Header image  
Kultur, politikk, vitenskap, filosofi  
 

 
 
Tanker teller
 

HonestThinking er viet til
kultur, politikk, vitenskap og filosofi
:

Generelt manifest
Innvandringspolitisk manifest
Permalenker

 


HRC vil underminere alminnelig rettssikkerhet

29.06.2009. Canadas regjering har innledet parlamentariske høringer etter den massive kritikken mot- og det avslørte maktmisbruket ved landets politiserte menneskerettighetskommisjoner (HRC). Kommisjonenes i beste fall tvilsomme etterforskningsmetoder og rettsavgjørelser har de siste 18 månedene blitt belyst i canadiske medier, noe som har medført at en betydelig del av offentligheten og det politiske miljøet stiller spørsmål ved kommisjonenes virksomhet og eksistens, melder Document.

 


En av fire sørafrikanske menn har voldtatt

25.06.2009 (endret 29.06.2009). En av fire menn i Sør-Afrika innrømmer å ha voldtatt, og mange har voldtatt mer enn ett offer. Dette kommer fram i en undersøkelse om voldtekt og hiv utført av landets medisinske forskningsråd, skriver The Guardian. De 1738 mennene som deltok i spørreundersøkelsen svarte elektronisk på spørsmålene og var garanterte anonymitet, og med denne metoden ble svarene uvanlig ærlige.

Sør Afrika-ekspert Liv Tørres trekker frem flere grunner til landets dystre voldtektstall. - Voldtektstallene har jo vært styggelige høye i Sør Afrika, og jeg tror også det er viktig å nevne at terskelen for vold generelt er gått betraktelig ned de siste ti femten åra. Fattigdom, arbeidsledighet samt en stigene frustrasjon over landets situasjon. Det er høyere fattigdomstall nå enn da demokratiet ble innført, sier Tørres. Hun forteller om et land der ungdom går rett ut fra skolen og inn i arbeidsledighet, og en nasjon som med store uinnfridde forventninger til et demokratisk styresett. Les mer i Dagbladet.

HonestThinking kommenterer: Dersom Liv Tørres tror at voldtektstallene kan forklares ene og alene ved hjelp av sosioøkonomiske faktorer, da burde Dagbladet være forsiktig med å fremheve henne som 'ekspert' på forholdene i Sør-Afrika.

Tilføyelse 29.06.2009: Jf følgende artikkel i The Independent: Gang rape: Is it a race issue?.

 


Lever mer pakistansk i Bradford enn i Pakistan

25.06.2009. De bor i egne bydeler, snakker ikke engelsk, importerer ektefeller, går på segregerte skoler. Shariadomstolen tar seg av konflikter. Til Bradford kom pakistanere på 1950-tallet – nesten en generasjon tidligere enn i Norge. Alle blir ikke mer integrert med tiden. Nå strever byen med å lage hull i muren av frykt som skiller mennesker med forskjellig tro og etnisk bakgrunn. Hit flyttet den norskpakistanske familien Shah etter 35 år i Norge. –Her lever vi mer pakistansk enn i Pakistan, melder Aftenposten.

HonestThinking kommenterer: Hvor mange multikulturalister tror at denne utviklingen er bærekraftig? Hva er det egentlig som feiler de politikerne som er skyldige i dette?

 


Ny kronikk fra Asle Toje

22.06.2009. Stormen som traff i Danmark i 2001, er nå i ferd med å blåse inn over Norge. De brede lag slår tilbake mot de kulturradikale sannhetsforvalterne. Denne kampen utkjempes langs fire hovedakser: kultur, utdanning, utenriks og justis. Det er her de kulturradikales tanker har slått mest gjennom. Fire bøker kan, hver på sin måte, biddra til å belyse denne problemstilingen. Slik innleder Asle Toje sin kronikk i Dagbladet. Etter en drøftelse av de fire bøkene han har i tankene, konkluderer han som følger (min uthevelse):

Dette er noe av bakgrunnen for den kulturkamp vi er inne i. En rekke av antagelsene som ligger til grunn for norsk politikk har vist seg simpelthen å ikke stemme. I det stille har venstresiden rullet tilbake noen av sine mest ekstreme initiativer. Men de har ikke innrømmet at de tok feil. De stempler fortsatt de som er uenige med dem som løgnere og rasister, naturligvis gjør de det. Men det biter ikke lengre. Kanskje et tegn på at de er i ferd med å tape kampen om sannhetene?

Les Tojes kronikk i sin helhet.

 


Ikke bare vil det etter hvert bli fremmet krav om at andre språk må få offisiell status her i landet, det norske språket skal også ødelegges på veien mot multiparadiset.

18.06.2009. Jeg anbefaler Nina Hjerpset-Østlies satiriske betraktninger omkring det siste av ovennevnte problemer.

 


Vekker debatt

16.06.2009 (endret 22.06.2009). Hanne Nabintu Herland har kommet med noen friske utspill om norske kvinner. I et samfunn som lider stadig mer under konsekvensene av en fullstendig forkvaklet og forfeilet feminisme, hadde hun fortjent bedre enn den hakkingen hun er blitt utsatt for i ettertid. Noe av det hun sier bør rimeligvis nyanseres, men å henge seg opp i akkurat det, synes jeg blir smålig.

