Header image  
Kultur, politikk, vitenskap, filosofi  
 

 
 
Tanker teller
 

HonestThinking er viet til
kultur, politikk, vitenskap og filosofi
:

Generelt manifest
Innvandringspolitisk manifest
Permalenker

 


Forsvarerer ytringsfriheten

30.10.2016. Å sende anonyme drapstrusler til skribenten er ikke bare kriminelt, men også usselt og feigt. Det er tjuefem (!) norsk-somaliske samfunnsdebattanter som skriver dette i Dagblad-innlegget Trusselen mot Amal Adens ytringsfrihet er i grunn en trussel mot alles ytringsfrihet.

 


Et viktig tema

29.10.2016. Selv om du med hodet tror på en kjærlig Gud, kan gudsbildet du har i magen gjøre vondt. – Gudsbildet kan ligge som et ubehag vi ikke klarer å sette ord på, sier Marie Farstad, som er aktuell med boken «Skam». Slik lyder ingressen på et VL-intervju som handler om skam, tro og gudsbilder:

– Mange kristne skammer seg fordi de har fått inntrykk av at de ikke er bra nok eller ikke tror rett, sier Marie Farstad.

Hun er psykoterapeut og diakon, og er nå aktuell med boka Skam. Den stiller spørsmålet hva skam gjør med oss, og tar for seg alt fra den sunne og nødvendige skammen som beskytter oss fra å støte, såre eller krenke andre, til den destruktive skammen som kan være direkte ødeleggende for en persons egenverd, relasjoner og helse.

Stort ansvar
Marie Farstad tenker ofte at Gud er modig.

– Han tar sjansen på at mennesker vender ham ryggen fordi andre mennesker har gjort forferdelige ting mot dem og indirekte bidratt til å knuse deres gudsbilde. Våre handlinger og vår væremåte kan negativt påvirke og i verste fall bidra til å ødelegge et annet menneskes forhold til Gud, og det er et stort ansvar, sier hun.

I kristen sammenheng kan forkynnelsen både forsterke eksisterende skam og påføre ny skam. Å være bevisst på hvordan vi snakker om Gud, om troen og om det å være et troende menneske er avgjørende.

Hvilket bilde du har av Gud, avhenger av mange ting, men relasjonelle erfaringer og spesielt forholdet til dine nærmeste i oppveksten er sentralt. Erfaringene kan føre til destruktive gudsbilder, uten at vi nødvendigvis skjønner at det er problemet, påpeker Farstad.

[...]

Gud som havet
Hva som er et godt gudsbilde, er subjektivt.

– Ett av mine er at Gud er som havet. Det er fantastisk å sitte ved havet, men det kan også være skremmende hvis uværet herjer. For meg er det mange assosiasjoner som gjør det til et godt gudsbilde, sier Farstad.

[...]

– Finnes det noe skamforløsende i kristen tro?

– Ja, masse. Hjelpen kan ligge i de gode gudsbildene og i en teologi som fastholder og fremhever menneskets ukrenkelige verdi. Men der skammen har dype røtter må det gode du tror på, erfares, inkarneres, gjennom nye og gode relasjonelle erfaringer. Da kan det bli forløsende, sier Farstad.

– Hvis du ikke har erfart å bli respektert, elska og ha verdi på et menneskelig plan, kan det være vanskelig å erfare det også i gudsrelasjonen. Men «inkarnert erfaring» av Guds godhet, nåde og kjærlighet kan gjøre at ikke bare hodet, men hele kroppen, etter hvert kjenner at jo, jeg er elsket og har en ukrenkelig verdi, sier Farstad.

Les intervjuet i sin helhet i Vårt Land.

Se også VL-redaktør Åshild Mathisens lørdagskommentar Å avskamme skammen, som tar utgangspunkt i Farstads bok.

HonestThinking kommenterer: For ordens skyld gjøres oppmerksom på at Marie Farstad er en nær venninne av min kone, og derfor også en del av min vennekrets.

 


Er amerikansk politi rasistisk?

27.10.2016. Mediene angriper en av de få organisasjonene som faktisk gjør livet bedre for svarte mennesker i USA. Politiet har reddet langt flere svarte liv enn de har tatt. Det er politibetjent Harald Skibelid som skriver dette i NRK-kronikken Er amerikansk politi rasistiske?:

Den siste tiden har det dukket opp en rekke videoer av amerikanske politiskytinger i norske medier. Videoene viser korte sekvenser av hvite politibetjenter som skyter svarte menn. I USA har disse skyteepisodene ført til massive demonstrasjoner, regelrette opprør, og tragiske kaldblodige drap på politibetjenter.

Stemmer dette tragiske narrativ som pressen presenterer, om hvite rasehatene menn som skyter uskyldige svarte menn? Det bør kanskje være noe i dette siden norske aviser gjentar den samme historien på ny og på ny. Historien er den samme. Svart mann skutt av hvit politimann.

Skyter flere hvite
Spørsmålet om politiets skytinger er rasistiske har fått forskere i USA til å undersøke saken. Resultatet er kanskje ikke det du hadde forventet. Professor Lois James ved Washington State University fant i sin undersøkelse at politiet i USA raskere skyter hvite menn enn de skyter svarte. Politiet har mindre sannsynlighet for å skyte en ubevæpnet svart person enn en ubevæpnet hvit person. Hun fant en signifikant bias i fordel svarte mennesker. En studie fra U.S. Departement of Justice viste at svarte menn skyter like ofte på politiet som politiet skyter på dem.

[...]

Trekker seg ut
Ifølge forfatteren av boken «The War on Cops», Heather Mac Donald, har en amerikansk politimann 18,5 ganger større sannsynlighet for å bli skutt av en svart mann, enn en ubevæpnet svart mann har for å bli skutt av politiet. Dette er sjokkerende tall, og sparker stolen under medieløgnen om rasebias i politiskytinger.

