Header image  
Kultur, politikk, vitenskap, filosofi  
 

 
 
Tanker teller
 

HonestThinking er viet til
kultur, politikk, vitenskap og filosofi
:

Generelt manifest
Innvandringspolitisk manifest
Permalenker

 


Henges ut i Morgenbladet som Kongen av grumset

28.09.2009. Morgenbladets journalist Simen Sætre har laget et portrett av sosiologiprofessor Sigurd Skirbekk. Overskriften er Kongen av tidsånden, og ingressen lyder slik: I årevis gikk sosiolog Sigurd Skirbekk mosegrodd og utradert rundt på Blindern. Nå har han fått nytt liv som helt for blåbloggere og «nye debattanter».

Etter noen innledende bemerkninger som skal introdusere denne litt grå og distré rariteten fra støvete kontorer på Blindern og hjemmet, slipper Asle Toje til med noen betraktninger (uthevelser i original):

«Ensom svale». Skirbekk har vært «ute av det gode selskap», som BI-forsker og kulturkampkjemper Asle Toje sier det. Tojes første minne om ham er en kampanje på Blindern der Internasjonale sosialister «drev kampanje for å frata ham professoratet». De trykte opp løpesedler og ville gi ham arbeidsforbud, husker Toje, «fordi Skirbekk våget å ta opp de vanskelige spørsmålene». Mens USA har en dissensdyrkende akademisk kultur der det gjelder å tenke nytt, utfordre, mener Toje at Skirbekk «i mange henseende har vært en ensom svale» i Norge.

Anses han som farlig?

– Kan hende for den norske konsensussøkende kulturen.

Representerer han tidsånden?

– Det er større interesse for ham nå, det er klart. Slik sett er Skirbekk en langdistanseløper som vil komme trygt i mål.

Og så er tiden inne til å finne frem det litt tyngre skytset (uthevelser i original, hyperlenker tilføyd av HT):

Tilhengerne. Skirbekk samler ikke massene, har ingen show som Johan Galtung, men blant nettdebattantene er han konge. Hvis norsk offentlighet er full av grums, slik Lars Sponheim hevder, er Skirbekk Kongen av grumset, hyllet av folk som hver for seg dyrker outsiderrollen. Ole Jørgen Anfindsen, som driver nettstedet honestthinking.no, sier Skirbekk «er en venn». De mailer. «Jeg ser opp til ham,» sier Anfindsen. «Han har kjempet betydelige kamper og betalt en pris».

– Er han en guru?

– Han har i alle fall en høy stjerne. Grupperinger rundt Human Rights Service og document.no vil nok si at Skirbekk har betydd mye for debattmiljøet i Norge. Han har hatt innflytelse, også på meg selv.

Anfindsen nevner Skirbekks to siste bøker – Nasjonalstaten. Velferdsstatens grunnlag (2008) og Ideologi, myte og tro på slutten av et århundre (1999) som inspirasjonskilder.

Hans Rustad på nettstedet Document.no mener Skirbekk «har et større perspektiv enn de fleste», og nevner hans engasjement på områder som demografi og miljøkrise. «På et eller annet tidspunkt vil de debattene møtes, og man blir nødt for å stille spørsmål ved hvorvidt fødselstallene er bærekraftige og om innvandringen er det,» skriver Rustad. Han mener Skirbekk «stiller disse spørsmålene på en skånselløs måte».

Religionshistoriker Hanne Nabintu Herland refererer stadig til Skirbekk i sine leserbrev, og mener han gir «alternativ til den multikulturalistiske konsensus». «Skirbekk tar til orde mot den kulturelle selvprostitusjon blant annet Thomas Hylland Eriksen står for.»

Profet og demon. For disse «nye debattantene», som er kommet ut av motstand mot innvandring og opphetet kulturdebatt, er Skirbekk tapper. De ser ham som en av få forskere som tør å gå inn i ubehagelige temaer, der hvilke spørsmål som er legitime styres av tause ideologier, og ingen tør løfte på steinene av redsel for å miste forskningsmidlene. «Han er mindre opptatt av hva som er politisk korrekt, mer opptatt av hva som er sant,» sier Anfindsen, «han er slik jeg ønsker å være selv».

Disse debattantene mener tiden har gitt Skirbekk rett, for eksempel i hans tidlige kritikk av innvandringen. I hans utstøting fra det gode selskap i akademia ser de en martyr. Rundt seg i samfunnet ser de oppløsning og kaos som følge av en naiv innvandringspolitikk, der en godtroende «fortolkningselite» i media og akademia har lagt lokk over folkelige advarsler.

I dette universet, der Skirbekk er profet, finnes også en demon – Thomas Hylland Eriksen – som muligens vil «godt», men drar gale følger med seg, dog like fullt kjemper videre med hegemoniet og forskningsmidlene på sin side. Herland fremsier for eksempel ikke mange resonnementer om Skirbekk før Hylland Eriksen trekkes inn: «Hylland Eriksen og hans meningsfeller vil programforplikte oss til å se ned på vår egen kultur. Skirbekk tilbyr et alternativ, et nei til multikulturalisme, men ja til pluralisme.»

Mot slutten av portrettet får vi blant annet vite dette:

En annen kjepphest er krigen. Det bekymrer ham at ingen som opplevde krigen sitter på Stortinget. «Det mangler en erfaring der». «Vi blir holdt utenfor». Han mener krigsgenerasjonen er «ubehagelig», fordi de «husker og vet ting som ikke passer inn i mønsteret». Dette passer inn i mønsteret han ellers tegner – krigsårene var preget av nasjonal oppvåkning, kollektiv disiplin, nasjonal innordning, individuell oppofrelse, politisk lydighet. Han synes å mene at multikulturalismen, individ- og frihetsorienteringen, truer slike verdier. «Det er når det virkelig gjelder, når det kreves tøffe tak, at det nasjonale må virke sterkt i oss». Det er derfor det ikke må bygges ned.

Er du redd brunskvetting?

– Jeg er immun. Først hadde jeg tyskerne imot meg, så kulturliberalerne, så marxistene, så antirasistene.

Det er hardt å stå der alene i forsvaret for noe en tror på, forstår vi, men kan samtidig ikke la være å tenke at det også er besnærende – å innta rollen som den «uredde», slik enkelte bloggere synes å iscenesette seg som «en farlig, undertrykt debattant» der mediene egentlig er på jakt etter alt det «farlige», det «undertrykte», de «sterke meningene» (noe denne artikkelen for så vidt eksemplifiserer) – ingen har vel noensinne fått så stor plass på TV 2 som David Irving. Det «fortiede» har en voldsom kraft, og Skirbekk nyter av den. Utenforskapet dyrkes i Skirbekks nettverden, og blir desto sterkere når Skirbekk drar krigen inn i det – det «minner om krigen» sier han om det som rører seg på nettet, en «undergrunnspresse» som ikke står i dialog med avisene.

