Dette innlegget sto på trykk i Klassekampen 23.05.2009, og republiseres på HonestThinking med tillatelse fra forfatteren.

 

 

 

Sex = ekteskap?

 

 

Av Ottar Brox

 

I Klassekampen for 19/5 får vi inntrykk av at ”sex” og ”ekteskap” er to betegnelser for den samme tingen, på samme måten som ”vatn” og ”H2O” er det. Dag Ø. Endsjø ved Univ. i Bergen mener at staten ikke har noe med å regulere vår seksualitet, og det tror jeg at de fleste moderne folk er enige med han og meg i. Men så viser det seg at han i samme slengen mener at staten ikke har noe med hvordan vi etablerer familie (hushold) og under hvilke omstendigheter vi lager barn.

 

Hva to eller flere individer av samme eller forskjellig kjønn har for seg i senga, har staten ikke noe med. Men i alle undersøkte samfunn har andre mennesker, enten de er organisert i stater eller ikke, legitime interesser i sin nestes reproduksjon og for eksempel økonomi, enten de er jegere og samlere, føydalbønder eller eventuelt moderne skattebetalere. Det gjelder under de aller enkleste samfunnsforhold, men ikke minst i slike velferdsstater som vi lever i, med barnevern, banetrygd, skilsmisser og et offentlig skole- og helsevesen.

 

Vi behøver ikke å være enige i alt det staten legger seg borti når det gjelder familielivet. Men å hevde at ekteskapsinstitusjonen er en ”privatsak”, er omtrent det samme som å lære barna at to ganger to er fem, eller at jorda er flat.

 

 

Tilbake til HonestThinking