Mac Donald hevder at politiets proaktive arbeid i svarte bykjerner har reddet tusenvis av svarte liv. I 2016 har man så langt sett en enorm økning i antall drap i USA. Mac Donald mener dette skyldes at politiet nå holder seg unna disse områdene på grunn av det falske bildet som er tegnet av dem i mediene, og at drapsbølgen er et resultat av manglende tilstedeværelse fra politiet.

Når man ser på tallene viser det at politiet ikke skyter flere svarte når man tar høyde for ulikheter i kriminell adferd. Svarte mennesker utgjør en beviselig større fare for politibetjenter enn andre, og svarte menn er en større trussel mot politibetjenter enn politibetjenter er mot dem. Til tross for dette er sannsynligheten for at en ubevæpnet svart mann blir skutt mindre enn den for en hvit ubevæpnet mann, og politiet venter lengre med å skyte svarte enn hvite mennesker.

Mediene må også ta ansvar
Situasjonen i USA er dypt tragisk, og viser store problemer i det amerikanske samfunnet. Skal man løse disse problemene er man nødt til å ta hensyn til fakta. Det nytter ikke å projisere problemene sine over på andre.

Medienes uærlige fråtsing i disse, ofte uklare og små videosnutter, tjener ikke problemene i USA. Snarere vanskeliggjør de en reell utvikling for den svarte befolkningen. Ser man på statistikker fra 90-tallet og frem til nylig har antallet drap på svarte i USA falt. Hovedgrunnen til dette er amerikansk politi og deres ustoppelige arbeid for å oppklare og forebygge kriminalitet i svarte områder. Mediene angriper altså en av de få organisasjonene som faktisk gjør livet bedre for svarte mennesker i USA. Politiet har reddet langt flere svarte liv enn de har tatt. Stopper dette arbeidet opp som følge av intenst mediepress vil flere svarte bli drept.

Les kronikken i sin helhet på NRK Ytring.

 


Forebygger kriminalitet og radikalisering

23.10.2016. Politimann Erik Andersen arbeider for at flere ungdommer skal gå i moskeen. Han hevder at jobben består i å plukke opp bitene fra en integreringspolitikk som har slått feil. Les mer om saken i Dagbladets reportasje om «Politi-imamen».

HonestThinking kommenterer: Jeg er enig med Andersen; moderat islam er det beste botemiddelet mot fundamentalisme og annet som har potensial til å skape (store) problemer fremover.

 


Det er liv i ruinene

23.10.2016. Det finns ingen fremtid for ungdom i Somalia uten tre ting: utdanning, utdanning og utdanning. Det er sykepleier Safia Abdi Haase som skriver dette i en kronikk i NRK Ytring.

HonestThinking kommenterer: De siste to årene har jeg hatt gleden og privilegiet av å bli kjent med en rekke unge (og en del ikke lenger helt unge) somaliere, som stort sett alle har det til felles at de er går på skole eller forbereder seg på videre utdannelse. Her er det jentene/kvinnene som er i flertall og viser vei, men jeg heier selvsagt på dem alle: stå på videre! Haase har helt rett; utdannelse er nøkkelen.

 


Et av Norges ledende ekkokamre?

20.10.2016. NRK har latt en medarbeider "utvikle ekstreme holdninger" til islam og innvandring og lage en dokumentar om det. Den er blitt meget interessant. Men skjønner NRK hvorfor? Eller hva den forteller om Norges største journalistiske organisasjon? Det er Kjetil Rolness som stiller disse spørsmålene, i sitt innlegg i Kringkastingsrådet denne uken: Ekkokammeret på Marienlyst.

Se også Vebjørn Selbekk karakteriserer «Ekkokammeret» som fjortis-Wallraff.

 


Hånd i hånd med NAV-kjærligheten

20.10.2016. Vi kan ikke lukke øynene for slike som «Fatumo», som ikke vil integreres, skriver Dagbladets spaltist Amal Aden i artikkelen Hun hater Norge, men hun er veldig glad i pengene hun får fra NAV. Aden avslutter slik:

En annen person jeg har møtt som ikke har noen interesse av å bli integrert, er en kvinne jeg velger å kalle «Fatumo». «Fatumo» er i trettiårene, hun kom fra Somalia til Norge for snart fem år siden. «Fatumo» går med en veldig lang hijab og hun er annerledes enn mange av de andre innvandrerne i den lille kommunen hun bor i. For «Fatumo» er det veldig viktig å vise det norske samfunnet at hun er muslim. For henne er religionen viktigere enn alt annet i livet. «Fatumo» kan gå bort til muslimske barn og ungdom og si at de må huske på at de ikke er norske og at de må oppføre seg som gode muslimer.

Da jeg besøkte voksenopplæringen «Fatumo» går på, forteller flere av medelevene hennes at hun er kontrollerende og plagsom, og at de føler at «Fatumo» presser dem til å be. Selv går hun ut midt i undervisningen for å be. Jeg har etter hvert blitt godt kjent med «Fatumo» og jeg syns hun er en interessant person. Hun mener at jeg er på ville veier som bor sammen med en av samme kjønn og som kler meg slik jeg gjør, hun har flere ganger tilbudt meg å «redde meg fra meg selv». Vi har hatt heftige diskusjoner om integrering og menneskeverd. Jeg ser «Fatumo» som fordomsfull, men det virker noen ganger som hun verken vet hva hun sier eller gjør. Hun hater Norge, men hun er veldig glad i pengene hun får fra NAV. Hun respekterer verken norske lover, regler eller verdier. Men hun går til NAV og forteller hva hun har krav på, hun kjenner til alle slags stønader. Personer som «Fatumo» tar og tar. «Fatumo» er en av de som nekter å jobbe der det selges alkohol eller svin. Hun har også fått tilbud om jobb på sykehjem, men hun vil ikke pleie menn. «Fatumo» mener det bør finnes egne jobber for muslimer, jobber der menn og kvinner ikke må jobbe sammen.

Vi kan ikke lukke øynene for slike som «Fatumo». Vi må stille strenge krav, de kan ikke bare «ta og ta», det er vel ikke et slikt samfunn vi ønsker?