Om jeg forstår oppslaget i Klassekampen riktig (Tankegods fra 50-tallet, 15. juni, side 18 - 19), ser kjønns- og sexforskerne Sanna Sarromaa og Bente Træen faktisk ut til å mene at kvinner som tilbyr sine menn ømhet/nærhet/kos/sex oftere enn det svingningene på deres eget kåthetsbarometer skulle tilsi, øver vold mot seg selv.

Herland har tatt opp et problem som rammer svært mange samliv, og hun fortjener støtte for dette, ikke mobbing. Særlig bør vi snart bli spart for mas om at det skulle være gammeldags å tro at menn og kvinner er forskjellige. Vi er forskjellige. Det som er gammeldags og tåpelig, er fortsatt å klamre seg til 1970-tallets ønsketenkning om kjønn som en 'sosial konstruksjon'.

Etter min mening er det fornuftig at både menn og kvinner har en gjensidig forpliktelse til å være hverandres seksualpartnere når man først har inngått en bindende kontrakt som blant annet innebærer seksuell eksklusivitet. En slik form for gjensidighet har vært praktisert av muslimer, kristne og andre i mer enn tusen år. Og selv om enhver ordning kan misbrukes, ser resultatene av den klassiske modellen ut til å være svært mye bedre enn av de siste generasjoners feminisme-eksperiment.

 


Artikkel av Ayaan Hirsi Ali på norsk

12.06.2009. Ayaan Hirsi Ali kommenterer Christopher Caldwells Reflections on the Revolution in Europe, som hevder at dagens multietniske innvandring skjedde i et øyeblikk av tankeløshet, og at politikerne av idag ikke aner hva de skal foreta seg.

Problemene er dype og store. Politikerne er ikke vant til å tenke så grunnleggende. Men spørsmålet tvinger seg frem: hva skjer når et kontinent får en ny stor befolkningsgruppe som ikke deler verdiene, og har en annen identitetsprioritet? Caldwell påpeker: Europeerne har en gryende følelse av at de må forsvare sine verdier, men hva står de for?

Slik innleder Hans Rustad sin kommentar på Document, som fortsetter med en norsk oversettelse av Ayaan Hirsi Ali sin artikkel fra The First Post.

 


Ikke alltid like enkelt

12.06.2009. Forfatter Ole Asbjørn Ness har skrevet en meget tankevekkende kronikk i Aftenposten. Her er en smakebit (mine uthevelser):

De forstår ikke: Den veggen de bygger skjermer ikke kun for vinden, men sperrer også for solen. En kunstner kan ikke arbeide halvveis, kan ikke arbeide på overflaten, kan ikke kun benytte de fargestiftene den dannende sensuren forsyner ham med, og når han ikke kan skrive om det ubehagelige, kan han heller ikke skrive om det vakre, ikke om skjønnheten i islam, ikke om menneskets lengsel etter Gud, ikke om bønneropet om morgenen, ordene som vekker deg: Bønn er bedre enn søvn, ikke om dette rene, klare man kan finne hos Gud som klinger dypere, renere, enn den tomme, metalliske klangen Vesten også gir fra seg.

Dette er godt sagt.

 


Svenske kvinner høster nå hva deres mødre har sådd

Denne mishandlede kvinnen er et symbol på svenskesviket, på det multikulturelle eksperimentets fiasko, og på ynkeligheten og hykleriet hos den svenske eliten. Når hundrevis av svenske kvinner hvert eneste år blir voldtatt og/eller mishandlet av innvandrere uten at det er mulig å snakke åpent om sammenhengene, er dette et kraftfullt symbol på det svenske samfunnets impotens.

10.06.2009 (oppdatert 18.02.2014). Män-er-djur-feminister og ymist anna har lenge jobbet systematisk for å kastrere den svenske mannen. Dette har de et stykke på vei lykkes med, og det blir stadig tynnere i rekkene av skikkelige mannfolk der borte, hvilket selvsagt gir seg en rekke sørgelige utslag. Ett av dem er at det svenske samfunnet mangler evne og/eller vilje til å beskytte sine egne kvinner. Ekstremfeminisme er et forsøk på å oppheve biologiens lover, på å heve seg over menneskets natur. Dette er idioti satt i system, og fører i det lange løp ikke til noe annet enn død, ødeleggelse og tragedier. Ekstremfeminismen er en av vår tids største forbannelser.

Tilføyelse 18.02.2014: Morgenbladet har nylig publisert en artikkel som kritiserer bruken av ovenstående bilde.

 


Dagbladet - ofte akterutseilt

09.06.2009 (oppdatert 10.06.2009). I 1957 var menn og kvinner svært forskjellige, skriver Dagbladets vanligvis så dyktige journalist Astrid Meland, som om det skulle være slik at ingen lenger er så ignorante at det tror på eksistensen av biologisk betingede forskjeller mellom kjønnene. Hun burde imidlertid vite at det for lengst er kommet en bred erkjennelse av at 1970-tallets virkelighetsflukt ikke lenger er gangbar mynt.

