Header image  
Kultur, politikk, vitenskap, filosofi  
 

 
 
Tanker teller
 

HonestThinking er viet til
kultur, politikk, vitenskap og filosofi
:

Generelt manifest
Innvandringspolitisk manifest
Permalenker

 


Kritikk av kronikk

29.12.2009. I et innlegg her på HT retter Øivind Østberg skarp kritikk mot gårsdagens Aftenposten-kronikk om kjønnsbilder (foreløpig ikke tilgjengelig på nett).

 


Den sosiale og mentale forskjellen

23.12.2009 (oppdatert 27.12.2009). Aggresjon, skyldfølelse, ”ære”, krenkelse, vold, tilgivelse. Å vise styrke eller svakhet. Evne til selverkjennelse og ydmykhet, kontra det å innta offerrollen. De psykologiske reaksjonene er betydelige mellom vestlig kultur og muslimsk kultur. Denne erkjennelsen er avgjørende for å kunne ta de riktige, pedagogiske, sosiale og integreringsmessige grepene, skriver psykolog og forfatter Nicolai Sennels i en artikkel hos HRS.

HonestThinking kommenterer: Sennels setter fingeren på viktige problemstillinger. Det hadde vært fint om noen kunne utdype, supplere og/eller korrigere hans fremstilling av det hele.

 


Hva slags oppvekstvilkår har de hatt?

22.12.2009. Hanne Nabintu Herland har publisert et innlegg i Vårt Land om misjonærbarns oppvekstvilkår, samt om det hun mener er en overdreven fokus på negative forhold i den forbindelse. Innlegget er også lagt ut på Verdidebatt, der det har skapt betydelig engasjement.

 


Sverige fortsetter mot stupet

22.12.2009. Sverige minner om et runaway train: Befolkningsendringen skjer så raskt at den er ute av kontroll. Folkemengden økte med 84.000 personer i 2009. Bare 21.000 av dem er nyfødte. Resten er innvandring. Det er Document som melder dette, med henvisning til en artikkel fra SCB.

 


Artikkel av Roger Scruton oversatt til norsk

20.12.2009 (oppdatert kl 1904). Roger Scrutons siste artikkel i The American Spectator, Totalitarian Sentimentality, er blitt oversatt til norsk av Christian Skaug. Her er noen utdrag (mine uthevelser):

Konservative erkjenner at samfunnsorden er vanskelig å oppnå og lett å ødelegge, at den opprettholdes ved hjelp av disiplin og forsakelse, og at overbærenhet overfor kriminalitet og umoral ikke er godhet, men en urettferdighet som vi alle kommer til å betale for. Konservative opprettholder derfor strenge, og for mange mennesker uskjønne, holdninger. De er tilhengere av gjengjeldelsesstraff i kriminalsaker; de verner om det tradisjonelle ekteskapet og de forsakelser det krever; de tror på disiplin i skolene og verdien av hardt arbeid og militærtjeneste. De tror på familien og mener at far er en essensiell del av den. De ser på velferdsordninger som nødvendige, men også som en trussel mot ekte veldedighet og en belønning for antisosial adferd, og en måte å skape avhengighetskultur på. De verdsetter sitt lands hardt tilkjempede legale og konstitusjonelle arv, og mener at også innvandrere må gjøre det hvis de skal tillates å oppholde seg der. Konservative mener ikke at krig er et resultat av militær styrke, men tvertimot av militær svakhet av en slik type som frister lykkejegere og tyranner. Og et godt organisert samfunn må være rede til å utkjempe kriger - også kriger på fremmed territorium - dersom det skal kunne nyte godt av en varig fred i hjemlandet. Kort fortalt er konservative en hardhudet og uvennlig gjeng, som i dagens verden må stålsette seg og være forberedt på å hånes og foraktes av alle som gjør barmhjertigheten til sin moralske hjørnestein.

Liberale er naturligvis svært forskjellige. De betrakter kriminelle som ofre for sosialt hierarki og ujevnt fordelt makt, og bør behandles med snillhet og ikke trues med straff. De vil at alle privilegier skal deles av alle, privilegiet ekteskap inkludert. Og hvis ekteskapet kan reformeres slik at kostnaden ved det forsvinner, er det enda bedre. Barn bør gis lov til å leke og uttrykke sin kjærlighet til livet; det siste de trenger er disiplin. Læring kommer fra selvutfoldelse, beviste ikke Dewey det? Og hva angår seksualopplæring, som gir konservative den store skjelven, har det aldri blitt oppdaget noen bedre måte å frigjøre barn fra familiens grep, og lære dem å nyte sine kroppslige rettigheter. Innvandrere er bare folk som har flyttet, ofre for økonomiske nødvendigheter, og hvis de er tvunget til å komme hit ulovlig, øker det bare deres krav på vår barmhjertighet. Velferdsordninger er ikke belønning av folk som mottar dem, men konstnader for dem som gir - noe vi skylder dem som er mindre heldige enn oss selv. Når det gjelder landets legale og konstitusjonelle arv, skal den selvsagt respekteres, men den må "tilpasses" nye situasjoner, slik at dens beskyttelse utvides til også å gjelde den nye klassen av ofre. Kriger skyldes militær styrke og "gutter med leketøy" som ikke kan motstå fristelsen til å vise muskler så snart de har skaffet seg noen. Måten å oppnå fred på, er å kvitte seg med våpnene, redusere hæren, og oppdra barna i utøvelsen av myk makt. I den verdenen vi lever i, er det innlysende at de liberale er de elskverdige, ettersom de til forskjell fra de konservative i alt de sier og gjør tar parti for dem som trenger beskyttelse og mot hierarkiene som undertrykker dem.

