grund af reklamer – er så overladt læserne. Og lad mig garantere, at der blandt læserbrevene af som regel ca. 70 ords længde ikke findes nogen, der kan få blodtrykket op. Ingen overhovedet. Lidt om kongen, lidt om mad, lidt om underholdning, og det er så det.

Hvad der ellers gør det ud for “debat” i Aftonbladet, udfyldes af avisens egne journalister eller af den usalige Jan Guillou og tilliggende aftapninger. Ingen oppositionelle stemmer høres. En demokratisk skandale, intet mindre.

Les artikkelen i sin helhet hos Document.

 

 


En filosofiprofessors vei fra ateisme til gudstro

06.08.2012 (oppdatert 10.08.2012). Filosofiprofessor Edward Feser har nylig beskrevet de intellektuelle årsakene til at han forkastet sin ateisme og gikk over til en solid tro på en Skapergud. Det er dypt interessant lesning, skriver Hallvard Jørgensen i sin VD-artikkel om emnet (hans oppfølgende kommentarer er også verdt å lese).

Se dessuten Sekularismens røtter av Torleiv Haus, samt Jørgensens VL-kronikk Naturvitenskap som ideologi.

 


Arkiv over tidligere norske forsider

 


Home page.

 


 

 
 Søk i HonestThinkingSome material has been made available in English.

 


Stiftelsen Fritt Ord innvilget meg i 2008 forfatterstipend. Resultatet er det politiske essayet Selvmordsparadigmet, som ble lansert på Litteraturhuset i Oslo 6. mai 2010.

Min tese er at den vestlige sivilisasjon er i ferd med å begå selvmord, og at det som ødelegger sammenhengs- og bærekraften i våre samfunn, er en serie med forhold som har sine røtter i et intellektuelt paradigme som nekter å snakke sant om menneskets natur, og som derfor fører oss inn i skjønnmalende utopier på det ene området etter det andre. Satt på spissen kan man si at vi som samfunn primært er opptatt av hvilken politisk virkning ulike utsagn har, og i mindre grad opptatt av om utsagnene stemmer med virkeligheten. Vitenskapelig og faktisk korrekthet er altså byttet ut med politisk korrekthet. Noen viktige stikkord i så måte er rase/etnisitet, kjønn, islam, makt, autoritet, skolevesen, demokrati, innvandring og integrering.

Mer informasjon, inkludert forord, etterord og smakebiter fra essayets ulike kapitler og appendikser, finnes på Selvmordsparadigmet.no.

Selvmordsparadigmet skal finnes i bokhandlene, men kan alternativt bestilles direkte fra Kolofon/Koloritt Forlag.

 


 

Det er viktig å påpeke at 'problemene' primært har å gjøre med fordommer i majoritetsbefolkningen, ikke egenskaper hos innvandrere. Men problematiske sider ved noen innvandreres livsstil, begrunnet i tradisjon, må også tas opp. På en ryddig måte.

Ragnar Næss, Venstresidens utfordringer, Klassekampen (side 23), 29.08.2012

 

Uten tvil passer biologiske forklaringer som hånd i hanske til Anfindsens univers, der etnisk nepotisme, genetiske allianser, raseforskjeller og husmødre er sentrale ingredienser.

Markus Lindholm, Biologi i farlig selskap, Morgenbladet, 23.08.2012

 

Hva betyr så dette? Det betyr at Norge er en del av Europa, Europa er en del av verden - om vi vil det eller ikke. Vi er en privilegert del, og det er ingen spesiell grunn til at vi skal være det, bortsett fra at vi har olje.

Elisabeth Reehorst, Å forholde seg til virkelighet, Klassekampen (side 22), 08.08.2012

 

Javel, ja. Det hører vel til sjeldenhetene at lett identifiserbare, hardtarbeidende, presumptivt
seriøse fagpersoner i Statistisk Sentralbyrå blir utpekt som rene sjarlataner i en norsk rettssal? Og med påfølgende oppfordring til granskning og evnt etterforskning av samme personer? Dette presterte den noble Anfindsen å gjøre til et hovedpoeng i sin "sakkyndige" erklæring. Han ga seg ikke med det. Han forsøkte også å frata to psykiatere deres faglige integritet, ved å komme med eventyrlige påstander vedrørende deres intensjoner og metoder.

Mort1 Bøhn, Verdidebatt, 11.07.2012

 

En har selvfølgelig hatt allverdens tålmodighet med en presset Anfindsen, som antagelig har forsøkt å gjøre seg tilforlaterlig seriøs, i et, etter mitt syn, flaut patetisk latterlige [sic] innlegg i en av landets viktigste rettssaker.