 


Retter hard kritikk mot Marte Michelet

07.06.2009. I Dagbladet 28. mai sto det en reflektert artikkel, «En voksende uro», hvor Aslak Nore argumenterte for at de negative sidene av innvandring må erkjennes og tas fatt i – et synspunkt som jeg også uttrykker i min nye bok, «Surrender». Innlegget var oppriktig og ansvarlig. Slik innleder Bruce Bawer sine betraktninger i Dagbladet. Han skriver dessuten (kursiv i original, fete typer tilføyd av HT):

Men når man bladde fire sider videre, møtet man noe helt annet. Under overskriften «Åmås anbefaler» skjelte Marte Michelet ut Knut Olav Åmås for å ha gjort noe hun betraktet som fullstendig uansvarlig. Han hadde altså skrevet om den ovennevnte boka mi (Aftenposten, 27.5).

[...]

Michelet velger å snu seg bort fra den ubehagelige virkeligheten. Hennes artikkel er et perfekt eksempel på et sinn som er så fengslet av en ideologi at det ikke kan forholde seg til en virkelighet som viser at den ideologien er fullstendig feilslått.

Selvsagt er hun ikke alene. I den norske eliten er ens meninger om disse sakene altfor ofte ikke et spørsmål om sannhet og ansvar, men om selvbilde og ideologisk tilhørighet. Dermed er mange innflytelsesrike folk ikke i stand til å hjelpe de kvinner, homofile, fritenkere og andre i muslimske miljøer som er de første, og største, ofre av de miljøenes patriarkalske autokrater. Og når noen tar opp disse spørsmålene på en ansvarlig måte, stemples vedkommende som rasist.

Det er denne praksisen – denne selvsensurering, denne vane av å overse problemer som bare blir større, og å prøve å ekskludere oss som tror at frihetens eneste håp er å snakke fritt om dem – det er nøyaktig dette som mine to siste bøker handler om. Og av denne grunnen fortjener jeg ikke, ifølge Michelet, å være noe annet enn en ikke-person i landet jeg bor i.I Nores artikkel merker han at i visse kretser anses det som «rasistisk, populistisk og gammeldags» å kritisere urovekkende utviklinger i innvandrermiljøet. Man må takke Dagbladet for å ha gitt oss i samme avis en karikatur av nettopp den tendensen Nore beskriver.

Les Bawers artikkel i sin helhet.

 


Christopher Caldwell med ny bok

06.06.2009. Christopher Caldwell har skrevet boken Reflections on the Revolution in Europe - Immigration, Islam and the West, og et utdrag av denne publisert i Prospect Magazine er blitt gjort tilgjengelig på norsk hos Document (her er del II). Se også den tidligere omtalen av boken: Europa og innvandring - regningen er ved å bli synlig.

 


Kronikk i Aftenposten drøfter svarte menns utfordringer

06.06.2009. Brother Buntu, daglig leder, Ebukhosini Solutions, Johannesburg, Sør-Afrika, hadde nylig kronikken Den nye svarte mannen på trykk i Aftenposten.

HonestThinking kommenterer: La oss alle sammen anstrenge oss for å snakke sant om de utfordringene Buntu trekker frem her; det bør være åpenbart at de stikker dypere enn til stigmatiserende holdninger og selvoppfyllende profetier.

 


Asle Toje i Klassekampen

01.06.2009. Fra spalten Paradoks i Klassekampen lørdag 29 mai, 2009:

Come gather 'round people
Wherever you roam
And admit that the waters
Around you have grown
And accept it that soon
You'll be drenched to the bone.
If your time to you is worth savin'
Then you better start swimmin'
Or you'll sink like a stone
For the times they are a-changin'
.
Bob Dylan

Mai 2009. Man kan nesten lukte det i luften, føle det under føttene. Det er noe på gang i Norge. Et væromslag, et stemningsskifte. For mange – de fleste – føles dette frigjørende. Vi puster litt lettere. Vi trenger ikke lengre å skamme oss over våre meninger. For enkelte – den kulturradikale elite – er det en verden som raser sammen. De har mistet agandamakten, makten til å definere hva som er godt, sunt, riktig og viktig.

Siden 1970-tallet har ordet «intellektuell» i Norge vært synonym med «venstreintellektuell». Høyresiden hadde verken de rette spørsmålene eller de riktige svarene. Over tid ble de kulturradikale stemmende stadig mer dominerende til et punkt da Dagbladet i 2006 stolt erklærte at de ikke fant tegn til tenkende liv på høyresiden i Norge.

Tre år senere er Dagbladet i ferd med å gå under. De fleste vil se sammenhengen, selv om Akersgata ikke gjør det. Mitt poeng er at kulturradikalerne stadig oftere har gått tapene ut av de store debattene. Det går en rød tråd fra muhammedkarikaturene, via Piza-studien til hijabstriden.