For min egen del reagerer jeg særlig på følgende:

Hvis norsk offentlighet er full av grums, slik Lars Sponheim hevder, er Skirbekk Kongen av grumset, hyllet av folk som hver for seg dyrker outsiderrollen. Ole Jørgen Anfindsen, som driver nettstedet honestthinking.no, ...

Er det dette som kalles antydningens kunst? Jeg har kontaktet Morgenbladet for å be om et tilsvar. Og til tross for at jeg ikke er uhildet, tillater jeg meg å bemerke at jeg synes behandlingen av Skirbekk er på grensen til det skammelige. Er det denne typen skriverier som avstedkommer anerkjennende nikk og klapp på skulderen fra journalistkollegaer rundt omkring i norsk presse? Det sier i så fall mye om norske journalister.

 


Sjokkvideo med amerikanske skolebarn som blir indoktrinert

24.09.2009. Se reportasje hos Dagbladet.

 


"Helt jävlig"

24.09.2009. Under overskrifte Progressiv galskap skriver jeg:

dersom denne utviklingen fortsetter vil man snart miste kontroll over de aktuelle områdene. På litt lengre sikt vil det bli vanskelig å unngå borgerkrig og/eller avståelse av hele eller deler av landet.

En kvinnelig leser bosatt i Sverige kommenterer dette slik:

Ja, nettopp! Der sier du det! Jeg er 42 år og helt overbevist om jeg vil oppleve borgerkrig i mitt liv. Dette sa jeg for 10 år siden. I Sverige er det helt jävlig.

Hun henviser til artikkelen Invandrartäta områden blir tätare - Om målet för integrationspolitiken är ett blandat samhälle så har den misslyckats.

 


En liten bit av det svenske vanviddet dokumentert av Nrk

22.09.2009 (oppdatert 24.09.2009). Nrk har vært på reportasjetur i Sverige, der det i mer enn en måned har pågått en aldri så liten intifada, med steinkasting, bilbranner og andre former for opprør. Intervjuet med en innvandrerungdom er vel verdt å fundere litt over:

- Når man føler seg trakassert, så trakasserer man tilbake. Når politiet kommer hit og spelar Allan (*), så får de tilbake det de fortjener. De skal ikke komme hit og forsøke å bestemme. Her er det vi som bestemmer. De bestemmer over sine egne.

- Så politiet har ikke noe her å gjøre?

- Nei, det har de ikke.

Kan det sies klarere? På murveggen bak unggutten, står det skrevet "Den som dödar en polis kommer till paradiset".

Mene, mene, tekel ufarsin. Det er på tide at noen ser skriften på veggen. Svenske (og norske) politikere som later som om dette er noe som snart vil gå seg til, må enten være uærlige eller inkompetente. Dette stikker selvsagt dypere enn til reell eller innbildt diskriminering/utestengning. De aktuelle innvandrergruppene ønsker jo selv å isolere seg fra det svenske samfunnet og dets verdier, og dersom denne utviklingen fortsetter vil man snart miste kontroll over de aktuelle områdene. På litt lengre sikt vil det bli vanskelig å unngå borgerkrig og/eller avståelse av hele eller deler av landet.

(*) Merknad fra en leser: Uttrykket spelar Allan er svensk slang som betyr å spille tøff. Dette er et typiskt göteborgsuttrykk, men ble feilaktig tekstet av Nrk som "spiller Allah".

 


Et forsvar av Hege Storhaug

22.09.2009. Jeg er ikke alltid enig med Hege Storhaug, og jeg tør ikke utelukke at noe av den kritikken som er fremkommet mot HRS de siste månedene, er berettiget. Dette siste vet jeg for lite om. Men når Marthe Michelet og andre avskriver Hege som en rasist og useriøs aktør i samfunnsdebatten, er det grunn til å reagere.

En av dem som reagerer, er religionshistoriker og skribent Hanne Nabintu Herland. Les hennes artikkel Progressiv ondskap.

 


Aslak Nore om skuddene mot William Nygaard

20.09.2009. I sin drøftelse av Nygaard-saken i Morgenbladet skriver Aslak Nore blant annet følgende (mine uthevelser):

Men den aller mest besynderlige hendelsen i Nygaard-etterforskningen skjedde i 1998. I mange år hadde en uføretrygdet norskpakistaner vært i politiets søkelys. Han hadde et mistenkelig reisemønster, pengemotiver og ideologiske motiver, Federal Hydrashock-ammunisjon og han likte våpen. I 1998 ble saken gjenopptatt. Men før norskpakistaneren ble avhørt, ble han løslatt uten forvarsel.

I år 2000 mottok TV 2-journalisten Odd Isungset, ekspert på saken, et håndskrevet og usignert brev. Det inneholder detaljopplysninger som betyr at det må være forfattet av en person i politiet eller i arrestforvaltningen. Ifølge brevet var det en navngitt polititjenestemann som gikk ned på cella og løslot pakistaneren. Den samme mannen skulle også ha bidratt aktivt til at den mistenkte fikk igjen flere av våpnene som politiet hadde beslaglagt. Nederst i brevet sto det: «Dette burde komme frem for det norske folk.»

5) Men ingenting er skjedd. Hva skyldes den svake etterforskningen? Hvorfor har det offentlige Norge vært så tilbakeholdne i denne saken? For politiets del handlet det mye om mangel på erfaring med politisk vold. Arbeiderpartiet hadde en lang tradisjon for pragmatisk hestehandel, noe som så særlig stygt ut når utenriksspørsmål ble til verdipolitikk. Her går det en linje fra Rushdie-saken til 2000-tallets stridsspørsmål.

Derfor bør det nedsettes en granskningskommisjon. I tråd med Isungsets avsløringer bør etterforskningen granskes. Hvorfor tok det så lang tid før politiet rettet søkelyset mot Iran? Hvordan fungerte samarbeidet mellom politiet og overvåkningstjenesten? Hvorfor ble den mistenkte norskpakistaneren løslatt?

HonestThinking kommenterer: Det er ikke første gang noen tar opp dette, men det skjer stadig lite eller ingen ting. Mye tyder på at detaljene i saken ikke tåler dagens lys, hvilket selvsagt svekker tilliten til myndighetene. Dette er ille.

 


Her er det langt mellom de objektive og nøytrale observatørene

19.09.2009. Tidligere denne måneden ble en forelesningsserie om Israel-Palestina-konflikten igangsatt ved NTNU. Det spesielle ved saken er at NTNU påstår at man her først og fremst vil få del i forskningsbasert kunnskap. Dette er en drøy påstand, og ledelsen har fått motstand for sin fremstilling av forelesningsserien som objektiv, nøytral, upartisk, osv.

Hat tip: Document.

 


Frifunnet på grunn av lav IQ

18.09.2009. Mannen var tiltalt for å ha voldtatt en 15 år gammel jente i 2007. Mannens IQ er målt til 62, noe som gjør at han regnes som lettere psykisk utviklingshemmet. Retten slår fast mannen dermed må frifinnes for voldtekten, melder Dagbladet. En leser kommenterer saken slik:

Vi kan selvfølgelig regne med at alle de humanister som hevder at IQ ikke betyr noen ting, vil hoppe på barrikadene og protestere mot denne frifinnelsen. Fra spøk til alvor, denne saken illustrerer at debatten om IQ må tas selv om den er ubehagelig. Emnet kan ikke ignoreres. IQ har nemlig meget virkelige, samfunnsmessige konsekvenser.