Les artikkelen i sin helhet i Dagbladet.

 


Sannhet versus ideologi

15.10.2016. Det hender at jeg under besøk i fremmede land stopper opp ved krigsminnesmerker, ikke minst av typen Den ukjente soldats grav, samt selvfølgelig også ved andre vektige og viktige statuer. Iblant har jeg da fått en fraværsassosiasjon til det faktum at jeg aldri – eller nesten aldri, man får ikke være for bastant i glemselens tid – har sett noen prangende flott skulptur med tittelen «Til den ukjente ærlige læreren» eller lignende; ordet ærlige kunne forresten godt vært erstattet med modige. Tankespranget henger sammen med så mangt jeg har lest og hørt, for ingen skal være i tvil om at nettopp de som utdanner unge mennesker, altså lærerne, i alle land og til alle tider har stått i situasjoner der mot, klokskap, integritet og andre gode egenskaper har måttet flyte sammen for at de skulle kunne utføre i det minste basisplikten overfor de ennå uerfarne unge: formidle til dem hva som er sant og riktig, samt helst også fortelle dem at det løgnaktige faktisk er løgn. Det er pseudonymet Mimisbrunnr som i artikkelen Den ukjente lærers grav? på denne måten innleder sine betraktninger lærerens rolle og hens forpliktelse på sannheten.

 


Tildeles Nobelprisen i litteratur

14.10.2016. Litteraturkritikere tror tildelingen til Dylan vil bli et vendepunkt for Nobelprisen i Litteratur, og at Svenska Akademien ønsker å utvide feltet prisen skal omfatte, melder NRK.no.

HonestThinking kommenterer: Jeg stiller meg i gratulantenes rekker; dette var gledelig.

 


«Antidemokratiska, totalitära strömningar inom journalistiken»

13.10.2016. Det råder antidemokratiska och totalitära strömningar inom svensk journalistik där yrkesverksamma journalister försöker hindra yttrandefriheten. Det menade Janne Josefsson som var rejält på hugget under Publicistklubbens debatt på tisdagen. Les mer om saken på Nyheter Idag.

 


Falsk isdronning mot autentisk bølle

10.10.2016. Skal amerikanerne ta parti med klassens bølle som vil styre landet som en mafiaboss, eller den flinke piken som har jukset seg til toppen? Den som vinner folkets tillit og troverdighet, får gullbilletten til det ovale kontor. Det er Sara Johanne Koppang og Lars Nermoen som skriver dette i sin NRK-kronikk Falsk isdronning mot autentisk bølle. Litt senere fortsetter de slik (fete typer tilføyd av meg):

Kampen om troverdighet
I klassisk retorikk er klokskap, ærlighet, velvilje og mot grunnsteinene for en troverdig karakter, en med god etos. Faktasjekk av kandidatenes påstander i sanntid har vært et nyttig redskap for å vurdere om de er ærlige. Nå vet vi at begge lyver og at Donald er på førsteplass, men det ser ikke ut til å være avgjørende i denne valgkampen. Hillary framstår som den klokeste og kan mer om politikk generelt og utenrikspolitikk spesielt. Donald slår seg på brystet som den modigste.

Men Trump har et ess i ermet som Hillary mangler, han er autentisk. Dette begrepet er brukt i moderne retorikk for å belyse verdien av å være en transparent person. Velgerne opplever mye av valgkampen som falsk og iscenesatt, og da har det å være autentisk fått høyere verdi. For velgerne kan Trumps mange utbrudd og skandaløse utsagn bidra til å gjøre han mer autentisk og dermed også mest troverdig.

Det mest avgjørende for om vi tror på et budskap, er hvem som har sagt det. Etos er alt, ifølge de gamle grekerne og moderne retorikk. Paradokset er at folk flest liker å tro at de lytter til det mest fornuftige argumentet. Mange av oss lever i en illusjon om at vi søker fornuften – logos, men sannheten er at vi avviser fornuftige budskap fra folk vi ikke liker, og sluker løgnene til de som har vunnet tilliten vår.

[...]

En nasjonal krise
Trumps inntog på den politiske arenaen har kastet lys over en politisk troverdighetskrise. Like mye som Trumps temperament og umodne kvinnesyn provoserer, er Hillarys ro, arroganse og lånte fjær fra Michelle Obama en hån. Nok en gang må hun bruke Michelles ord for å skape patos: «When they go low, we go high».

Folk er lei av perfekte fasader. De er lei av politikere som holder dem for narr. Da vil de heller ha politikere som viser frem hele sin personlighet. At de er villig til å velge en med så broket, egoistisk og hevnfokusert personlighet, er et desperat nødanrop. Trump er en løs kanon på dekk. Men det er kanskje bedre å velge en gærning som sjef, enn å bli styrt av en robot?

Les kronikken i sin helhet på NRK Ytring.

 


Alvorlig angrep mot politiet i et «sensitivt» område

09.10.2016. Mobben i en av Paris’ forsteder gikk i går til angrep på politiet med molotovcocktails mens de satt i bilene sine. To politimenn er innlagt på sykehus, en av dem svever mellom liv og død. Les mer om saken på Document.no.

HonestThinking kommenterer: Det er vanskelig å mene noe annet enn at dette er en alvorlig og illevarslende tildragelse. Pussig, derfor, at ingen av de store mediehusene i Norge foreløpig ser ut til å ville omtale saken.

 


Hører ikke hjemme i et fritt og åpent samfunn

01.10.2016. Norge bør si klart fra om at vi ikke ønsker heldekkende plagg som dekker ansiktet - hverken i skolen eller i det offentlige rom. Det er sjefredaktør i Nettavisen, Gunnar Stavrum, som skriver dette i kommentarartikkelen Niqab bør forbys på offentlig plass. Han avslutter slik (min uthevelse):

Noen fremstiller det som om niqab er et personlig valg, og at det må være enhvers rett til å gå kledt i heldekkende plagg.

De forsvarer retten med at det uansett ikke er noe problem i Norge fordi så få bruker plagget.