Det kjempes om sannhetene. Noen kaller det verdidebatt, andre kaller det idékamp. Selv fortrekker jeg kulturkamp. Mest fordi den kjempes mot en kulturell overklasse. Jeg skal ikke artsbeskrive denne eliten. Det har Rune Lykkeberg alt gjort utmerket i sin bok om den danske kulturkampen.

Den norske kulturkampen utkjempes langs fire hovedakser: justis, utdanning, utenriks og kultur. Det er her det kulturradikale dannelsesideal har slått mest gjennom. Multikulturalisme er debattens episenter fordi det ligger i skjæringspunktet mellom disse fire. En brokete allianse av gamle og nye motkulturer går nå i striden mot de herskende tanker og i forlengelsen av dette – mot de herskende.

[...]

I dag er det tause flertallet i ferd med å gjenfinne sin stemme etter å ha blitt umyndiggjort av en elite som har forvekslet sin ledende stilling med moralsk overhøyhet. Bob Dylan fanger kulturkampens fynd. Han maner fram bildet av de grånende makthavere som tror seg å være eviggrønne. Som simpelthen ikke forstår hva de unge snakker om.

For tiden er moden. Mens Europa har beveget seg mot høyre har det norske politiske konsensus blitt stående fast i 90-tallets tankegods. Med unntak av ett parti. Det er verdt å merke seg det symbolske i at det var Anders Fough Rasmussen som ble valgt til leder i NATO, ikke Jonas Gahr Støre. Danske Venstre er Frps søsterparti.

Det er all grunn til å tro at striden vil bli like hard i Norge om det den var i Danmark. Det kulturradikale hegemoniet gjennomstrømmer nesten hver eneste blodåre i velferdsstatens legeme. Det er all grunn til å tro at norske organisasjons og forskningsmiljøet vil gå i striden for venstrehegemoniet. Slik de gjorde i Danmark.

Kulturkampen kan allikevel vinnes og tapes raskere enn ventet. Erfaringene fra Frankrike og Danmark viser at det gikk overraskende fort fra de kulturradikale var usynlige og allestedsnærværende til de svant hen som Gollum uten ringen. Det tok kort tid det tok fra «hele» den franske intelligentsiaen støttet venstresiden, til redaktøren i Le Monde Diplomatique, Ignacio Ramonet heiste det hvite flagget og sa «idékampen er over, og vi tapte». For intellektuelle er som folk flest – når flommen kommer, lærer de seg å svømme.

Les Tojes kronikk i sin helhet.

HonestThinking kommenterer: Noe er på gang, det kan det ikke være tvil om. Dagens paradigme bygger på virkelighetsfornektelse, og jeg tror stadig flere gjennomskuer dette hykleriet som seiler under et falskt, humanistisk flagg, men som på sikt bare vil bringe tragedier og ødeleggelse. Jeg tror imidertid det er langt igjen ennå før folk våkner ordentlig, og jeg tror vi gjør klok i å regne med at multikulturalistene vil kjempe hardt og drabelig en god stund ennå.

Som et apropos til Tojes betraktninger anbefaler jeg Takuan Seiyo sin eksentriske og dystopiske essay-serie From Meccania to Atlantis, og da særlig del 8, Drenched to the bone. Se også diskusjonen på Document, under overskriften Vinden har snudd - venstreeliten mister grepet.

 


Ottar Brox om samfunn og samliv

01.06.2009. I Klassekampen for 19/5 får vi inntrykk av at ”sex” og ”ekteskap” er to betegnelser for den samme tingen, på samme måten som ”vatn” og ”H2O” er det. Dag Ø. Endsjø ved Univ. i Bergen mener at staten ikke har noe med å regulere vår seksualitet, og det tror jeg at de fleste moderne folk er enige med han og meg i. Men så viser det seg at han i samme slengen mener at staten ikke har noe med hvordan vi etablerer familie (hushold) og under hvilke omstendigheter vi lager barn. Slik innleder Ottar Brox sitt innlegg om sex og ekteskap.

 


Home page.

 


Arkiv over tidligere norske forsider

 


 

 

 
 Søk i HonestThinkingSome material has been made available in English.

 


Jeg har fått stipend fra Stiftelsen Fritt Ord, og kommer til å vie store deler av min tid til bokskriving fremover. Boklansering er planlagt i løpet av høsten 2009.

 


 

Denne plikten til å si fra gjelder ikke bare kommunismen eller nazistenes forbrytelser. Det gjelder over alt der løgnen biter seg fast og sprer seg. Det gjelder også våre egne samfunn.

Hans Rustad, Document, 19.05.2009

 

Nu har muslimerna blivit så starka i Europa att vi inte behöver media längre. Islams makt växer med en enorm kraft, det går inte att stoppa. Det finns ingen som står emot. Den liberala värdegrunden i Sverige är förfallen, Svenska kyrkan är en döende organisation, precis som hela Europas civilisation. Israel håller på att kollapsa och USA är ett sjunkande skepp.

Mohamed Omar til Dagen, 29.04.2009

 

For at [det skal være mulig å få de nødvendige forandringer i politikken] må sannhetsbegrepet bli gjeninnført i filosofien for å utfordre den postmoderne relativismen.