Disse to portrettene er velkjente for alle, [...]

Les den norske oversettelsen i sin helhet hos Document. Les originalversjonen hos The American Spectator.

 


Roy S. svarer Schei

20.12.2009. Signaturen Roy S. svarer i dag på kritikken fra Svein Erik Schei.

 


Slik trikset forskerne med klimadataene

16.12.2009 (oppdatert kl 2002). Ved ganske enkelt å utelukke deler av datasettet, lyktes det klimaforskerne å skape tidenes mest kjente klimagraf: Hockeykølla. Les mer om det som etterhvert er blitt kjent som Warmergate (alternativt Climategate) hos E24.

 


Feighet, virkelighetsfornektelse og maktarroganse er en ugunstig kombinasjon

14.12.2009. Den svenske eliten har ikke bare sviktet sine nordiske naboer og den vestlige verden forøvrig. Dette selvoppnevnte presteskapet har først og fremst sviktet sitt eget folk, og da ikke minst svenske ungdommer. Hvordan er det for eksempel mulig at innvandrergutter helt åpenlyst kan krenke og forulempe svenske jenter uten at dette blir møtt med stort annet enn en bekymringsmelding til foreldrene? Svaret er, så langt jeg kan bedømme, at dette er kulturell marxisme i praksis. Les en 'svennes' beretning fra multihelvetet på svenske skoler.

 


Skandaløs utvikling

12.12.2009. I løpet av det siste halvåret har myndighetene trumfet igjennom et opplegg i Kongsberg som prioriterer godhetsindustriens krav høyere enn den opprinnelige befolkningens, og da særlig kvinners, behov for trygghet. Les mer hos Docuent.

 


I landet Censurien

12.12.2009 (oppdatert kl 1543). Anders Johansson har gjort seg noen refleksjoner over svenske mediers svik mot demokrati og ytringsfrihet. Se også:

  • Newsmill. Hög invandring och mångkulturella ideal hotar välfärdsstaten. Invandringens sociala och ekonomiska verklighet finns långt bort från den politiska och mediala elit som lever i solida bostadsområden, där högavlönade umgås med likasinnade. För dem är det av större betydelse att värna sina karriärer och där ingår att demonstrera att de är goda och progressiva människor. Det är viktigare än att allsidigt rapportera om det ansvarslösa asylmottagandets kostnader och konsekvenser, skriver GUNNAR SANDELIN, socionom.
  • Dagens Nyheter. "Journalisterna mörklägger sanningen om invandrarna". Krav på genomlysning av svensk invandringspolitik: Den politiska korrektheten ligger som giftgas över debattklimatet i asyl- och flyktingfrågor. Drygt en miljon utländska medborgare har under ett kvarts sekel beviljats uppehållstillstånd i Sverige. Av dessa är hela nio av tio varken klassade som flyktingar eller som skyddsbehövande. Det är alltså en lögn att Sveriges mottagande av utlänningar främst värnar om de mest utsatta flyktingarna. Men detta förtigs av såväl politiker som massmedier. Inte minst journalisterna har svikit sitt ansvar. I stället har vi fått en nationell mörkläggning av ideologiska skäl i allt som rör invandrar-, asyl- och flyktingfrågor. Nu borde regeringen genast utreda hur mycket de människor som kommit hit kostar i offentliga utgifter och tillför i skatteintäkter. Att ett samhälle faller sönder på grund av en alltför stor invandring gagnar ingen. Det skriver Gunnar Sandelin, journalist, socionom och tidigare pressombudsman på Bris.

 


Kan misbrukes av terrorister

09.12.2009. Når man ferdes i det offentlige rom, bør man vise sitt ansikt. Det har med trygghet og gjensidig tillit mellom mennesker å gjøre. Vi bør for eksempel ikke godta at kvinner som velger å skjule ansiktet sitt, forlanger å få reise med månedskort på kollektive transportmidler. En vakker dag kan også Norge komme til å oppleve at en terrorist skjuler seg bak niqab eller burka.

 


Har grunn til å være bekymret - takket være sine inkompetente ledere

09.12.2009. Sveitsere gjør rett i å være bekymret. Det kommer resten av Europa også til å være - nå og i mange år fremover. Takket være deres lederes manglende fornuft, skriver Ross Douthat i en lederkommentar for New York Times. Nina Hjerpset-Østlie har oversatt artikkelen til norsk.

 


Engler eller demoner?

Dagsavisen syntes det hele var enkelt og greit: Sveits er nå blitt litt over 50% nazistisk. Dersom tilstrekkelig mange nordmenn etter hvert blir lei av disse bedrevitende moralistene som støtt og stadig har enkle svar på vanskelige spørsmål, så kan vi kanskje håpe at denne forsiden vil bli stående som en gravstøtte over en avis som aldri klarte å finne veien ut av den multikulturalistiske tåkeheimen.