Jeg mener det er å snu problemstillingen på hodet. Nettopp fordi niqab nesten ikke er i bruk i Norge, er det foreløpig lett å forby plagget i skolen og på offentlig plass. Da kan vi hindre at dette kvinnediskriminerende plagget får fotfeste i norske innvandrermiljøer. Blir niqab først utbredt, blir det vanskelig å snu utviklingen.

Les artikkelen i sin helhet i Nettavisen.

HonestThinking kommenterer: Stavrum har et godt poeng her. Niqab er ikke noe stort problem i dag, men det kan komme til å bli det en gang i fremtiden. I så fall vil det bli svært vanskelig å håndtere. Alle klesplagg som skjuler ansiktet er problematiske.

 


Arkiv over tidligere norske forsider

 


Home page.

 


 

 
 Søk i HonestThinkingSome material has been made available in English.

 


Min nye bok ble lansert 11. november 2015. Mer informasjon finnes her.

 


 

Det er veldig pussig å være en del av majoriteten [i Den norske kirke]. Og jeg forteller gode venner, som Bjørn Eidsvåg og andre: Slutt å klage! Nå er det vi som har makta!

NRK-reporter Tomm Kristiansen illustrerer at norske eliters sedvanlige fordømmelse av vi-og-dem-tenkning er en situasjonsbestemt affære. Portrettintervju, Makta rår, Vårt Land, 22.10.2016

 

[Det vi trenger er] en globalisering under kontroll, som ikke river opp hele samfunn utenfra og skaper dype lommer av intens anti-modernitet som populister av alle farger kan røre i. Dette fordrer en styrking av nasjonalstaten. EU må tenke bedre enn til nå.

Professor i statsvitenskap, Bernt Hagtvet, Vil terroristenes strategi lykkes?, Dagbladet, 15.10.2016 (kursivering tilføyd)

 

I den gode samtalen er det lov å være usikker, lete seg frem og endre standpunkt. Vi lever i skjæringspunktet mellom den vi er, og den vi er i ferd med å bli. Å lære betyr å være underveis.

Geir O. Halland, Læreren som leder, side 117

 

Mitt største håp for Norge er at vi skal klare å ta vare på hverandre. At vi skal bygge dette landet videre – på tillit, felleskap og raushet. At vi skal kjenne at vi – på tross av all vår ulikhet – er ett folk.

Kong Harald, tale i Slottsparken, 01.09.2016

 

Å forvalte fellesskapets eiendom er et privilegium. Private kan gjerne få utvikle industri og bygge ut fornybar energi og tjene penger på det. Men de kan ikke få eierskap over evigvarende ressurser til evig tid.

Are Tomasgard og Andreas C. Halse, Galskap å selge vannkraften, Dagbladet, 22.08.2016

 

Jeg hadde faktisk glemt det, men jeg ble voldtatt noen ganger som tenåring. Voldtekt etter dagens juridiske forståelse.

Elin Ørjasæter, Det er på tide å gjenreise forskjellen på fyllerør og voldtekt, Morgenbladet, 19.08.2016

 

Mannen som tar seg til rette overfor en hjelpeløs, avmektig, vettskremt kvinne på åpen gate kan aldri bortforklare sin skyld med hennes påkledning eller promille. Å misforstå signalene fra en halvnaken, tilsynelatende inviterende, beruset kvinne som du tror du kjenner og som har klint med deg de siste to timene, er på nesten alle måter annerledes. […] Å formidle dette til ungdom av begge kjønn heter ikke legitimering av overgrep, men erkjennelse av faktiske forhold.

Allmennlege Elisabeth Swensen, i Klassekampen 30.11.2014, sitert av Elin Ørjasæter i Morgenbladet, 19.08.2016

 

Den klassiske liberalismen er død. Jeg har etter hvert innsett at liberalismens «fri flyt» kan skape flere utfordringer enn den løser.

Christian Tybring-Gjedde (Frp), til Dagbladet, sitert i Vårt Land 15.08.2016 (side 3)

 

Vi kan håne kristendommen. Vi kan spotte den og avsky den – den dagen vi trekker sløret av den, vil vi gjenkjenne vår ungdoms elskede og vår eneste kjærlighet.

Jens Bjørneboe, sitert av Notto R. Thelle, Hva er da et menneske? - samtaler om Jesu lignelser, side 80

 

Den beste måten som man kan lære Gud å kjenne, er å elske. Elske en venn, en hustru, noe, hva du enn liker. Dersom du gjør det, er du på vei til å vite mer om Ham, det er noe jeg sier til meg selv. Men man må elske med et inderlig engasjement, dypt og alvorlig.

Vincent van Gogh, sitert av Karsten Alnæs, Hva er da et menneske? - samtaler om Jesu lignelser, side 44

 

Kirken har ikke eierskap eller monopol på Jesus. Han har en universalitet som gjør at vi må dele ham med alle andre.

Notto R. Thelle, Hva er da et menneske? - samtaler om Jesu lignelser, side 38-39

 

Den bitre sannhets mørke er meg likevel kjærere enn det opphøyde selvbedrag!

Aleksandr Pusjkin, sitert av Hans-Wilhelm Steinfeldt, Museumsvokter for det politisk korrekte, Dagbladet, 03.08.2016

 

Det bør være interessant for deg også å se at nesten samtlige terrororganisasjoner blant muslimer, nettopp de du fordømmer, enten har sine røtter i salafistisk ideologi eller har tett tilknytning til det. Selvfølgelig betyr det ikke at alle salafister utøver vold eller driver med terror, men salafismen som trosretning er i dag opphavet til problemet vi sitter med.

Alexander Mousavi & Shoaib Sultan, Vi ber IslamNet og Fahad Qureshi om unnskyldning, 01.08.2016

 

Masseovergrep kan ikke knyttes til en religion eller kultur.