 


Fanget opp av overvåkingskamera på skolebuss i USA

15.09.2009 (oppdatert 16.09.2009). Et videoopptak viser det brutale overfallet av en 17 år gammel elev om bord en skolebuss i Illinois. Minst to medelever ved Belleville West High School er pågrepet for å ha slått og kvalt gutten på mandag, akkompagnert av jubel fra øvrige på bussen, melder Dagbladet. Avisen skriver også (mine uthevelser):

I de første rapportene etter overfallet sa polititalsmann Don Sax at angrepet på gutten, som var hvit, at gjerningsmennene, som var svarte, så ut til å være rasistisk motivert, melder Associated Press (AP).

I lys av nye opplysninger sier politiet nå at dette ikke var tilfelle. Bakgrunnen for angrepet skal ha vært at gutten satte seg på «feil» plass, skriver AP.

Hendelsen startet da offeret forsøkte å finne seg en plass om bord bussen, og satte seg ved siden av de mistenkte. Det resulterte i en rekke slag mot ansiktet og kvelertak.

Situasjonen roet seg, før angriperne slo til igjen minutter seinere. Alt dette mens flere medelever på bussen sto i ring og heiet på de voldsmistenkte.

HonestThinking kommenterer: Hadde det overhode vært noen som helst tvil om at overfallet var rasistisk dersom en svart gutt hadde satt seg på «feil» plass og blitt banket opp av hvite gutter som straff for dette? Nei, selvsagt ikke. Men amerikanske myndigheter har et hyklerisk forhold til rasisme, og kvier seg for å kalle uvesenet ved sitt rette navn i situasjoner der det ikke er politisk korrekt.

 


Skitne sannheter

15.09.2009 (oppdatert 16.09.2009). Generalsekretær Petter Eide i Norsk Folkehjelp forkynte i gå med krigstyper på Klassekampens forside, samt i et stort oppslag på side 4 og 5, at Siv Jensen og Frp lyver. Blanke løgner fra Frp, var overskriften inne i avisen. Ett av skrekkeksemplene på en Frp-løgn, og kanskje det eneste som var såpass konkret at det er enkelt og greit å sjekke om den aktuelle påstanden er sann eller ikke, er følgende:

Alle overfallsvoldtekter de siste trå årene begås av ikke-vestlige innvandrere.

HonestThinking kommenterer: Man bør være forsiktig med å kalle dette blank løgn. Eide og Kk hadde fremstått som mer redelige om man innrømmet at den skitne sannheten er at alle anmeldte overfallsvoldtekter i 2006, 2007 og 2008 ble begått av ikke-vestlige innvandrere.

 


Ny bok fra Hege Storhaug

12.09.2009 (oppdatert 16.09.2009). Hege Storhaugs nye bok Rundlurt - om innvandring og islam i Norge er lettlest og engasjerende. Jeg vurderer en del spørsmål knyttet til islam og feminisme annerledes enn henne, men nøler ikke med å anbefale denne boken. Bokens stor styrke er at den dokumenterer at en del politikere, byråkrater, mediefolk og forskere er mer opptatt av å si de 'rette' tingene, enn av at det de sier skal være rett. Samfunnet vårt er dessverre gjennomsyret av løgn og hykleri på en del områder, og Hege gjør til tider en glitrende jobb med å avsløre dette.

Med denne boken befester Hege sin posisjon som en viktig stemme i den offentlige debatten. Boken fortjener å bli lest, og de problemstillingene den tar opp bør bli drøftet i mediene. Det er på høy tid med litt selvransakelse der i gården.

PS: Jeg noterer at Hege på side 123 skriver følgende:

Risikoen for å bli stemplet på det groveste lurer som en gjedde i sivet for den som våger seg ut på mer enn ankeldypt vann i dette spørsmålet.

Det er som om jeg skulle ha sagt det selv.

 


Nei, det vil nok ennå ta en stund for svenskene, men ett eller annet er på gang hos vårt vanstyrte og kneblede broderfolk.

08.09.2009. Konsekvensene av Sveriges vanvittige innvandringspolitikk begynner nå å bli så omfattende at de ikke lenger lar seg fortie. Selv ikke av svenske medier. Her er to aktuelle reportasjer fra Aftonbladet (!), samt to kommentarer fra Document:

HonestThinking kommenterer: Hvor blir det av alle de bedrivitende politikerne og mediefolkene som for få måneder siden gjorte sitt ytterste for å bagatellisere problemene i Sverige?

 


Landet er ikke til salgs

08.09.2009. Søren Pind er medlem af Folketinget og udenrigspolitisk ordfører for Venstre, kontaktdirektør hos Propeople, cand. jur og ekstern lektor i forfatningsret ved Københavns Universitet. Sin seneste bloggartikkel hos Berlingske Tidende avslutter han slik (mine uthevelser):

Det er kun Gud, der ved, hvad ultimativ ondskab og godhed er, ultimativ retfærdighed. Men vi kæmper for det vi tror er rigtigt. Og for vores fædreland.

I den kamp kan vi ikke snuble. Og vi kan ikke forhandle. Danmark er ikke til salg.

Det farlige består i, at en gruppe ekstremister i Danmark er villige til at åbne Danmark for enhver, og samtidig vil ty til udemokratiske og voldelige metoder i denne kamp. Det er kulturkampens essens. Det er en smitsom sygdom langt langt ind i venstrefløjens rækker.

Det er også derfor, regeringen vil blive siddende efter næste valg. For venstrefløjen formår ikke at fjerne den em af ligegyldighed overfor Danmark, og den stank af ekstremisme, der står fra den yderste venstrefløj og ind. Mærk mine ord: De næste to år vil blive værre end det vi har set endnu. Fordi nogen ikke vil acceptere dette lands lovformelige regering. Og vil ty til midler, vi har set da autonome og indvandrerbander på hvert sit tidspunkt rykkede ud og satte København og for de sidstes vedkommende en række andre byer i brand.

Disse kræfter må stemples som det de er: Udemokratiske. Og udanske. Der er ikke megen mental forskel på den fanatisme dele af disse miljøer repræsenterer og Talebans tankegang i Afghanistan. Derfor står danske styrker i Afghanistan - i kamp for demokrati og frihedsrettigheder. Og derfor kommer vi også herhjemme til, at kæmpe for demokratiets og frihedsrettighedernes idealer. Hver dag. Uden kompromis. For man kan ikke gå på kompromis med Danmark. De synger patetisk “giv mig Danmark tilbage” - det er en løgn. For de har aldrig forstået hvad Danmark var. Og er.

Les artikkelen i sin helhet hos Berlingske Tidende. Hat tip: Document.