07.12.2009 (oppdatert kl 2056). Dagsavisen slo nylig til med det som kan komme til å bli stående som en av norgeshistoriens mest demoniserende avisforsider, mens Ayaan Hirsi Ali i en kronikk i Aftenposten anlegger et litt engleaktiv perspektiv når hun hevder at Det sveitsiske forbudet er en avstemning for toleranse og inkludering.

HonestThinking kommenterer: Kanskje saken har flere nyanser enn hva både Dagsavisen og Hirsi Ali vil innrømme?

 


Anstrengt forhold til ytringsfrihet

07.12.2009. Canadisk rett har opphevet enda en omstridt dom fra det utenomrettslige, diskrediterte menneskerettighetsystemet, melder Nina Hjerpset-Østlie hos Document.

 


Et farlig instrument i hånden på et politisert LDO

07.12.2009. For kort tid siden kunne vi lese i Aftenposten om et firma som ble dømt for diskriminering av Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO). ”Hijabnekt var diskriminering” lød tittelen, men senere valgte Aftenposten å modere tittelen til ”Hijab-protest var diskriminering”. Firmaets daglige leder ville gjerne fortelle Aftenpostens lesere om hvilken erfaring han hadde hatt med LDO, men kronikken ble avvist. I dag bringer vi hans viktige erfaring, både fordi den forteller at LDO ikke synes å forstå intensjonen med ”omvendt bevisbyrde” i diskrimineringsloven og at loven lett kan bli utnyttet. Dessuten forteller historien at arbeidsgivere ikke kan forvente samme rettssikkerhet som andre i dette landet, og at ”hijab-protester” kan føre til at flere kvier seg for å ansette muslimer. Slik presenterer HRS den aktuelle kronikken, der vi blant annet finner følgende konklusjon:

Noen gjorde forsøk på å advare da [Diskrimineringsloven] ble vedtatt. Nå ser vi den praktisert, og den er blitt akkurat det utpressingsinstrument noen fryktet. En ting er urimelige krav fra enkeltpersoner, noe helt annet er det når staten selv går foran. Kjennelsen åpner for den totale vilkårlighet, og resultatet kan bare bli det motsatte av integrering.

Les kronikken i sin helhet hos HRS.

HonestThinking kommenterer: Dersom det marxistiske prinsipp om hele tiden å velge den 'undertryktes' perspektiv skal legges til grunn, får man et sykt samfunn, der blant annet rettssikerheten blir skadelidende.

 


Akademisk frihet i Danmark?

07.12.2009. Forskere fyres verden over for at omtale køns- og raceforskelle i intelligens. Denne værdikamp strækker sig fra Harvard til Aarhus Universitet og rammer både nobelpristagere, toppolitikere og mere ydmyge eksistenser. Slik innleder Helmuth Nyborg, professor emeritus, dr. phil., sin kronikk Universitet i global heksejagt, i Jyllands-Posten.

HonestThinking kommenterer: Jeg kjenner ikke detaljene i Nyborg-saken, men kan ikke skjønne annet enn at den har betydelig, prinsipiell interesse.

For faglig kritikk av Nyborg, samt et forsvar for Aarhus Universitet sitt ønske om å kvitte seg med Nyborg, henviser jeg til Morten Kjeldgaard og hans blog eugenik.dk.

Jon Hustad skrev om denne saken i Dag og Tid for drøyt to år siden: Faren ved politisk ukorrekt forsking.

 


Et nytt menneskerettighetsinitiativ midt i fredsprisfeiringen

05.12.2009. HT har mottatt en pressemelding:

9. desember kl 14.00 kårer norske og internasjonale studenter Årets Diktator i en kreativ prisutdeling på Universitetsplassen i Oslo. Årets diktatorpris går til verdens verste nålevende despot, for fremragende innsats i folkemord, tortur og generell undertrykkelse.

Robert Mugabe, Kim Jong-il, Ali Khamenei, og Than Shwe er blant de elleve kandidatene på listen, foreslått av internasjonale eksperter. Hvem av de elleve som blir årets diktator stemmes nå frem av Oslostudentene via facebook og direkte avstemning ved enkelte institutter. Mange tusen studenter har så langt avgitt sin stemme.

”Ideen bak prisen er å minne verden, som feirer internasjonal fred og Obama, på at folkemord og tortur fortsetter og at de skyldige forblir ustraffet,” forteller prosjektleder Nina Witoszek ved UiO.

Studentbegivenheten fremhever dermed at selvgod festivitas fra fredsnasjonen Norge ikke er nok. Mens fredsprisen går til den beste fredsskaperen, går diktatorprisen til den verste tyrannen. Hun understrekker at dette er verken en ideologisk demonstrasjon eller en anti-Nobel begivenhet.

Feiringen av Årets Diktator skjer som en kort teatralsk begivenhet, hvor ingrediensene er slapstick, farse, rapp og lyseffekter. Studentene forener komedie med blodig alvor. Den norske champion i interaktiv rap Nils med Skills, og en av nye og spennende norsk-amerikanske multimedia performer David Chocron er blant deltakerne.