Overskrift på forsiden av Dagbladet.no for å presentere Heidi Helene Sveens kronikk Mennene vi frykter, Dagbladet, 30.07.2016

 

Terrorhandlinger skal selvsagt dekkes behørig. Men det er ikke det samme som å velge dramatiserende vinklinger som holder oss fanget døgnet igjennom i en oppfatning av at vi er under angrep eller på vei mot et ragnarok. [...] Den makten vi gir fryktens promotører kan bli fatal for en verden som i det store perspektivet enn så lenge beveger seg i riktig retning.

Erik Hillestad, I bakspeilet, Vårt Land, 29.07.2016

 

Islam er ikke bare fredens religion, slik det av og til sies. Det finnes tolkninger av islam som er av det onde, og som kan hente noe av sin kraft fra religionens hellige skrifter. Slikt må man våge å sette fingeren på.

Erling Rimehaug, Prestedrap (lederartikkel), Vårt Land, 28.07.2016

 

Vi har gått for stille i dørene mens høyreekstreme har fått drive debatten.

Karin Andersen (SV), intervjuet av Vårt Land, – Jenter foran religiøse autoriteter, 23.06.2016

 

De ekstreme vil ha gruppetenkning. Vi mennesker er ikke grupper. Vi er et felleskap uavhengig av tro, hudfarge, kjønn og seksuell legning! Ja til et fargerikt felleskap!

Shakeel Rehman, Senter for Sekulær Integrering (SSI), Facebook, 22.07.2016

 

Sinnelagsetikk som ikke realitetsorienteres ved stendig monitorering av treets frukter ettersom historien utvikler seg, blir en teoretisk-emosjonell øvelse. Slikt er farlig både på individ- og samfunnsnivå.

Mimisbrunnr (pseudonym), Noen har pusta sammen, Document.no, 15.07.2016

 

Det är dags för ett slut på godhetshyckleriet och vurmandet av en förlegad asylrätt.

Ordförande Kristdemokratiska ungdomsförbundet (KDU), Sara Skyttedal, Dags för ett slut på godhetshyckleriet. Expressen, 06.07.2016

 

Lundh viser til den franske filosofen Michel Focault som mente at maktens definisjon av virkelighet bestemmer hvordan mennesker tenker og føler. – Humanetikerne synger om at vår tanke er fri. Det er ikke sant. Det er makten som gjennom samfunnsmekanismene får oss til å tenke og føle likt.

Sogneprest Gregers Lundh, Savner søken etter sannhet (intervju), Dagen, 04.07.2016

 

Det mest skremmende er personer som sender penger ut av landet til fundamentalister, personer som ofrer livet for å drepe en ikke-muslim. Dette er folk som er farlige både for muslimer og ikke-muslimer. Dette er folk som tenker helt annerledes enn oss andre, dette er personer som er ekstremt voldelige. De truer kvinners frihet,de ønsker ikke at kvinner skal ha uavhengighet, de ønsker ikke at kvinner skal ha rettigheter. Jeg mener oppriktig at disse personene er farlige for hele verden. Det er personer som dreper andre hvis de ikke retter seg etter deres regime. Det er personer som er imot den moderne verden vi lever i nå.

Amal Aden, Se oss (side 184)

 

Hva betyr fundamentalisme? Det er fanatisme, kjennetegnet ved svart-hvitt-tenkning, mangel på rasjonell tekning og mangel på vilje til å forstå annerledes-tenkende.

Majoran Vivekananthan, Ikke bli Ramadan-fundamentalist!, Utrop, 07.06.2016

 

Hver gang en ny sannhet dukker opp, så skriv den i sand. Ikke i stein.

Bjørn Eidsvåg, intervjuet av VG, – Man mister sine idoler, men jeg har ikke helt mistet Jesus, 12.06.2016

 

Kjønnsforskjeller som på 70-80-tallet kunne diskuteres som sosiale forskjeller, blir igjen forklart som naturgitt. Det er en bekymringsfull utvikling, etter mitt syn.

Kjønnsforsker Stine Helena Bang Svendsen, intervjuet av Vårt Land, 11.06.2016

 

De som virkelig kjenner Afrika vet godt at det som egentlig teller, kanskje aller mest, er etnisk tilhørighet, enten det gjelder Rwanda, Kenya, Kongo eller andre land.

Hanne Nabintu Herland, Respekt (side 52)

 

När människor med makt, slutar at lyssna på folk. Då är det dags at byta ut dom.

Sitat som av mange tillegges Astrid Lindgren (ikke verifisert)

 

Det finnes ingen nedre grense for hvor dårlig en norsk sakprosabok kan være, bare anmelderne deler forfatterens politiske ståsted.

Rapport fra ekkokammeret, Dagens Næringsliv, 03.06.2016

 

Hva er det jeg tror jeg er? Skal jeg jobbe for de vantro? Han kan ikke forstå hvorfor jeg skal jobbe og slite så lenge jeg får penger fra barneverntjenesten og sosialkontoret hver måned.

'Mustafa' gir uttrykk for sitt syn på det norske samfunnet, Amal Aden, Min drøm om frihet - en selvbiografisk fortelling (side 100)

 

Vi må ikke være redde for å si våre meninger i frykt for å bli kalt rasister. Vi - også minoritetsgrupper - må tåle sannheten, uansett hva den innebærer.

Amal Aden, ABC i integrering (side 84)

 

Dette er ikke så enkelt som at religion må være en privatsak, rett og slett fordi religion ikke er noen privatsak.

Andreas Holmedahl Hvidsten, Myte at menneskerettigheter er rent sekulære, Vårt Land, 28.05.2016

 

Fornuftige samtaler rundt temaene islam, rase og innvandring er blitt umulig.

Maajid Nawas, En stagnert venstreside opptrer i dag som islamistenes nyttige idioter i Europa, Aftenposten, 24.05.2016

 

Det er det Gud ønsker av deg, sannheten. Jeg er skeptisk til kristne på grunn av mangelen på realisme. Jeg vil se mer av det, både i kunsten, i livet og i musikken.