 


Ny brannfakkel fra sosialantropologen Aje Carlbom

07.09.2009. Det er mulig å leve et i alle vesentlige henseende arabisk hverdagsliv i Malmö, med alt det innebærer av å snakke arabisk, plassere sine barn i skoler med andre arabiske barn, og omgås med andre arabere. Slike etniske parallellsamfunn utfordrer de nordiske nasjonalstatenes suverenitet. Dette skriver Aje Carlbom i en kronikk hos Minerva. Han avslutter slik:

I Sverige har det ennå ikke blitt foretatt noen demografisk debatt om innvandring og globalisering. “Eliten” innen massemedia og politikk fortrenger spørsmål som handler om landet skal begrense innvandring eller hvor stort antall innvandrere samfunnet tåler. På tross av at innvandringen har bidratt til omfattende sosiale forandringer av de store byene, oppfattes det å stille spørsmål om dette offentlig som å ta stilling for nasjonalisme (som er tabu i Sverige) . Det er naturlig nok vanskelig å si noe om fremtiden. Men risikoen man tar ved fortsatt ukontrollert innvandring til en by som Malmö er, snarere enn at integreringen kommer i gang, at “parallellsamfunnet” stadig blir større og mer innflytelsesrikt sosialt og politisk.

 


Men mediene tier

De etnisk-religiøse motsetningene tårner seg opp i Sverige.

07.09.2009. I tre uker har det uten opphold vært uroligheter i Gøteborgs forsteder, med nesten daglige bilbranner, tilfeller av opptøyer og stenkasting mot politi, brannvesen og offentlige transportmidler, foruten eksplosjoner og branner i bygninger og containere. Så langt er ca. 45 biler blitt flammenes rov, melder Document. Anders Behring kommenterer saken slik:

Alle husker juli-opptøyene i Marseilles og andre franske byer der mediene ble instruert om ikke å rapportere nyheter. Man kan bare undres om hvor mange opptøyer det har vært i Frankrike eller andre land som vi aldri har hørt om. Det er i ferd med å utvikle seg en trend i Vest Europa der det er full aksept for at media kan tie ihjel slike saker.

Estimerte skader fra juli-opptøyene i Frankrike: 800-1500 utbrente biler, titalls bygninger utbrent, flere personer skadet (inkludert politibetjenter). Ikke EN eneste artikkel i MSM. Jeg ringte både TV2 og NRK men de mente det ikke var "nyhetsverdig"... Kanskje ikke så rart da 90-95% av alle Europeiske journalister er tilhengere av multikulturalisme og ikke ønsker å bidra til å skade "integreringsarbeidet" ved å formidle sannheten.

Dette er en svært skremmende utvikling og dokumenterer ytterligere hvordan media fungerer som propagandamaskineriet til multikulturalistene (fete typer tilføyd av HT).

The orders of "media blackout" have been strictly applied. Le Monde refused to respond, citing "ministerial instructions." "Yesterday morning, every journalist who came, even for the smallest piece of news, to the firemen, or gendarmes or police, heard the same answer: 'No fires'. In fact, the truth is quite different. Some of those we questioned admitted under their breath: 'We cannot say anything about the fires. We have received orders." In Lyons, the daily Le Progrès reports the same blackout: "Orders not to speak to the press were given to firemen, gendarmes and police."

HonestThinking kommenterer: Hvordan man enn snur og vender på det, er det egentlig ganske utrolig at norske medier forsøker å fortie denne typen hendelser i Sverige, Frankrike og andre steder. Og selvsagt har det hele usedvanlig stor nyhets- og samfunnsmessig interesse, siden de gir sterke indikasjoner på at det multikulturelle prosjektet er i trøbbel.

Gjennom mange år har vi lært oss at bilbranner, steinkasting og andre former for voldelige opptøyer eller intifada automatisk er å betrakte som viktige nyheter, selv om det skjer flere timers flyreise unna. Nå viser det seg altså at nøyaktig de samme tingene er uinteressante, selv om de skjer noen få timers bilreise fra Oslo. Kanskje man er nødt til å være politiker, byråkrat, journalist eller redaktør for ikke å innse at det er ett eller annet som ikke stemmer her?

 


Jan Bøhler og Rune Gerhardsen tar bladet fra munnen

07.09.2009. Norge trenger ikke klassisk høyrepolitikk med privatisering og økonomisk liberalisme. Det vi trenger er en bred politisk erkjennelse av at det multikulturelle prosjektet må håndteres på en bedre måte. Jeg noterer med interesse at både Knut Storberget (Ap) og Akhtar Chaudhry (SV) på TV her forleden innrømmet at det er nødvendig med kriminalpolitiske innstramninger. I dag melder ABC Nyheter at Arbeiderpartiets Jan Bøhler og Rune Gerhardsen vil kjøre en hardere linje overfor kriminelle asylsøkere, med internering eller direkte hjemsendelse etter sonet dom.

Tidligere har både Ola Borten Moe (Sp) og redaktør Bjørgulv Braanen (Kk) flere ganger understreket betydningen av nasjonalstaten. Jeg tolker alt dette som forsiktige tegn på at noe er på gang innen norsk og europeisk venstreside. Det er i så fall bra for demokratiet.

 


Erik Solheim krever klart svar fra Siv Jensen

07.09.2009 (oppdatert kl 1229). I dag sender miljø- og utviklingsminister Erik Solheim (SV) et brev adressert til Frp-leder Siv Jensen. Han er nå lei bortforklaringer, og krever et klart svar av Frp-lederen. I Dagbladets reportasje om brevet kan vi dessuten lese følgende (min uthevelse):

—Vil hun stå for det Norge står for nå, og stille seg bak det statsledere som Barack Obama, Kinas president, Hu Jintao, og vår egen statsminister, er enige om, nemlig at klimaendringene er menneskeskapt og den dødelig trussel mot menneskenes liv, spør Solheim.

HonestThinking kommenterer: Men hvilken kompetanse har egentlig Barack Obama, Hu Jintao og Jens Stoltenberg til å avgjøre denne typen spørsmål? Dette er ikke noe politikerne kan bestemme seg for å bli "enige om"; dette er et uhyre komplisert spørsmål som forskerne forsøker å finne ut av, og der det altså fremdeles hersker en viss uenighet. Jeg viser i den forbindelse særlig til det tidligere HT-oppslaget:

som gir en rekke henvisninger til videre lesning. Se også:

Jeg er enig med Solheim i at klimautfordringene må tas på alvor, og det er uansett god grunn til å begrense privatbilisme og bygge ut bedre kollektivtransportløsninger i byene. Dessuten er det god miljøpolitikk å begrense støv, støy og forurensning, uansett om klimaendringene skyldes menneskeskapte utslipp eller ikke. På disse områdene hadde det vært bra om Frp ble tydeligere. Men Frp fortjener honnør for at de ikke bare jatter med på det som er "opplest og vedtatt" av IPCC og diverse politikere, men har ryggrad nok til å minne om at det vitterlig er uenighet blant forskerne om klimaendringene er menneskeskapte eller ikke.