Tid og sted: Onsdag 9. desember kl 14.00, Universitetsplassen, Oslo. Kontaktpersoner:

  • Nina Witoszek, SUM, UiO, nina.witoszek (at) sum.uio.no
  • Mahmood Amiry Moghaddam, UiO, mirymoghaddam (at) gmail.com
  • Jens Bjelland Grønvold, student representative, jbg (at) online.no tel 99365798
  • Ada Nissen, student representative: a.e.nissen (at) sum.uio.no, tel. 48123428
  • Janne Seime Siler (SUM) janness (at) sum.uio.no

 


Foredrag ved UiO: Hvilke forskjeller finnes mellom den mannlige og den kvinnelige hjernen?

02.12.2009. Foredraget finner sted i Domus Academica i kveld kl 19. Gratis entré. For detaljer, se kunngjøring. Foredragsholder er Joel Glover, Professor, Avdeling for fysiolog. Kort om foredragets innhold:

Hjernen er setet for vår bevissthet, våre kognitive funksjoner, vår identitet som individer og vår evne til å omgåes med andre sosialt. At hjernen kan være forskjellig hos menn og kvinner ble diskutert og undersøkt allerede i Aristoteles tid. Moderne studier av hjernen har dokumentert både strukturelle og funksjonelle forskjeller mellom menn og kvinner. Særlig forskjeller i avgrensede områder av hjernen vitner om kjønnsmessige spesialiseringer som kan eller vil kunne knyttes til kognitive og adferdsmessige forskjeller mellom menn og kvinner. Hvor sitter disse forskjellene, og hvordan oppstår de? Dette foredraget vil ta et nøkternt blikk på hvilke kjønnsforskjeller er godt dokumentert i hjernen, og hvilke genetiske og miljømessige mekanismer kan ligge til grunn for dem.

 


Reaksjon på Stenes kronikk

01.12.2009. HT har mottatt en reaksjon på signaturen Roy S. sin kronikk Homolobbyen i krise. Svein Erik Skjei skriver følgende:

For ordens skyld; jeg er hverken homofil eller særlig politisk korrekt, og mener og at homoforbundet ofte går for langt i sin ekshibisjomisme. Men [Roy S. sin] kronikk er det verste lavmål av homofobi jeg har sett på lang tid. Vel er det stor takhøyde i HT, men slike innlegg har ingen plass i et seriøst forum. I store deler av det han skriver kunne vi lett ha forvekslet hans synspunkter med ideologier som mentalt oppegående mennesker forakter, om vi bare bytter ut ordet homo med jøde.

«.. at homofili faktisk kan forebygges, og det burde man gjøre, nettopp på grunn av hvor skadelig dette er med tanke på sykdomsspredning.» - har slike ytringer krav på å bli hørt? Mange kristne har åpenbart store vansker med å tøyle sin ondskap. Vi vet hva selvmordsstatistikken for unge homofile viser. Slike ytringer som [den fra Roy S.] er kanskje innenfor hva loven tillater, men vi er ikke nødt til å formidle dem videre.

 


Uunngåelig dersom dagens politikk videreføres

01.12.2009. Nicolai Sennels (kjent for boken Blandt kriminelle muslimer - en psykologs erfaringer fra Københavns Kommune) har skrevet en artikkel i Jyllands-Posten der han forklarer hvorfor dagens politikk vil ødelegge Europa om den videreføres. Herved anbefalt.

 


Angst og adferdsendring

01.12.2009. Marie Hvidt beskriver i en kommentarartikkel i Berlingske Tidende hvordan det er å bo på Nørrebro. Det er en stadig prøvelse. Man går i angst og endrer umerkelig atferd. Hvor lenge greier man stå imot? Det er et ganske lite antall unge menn som står for "terroren", men de får herje fritt og dermed må særlig kvinner enten tilpasse seg eller flytte. Hun innleder slik:

»Arhhh! Din fucking luder!« var svaret, da jeg en lørdag nat for nylig bad en ung Mjølnerpark-beboer flytte sig fra cykelstien, så jeg kunne komme hjem og sove.

Denne lørdag eftermiddag får jeg fornøjelsen af at blive kaldt en dansk møgso af en lignende ungersvend, da jeg venligt beder ham om ikke at køre frontalt ind i mig og min 12årige kusine på sin damecykel. »Herligt! Nu igen,« tænker jeg, »skulle jeg aldrig se at få skrevet det speciale færdigt, så jeg med min første løn kan rekvirere den lejlighed på Fredhvilevej i danskerghettoen Frederiksberg?«

Så ville det være slut ved at hyperventilere, når jeg skal ind og ud af min opgang. Så vil det være slut med alternative seksuelle tilbud fra knægtene, der hænger på hjørnet og slut med bekymringer om mine gæsters sikkerhed på vej hjem fra rødvins aftener. Ja, tit har tanken om en peberspray i tasken virket tillokkende som et middel til sikkerhed en mørk aften - efter at jeg selv har prøvet den pacificerende ubekvemmelighed, som nærkontakt med sådan en himstregims skaber. Det er kun tanken om en karriere i Udenrigsministeriet og dermed kravet om en helt uplettet straffeattest, der afholder mig fra det.