U2-vokalist Bono, – Lovsang preges av mye uærlighet, Korsets seier, 04.05.2016

 

Sosial ulikhet er en driver for kriminalitet. Særlig farlig er det når økonomisk ulikhet faller sammen med synlige forskjeller, som hudfarge. Da er lett for både majoritet og minoritet å sause sammen marginalisering og fattig med ideer om gruppers egenskaper.

Sosiolog Lars Laird Iversen irettesetter dem som tror at ulike folkegrupper har ulike egenskaper, spalten Klartekst, Vårt Land, 02.05.2016

 

[Liv Tørres] sier til og med at det er en selvfølge at «antall innvandrere i forhold til opprinnelig befolkning har betydning for stabilitet». Men hvis det er en selvfølge, hvorfor har det blitt så mye oppstyr tidligere når jeg har påpekt det samme?

Helge Lurås, Tørres og Lurås er blitt enige, Aftenposten, 10.04.2016

 

Selv var jeg som tenåring en forholdsvis glødende SV-er, og for oss var saken grei: Det gjaldt å dele godene og bekjempe rasisme. Men jeg hadde større ambisjoner enn som så med datidens kjente slagord «ja til et fargerikt fellesskap». For meg var innvandringen en fremragende mulighet til å løse to problemer. [...] Det andre problemet gjaldt religionens rolle. På 1980-tallet var jeg på krigsstien mot kristendommen. Den truet meg som homofil, som ateist og som det kritisk tenkende mennesket jeg i ungdommen trodde jeg var. [...] Tanken var at etter hvert som muslimer (og buddhister, hinduer m.v.) kom sigende inn i landet, ville neste generasjon gifte seg med mer eller mindre kristne nordmenn. Deretter måtte det helt logisk oppstå mange familier med et fornuftig og avslappet forhold til religion, helst som agnostikere eller ateister. Målet var altså raseblanding og religionsblanding. Den gangen trodde jeg at begge deler var nødt til å bli realitet, bare det fikk gå noen tiår.

Frank Rossavik forklarer tankegangen bak SVs innvandringspolitikk, Folk blander seg for lite, Aftenposten, 15.04.2016

 

Anfindsen viser sitt motiv i følgende setning: "Jeg er imidlertid ikke enig i at vi skulle ha en moralsk forpliktelse til å begå demografisk og kulturelt selvmord." Han er selv konservativ kristen, og kan selvsagt ikke representere vårt sekulære samfunn. Han ønsker å bevare den konservative kristne bobla, som vi selvsagt må stikke hull på.

Arve Meisingset begrunner hvorfor en høy innvandringstakt må opprettholdes, i kommentarfeltet til kronikken Ydmykhet og selverkjennelse, Dagbladet, 08.04.2016

 

Det er ikke nytt at folk ønsker å leve med dem som ligner dem selv. Det samme har grupper av nordmenn gjort gjennom tidene. Det er først når grupper utvikler egne regler og institusjoner på tvers av samfunnet for øvrig at dette blir et problem.

Direktør ved Nobels Fredssenter, Liv Tørres, Aftenposten, 05.04.2016

 

Dr. Seragelding, leder for biblioteket i Alexandria, [...] sier: De enormt negative følelser muslimer har overfor Vesten generelt og USA spesielt, er ikke godt nok forstått i Vesten.

Thorbjørn Jagland, Terje Tvedts fundamentalisme - og uvitenhet, Dagbladet, 05.04.2016

 

En stat som ikke kontrollerer sine grenser, vil gå under, slik Romerriket gjorde da vandaler og barbarer underminerte hele den politiske struktur fordi imperiet ikke kunne kontrollere sine grenser. [...] Relevansen av dette er overtydelig i dagens Europa. Molenbeek og Rosengård er eksempler på parallellsamfunn som Belgia og Sverige tillater å eksistere. Det er en meget farlig utvikling, en begynnelse på slutten for statsdannelsen. Der det er ghettoer hvor politiet frykter å gå inn, er statens maktmonopol opphørt og borgerne er sviktet av staten. Så langt er det altså kommet i to liberaldemokratiske land i Europa nå. Det kan ikke fortsette.

Janne Haaland Matlary, Sikkerhet på territoriet, Dagens Næringsliv, 29.03.2016

 

Kirkens ledere har fått mange beskyldninger i det siste, den beskyldningen jeg har likt best, er når vi har blitt anklaget for «godhetstyranni».

Biskop Olav Øygard, Den norske kirke i en ny tid, Verdidebatt, 01.04.2016

 

Også selve menneskenaturen er en faktor som intet sosialpolitisk program kan la være å ta hensyn til. Menneskenaturen setter således en grense for enhver fullkommenhetsutopi. En samfunnsideologi som baseres på at menneskene er eller kan bli helt og fullt idealistiske og uselviske med mulighet for etisk fullkommenhet bare forholdene legges til rette, blir avslørt som svermerisk, når de abstrakte teorier søkes omsatt i praksis.

Tor Aukrust, Mennesket i samfunnet, Bind II (1966), side 68 (kursiv i original)

 

Den grunnleggende kontrakten i en stat er at de som bor i [den] gir staten monopol på tvang og voldsmakt i bytte mot trygghet. Det er rammen rundt våre frie liv. Balansen mellom sikkerhet og hvor store fullmakter man vi gi en demokratisk stat er en av de viktigste debattene i et samfunn. Fullstendig trygghet kan man aldri få. Men at stater gjør det de kan for å beskytte sine innbyggere mot kjente trusler har vi rett til å forvente.

Frithjof Jacobsen, Europa angripes, kommentarartikkel, VG, 22.03.2016

 

Drømmen om det rene sinn er like farlig som drømmen om det rene samfunn: [...] Forsøk på å skape rene sinn er urealistisk, fascistisk, og farlig.

Opprop fra en gruppe samfunnsaktører, kunstnere og debattanter, Ytringsfrihet: Et redskap for å løse konflikter, Aftenposten, 22.03.2016

 

Vi må spørre oss hvorfor så mange europeiske muslimer føler at de ikke er europeiske.