PS: Dersom det er kommet nye forskningsresultater som går klart i klimaskeptikernes disfavør, setter jeg pris på tips om dette.

 


Men politiet valgte å sette knivdesperadoen på frifot

06.09.2009. Offeret frykter for sin egen sikkerhet etter at mannen som knivstakk ham utenfor matbutikken i Verdal er sluppet fri. VG Nett skriver blant annet følgende:

Saken er ikke ferdig etterforsket. Men politibetjent Kjetil Mollan sier ifølge Adresseavisa at politiet fester lit til offerets forklaring. Han bekrefter også at knivstikkeren og [offeret] ikke kjente hverandre fra før. Gjerningsmannen er siktet for legemsbeskadigelse med særlig farlig våpen, men er ikke framstilt for varetektsfengsling.

HonestThinking kommenterer: Noe er alvorlig galt med rutinene hos politi og/eller påtalemyndighet når en mann som knivstikker en person på grunnlag av en bagatellmessig provokasjon, blir satt på frifot mer eller mindre umiddelbart. Dersom reglene ikke gir politiet mulighet til å beskytte samfunnet mot slike folk, er det noe galt med reglene.

Gjerningsmannen har bevist at han ikke passer i Norge. Hans oppførsel er et brudd på den implisitte kontrakten han har med samfunnet vårt, noe som burde kvalifisere til automatisk hjemsendelse. Og i mellomtiden burde han selvsagt ha vært oppbevart på en slik måte at han ikke kan forvolde ytterligere skade.

Dagens innvandringspolitiske regime er sykt, og det er også den ideologien det bygger på. Det hadde vært en kurant sak å stille helt andre krav til folk som kommer til landet vårt, men våre dumsnille politikere er tilsynelatende uvillige til å finne løsninger på de økende problemene innvandringen fører med seg.

 


Hvit sørafrikaner fikk innvilget asyl i Canada

05.09.2009. Den hvite sørafrikaneren Brandon Huntley (31) fikk sist uke innvilget asyl i Canada, fordi han frykter voldelig forfølgelse i hjemlandet - på grunn av hudfargen sin. 31-åringen hevder at han er blitt knivstukket tre ganger av svarte i forbindelse med ransforsøk, og at dette var knyttet til hans hudfarge. Avgjørelsen har skapt furore i det sørafrikanske regjeringspartiet ANC, som i en uttalelse har kalt innvilgelsen av asylsøknaden «rasistisk» og «alarmerende», melder Aftenposten.

HonestThinking kommenterer: Det er grunn til å følge nøye med på hva som skjer både i Sør-Afrika og Zimbabwe. I begge disse landene ser vi hvor vanskelig det er å skape eller opprettholde velfungerende samfunn med demokrati og menneskerettigheter når den genetiske avstanden mellom folkegrupper er stor.

 


Hege Storhaugs nye bok anmeldt i Morgenbladet

05.09.2009. Trond Berg Eriksen, professor i idéhistorie, har en anmeldelse i Morgenbladet av Hege Storhaugs bok Rundlurt. Om innvandring og islam i Norge. Han avslutter slik (min uthevelse):

Konspirasjonsteorien som ligger i bokens tittel, forutsetter at det som skjer i våre dager, er et ledd i en langsiktig strategi fra dypet av en fremmed religion. Mon det. Katastrofevarsler har ofte noe skuffende ved seg. Verken fugleinfluensaen eller svineinfluensaen greide å leve opp til forventningene. Slik vil det ventelig også gå med Storhaugs konspirasjonsscenario. Før eller senere vil hun bittert måtte innrømme at katastrofen uteble.

Om Storhaug kan få vanskeligheter med å beholde oppmerksomheten om sine avsløringer eller sympatien for sine hjertesaker, vil hun få kraftig hjelp av de norske motstandernes dumhet. Steinar Lems bekymrede uttalelser på dødsleiet i vår kan beroliges med saklige argumenter. Men for noen er ikke saklige argumenter tilstrekkelig. Dagbladets Marte Michelet måtte henge hakekors på den døende som en siste hilsen. Hennes ondskapsfulle og groteske feillesninger av Lems siste kronikk i Dagbladet 16. april 2009 var dypt forstemmende.

Hvis Michelets utgytelser skal være «rette» meninger, synes det å legitimere ethvert alternativ til venstresidens og det sosialdemokratiske godhetsregimets vanntette selvrettferdighet – som Michelet representerer. Her må vi gi Storhaug rett. Hennes ytterliggående korstog får gratis noe heroisk ved seg i lys av motstandernes tarvelige triks. Storhaugs bok dreier seg nemlig ikke først og fremst om islam og innvandring. Det er Norge og betingelsene for en fornuftig politisk samtale om viktige saker i vår lille andedam, som er bokens egentlige tema. De avsløringer hun har bevirket på dette feltet, er minst like oppsiktsvekkende som avsløringene hennes fra Afrika og Asia.

Les hele Berg Eriksens anmeldelse i Morgenbladet.

 


Brann og vold har spredt seg til Uppsala

04.09.2009. Brenning av biler, kasting av molotovcocktails inn i bygninger, vold mot bileiere, og nedbrenning av hus som måtte ligge beleilig til, alt dette har nå spredt seg også til Uppsala. Politiet undres om at det er smitteeffekt fra Göteborg. Les mer hos Document.

HonestThinking kommenterer: Situasjonene blir mer og mer prekær i storbyer over hele Europa, ikke minst i Sverige, Danmark, Tyskland, Frankrike, Nederland, og England. Likevel hevdes det stadig at det multikulturelle prosjektet er en suksess, og da gjerne med henvisning til en og annen sosioøkonomisk parameter, som f.eks. graden av sysselsetting (jf Lars Gules kronikk i Kk 29.08.2009). Situasjonen i de nevnte landene burde gjøre det helt klart at et slikt perspektiv blir for snevert. Hvorfor er ikke de eskalerende problemene i Göteborg, Malmö og København førstesidestoff i samtlige, riksdekkende aviser i Norge, mon tro? Kan det være fordi man stadig sitter fast i den kulturelle marxismens maksime om å undertrykke sannheten for å hjelpe den undertrykte?

 


Mangler respekt for demokratiske spilleregler

04.09.2009. Jarlsberg avis har valgt å henge ut elever ved Holmestrand videregående skole som tilhengere av Norgespatriotene. Elevenes forbrytelse? De fulgte ikke oppfordringen fra SOS Rasisme om å snu ryggen til Norgespatriotenes representant på en skoledebatt, men valgte i stedet å lytte til hva han hadde å si:

Redaktør Knut S. Evensen i avisa Jarlsberg står på sitt. - Siden det var fokus på å vise holdninger fra før av, og følge oppfordringen om å snu ryggen til, så satte de seg selv i en slik situasjon at de lett kunne bli tatt for å støtte det dette partiet stod for. Samtidig applauderte de det han sa, sier Evensen.