Kald mig paranoid eller sippet, men det, jeg oplever på Nørrebro, er, hvad man kunne kalde for omvendt racisme og kvindefjendskhed i sådan en grad, at den er adfærdsændrende og angstprovokerende. Det er ment på den måde, at der i verbale sammenstød med drengene henvises til min etnicitet og mit køn, der dermed retfærdiggør deres aggression.

»Undgå aggression og konfrontation,« siger sagkundskaben, når utrygheden mod drengene i North Face-jakker bliver for stor. Ja den er fin! Men hvis volden kommer umotiveret den anden vej fra? Hvad skal jeg så gøre? Skal jeg acceptere, at det er da OK at være en danskerluder og en fucking so? Det er ikke et frit, tolerant og liberalt Nørrebro, som vi alle drømmer om, holder af og tænker tilbage på. Der er en lille gruppe af udfordrende og udfordrede unge (mænd), som Behandlerdanmark kalder »utilpassede«, der skal behandles og integreres. Men mon de vil integreres i et land, beboet af dem, de kalder grisedanskere? Nej, det tror jeg ikke. Vi skal acceptere og respektere dem og hjælpe med integration. Dette er argumenter, jeg går stærkt ind for! Og bare man dog kunne. Men gang på gang oplever jeg, at min frihed begrænses af en marginaliseret gruppe, der intet tilhørsforhold føler til samfundet og de folk, de skal dele det med.

HonestThinking kommenterer: Dette er ikke unikt for Nørrebro, men er typisk for utviklingen i utallige byer og tettsteder rundt omkring i det multikulturelle Europa. De innfødte tvinges til å danse etter innvandrernes pipe. Skulle de finne på å gjøre motstand, blir de trakassert. På litt lengre sikt blir de fordrevet fra områder som overtas av innvandrerne.

Dette er en farlig utvikling, og når politikere og medier stadig later som ingen ting, svikter de sitt ansvar.

Hat tip: Document. Se også Beskyttelsespenger forsøkes innført i Danmark (HRS).

 


Home page.

 


Arkiv over tidligere norske forsider

 


 

 

 
 Søk i HonestThinkingSome material has been made available in English.

 


Jeg ble i 2008 innvilget stipend fra Stiftelsen Fritt Ord, og har siden da viet store deler av min (fri)tid til bokskriving. Jeg har bestemt meg for å gjøre ytterligere en del finpussing og justering av manus (som forelå som råutkast i juni). Boken Selvmordsparadigmet vil bli lansert i 2010, forhåpentlig på våren eller forsommeren.

 


 

Sannhet, er noe som må bekreftes av følelser, - eller[s] er det ikke Sannhet!

Mette Müller, formaning til HT-redaktøren, Verdidebatt.no, 09.11.2009

 

Akademikerens rolle i samfunnet er å stille kritiske spørsmål til eksisterende sannheter og oppfatninger. Det er det lite av i Norge. Norsk akademikere er både 68-dominert, og SV-dominert. Det er svært snevre rammer for hvilke politiske verdensbilder som slipper til på norske universiteter og høyskoler. Norske akademikere forsterker ofte den norske enigheten, fremfor å utfordre den.

Politisk redaktør Hanne Skartveit, lørdagkommentar i VG, 07.11.2009

 

Ordningen med statlige ombud som skal påvirke opinionen bidrar til å snu demokratiet på hodet.

Professor i statsvitenskap Bo Rothstein, Klassekampen 31.10.2009, Demokrati uten folkevilje

 

Vi måtte le litt da Kaja kom hjem fra barnehagen og lurte på hva en pappa var for noe.

Rose og Tone Margrete Joner, intervjuet av Aften, 14.10.2009, Babyboom blant lesbiske

 

Kjønnsforskningen har en endringsagenda, forskeren går inn i et felt med et ønske om en mer rettferdig kjønnsorden. [...] Forskningen kan tape utrolig mye på å la seg politisere. Vi kan ikke velge teorier ut fra hvordan vi skulle ønske at virkeligheten så ut, eller avvise forskningsresultater fordi de ikke passer inn i vår politiske agenda.

Professor Harriet Bjerrum Nielsen, leder av Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, UiO, til Klassekampen 12.09.2009

 

Det tok over tusen år å utvikle et noenlunde velfungerende demokrati i Norge. [...] ingen, ingen skal ta dette landet fra oss.

Dag Coucheron, kronikk i Klassekampen, 02.09.2009

 

At Norge er et land i verden, og at migrasjon og kriger verken kan eller skal unngås her hos oss, ser ut til å være et innspill like lett å vifte vekk som en flue i paradis. Men uten dette premisset kan vi visst aldri riktig godta våre «nye landsmenn og -kvinner».

Linn Stalsberg, skribent, kommentarartikkelen Verden og vi, Klassekampen 24.08.2009, side 2

 

[D]et må være et mål å ha minst 50 prosent kvinner i samfunnets topposisjoner.

Torgeir Salih Holgersen, Biologisk feminisme, kronikk i Klassekampen 17.07.2009

 

Å bekjempe kunnskap har aldri vært progressivt.

Bjørn Vassnes, Kunnskapsfrykt, Klassekampen 08.07.2009

 

Denne plikten til å si fra gjelder ikke bare kommunismen eller nazistenes forbrytelser. Det gjelder over alt der løgnen biter seg fast og sprer seg. Det gjelder også våre egne samfunn.