Mort1 Bøhn, Verdidebatt, 08.07.2012

 

Afindsen har vel tidvis vært sykelig opptatt av raser og IQ. Og nå fossror han og forsøker å fremstå som konstruktiv samfunnskritiker. Men den mannen har da i lang tid vært med på å piske opp en anti-islamsk stemning her i landet. Som for enkelte aktører i miljøet endte ut i tidenes terrorhandlinger med 77 drepte nordmenn. Hvorfor slippet VG denne brunsvidde apekatten til med innlegg?

Svein Olsen, kommenterer VG-innlegget Må ha mye flaks, 14.06.2012

 

Ervegullet som vart sanka
må du ikkje byte bort.
Lat oss halde høgt i ære
det som fedrane har gjordt.
Gløymer vi den gilde eie
skal vi nok ein gang bli var,
at vårt eige tun vi skjemde,
da det Norske ut vi bar.
Lat oss ikkje forfedrane gløyme
under alt som me vender og snur,
for dei gav oss ein arv til å gjøyma,
større enn nokon vil tru.

Veggdekorasjon, Værtshuset Bærums Verk (Norges eldste spisested), avlest 06.10.2011

 

Jeg tror det er uheldig for et demokratisk samfunn når det blir for stor avstand mellom hva folk tenker i sitt stille sinn og hva de våger å si offentlig.

Øyvind Brun Andersen, Å bygge et samfunn på kjærlighet, Verdidebatt, 25.05.2012

 

Det er ingen tvil om at norsk presse er venstrevridd, og det er slett ikke uproblematisk.

Åshild Mathisen, kommentator, Offerets makt, Vårt Land, 18.05.2012

 

Straffen har noe av den samme funksjonen som tilgivelsen. Dette sier den tyske filosofen Hannah Arendt med erfaringer fra rettsoppgjøret mot nazismen. Både straff og tilgivelse har som mål å sette en stopper for onde handlingers iboende og destruktive langtidsvirkninger.

Paul-Otto Brunstad, Terroristen - en av oss, Vårt Land, 27.04.2012

 

Jeg er kulturmarxist og stolt av det. Jeg ønsker innspill fra andre kulturer velkommen. Jeg ser at vår kultur er et resultat av mange, og at mangfoldet gjør oss sterkere. Andre kulturer vil aldri kunne overkjøre norsk kultur, for vår kultur er i konstant endring.

Bjørn Ihler, Jeg, en kulturmarxist, Aftenposten, 25.04.2012

 

Anfindsen påpeker at afrikanere ikke har oppnådd den vestlige sivilisasjons utviklingsnivå. Dette er selvfølgelig riktig. Men, det tok altså ca 100.000 år (eller noe slikt) før mennesket klarte å etablere slike sivilisasjoner (som vi kjenner dem). Å avslutte dette "kappløpet" i dag, i vår tid, og bruke "foto-finishen" for å definere enkelte folkegrupper som etternølere, og derfor, pr def, som intellektuellt inferiore, er selvfølgelig ikke holdbart. Om afrikanere skulle bruke to-fem-eller titusen ekstra år på denne utviklingen (eller en som ligner), ville det selvfølgelig ikke være signifikant ulikt.

Mort1 Bøhn, Verdidebatt, 07.03.2012

 

Og i det lange løp er vi alle døde. Det må jo også være noen grenser for hva vi i dag skal gjøre for å hindre at etniske nordmenn forsvinner fra jordens overflate. Det er ikke slik at vi eller noen annen «rase» eller etnisk gruppe kan ha noen garanti for at «vi» alltid vil eksistere. Det er faktisk en kjempeforskjell på å skulle hindre en etnisk gruppe i å bli assimilert/homogenisert inn i den større menneskeheten, og å skulle hindre klimaendringer – som vitterlig kan true hele menneskehetens livsgrunnlag. Jeg synes Anfindsen burde bekymre seg mer om klimaendringene enn om den «norske rases» overlevelse.

Lars Gule, Verdidebatt, 28.02.2012

 

[Jeg har] bevist at Gud ikke eksisterer. Det er enkelt, og jeg vet hva et bevis er.

Arve Meisingset, Verdidebatt, 26.02.2012

 

En trenger ikke brenne bøker for å ødelegge en kultur. Bare sørg for at mennesker slutter å lese dem.

Ray Bradbury (via radikal.net)

 

Konklusjonen rettspsykiaterne drar rammer alle høyreekstreme. Hvis Breivik er gal, er alle med samme politiske holdninger gale.

Tor Bach til Vårt Land, 03.12.2011

 

Endelig!