Filosofen Alain Badiou, intervjuet av Klassekampen (som fremhever ham som "en av Europas viktigste marxistiske tenkere"), 21.04.2009, side 18 - 19

 

Nasjonalstaten er den viktigste forvalter og beskytter av de verdier og tradisjoner som det globaliserte markedet truer.

Per Olaf Lundteigen, finanspolitisk talsmann for Sp på Stortinget, innlegg i Klassekampen 14.03.2009

 

Siv Jensens tale synliggjør ytre høyres evige dilemma - de vil bruke ensretting og statlig styring i sin kamp for friheten.

Anders Heger, Snikformynderi, Dagsavisen, 27.02.2009

 

68-generasjonen - finnes det noen større svikere?

Sorle S. Hovdenak, gjengitt hos Document, 03.03.2009.

 

Hvitættede som ikke aksepterer at vi lever i et flerkulturelt samfunn er ikke et godt utgangspunkt for en god debatt om dette.

Lars Sponheim, VG Nett, 23.02.2009.

 

Kampen for Darwin og hans evolusjonslære er i virkeligheten kampen for vitenskapen, en kamp mot kvasivitenskap: rasjonaliteten vs. irrasjonaliteten. Vi har ikke råd til å tape kampen - for om vi det gjør, fjerner vi det idémessige grunnlag som hele vårt moderne samfunn bygger på.

Professor Nils Chr. Stenseth, artikkel i Klassekampens Darwin-serie, 14.02.2009 (side 24 - 25)

 

Jeg er veldig skeptisk til Darwin. Ekstremt skeptisk, faktisk. Hvis man ønsker å forandre kjønnsrollene i samfunnet, kan man ikke bruke noen av hans teorier. Hvis man skal støtte seg på ham, kommer man ikke langt. Da blir det lett å la ting være som det er, skylde på biologien og si at "sånn er det fra naturens side" siden mennesket har visse gitte egenskaper. Det synes jeg er sprøyt.

Uttalelse til Klassekampen i anledning 200-års-dagen for Darwins fødsel 12.02.2009, av Charlotte Myrbråten, redaktør i tidsskriftet Fett

 

Befolkningssammensettingen kommer til å være helt annerledes i 2020 enn den er i dag. [...] Det er innvandrerungdommen som kommer til å være våre ungdommer i framtida.

Politidirektør Ingelin Killengreen til Klassekampen, 04.02.2009

 

De brune og svarte har paret seg, sier du? Dette kan jo ikke gå bra. Nå venter vi bare på leserinnlegg fra Ole Jørgen Anfindsen.

Journalist Bjarne Riiser Gundersen avlegger HT-redaktøren en visitt i Den brune fare, Morgenbladet, 25.04.2008

 

Loven skal ramme ytringer som rammer individer på bakgrunn av at de har en religion.

Oppklarende merknad fra justisminister Knut Storberget til NTB, Bergens Tidende, 23.01.2009

 

Dette refrenget stammer fra 1940-41, da NRK var propagandaleverandør for Joseph Goebbels i Berlin til det tyskokkuperte Norge. På den tiden hadde NRK pause om ettermiddagen fram til klokka 17. Før programmet begynte sendte NRK et pausesignal som mange eldre ennå vil minnes. Noen fant på å lage dikt til pausesignalet. Det spredte seg raskt utover i landet og lød:
No skal
vi til
å lyve
litt
igjen
.

Sitert hos Document, 11.01.2009

 

Hensynet til å redde sivile liv må gå foran taktiske og strategiske vurderinger.

Tidligere biskop Gunnar Stålseth om Israels manglende rett til å forsvare seg mot terrorangrep. Dagbladet, 06.01.2009

 

Byene Ashdod og Gen Yevni er blitt angrepet de siste dagene, sistnevnte bare 20 minutter fra Tel Aviv. I går landet raketter i tettstedet Beersheba, så langt som 40 kilometer inn i Israel.

Midtøsten-korrespondent Amal A. Wahab hjelper Klassekampens lesere (02.01.2009) å holde orden på de israelske byer og 'tettsteder' Hamas sikter sine rakketter inn mot.

 

Den viktigste hvite flekken består nå i å dekonstruere majoriteten og gjøre det grundig slik at den aldri kan kalles majoritet lenger

Thomas Hylland Eriksen, Culcom, 18.06.2008

 

Vi gjør Afrika en bjørnetjeneste: Utvikling må komme innenfra, ikke utenfra. [...] Bistand i dagens form er fallit.

Eirik Jarl Trondsen, kronikk i Klassekampen, 24.11.2008

 

De som erklærer sin tilslutning til BNP, bør ikke få jobbe i offentlig sektor.

Chris Keates, generealsekretær, Forbundet for kvinnelige lærere (UK), Politi med i rasistparti, Klassekampen, 21.11.2008

 

Ingeborg Winderen Owesen skriver innledningsvis: 'Kjønnsforskjellsfeminister forfekter både kvinners likhet med menn når det gjelder kognitive og rasjonelle evner, men hevder samtidig at kvinner og menn er kroppslig forskjellige, og at denne forskjellen gjør en forskjell.' [...] Hvem slutter seg til en bevegelse hvor teori og praksis står i konstant konflikt?