Hans Rustad, Document, 19.05.2009

 

Nu har muslimerna blivit så starka i Europa att vi inte behöver media längre. Islams makt växer med en enorm kraft, det går inte att stoppa. Det finns ingen som står emot. Den liberala värdegrunden i Sverige är förfallen, Svenska kyrkan är en döende organisation, precis som hela Europas civilisation. Israel håller på att kollapsa och USA är ett sjunkande skepp.

Mohamed Omar til Dagen, 29.04.2009

 

For at [det skal være mulig å få de nødvendige forandringer i politikken] må sannhetsbegrepet bli gjeninnført i filosofien for å utfordre den postmoderne relativismen.

Filosofen Alain Badiou, intervjuet av Klassekampen (som fremhever ham som "en av Europas viktigste marxistiske tenkere"), 21.04.2009, side 18 - 19

 

Nasjonalstaten er den viktigste forvalter og beskytter av de verdier og tradisjoner som det globaliserte markedet truer.

Per Olaf Lundteigen, finanspolitisk talsmann for Sp på Stortinget, innlegg i Klassekampen 14.03.2009

 

Siv Jensens tale synliggjør ytre høyres evige dilemma - de vil bruke ensretting og statlig styring i sin kamp for friheten.

Anders Heger, Snikformynderi, Dagsavisen, 27.02.2009

 

68-generasjonen - finnes det noen større svikere?

Sorle S. Hovdenak, gjengitt hos Document, 03.03.2009.

 

Hvitættede som ikke aksepterer at vi lever i et flerkulturelt samfunn er ikke et godt utgangspunkt for en god debatt om dette.

Lars Sponheim, VG Nett, 23.02.2009.

 

Kampen for Darwin og hans evolusjonslære er i virkeligheten kampen for vitenskapen, en kamp mot kvasivitenskap: rasjonaliteten vs. irrasjonaliteten. Vi har ikke råd til å tape kampen - for om vi det gjør, fjerner vi det idémessige grunnlag som hele vårt moderne samfunn bygger på.

Professor Nils Chr. Stenseth, artikkel i Klassekampens Darwin-serie, 14.02.2009 (side 24 - 25)

 

Jeg er veldig skeptisk til Darwin. Ekstremt skeptisk, faktisk. Hvis man ønsker å forandre kjønnsrollene i samfunnet, kan man ikke bruke noen av hans teorier. Hvis man skal støtte seg på ham, kommer man ikke langt. Da blir det lett å la ting være som det er, skylde på biologien og si at "sånn er det fra naturens side" siden mennesket har visse gitte egenskaper. Det synes jeg er sprøyt.

Uttalelse til Klassekampen i anledning 200-års-dagen for Darwins fødsel 12.02.2009, av Charlotte Myrbråten, redaktør i tidsskriftet Fett

 

Befolkningssammensettingen kommer til å være helt annerledes i 2020 enn den er i dag. [...] Det er innvandrerungdommen som kommer til å være våre ungdommer i framtida.

Politidirektør Ingelin Killengreen til Klassekampen, 04.02.2009

 

De brune og svarte har paret seg, sier du? Dette kan jo ikke gå bra. Nå venter vi bare på leserinnlegg fra Ole Jørgen Anfindsen.

Journalist Bjarne Riiser Gundersen avlegger HT-redaktøren en visitt i Den brune fare, Morgenbladet, 25.04.2008

 

Loven skal ramme ytringer som rammer individer på bakgrunn av at de har en religion.

Oppklarende merknad fra justisminister Knut Storberget til NTB, Bergens Tidende, 23.01.2009

 

Dette refrenget stammer fra 1940-41, da NRK var propagandaleverandør for Joseph Goebbels i Berlin til det tyskokkuperte Norge. På den tiden hadde NRK pause om ettermiddagen fram til klokka 17. Før programmet begynte sendte NRK et pausesignal som mange eldre ennå vil minnes. Noen fant på å lage dikt til pausesignalet. Det spredte seg raskt utover i landet og lød:
No skal
vi til
å lyve
litt
igjen
.

Sitert hos Document, 11.01.2009

 

Hensynet til å redde sivile liv må gå foran taktiske og strategiske vurderinger.

Tidligere biskop Gunnar Stålseth om Israels manglende rett til å forsvare seg mot terrorangrep. Dagbladet, 06.01.2009

 

Byene Ashdod og Gen Yevni er blitt angrepet de siste dagene, sistnevnte bare 20 minutter fra Tel Aviv. I går landet raketter i tettstedet Beersheba, så langt som 40 kilometer inn i Israel.

Midtøsten-korrespondent Amal A. Wahab hjelper Klassekampens lesere (02.01.2009) å holde orden på de israelske byer og 'tettsteder' Hamas sikter sine rakketter inn mot.

 

Den viktigste hvite flekken består nå i å dekonstruere majoriteten og gjøre det grundig slik at den aldri kan kalles majoritet lenger

Thomas Hylland Eriksen, Culcom, 18.06.2008

 

Vi gjør Afrika en bjørnetjeneste: Utvikling må komme innenfra, ikke utenfra. [...] Bistand i dagens form er fallit.