Manuela Ramin-Osmundsen (på Shoaib Sultans FaceBook-side, 01.12.2011) kommenterer Dagsavisens beslutning dagen før om å slette fra Nye Meninger mitt innlegg Rasisme og moralfilosofi, med den begrunnelse at det var rasistisk

 

[O]g er dei sakkyndige klar over at [ABBs] tankeunivers er eit han delar med fleire andre? Isåfall, har dei sakkyndige i dag erklært at kontrajihadistane og nettrolla som herjar rundt i inn- og utland, faktisk alle er paranoid schizophrene og dermed ikkje strafferettsleg ansvarlege for sine gjerninger? Høyrer dei alle heime på lukka avdeling? Og kvar går grensa? Kan dei gjere ei vurdering av Ole Jørgen Anfindsen, Bruce Bawer og Fjordfjolset i same slengen? Ver så snill!

Ïa! Ïa! Hastur Fthaghn!, Sakkyndige, 29.11.2011

 

For når du har hundre interesser, vil du ha noe felles med alle du møter, og ingen reduseres til rene fiender.

Thomas Hylland Eriksen, Dagbladet Magasinet, 08.10.2011

 

Jeg har inntrykk av at mainstream media, vår såkalte intelektuelle "elite", størsteparten av det politiske miljøet, sammen med våre politiserte kirker, [mangler kontakt med virkeligheten], og gjerne vil diktere oss andre til å tro at himmelen er blå, mens vi selv ved øyesyn kan konstatere at mørke skyer forlengst har trukket inn over land. Når de første dråpene så melder seg, fortoner det seg noe stakkarslig når man mener regnet skyldes mennesker som manet det frem ved at de bar paraply.

Thor Dag Halvorsen, kommentar på Verdidebatt, 14.10.2011

 

Fariseere er vi som legger ensidig vekt på Bibelens «formaninger om å vise omsorg for svake og lidende mens de glemmer formaninger om å bygge sitt land og forsvare sitt folk» (Ole Jørgen Anfindsen i «Selvmordsparadigmet»). Min forgjenger i redaktørstolen kaller det en ære å bære slike betegnelser (se midtsidene). Jeg kan ikke være mer enig.
Ordene som driver KIA kan ikke gjentas ofte nok: «Når en innflytter bor i landet hos dere, skal dere ikke undertrykke ham. Dere skal behandle ham som en landsmann. Du skal elske ham som deg selv» (3.Mos.19,33ff).

Ingunn Rui, redaktør, KIA Interkultura, nr 3, 2011

 

Hvem foretrækker ikke Europas undergang i barbari om 100 år frem for en fyreseddel i næste uge?

Ulla Nørtoft Thomsen, Galskabens nutidshistorie, Sappho, 26.09.2011

 

Outsiderposisjonen bunner ikke i at det demokratiske samfunnet har stengt dem ute. Den bunner i en forakt for demokratisk dialog. En demokratisk samtale innebærer ikke bare retten til å snakke, den innebærer en forventning om å lytte.

Simen Ekern, kommentator, Dagbladet, 27.07.2011

 

Vi er begge barn av en hvit og en svart forelder, men da hun som spedbarn ble adoptert bort, var det til en svart familie. Noe annet var utenkelig i 1950-tallets USA. Her lærte hun å være bevisst om og stolt av fargen sin. I dag har Sheila alltid Ebony Magazine liggende på sofabordet, og når hun skal krysse av i offisielle papirer om hun er 'mixed race' eller 'black', setter hun kryss ved det siste. Sheila er bevisst rasen sin og bevisst afrohåret sitt.

Nola Grace Gaardmand, Stygt, feil og medfødt - de er stole afroamerikanere, men skammer seg over afrofrisyren, Klassekampen, 18.06.2011

 

Hele tiden møter jeg mennesker som utlegger at vi er «så biologiske». Min venn Åsgeir mener at genetikken kan forklare nesten alt, som sivilisasjonsnivået i ulike deler av verden.

Thomas Hylland Eriksen, Dagbladet Magasinet, 07.05.2011

 

Når Fremskrittspartiet regner sånn så tar de altså med enhver som har besteforeldre som har innvandret til Norge innen 2060, og sånn kan vi ikke regne. Mennesker som er født og oppvokst i Norge er norske.

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken (SV) kommenterer SSB-prognoser som tilsier at etniske nordmenn kan bli en minoritet i Norge i løpet av 50 år. Nrk Kveldsnytt, 15.06.2010 (dato ikke verifisert)

 

Det er noe jeg ikke forstår: at mange av de som ønsker sterkere kristen innflytelse i samfunnet, samtidig ønsker en sterk begrensing av asylsøkere og innvandring til vårt land. Hvordan henger dette sammen med Bibelens ord om å ta i mot de fremmede og vise gjestfrihet og omsorg mot dem som banker på vår dør? Skulle ikke nettopp et land tuftet på kristne verdier ha en mer åpen politikk overfor innvandrere?

Tidligere sogneprest Bent Reidar Eriksen, Spørsmål til Hanne Nabintu Herland, innlegg i Vårt Land, 02.04.2011

 

Hvem har sagt at vi eier dette landet, selv om vi har bodd her i tusener år? Vi kan ikke sitte høyt til hest og storslagent bestemme hvem som skal slippe inn og hvem som skal vises bort. Innvandrerne har lik rett til dette landet og våre ting.