Rektor ved Holmestrand videregående skole, Kari Tomassen, føler lokalavisa har misbrukt skoledebatten. Hun er sint i dag. - Vi oppfordret elevene til å vise respekt for demokratiet, og det gjorde de. Derfor synes jeg dette oppslaget er sjokkerende, sier Thomassen.

Les mer om saken hos Nrk og Document.

HonestThinking kommenterer: Skal vi forstå det slik at redaktør Knut S. Evensen og Jarlsberg avis er av den oppfatning at folk som ikke følger oppfordringer fra ekstremistorganisasjoner av typen SOS Rasisme, bare har seg selv å takke dersom de blir hengt ut som rasister i avisen etterpå? Skal vi også forstå det slik at folk som eventuelt applauderer ett og annet godt poeng Norgespatriotene måtte ha, automatisk har satt seg selv i en situasjon der man kan fremstilles som en tilhenger av Norgespatriotene (jeg vet lite eller ingen ting om dem, men det ville overraske meg stort om de ikke har noen gode poenger her og der; det er nemlig svært lett å finne slike for den som er kritisk til dagens innvandringspolitiske regime)? Jeg gir min fulle støtte til rektor ved Holmestrand videregående skole, Kari Tomassen. Hun har god grunn til å være forurettet både på skolens og elevenes vegne. Jeg håper denne saken blir bragt inn for PFU.

 


Nå også på Politihøgskolen

04.09.2009. Studenter med innvandrerbakgrunn og dårlig norsk får likevel bli politi. – Uheldig forskjellsbehandling, mener politiets minoritetsombud. Det er Aftenposten som melder dette i sin reportasje Politistudenter slapp norskkrav. Ikke minst reagerer politifolk med innvandrerbakgrunn negativt på dette:

Nå kaster politifolk med innvandrerbakgrunn en brannfakkel inn i valgkampen. De advarer mot at slappe norskkrav i politiet kan få alvorlige konsekvenser.

–Ved årets opptak har det uheldigvis vært tilfeller der søkere som ikke oppfylte de formelle kravene, er blitt vurdert og til slutt har kommet inn på Politihøgskolen, skriver politibetjent og minoritetsombud for politiet i Oslo, Navjot Kaur Sandhu, til justisminister Knut Storberget. Hun understreker at hun snakker på vegne av politifolk med minoritetsbakgrunn.

–Kravene om norskkunnskaper bør være absolutte. Det er bekymringsverdig at folk kvoteres inn, sier Sandhu, som selv har indisk bakgrunn.

–Jeg frykter et klasseskille innad i politiet dersom denne negative praksisen fortsetter. Vi vil bli behandlet likt, slik at ingen skal kunne si at vi kom inn i politiet på feilaktig grunnlag, sier Sandhu.

HonestThinking kommenterer: Kvotering har vært brukt i flere tiår i USA (samt en rekke andre land), og all erfaring tilsier at man ikke oppnår de ønskede resultater på denne måten. Derimot får man en rekke uønskede bieffekter, inkludert akkurat det som politifolk med innvandrerbakgrun advarer mot ovenfor. Dette er grundig dokumenter av den afroamerikanske forskeren Thomas Sowell i hans bok Affirmative Action Around the World: An Empirical Study.

Det bør ikke være slik i Norge at etater og departementer gir seg til å kvotere etter eget forgodtbefinnende, og da tydeligvis uten at man har satt seg tilstrekkelig godt inn i forskningen på området. Sowells bok bør bli obligatorisk lesning blant politikere, byråkrater og mediefolk; disse problemstillingene er tydeligvis hyperaktuelle.

 


Home page.

 


Arkiv over tidligere norske forsider

 


 

 

 
 Søk i HonestThinkingSome material has been made available in English.

 


Jeg ble i 2008 innvilget stipend fra Stiftelsen Fritt Ord, og har siden da viet store deler av min (fri)tid til bokskriving. Jeg har bestemt meg for å gjøre ytterligere en del finpussing og justering av manus (som forelå som råutkast i juni), så boklansering er utsatt til utpå nyåret 2010.

 


 

Kjønnsforskningen har en endringsagenda, forskeren går inn i et felt med et ønske om en mer rettferdig kjønnsorden. [...] Forskningen kan tape utrolig mye på å la seg politisere. Vi kan ikke velge teorier ut fra hvordan vi skulle ønske at virkeligheten så ut, eller avvise forskningsresultater fordi de ikke passer inn i vår politiske agenda.

Professor Harriet Bjerrum Nielsen, leder av Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, UiO, til Klassekampen 12.09.2009

 

Det tok over tusen år å utvikle et noenlunde velfungerende demokrati i Norge. [...] ingen, ingen skal ta dette landet fra oss.

Dag Coucheron, kronikk i Klassekampen, 02.09.2009

 

At Norge er et land i verden, og at migrasjon og kriger verken kan eller skal unngås her hos oss, ser ut til å være et innspill like lett å vifte vekk som en flue i paradis. Men uten dette premisset kan vi visst aldri riktig godta våre «nye landsmenn og -kvinner».

Linn Stalsberg, skribent, kommentarartikkelen Verden og vi, Klassekampen 24.08.2009, side 2

 

[D]et må være et mål å ha minst 50 prosent kvinner i samfunnets topposisjoner.

Torgeir Salih Holgersen, Biologisk feminisme, kronikk i Klassekampen 17.07.2009

 

Å bekjempe kunnskap har aldri vært progressivt.

Bjørn Vassnes, Kunnskapsfrykt, Klassekampen 08.07.2009

 

Denne plikten til å si fra gjelder ikke bare kommunismen eller nazistenes forbrytelser. Det gjelder over alt der løgnen biter seg fast og sprer seg. Det gjelder også våre egne samfunn.

Hans Rustad, Document, 19.05.2009

 

Nu har muslimerna blivit så starka i Europa att vi inte behöver media längre. Islams makt växer med en enorm kraft, det går inte att stoppa. Det finns ingen som står emot. Den liberala värdegrunden i Sverige är förfallen, Svenska kyrkan är en döende organisation, precis som hela Europas civilisation. Israel håller på att kollapsa och USA är ett sjunkande skepp.

Mohamed Omar til Dagen, 29.04.2009

 

For at [det skal være mulig å få de nødvendige forandringer i politikken] må sannhetsbegrepet bli gjeninnført i filosofien for å utfordre den postmoderne relativismen.

Filosofen Alain Badiou, intervjuet av Klassekampen (som fremhever ham som "en av Europas viktigste marxistiske tenkere"), 21.04.2009, side 18 - 19

 

Nasjonalstaten er den viktigste forvalter og beskytter av de verdier og tradisjoner som det globaliserte markedet truer.

Per Olaf Lundteigen, finanspolitisk talsmann for Sp på Stortinget, innlegg i Klassekampen 14.03.2009

 

Siv Jensens tale synliggjør ytre høyres evige dilemma - de vil bruke ensretting og statlig styring i sin kamp for friheten.

Anders Heger, Snikformynderi, Dagsavisen, 27.02.2009

 

68-generasjonen - finnes det noen større svikere?