Hannah Helseth, Machovisa (kronikk/samfunnskommentar), Klassekampen, 22.11.2008

 

Hvilke hovedstrømninger findes der i dag indenfor historieforskningen? - Især i undervisningsmaterialet findes en politisk dagsorden med klar antinational og dermed antidemokratisk slagside. Efter universiteternes marxistiske anfald kom en bølge af verdensfjern moralisme, som præger mange yngre historikere.

Torben S. Hansen, intervjuet av bladet Danskeren (gjengitt på Document 19.10.2008)

 

Afropessimistene tar feil, mener Japhet Ndhlovu: Trenden i Afrika er nå flere demokratier og færre konflikter.

Forsideoppslag, 18.10.2008, Vårt Land

 

Nasjonalismen blir nesten hatefull i sin natur. Det kan iblant skimtes noe brunt bak de viftende norske flaggene.

Henning Mankell, VG Helg, 18.10.2008

 

Jeg tror bestemt at hvis man ønsker klare og faste rammer, eksotisk estetikk og ritualer er [Isam] religionen for den ny tids elitekonvertitter.

Religionshistoriker Jeanette Sky, Gi meg en hijab!, Dagbladet, 14.10.2008

 

Jeg [...] nøyer meg med å fastslå at hele rasebegrepet mer eller mindre fordamper i et genetisk perspektiv.

Filosofen Lars Fr. H. Svendsen, Mennesket, moralen og genene. En kritikk av biologismen (side 158, fotnote 4), sitert i Blanke løgner - skitne sannheter (side 95)

 

Men vi skal love dere: Vi vil behandle mindretallet ordentlig. Ingen skal tvinges! Det skal ikke brukes maktspråk.

Seniorprest Rolf Berg, 17.09.2008, Dagbladet

 

Vestens død betyr ikke nødvendigvis verdens undergang, den er tvert imot betingelsen for at nye verdener, en ny sivilisasjon, en ny æra skal få utvikle seg.

Serge Latouche, sitert av Document

 

Om vi vender oss østover mot Sverige, om vi ser til England, Frankrike eller Nederland, om vi ser på oss selv eller danskene - ja, særlig om vi ser til Danmark - kan vi slå fast med en viss skråsikkerhet: Ingen vestlige land har klart å håndtere innvandringen på en god og konfliktfri måte. I de fleste europeiske land opplever man økende segregering ...

Anders Horn, kommentarartikkel i Klassekampen, 27.08.2008

 

Ap lyt uttrykkeleg vedgå ei viktig kjensgjerning: Import av arbeidskraft pressar arbeidslønene i Norge ned og kapitalavkastinga opp. Importen motarbeider lønsarbeidarane og tener kapitalinteressene. Å seie dette er ikkje rasisme, men å vedgå faktum. Lønsarbeidarane tek ikkje feil i at det er Frp som på dette punktet talar deira sak.

Kåre Lunden, Klassekampen, 15.08.2008

 

Påstanden om at det er dokumentert en genetisk betinget forskjell i IQ mellom etniske grupper, er feil.

Nils Johan Lavik, Dagbladet, 30.04.2000.

 

I Kaukasus strever fredsmeglerne [...] med et eldgammelt, irrasjonelt hat som i århundrer har bygd seg opp langs mer eller mindre tilfeldige kulturelle, politiske eller religiøse skillelinjer

Jan Egeland, Aftenposten, 13.08.2008

 

Ytringsfriheten må vernes om, men den må defineres slik at den ikke utvannes. Saumfarende og direkte islamkritikk må fortsatt hilses velkommen som en elementær del av den norske ytringsfriheten, og det norske samfunnet har til og med avlet frem dyktige og velresonnerende kritikere av islam som Lars Gule og Kari Vogt.

Mohammad Usman Rana, Aftenposten, 07.08.2008

 

Ellers kan jeg godt presentre/gjengi en (min) definisjon av rasisme/rasister her: Det dreier seg om personer som har synspunkter som kjennetegnes av frykt for andre (raser/kulturer – inklusive religion), en diskriminerende holdning til andre raser og kulturer/religioner med rettighetsinnskrenkinger som konsekvens, og/eller en sjåvinistisk holdning på egen kultur (eller rases) vegne, og/eller har en erklært posisjon om at noen såkalte raser er mindre intelligente enn andre (uten at man har gjort noe som helst forsøk på å forklare hva det har med saken å gjøre, nemlig innvandring), eller snakker om at raseblanding fører til degenerering.

Lars Gule, Document.no, 06.08.2008 (min uthevelse)

 

At det fleirkulturelle samfunnet skulle vere sjølve heksesabbaten for alle vonde krefter og det endelege Ragnarokk for det gode samfunnet, har eg vanskeleg for å skjøne.

Arnfinn Haram, Sjølvsagt fleirkultur, Signert-spalten, Klassekampen, 05.07.2008.