Eirik Jarl Trondsen, kronikk i Klassekampen, 24.11.2008

 

De som erklærer sin tilslutning til BNP, bør ikke få jobbe i offentlig sektor.

Chris Keates, generealsekretær, Forbundet for kvinnelige lærere (UK), Politi med i rasistparti, Klassekampen, 21.11.2008

 

Ingeborg Winderen Owesen skriver innledningsvis: 'Kjønnsforskjellsfeminister forfekter både kvinners likhet med menn når det gjelder kognitive og rasjonelle evner, men hevder samtidig at kvinner og menn er kroppslig forskjellige, og at denne forskjellen gjør en forskjell.' [...] Hvem slutter seg til en bevegelse hvor teori og praksis står i konstant konflikt?

Hannah Helseth, Machovisa (kronikk/samfunnskommentar), Klassekampen, 22.11.2008

 

Hvilke hovedstrømninger findes der i dag indenfor historieforskningen? - Især i undervisningsmaterialet findes en politisk dagsorden med klar antinational og dermed antidemokratisk slagside. Efter universiteternes marxistiske anfald kom en bølge af verdensfjern moralisme, som præger mange yngre historikere.

Torben S. Hansen, intervjuet av bladet Danskeren (gjengitt på Document 19.10.2008)

 

Afropessimistene tar feil, mener Japhet Ndhlovu: Trenden i Afrika er nå flere demokratier og færre konflikter.

Forsideoppslag, 18.10.2008, Vårt Land

 

Nasjonalismen blir nesten hatefull i sin natur. Det kan iblant skimtes noe brunt bak de viftende norske flaggene.

Henning Mankell, VG Helg, 18.10.2008

 

Jeg tror bestemt at hvis man ønsker klare og faste rammer, eksotisk estetikk og ritualer er [Isam] religionen for den ny tids elitekonvertitter.

Religionshistoriker Jeanette Sky, Gi meg en hijab!, Dagbladet, 14.10.2008

 

Jeg [...] nøyer meg med å fastslå at hele rasebegrepet mer eller mindre fordamper i et genetisk perspektiv.

Filosofen Lars Fr. H. Svendsen, Mennesket, moralen og genene. En kritikk av biologismen (side 158, fotnote 4), sitert i Blanke løgner - skitne sannheter (side 95)

 

Men vi skal love dere: Vi vil behandle mindretallet ordentlig. Ingen skal tvinges! Det skal ikke brukes maktspråk.

Seniorprest Rolf Berg, 17.09.2008, Dagbladet

 

Vestens død betyr ikke nødvendigvis verdens undergang, den er tvert imot betingelsen for at nye verdener, en ny sivilisasjon, en ny æra skal få utvikle seg.

Serge Latouche, sitert av Document

 

Om vi vender oss østover mot Sverige, om vi ser til England, Frankrike eller Nederland, om vi ser på oss selv eller danskene - ja, særlig om vi ser til Danmark - kan vi slå fast med en viss skråsikkerhet: Ingen vestlige land har klart å håndtere innvandringen på en god og konfliktfri måte. I de fleste europeiske land opplever man økende segregering ...

Anders Horn, kommentarartikkel i Klassekampen, 27.08.2008

 

Ap lyt uttrykkeleg vedgå ei viktig kjensgjerning: Import av arbeidskraft pressar arbeidslønene i Norge ned og kapitalavkastinga opp. Importen motarbeider lønsarbeidarane og tener kapitalinteressene. Å seie dette er ikkje rasisme, men å vedgå faktum. Lønsarbeidarane tek ikkje feil i at det er Frp som på dette punktet talar deira sak.

Kåre Lunden, Klassekampen, 15.08.2008

 

Påstanden om at det er dokumentert en genetisk betinget forskjell i IQ mellom etniske grupper, er feil.

Nils Johan Lavik, Dagbladet, 30.04.2000.

 

I Kaukasus strever fredsmeglerne [...] med et eldgammelt, irrasjonelt hat som i århundrer har bygd seg opp langs mer eller mindre tilfeldige kulturelle, politiske eller religiøse skillelinjer

Jan Egeland, Aftenposten, 13.08.2008

 

Ytringsfriheten må vernes om, men den må defineres slik at den ikke utvannes. Saumfarende og direkte islamkritikk må fortsatt hilses velkommen som en elementær del av den norske ytringsfriheten, og det norske samfunnet har til og med avlet frem dyktige og velresonnerende kritikere av islam som Lars Gule og Kari Vogt.

Mohammad Usman Rana, Aftenposten, 07.08.2008

 

Ellers kan jeg godt presentre/gjengi en (min) definisjon av rasisme/rasister her: Det dreier seg om personer som har synspunkter som kjennetegnes av frykt for andre (raser/kulturer – inklusive religion), en diskriminerende holdning til andre raser og kulturer/religioner med rettighetsinnskrenkinger som konsekvens, og/eller en sjåvinistisk holdning på egen kultur (eller rases) vegne, og/eller har en erklært posisjon om at noen såkalte raser er mindre intelligente enn andre (uten at man har gjort noe som helst forsøk på å forklare hva det har med saken å gjøre, nemlig innvandring), eller snakker om at raseblanding fører til degenerering.