Sorle S. Hovdenak, gjengitt hos Document, 03.03.2009.

 

Hvitættede som ikke aksepterer at vi lever i et flerkulturelt samfunn er ikke et godt utgangspunkt for en god debatt om dette.

Lars Sponheim, VG Nett, 23.02.2009.

 

Kampen for Darwin og hans evolusjonslære er i virkeligheten kampen for vitenskapen, en kamp mot kvasivitenskap: rasjonaliteten vs. irrasjonaliteten. Vi har ikke råd til å tape kampen - for om vi det gjør, fjerner vi det idémessige grunnlag som hele vårt moderne samfunn bygger på.

Professor Nils Chr. Stenseth, artikkel i Klassekampens Darwin-serie, 14.02.2009 (side 24 - 25)

 

Jeg er veldig skeptisk til Darwin. Ekstremt skeptisk, faktisk. Hvis man ønsker å forandre kjønnsrollene i samfunnet, kan man ikke bruke noen av hans teorier. Hvis man skal støtte seg på ham, kommer man ikke langt. Da blir det lett å la ting være som det er, skylde på biologien og si at "sånn er det fra naturens side" siden mennesket har visse gitte egenskaper. Det synes jeg er sprøyt.

Uttalelse til Klassekampen i anledning 200-års-dagen for Darwins fødsel 12.02.2009, av Charlotte Myrbråten, redaktør i tidsskriftet Fett

 

Befolkningssammensettingen kommer til å være helt annerledes i 2020 enn den er i dag. [...] Det er innvandrerungdommen som kommer til å være våre ungdommer i framtida.

Politidirektør Ingelin Killengreen til Klassekampen, 04.02.2009

 

De brune og svarte har paret seg, sier du? Dette kan jo ikke gå bra. Nå venter vi bare på leserinnlegg fra Ole Jørgen Anfindsen.

Journalist Bjarne Riiser Gundersen avlegger HT-redaktøren en visitt i Den brune fare, Morgenbladet, 25.04.2008

 

Loven skal ramme ytringer som rammer individer på bakgrunn av at de har en religion.

Oppklarende merknad fra justisminister Knut Storberget til NTB, Bergens Tidende, 23.01.2009

 

Dette refrenget stammer fra 1940-41, da NRK var propagandaleverandør for Joseph Goebbels i Berlin til det tyskokkuperte Norge. På den tiden hadde NRK pause om ettermiddagen fram til klokka 17. Før programmet begynte sendte NRK et pausesignal som mange eldre ennå vil minnes. Noen fant på å lage dikt til pausesignalet. Det spredte seg raskt utover i landet og lød:
No skal
vi til
å lyve
litt
igjen
.

Sitert hos Document, 11.01.2009

 

Hensynet til å redde sivile liv må gå foran taktiske og strategiske vurderinger.

Tidligere biskop Gunnar Stålseth om Israels manglende rett til å forsvare seg mot terrorangrep. Dagbladet, 06.01.2009

 

Byene Ashdod og Gen Yevni er blitt angrepet de siste dagene, sistnevnte bare 20 minutter fra Tel Aviv. I går landet raketter i tettstedet Beersheba, så langt som 40 kilometer inn i Israel.

Midtøsten-korrespondent Amal A. Wahab hjelper Klassekampens lesere (02.01.2009) å holde orden på de israelske byer og 'tettsteder' Hamas sikter sine rakketter inn mot.

 

Den viktigste hvite flekken består nå i å dekonstruere majoriteten og gjøre det grundig slik at den aldri kan kalles majoritet lenger

Thomas Hylland Eriksen, Culcom, 18.06.2008

 

Vi gjør Afrika en bjørnetjeneste: Utvikling må komme innenfra, ikke utenfra. [...] Bistand i dagens form er fallit.

Eirik Jarl Trondsen, kronikk i Klassekampen, 24.11.2008

 

De som erklærer sin tilslutning til BNP, bør ikke få jobbe i offentlig sektor.

Chris Keates, generealsekretær, Forbundet for kvinnelige lærere (UK), Politi med i rasistparti, Klassekampen, 21.11.2008

 

Ingeborg Winderen Owesen skriver innledningsvis: 'Kjønnsforskjellsfeminister forfekter både kvinners likhet med menn når det gjelder kognitive og rasjonelle evner, men hevder samtidig at kvinner og menn er kroppslig forskjellige, og at denne forskjellen gjør en forskjell.' [...] Hvem slutter seg til en bevegelse hvor teori og praksis står i konstant konflikt?

Hannah Helseth, Machovisa (kronikk/samfunnskommentar), Klassekampen, 22.11.2008

 

Hvilke hovedstrømninger findes der i dag indenfor historieforskningen? - Især i undervisningsmaterialet findes en politisk dagsorden med klar antinational og dermed antidemokratisk slagside. Efter universiteternes marxistiske anfald kom en bølge af verdensfjern moralisme, som præger mange yngre historikere.

Torben S. Hansen, intervjuet av bladet Danskeren (gjengitt på Document 19.10.2008)

 

Afropessimistene tar feil, mener Japhet Ndhlovu: Trenden i Afrika er nå flere demokratier og færre konflikter.

Forsideoppslag, 18.10.2008, Vårt Land

 

Nasjonalismen blir nesten hatefull i sin natur. Det kan iblant skimtes noe brunt bak de viftende norske flaggene.

Henning Mankell, VG Helg, 18.10.2008

 

Jeg tror bestemt at hvis man ønsker klare og faste rammer, eksotisk estetikk og ritualer er [Isam] religionen for den ny tids elitekonvertitter.

Religionshistoriker Jeanette Sky, Gi meg en hijab!, Dagbladet, 14.10.2008

 

Jeg [...] nøyer meg med å fastslå at hele rasebegrepet mer eller mindre fordamper i et genetisk perspektiv.

Filosofen Lars Fr. H. Svendsen, Mennesket, moralen og genene. En kritikk av biologismen (side 158, fotnote 4), sitert i Blanke løgner - skitne sannheter (side 95)

 

Men vi skal love dere: Vi vil behandle mindretallet ordentlig. Ingen skal tvinges! Det skal ikke brukes maktspråk.

Seniorprest Rolf Berg, 17.09.2008, Dagbladet

 

Vestens død betyr ikke nødvendigvis verdens undergang, den er tvert imot betingelsen for at nye verdener, en ny sivilisasjon, en ny æra skal få utvikle seg.

Serge Latouche, sitert av Document

 

Om vi vender oss østover mot Sverige, om vi ser til England, Frankrike eller Nederland, om vi ser på oss selv eller danskene - ja, særlig om vi ser til Danmark - kan vi slå fast med en viss skråsikkerhet: Ingen vestlige land har klart å håndtere innvandringen på en god og konfliktfri måte. I de fleste europeiske land opplever man økende segregering ...