 

Kanskje du skulle våge en tvilers bønn og si: 'Fader vår - hvis du er i himmelen'.

Peter i Peters svar (side 78), av Kjell Arild Pollestad

Den engelske forfatteren Chesterton, som i motsetning til [Marx og Freud] hadde humorens samlende perspektiv på tilværelsen, hevder at mennesket er en forunderlig blanding av et dyr som har hoppet for høyt og en engel som har fløyet for lavt. Marx og Freud var disipler av Darwin og så dyret, men de var blinde for engelen. Så gikk det som det måtte gå: Når en delsannhet gjøres til hele sannheten, oppstår en usannhet. Og en usannhet frigjør ingen.

Peter i Peters svar (side 96), av Kjell Arild Pollestad

 

Det er darwinistene som har alle svarene for tiden. Med stor selvtillit og uklanderlig vitenskapelighet gjør de rede for alt fra Guds eksistens, sivilisasjoners vekst og fall til Bill Clintons sigar.

Thomas Hylland Eriksen, i spalten Fritt Ord, Dagbladet Magasinet, 14.06.2008

 

En gutt som ikke forsvarer seg selv, blir en mann som ikke forsvarer noe som helst.

Baba, i Drageløperen (s 228), av Khaled Hosseini

 

Til tross for protester fra Frp, ble saken [om opprettelse av asylmottak] ikke behandlet politisk. [Ordfører] Krogsvold mente det ikke var nødvendig. - Dette er ikke noe politikerne i Moss avgjør, sa han til Moss Avis.

Reportasje i Klassekampen, 26.06.2008

 

All atferd - også menneskets - har en biologisk basis.

Bjørn Vassnes, Homofili og evolusjon, Klassekampen 25.06.2008

 

Det er argumentene selv, ikke hvem som framsetter dem, som skal være avgjørende.

Paul Bjerke, Liv og lære, Klassekampen 19.06.2008

 

Det er ingen automatikk i at når det blir flere muslimer, får vi islamsk styresett. Derimot ser det ut til at frykten for en slik utvikling automatisk brukes av dypt reaksjonære krefter for å mobilisere for deres politiske agenda.

Åse Brandvold i kommentarartikkelen Kan Norge bli en islamsk stat? En overdrevet frykt, Klassekampen, 20.06.2008

 

Vi kan få et samfunn hvor mange betviler sine egne sanseerfaringer og intuitive overbevisninger. [...] Vår tvil er forbudt, og erfaringen av virkeligheten skal benektes

Filosof Nina Karin Monsen, kronikk i Aftenposten, 10.06.2008.

 

Det er den feilaktige myten om det multikulturelle som noe «nytt» fra etter 1970-tallet, som er vår fredelige framtids største fiende. Ideen om «det nye» ved kulturell kompleksitet er det fremste argumentet for anti-mangfoldskreftene som vil bevare Norge «rent og hvitt». Når selv skolebøker, medier og akademikere støtter opp under dette, styrkes argumentene til de som vil ha slutt på «det multikulturelle eksperimentet» – som i tilfelle har vart siden Hårfagres tid.

Stian Bromark og Dag Herbjørnsrud, kronikk i Dagbladet, 03.05.2008

 

Aftenposten bringer overskriften Romkvinner på gaten. Dette handler ikke om invasjon av små, grønne kvinner, men om prostitusjonsmiljøet i Oslo. Også det overkorrekte skiftet fra sigøyner til rom har sine sider.

Klassekampen ("På teppet"), 24.04.2008

 

Jeg vil påstå at kulturrelativisme er en forutsetning for demokratiet, og en forutsetning for å kunne leve sammen på tross av forskjeller i samfunnsstruktur, kultur og individuelle personlighetstrekk. Mitt verdisyn er basert på kulturrelativisme som en grunnleggende premiss.

Ada Engebrigtsen, sosialantropolog og forsker ved NOVA, innlegg i Klassekampen 15.04.2008

 

[SSB avviser Anfindsens] hobbymatte og utregninger som helt illusoriske, og sier at hvis det skal være flertall muslimer i Norge i det tidsperspektivet han setter opp, så må altså alle verdens muslimer flytte til Norge før 2050.

Marte Michelet i Nrk P2 Dagsnytt Atten, 27.03.2008

 

Jeg derimot, bukker og neier ingen [sic] for de rettighetene jeg har som norskmuslim.

Farooq Ansari, i Aftenposten, 13.03.2008

 

Søk sannheten, uansett hvor den måtte føre.

Ibn Warraq, ved mottakelsen av Trykkefrihedsselskapets ærespris 09.03.2008, gjengitt av Document.no

 

Nei, EUs fire friheter skal ikke gradvis utvides til omfatte EMP-området [EMP = Euro-Mediterranean Partnership, red], og ja, dette er definitivt noe brødrene Anfindsen og Fjordman har kommet fram til på et fullstendig feilaktig grunnlag.

Lars Gule, innlegg på Document.no, 05.03.2008

 

This initiative offers the EU's neighbouring partners, in exchange for tangible political and economic reforms, gradual integration into the expanded European internal market and the possibility of ultimately reaching the EU's four fundamental freedoms: free movement of goods, services, capital and people.