Lars Gule, Document.no, 06.08.2008 (min uthevelse)

 

At det fleirkulturelle samfunnet skulle vere sjølve heksesabbaten for alle vonde krefter og det endelege Ragnarokk for det gode samfunnet, har eg vanskeleg for å skjøne.

Arnfinn Haram, Sjølvsagt fleirkultur, Signert-spalten, Klassekampen, 05.07.2008.

 

Kanskje du skulle våge en tvilers bønn og si: 'Fader vår - hvis du er i himmelen'.

Peter i Peters svar (side 78), av Kjell Arild Pollestad

Den engelske forfatteren Chesterton, som i motsetning til [Marx og Freud] hadde humorens samlende perspektiv på tilværelsen, hevder at mennesket er en forunderlig blanding av et dyr som har hoppet for høyt og en engel som har fløyet for lavt. Marx og Freud var disipler av Darwin og så dyret, men de var blinde for engelen. Så gikk det som det måtte gå: Når en delsannhet gjøres til hele sannheten, oppstår en usannhet. Og en usannhet frigjør ingen.

Peter i Peters svar (side 96), av Kjell Arild Pollestad

 

Flere sitater her >>>


HonestThinking ønsker å spille en konstruktiv rolle i norsk samfunnsdebatt, og opptre med respekt overfor både innvandrere og norske meningsmotstandere. Vi anmodet på forsommeren 2005 Senter Mot Etnisk Diskriminering (SMED) om å se nærmere på våre nettsider, for å få en vurdering av disse i forhold til SMEDs etiske retningslinjer. Les mer >>>


SSB og juks med innvandringstall

 

HonestThinking påviser at SSB har presentert misvisende fremskrivninger for den demografiske utviklingen i Norge. Bakgrunnsinformasjon, tallmateriale og sitater som dokumenterer disse påstandene, er lagt ut her.

 


I en uttalelse som i begynnelsen av mai 2005 ble gitt til FNs menneskerettighetskommisjon, hevder Den internasjonale humanistorganisasjonen, International Humanist and Ethical Union, at myndigheter i vestlige land lukker øynene for muslimske brudd på menneskerettighetene, særlig overfor kvinner. Organisasjonen identifiserer to hovedgrunner for denne situasjonen. (1) Et engasjement for multikulturalisme som utarter til moralsk relativisme. (2) Prinsipiell motstand mot å kritisere religioner, spesielt islam. Les talen i sin helhet (på engelsk).


Forfatteren Walid al-Kubaisi er kontroversiell, men nyter likevel bred anerkjennelse som en viktig intellektuell, muslimsk stemme i den norske debatten. Vi er meget glade for å kunne presentere noen av hans mange kronikker og artikler på våre nettsider.

NB: Du kan også bestille to av hans bøker direkte her >>>

 


 

HonestThinking er viet til og forpliktet på ærlig tenkning. Ærlig tenkning er ikke det samme som sann tenkning, for det er mulig å tenke ærlig, men ta feil. Derfor er ærlig tenkning ikke det samme som objektiv tenkning heller. Det å tenke ærlig er en streven etter å forstå virkeligheten på en korrekt måte. Dette innebærer dels en forpliktelse til å være ærlig med hensyn til alt man publiserer. Men vel så viktig er at ærlig tenkning involverer en kompromissløs forpliktelse til aldri, aldri å undertrykke eller fortrenge relevante data, selv når disse kolliderer med egne overbevisninger. En slik tilnærming til data kan i visse tilfeller medføre smertefulle revisjoner i ens oppfatninger. Det er dette HonestThinking dreier seg om! Les manifestet i sin helhet. 

Flerkulturelle samfunn - respekt for muslimer og islam

 

Dagens innvandrings- og integrasjonspolitikk er dypest sett respektløs overfor både muslimer og islam, for den har som en stilltiende forutsetning at muslimene vil bli som oss. Man sier man har respekt for islam og muslimer, men man forventer at muslimene oppgir sine ortodokse trosoppfatninger når de kommer til oss. Man antar samtidig at islam vil reformeres og moderniseres så snart muslimene bare integreres og får smaken på vår egen kulturs fortreffelighet. Dette er kultursjåvinisme på sitt råeste! Den uuttalte forutsetingen for dette scenariet er at vår sivilisasjon er islam overlegen. Les mer her.


Trusler mot demokrati og menneskerettigheter

Menneskerettigheter og demokrati står under press. En vesentlig trussel mot disse kommer fra den vestlige verden selv, i form av uærlig eller manglende tenkning. Det finnes en særegen vestlig form for “toleranse” som er så “tolerant” at den også tolererer totalitære og antidemokratiske ideologier. En uutalt eller ugjennomtenkt antagelse som ligger til grunn for en slik holdning er at alle kulturer, livssyn og religioner egentlig er like gode. Som følge av denne antagelsen avskjærer man seg selv fra en våken og kritisk tilnærming til totalitære og antidemokratiske ideologier. Les hele artikkelen.


Send epost til postmaster at honestThinking.org (erstatt ' at ' med '@') dersom du har artikler du ønsker at vi skal lenke opp eller publisere. Vi er åpne for kvalitetsbidrag fra alle.