Iyad El-Baghdadi, Disse terroristene er ikke «de andre», og de kommer ikke «utenfra», Aftenposten, 23.03.2016

 

Vi må innse at en naiv og til dels mangelfull integreringspolitikk også er en årsak til terroren vi bevitner i hjertet av Europa. Vi har med åpne øyne [tillatt] parallelle samfunn der fanatismen og hatet mot storsamfunnet er i fritt utløp. De som har advart mot utviklingen har selv i stor grad risikert stigmatisering og marginalisering.

Mahmoud Farahmand, talsperson for LIM, Vi lot fanatismen gro, Dagbladet, 22.03.2016

 

Det er mange som frykter at islam skal endre Norge. Spørsmålet er heller hvordan Norge kan endre islam.

Hanne Skartveit anmelder Mohammad Usman Ranas bok «Norsk islam», Mange frykter at islam endrer Norge, VG, 19.03.2016

 

Jeg er født i Sverige og [har] bodd her hele livet. Men svensk? Nei, jeg er serber, sier «Dragan».

Systemet som kollapset, Dagbladet, 01.03.2016

 

Virkeligheten er ikke rasistisk. Derfor må fakta fram.

Kjetil Rolness, Importert voldtektsrisiko, helgekommentar i Dagbladet, 30.01.2016

 

Det här är en öm punkt, vi vågar ibland inte säga som det är för att vi tror att det spelar Sverigedemokraterna i händerna.

Polischef Peter Ågren, til Dagens Nyheter, Övergreppen på festivalen i Stockholm rapporterades aldrig vidare, 10.01.2016

 

IS perverterer utvilsomt islams rykte, men de representerer samtidig en islamsk tradisjon. IS kan ikke reduseres til et produkt av ondskapens konspirasjon, det er også resultat av religiøs kontemplasjon. Deres program inneholder euforisk voldsromantikk, men begrunnet i islamsk lære og formulert som en politisk strategi.

Terje Tvedt, Et verdensbilde bryter sammen, Morgenbladet, 24.12.2015

 

Man kan bli så tolerant at man utsletter seg selv. Man kan bli så god at man nesten blir slem. [...] For meg spiller det ingen rolle hvilket parti som sier hva. Det jeg hører på er hva de sier. Og venstresiden har knapt et språk for det som skjer nå. [...] Gi meg heller en real kyniker enn en idealistisk politiker. Idealister ender opp i kynisme uten at de vet det selv.

Lars Saabye Christensen, Man kan bli så tolerant at man utsletter seg selv, intervju i A-magasinet, 25.12.2015 (kursiv i original)

 

At du er redd for unge menn med høy energi og ukjent bakgrunn, er et ugyldig argument i innvandringsdebatten og situasjonen vi står overfor, mener jeg. [...] Stol på at landet ditt vet at de ikke slipper inn farlige mennesker i nærområdet ditt.

Azra Korjenic, Din frykt gjør meg utrygg, NRK Ytring, 21.12.2015

 

Dei som åtvarar så sterkt mot å frykte, er sjølv mellom dei aller reddaste. Dei lir nemleg av panisk frykt for sanninga.

Per Steinar Runde, kommentar til Frykten, vår siste fiende?, Document.no, 19.12.2015

 

Vi er i en situasjon hvor splittelsen i innvandringsdebatten er blitt et grunnlagsproblem: Samtalen råtner på rot, fra begge sider oppleves motpartens tale som dypt umoralsk og uanstendig.

Lasse Midttun, Hege Storhaug har truffet en nerve i folket, Morgenbladet, 18.12.2015

 

Med stor sannsynlighet vil noen av asylsøkerne voldta norske jenter.

Sven Egil Omdal, Aftenbladet, 14.11.2015, sitert på Document.no

 

De muslimske miljøene må ta et stort ansvar for å svekke radikale krefter. De som tilhører mainstream islam må drive en åndelig, teologisk og intellektuell kamp mot de ekstreme, og det må tas på alvor at de ekstreme bruker en religiøs argumentasjon. [Det holder ikke] å si at «ekstremisme ikke har noe med islam å gjøre». Det brenner i islams hus, og dette er en krig innad i islam. Mainstream muslimer må vinne denne krigen, som først og fremst er en intellektuell krig. På et mer konkret nivå er det viktig at unge, norske muslimer ikke henter sine kunnskaper om islam fra Youtube.

Usman Rana, sitert av Klassekampen, – Det brenner i islams hus, 17.11.2015 (min uthevelse)

 

Hvis Norge fører en mer inkluderende innenrikspolitikk hvor muslimer ikke blir fremmedgjort, ekskludert eller diskriminert fordi de har teologiske verdier og synspunkter som er noe ulikt de verdier politikerne vil fremme, vil det ha en enorm, preventiv effekt.

Fahad Quereshi, sitert av Klassekampen, - Må inkludere alle, 17.11.2015

 

Det er få ting i verden som er mer patetisk enn Jesus-skikkelsen og hans budskap, og jeg har alltid foraktet den svakheten og den internasjonalismen som kirken representerer.

Anders Behring Breivik, Breivik mener Jesus er «patetisk», Dagen, 19.11.2015

 

Ethvert lands regjering har sikkerheten for sine borgere og eget territorium som første prioritet - alltid. Uten sikkerhet har vi intet samfunn, ingen friheter, intet demokrati.

Jens A. Riisnæs, - Steng grensene, Finansavisen, 21.11.2015

 

Ethvert lands regjering har sikkerhet for egne borgere og for eget territorium som første prioritet – alltid. Uten sikkerhet har vi intet samfunn, ingen friheter, intet demokrati.

Janne Haaland Matlary, Tiden over for åpne grenser, Dagens Næringsliv, 17.11.2015

 

Selvsagt kan og bør Europa ta imot hundretusener av syriske flyktninger, men ikke mange, mange millioner. [...] Vi klarer ikke å si ja til folk med beskyttelsesbehov hvis vi ikke også sier nei til folk som ikke har det. Hvis de som trenger det mest, skal få bli, må de som trenger det minst, nektes innreise.