Biskop Georg Hille i Dagbladet 21.05.1988, sitert av Lasse Moer

 

Slik jeg ser det finnes det mindre moralsk mot og uavhengig tenkning i politikk og media idag enn det gjorde i Weimarrepublikken eller i de første tiårene av Forbundsrepublikken.

Thilo Sarrazin gjør opp status, FAZ, januar/februar 2011 (norsk oversettelse, Document)

 

Ekstremister på begge sider i islamdebatten bruker nazismen til forsøksvis å parkere meningsmotstandere. Kan vi snart komme videre?

Ingunn Økland, Aftenposten, 31.01.2011

 

Og dette er svinsk (slett ikke svensk), på alle måter - politisk, moralsk, kulturelt. Og for personer som attpåtil kaller seg kristne, blir dette så langt fra nestekjærlighet man kan komme. (Til og med som ateist blir man fristet til å kalle denne ondskapen for djevelens verk). Når Anfindsen får dette til å handle om løgner, falskhet, hykleri og maktmisbruk, er det akkurat som å høre nazistenes rop "Deutschland Erwache". Det er ingen grunn til å pakke dette inn. Det er avskyelig.

Lars Gule refser både Julia Caesar og HT-redaktøren, Verdidebatt, 30.01.2011 (ifm kronikken Våldtagen av staten)

 

Denne mannen er rasist og representerer derfor et uanstendighetens lavmål.

Lars Gule refser dem som vil lytte til HT-redaktøren, Verdidebatt, 25.01.2011

 

Flere sitater her >>>


HonestThinking ønsker å spille en konstruktiv rolle i norsk samfunnsdebatt, og opptre med respekt overfor både innvandrere og norske meningsmotstandere. Vi anmodet på forsommeren 2005 Senter Mot Etnisk Diskriminering (SMED) om å se nærmere på våre nettsider, for å få en vurdering av disse i forhold til SMEDs etiske retningslinjer. Les mer >>>


SSB og juks med innvandringstall

 

HonestThinking påviser at SSB har presentert misvisende fremskrivninger for den demografiske utviklingen i Norge. Bakgrunnsinformasjon, tallmateriale og sitater som dokumenterer disse påstandene, er lagt ut her.

 


 

HonestThinking er viet til og forpliktet på ærlig tenkning. Ærlig tenkning er ikke det samme som sann tenkning, for det er mulig å tenke ærlig, men ta feil. Derfor er ærlig tenkning ikke det samme som objektiv tenkning heller. Det å tenke ærlig er en streven etter å forstå virkeligheten på en korrekt måte. Dette innebærer dels en forpliktelse til å være ærlig med hensyn til alt man publiserer. Men vel så viktig er at ærlig tenkning involverer en kompromissløs forpliktelse til aldri, aldri å undertrykke eller fortrenge relevante data, selv når disse kolliderer med egne overbevisninger. En slik tilnærming til data kan i visse tilfeller medføre smertefulle revisjoner i ens oppfatninger. Det er dette HonestThinking dreier seg om! Les manifestet i sin helhet. 

Flerkulturelle samfunn - respekt for muslimer og islam

 

Dagens innvandrings- og integrasjonspolitikk er dypest sett respektløs overfor både muslimer og islam, for den har som en stilltiende forutsetning at muslimene vil bli som oss. Man sier man har respekt for islam og muslimer, men man forventer at muslimene oppgir sine ortodokse trosoppfatninger når de kommer til oss. Man antar samtidig at islam vil reformeres og moderniseres så snart muslimene bare integreres og får smaken på vår egen kulturs fortreffelighet. Dette er kultursjåvinisme på sitt råeste! Den uuttalte forutsetingen for dette scenariet er at vår sivilisasjon er islam overlegen. Les mer her.


Trusler mot demokrati og menneskerettigheter

Menneskerettigheter og demokrati står under press. En vesentlig trussel mot disse kommer fra den vestlige verden selv, i form av uærlig eller manglende tenkning. Det finnes en særegen vestlig form for “toleranse” som er så “tolerant” at den også tolererer totalitære og antidemokratiske ideologier. En uutalt eller ugjennomtenkt antagelse som ligger til grunn for en slik holdning er at alle kulturer, livssyn og religioner egentlig er like gode. Som følge av denne antagelsen avskjærer man seg selv fra en våken og kritisk tilnærming til totalitære og antidemokratiske ideologier. Les hele artikkelen.


Send epost til postmaster at honestThinking.org (erstatt ' at ' med '@') dersom du har artikler du ønsker at vi skal lenke opp eller publisere. Vi er åpne for kvalitetsbidrag fra alle.