Anders Horn, kommentarartikkel i Klassekampen, 27.08.2008

 

Ap lyt uttrykkeleg vedgå ei viktig kjensgjerning: Import av arbeidskraft pressar arbeidslønene i Norge ned og kapitalavkastinga opp. Importen motarbeider lønsarbeidarane og tener kapitalinteressene. Å seie dette er ikkje rasisme, men å vedgå faktum. Lønsarbeidarane tek ikkje feil i at det er Frp som på dette punktet talar deira sak.

Kåre Lunden, Klassekampen, 15.08.2008

 

Påstanden om at det er dokumentert en genetisk betinget forskjell i IQ mellom etniske grupper, er feil.

Nils Johan Lavik, Dagbladet, 30.04.2000.

 

I Kaukasus strever fredsmeglerne [...] med et eldgammelt, irrasjonelt hat som i århundrer har bygd seg opp langs mer eller mindre tilfeldige kulturelle, politiske eller religiøse skillelinjer

Jan Egeland, Aftenposten, 13.08.2008

 

Ytringsfriheten må vernes om, men den må defineres slik at den ikke utvannes. Saumfarende og direkte islamkritikk må fortsatt hilses velkommen som en elementær del av den norske ytringsfriheten, og det norske samfunnet har til og med avlet frem dyktige og velresonnerende kritikere av islam som Lars Gule og Kari Vogt.

Mohammad Usman Rana, Aftenposten, 07.08.2008

 

Ellers kan jeg godt presentre/gjengi en (min) definisjon av rasisme/rasister her: Det dreier seg om personer som har synspunkter som kjennetegnes av frykt for andre (raser/kulturer – inklusive religion), en diskriminerende holdning til andre raser og kulturer/religioner med rettighetsinnskrenkinger som konsekvens, og/eller en sjåvinistisk holdning på egen kultur (eller rases) vegne, og/eller har en erklært posisjon om at noen såkalte raser er mindre intelligente enn andre (uten at man har gjort noe som helst forsøk på å forklare hva det har med saken å gjøre, nemlig innvandring), eller snakker om at raseblanding fører til degenerering.

Lars Gule, Document.no, 06.08.2008 (min uthevelse)

 

At det fleirkulturelle samfunnet skulle vere sjølve heksesabbaten for alle vonde krefter og det endelege Ragnarokk for det gode samfunnet, har eg vanskeleg for å skjøne.

Arnfinn Haram, Sjølvsagt fleirkultur, Signert-spalten, Klassekampen, 05.07.2008.

 

Kanskje du skulle våge en tvilers bønn og si: 'Fader vår - hvis du er i himmelen'.

Peter i Peters svar (side 78), av Kjell Arild Pollestad

Den engelske forfatteren Chesterton, som i motsetning til [Marx og Freud] hadde humorens samlende perspektiv på tilværelsen, hevder at mennesket er en forunderlig blanding av et dyr som har hoppet for høyt og en engel som har fløyet for lavt. Marx og Freud var disipler av Darwin og så dyret, men de var blinde for engelen. Så gikk det som det måtte gå: Når en delsannhet gjøres til hele sannheten, oppstår en usannhet. Og en usannhet frigjør ingen.

Peter i Peters svar (side 96), av Kjell Arild Pollestad

 

Flere sitater her >>>


HonestThinking ønsker å spille en konstruktiv rolle i norsk samfunnsdebatt, og opptre med respekt overfor både innvandrere og norske meningsmotstandere. Vi anmodet på forsommeren 2005 Senter Mot Etnisk Diskriminering (SMED) om å se nærmere på våre nettsider, for å få en vurdering av disse i forhold til SMEDs etiske retningslinjer. Les mer >>>


SSB og juks med innvandringstall

 

HonestThinking påviser at SSB har presentert misvisende fremskrivninger for den demografiske utviklingen i Norge. Bakgrunnsinformasjon, tallmateriale og sitater som dokumenterer disse påstandene, er lagt ut her.

 


I en uttalelse som i begynnelsen av mai 2005 ble gitt til FNs menneskerettighetskommisjon, hevder Den internasjonale humanistorganisasjonen, International Humanist and Ethical Union, at myndigheter i vestlige land lukker øynene for muslimske brudd på menneskerettighetene, særlig overfor kvinner. Organisasjonen identifiserer to hovedgrunner for denne situasjonen. (1) Et engasjement for multikulturalisme som utarter til moralsk relativisme. (2) Prinsipiell motstand mot å kritisere religioner, spesielt islam. Les talen i sin helhet (på engelsk).


Forfatteren Walid al-Kubaisi er kontroversiell, men nyter likevel bred anerkjennelse som en viktig intellektuell, muslimsk stemme i den norske debatten. Vi er meget glade for å kunne presentere noen av hans mange kronikker og artikler på våre nettsider.

NB: Du kan også bestille to av hans bøker direkte her >>>

 


 

HonestThinking er viet til og forpliktet på ærlig tenkning. Ærlig tenkning er ikke det samme som sann tenkning, for det er mulig å tenke ærlig, men ta feil. Derfor er ærlig tenkning ikke det samme som objektiv tenkning heller. Det å tenke ærlig er en streven etter å forstå virkeligheten på en korrekt måte. Dette innebærer dels en forpliktelse til å være ærlig med hensyn til alt man publiserer. Men vel så viktig er at ærlig tenkning involverer en kompromissløs forpliktelse til aldri, aldri å undertrykke eller fortrenge relevante data, selv når disse kolliderer med egne overbevisninger. En slik tilnærming til data kan i visse tilfeller medføre smertefulle revisjoner i ens oppfatninger. Det er dette HonestThinking dreier seg om! Les manifestet i sin helhet. 

Flerkulturelle samfunn - respekt for muslimer og islam

 

Dagens innvandrings- og integrasjonspolitikk er dypest sett respektløs overfor både muslimer og islam, for den har som en stilltiende forutsetning at muslimene vil bli som oss. Man sier man har respekt for islam og muslimer, men man forventer at muslimene oppgir sine ortodokse trosoppfatninger når de kommer til oss. Man antar samtidig at islam vil reformeres og moderniseres så snart muslimene bare integreres og får smaken på vår egen kulturs fortreffelighet. Dette er kultursjåvinisme på sitt råeste! Den uuttalte forutsetingen for dette scenariet er at vår sivilisasjon er islam overlegen. Les mer her.


Trusler mot demokrati og menneskerettigheter

Menneskerettigheter og demokrati står under press. En vesentlig trussel mot disse kommer fra den vestlige verden selv, i form av uærlig eller manglende tenkning. Det finnes en særegen vestlig form for “toleranse” som er så “tolerant” at den også tolererer totalitære og antidemokratiske ideologier. En uutalt eller ugjennomtenkt antagelse som ligger til grunn for en slik holdning er at alle kulturer, livssyn og religioner egentlig er like gode. Som følge av denne antagelsen avskjærer man seg selv fra en våken og kritisk tilnærming til totalitære og antidemokratiske ideologier. Les hele artikkelen.


Send epost til postmaster at honestThinking.org (erstatt ' at ' med '@') dersom du har artikler du ønsker at vi skal lenke opp eller publisere. Vi er åpne for kvalitetsbidrag fra alle.