Sixth Euro-Med Ministerial Conference, Brussels, 28.11.2003

 

[...] trenden er at kvinner skal vente med å føde til de nærmer seg overgangsalderen og må ha legehjelp for å produsere sitt eneste barn. Vi er dømt til å tape et slikt korstog mot naturen.

Elin Brodin, i sin artikkel Tabu, Klassekampen, 27.02.2008

 

Og det er ingen grunn til å være mer redd for muslimer enn kristne

Sjef for Politiets Sikkerhetstjeneste, PST, Jørn Holme, til Ukeavisen ledelse, 20.02.2008

 

Jeg tror mennesket er grunnleggende godt ...

Svein Ringstad, innlegg i Aftenposten, 13.02.2008

 

Forsøk på å realisere utopier fører enten til diktatur eller til store tap av realverdier

Professor Ottar Brox, i artikkelen Politisk overmot, Klassekampen 29.01.2008

 

 

Flere sitater her >>>


HonestThinking ønsker å spille en konstruktiv rolle i norsk samfunnsdebatt, og opptre med respekt overfor både innvandrere og norske meningsmotstandere. Vi anmodet på forsommeren 2005 Senter Mot Etnisk Diskriminering (SMED) om å se nærmere på våre nettsider, for å få en vurdering av disse i forhold til SMEDs etiske retningslinjer. Les mer >>>


SSB og juks med innvandringstall

 

HonestThinking påviser at SSB har presentert misvisende fremskrivninger for den demografiske utviklingen i Norge. Bakgrunnsinformasjon, tallmateriale og sitater som dokumenterer disse påstandene, er lagt ut her.

 


I en uttalelse som i begynnelsen av mai 2005 ble gitt til FNs menneskerettighetskommisjon, hevder Den internasjonale humanistorganisasjonen, International Humanist and Ethical Union, at myndigheter i vestlige land lukker øynene for muslimske brudd på menneskerettighetene, særlig overfor kvinner. Organisasjonen identifiserer to hovedgrunner for denne situasjonen. (1) Et engasjement for multikulturalisme som utarter til moralsk relativisme. (2) Prinsipiell motstand mot å kritisere religioner, spesielt islam. Les talen i sin helhet (på engelsk).


Forfatteren Walid al-Kubaisi er kontroversiell, men nyter likevel bred anerkjennelse som en viktig intellektuell, muslimsk stemme i den norske debatten. Vi er meget glade for å kunne presentere noen av hans mange kronikker og artikler på våre nettsider.

NB: Du kan også bestille to av hans bøker direkte her >>>

 


 

HonestThinking er viet til og forpliktet på ærlig tenkning. Ærlig tenkning er ikke det samme som sann tenkning, for det er mulig å tenke ærlig, men ta feil. Derfor er ærlig tenkning ikke det samme som objektiv tenkning heller. Det å tenke ærlig er en streven etter å forstå virkeligheten på en korrekt måte. Dette innebærer dels en forpliktelse til å være ærlig med hensyn til alt man publiserer. Men vel så viktig er at ærlig tenkning involverer en kompromissløs forpliktelse til aldri, aldri å undertrykke eller fortrenge relevante data, selv når disse kolliderer med egne overbevisninger. En slik tilnærming til data kan i visse tilfeller medføre smertefulle revisjoner i ens oppfatninger. Det er dette HonestThinking dreier seg om! Les manifestet i sin helhet. 

Flerkulturelle samfunn - respekt for muslimer og islam

 

Dagens innvandrings- og integrasjonspolitikk er dypest sett respektløs overfor både muslimer og islam, for den har som en stilltiende forutsetning at muslimene vil bli som oss. Man sier man har respekt for islam og muslimer, men man forventer at muslimene oppgir sine ortodokse trosoppfatninger når de kommer til oss. Man antar samtidig at islam vil reformeres og moderniseres så snart muslimene bare integreres og får smaken på vår egen kulturs fortreffelighet. Dette er kultursjåvinisme på sitt råeste! Den uuttalte forutsetingen for dette scenariet er at vår sivilisasjon er islam overlegen. Les mer her.


Trusler mot demokrati og menneskerettigheter

Menneskerettigheter og demokrati står under press. En vesentlig trussel mot disse kommer fra den vestlige verden selv, i form av uærlig eller manglende tenkning. Det finnes en særegen vestlig form for “toleranse” som er så “tolerant” at den også tolererer totalitære og antidemokratiske ideologier. En uutalt eller ugjennomtenkt antagelse som ligger til grunn for en slik holdning er at alle kulturer, livssyn og religioner egentlig er like gode. Som følge av denne antagelsen avskjærer man seg selv fra en våken og kritisk tilnærming til totalitære og antidemokratiske ideologier. Les hele artikkelen.


Send epost til postmaster at honestThinking.org (erstatt ' at ' med '@') dersom du har artikler du ønsker at vi skal lenke opp eller publisere. Vi er åpne for kvalitetsbidrag fra alle.