Per Edgar Kokkvold, Når pressen svikter sitt kall, Aftenposten, 01.11.2015

 

Et samfunn som dyrker ungdommen, styres nødvendigvis av uvitenhet.

Hauk, Dagens sukk, Klassekampen, 24.10.2015

 

Jeg tror på Gud, og den religiøse erkjennelsen er en del av hvem jeg er. Troen kan lettest beskrives som en blanding av tvil og erkjennelse av Guds tilstedeværelse i verden og mitt eget liv.

Shoaib Sultan, intervjuet av Klassekampen, 22.10.2015

 

Det har alltid irritert meg med venstresida – at de demoniserer de som ikke er enige med dem. Der er venstresiden [sic] komplett idiotisk.

Ingvar Ambjørnsen, Det er ingenting med denne krisen som er uproblematisk, intervju i Aftenposten, 25.09.2015

 

Vi betaler nå prisen for at Europa-tankens fedre først og fremst tenkte i økonomiske baner, som Kull- og Stålunionen, ikke på det kulturelle og menneskelige aspekt.

Jahn Otto Johansen, Flyktningdebatt på avveie, Verdidebatt, 25.09.2015

 

Hva ønsker du deg mer av i norsk politikk?
– Fri og kritisk tenkning, før konklusjonene trekkes – og politikere som ikke høres ut som floskelmaskiner.

Direktør i Stiftelsen Fritt Ord, Knut Olav Åmås, intervjuet av Vårt Land, 19.09.2015

 

Personer som får drahjelp av den politiske og mediale tidsånden, nyter full tilgivelse og bortimot null hukommelse for sine “synder” så lenge de har underlagt seg kastens spilleregler. For personer som utfordrer kasten, er det full hukommelse og null tilgivelse. Opposisjon mot det konforme er egentlig uønsket.

Christian Skaug, Sultan, konformitet og konsekvens, Document.no, 17.09.2015

 

Det finnes ingen no-go-soner i Frankrike eller andre land.

Lars Gule, Det finnes ikke no-go-soner!, Verdidebatt, 09.03.2013

 

Det er ingen grunn til å bekymre seg over befolkningseksplosjonen.

Biolog Anna Blix, Befolkningseksplosjonen, Klassekampen, 22.06.2015

 

Jeg synes det er rystende at enkelte kirkelige miljøer fortsatt velger å bruke sensur og boikott mot meningsmotstandere.

Åpen folkekirkes leder Sturla Stålsett kommenterer NLMs beslutning om ikke å benytte Solveig Slettahjell som artist på årets sommerkonferanse, NRK Dagsrevyen, 20.06.2015

 

Og [media] bør spørje: Har innvandringa øydelagt Sveriges økonomi? Då vil eitt av svara bli at opnare grenser dempar framandfrykt, eit anna at innvandring har hatt meir positive enn negative verknader for svensk økonomi.

Geitebonde og forleggjar Olav Randen, Ei tikkande bombe?, Klassekampen, 20.06.2015 (side 2)

 

Mennesket er Guds fingeravtrykk i muld.

Grundtvig, sitert av Håvard J. Nilsen, Farvel til alt det der, Dagen, 18.05.2015

 

Verden trenger folk med større drømmer enn billig bensin.

Daværende nyvalgt KrFU-leder Inger Lise Hansen, svarer på spørsmål fra en VG-leser, 01.07.2005

 

Alle var Charlie, men ingen er Pamela Geller.

Katrine Winkel Holm påpeker manglende konsekvens hos en del forsvarere av ytringsfrihet, Jyllands-Posten, 09.05.2015

 

Langeland uttrykte mellom anna frykt for at den kvite rase ville døy ut og oppmoda til fleire norske barnefødslar. Han var også veldig kritisk til abort. – Desse haldingane er ikkje foreinelege med det vi kan godta i dag.

Talsmann for forsvarssjefen, Vegard Finberg, forklarer hvorfor forsvaret ikke vil delta under avdukingen av bysten etter Milorg-sjef Oliver Langeland. Forsvaret vil ikkje heidre Milorg-sjef, NRK.no, 07.05.2015

 

[D]ess mer man ignorerer seg selv, dess reddere blir man for den andre. Denne prosessen må finne sted i våre respektive trossamfunn. Samtidig må vi søke i hjertet av andres selvforståelse. Det er derfor, etter min mening, et stort problem i vår tid, hvordan den spirituelle og metafysiske dimensjonen er helt skjøvet til side. Dette gjelder også i den muslimske verden.

Tariq Ramadan, intervjuet av Heidi Maria Lindekleiv, Vårt Land, 11.04.2015

 

Men en politiker som [er] leder for Sveriges tredje største parti, må også få kritiske spørsmål.

Hilde Ebeltoft-Skaugrud, NRK, svarer på spørsmål fra Dagbladet, Seerstorm mot Skavlan etter omdiskutert intervju, 28.03.2015

 

Men virkeligheten og det naturlige er ikke gitt. Det er noe vi skaper hver dag. Sammen. I går, og i dag, og i morgen, for seg selv, for barna, og for alle oss som gremmes av hemmende kjønnskategorier.

Ragnhild Fjellro, Kjønnet fanger - må man være kvinne for å være en god mor?, Klassekampen, 23.03.2015 (i spalten Feminist, javisst)

 

Stater for to eller flere nasjoner (med unntak av Sveits) er lite løfterike eksempler - de er enten truet av oppsplitting, eller de blør i stykker.

Amos Oz, israelsk forfatter og fredsaktivist, Israel må kaste vrak på drømmer - nå!, Vårt Land, 20.03.2015

 

Den enkle løgn er lettere å tro enn den kompliserte sannhet.

Hauk, Dagens sukk, Klassekampen, 19.03.2015

 

Her er sakens kjerne: Det er ingen reell ytringsfrihet om folk får beskjed om å drive selvsensur. Vi får en amputert og blodfattig debatt. Vi får ikke belyst kontroversielle temaer og vi får ikke bekjempet undertrykkende holdninger og handlinger.

Shazia Sarwar, Kjære Erna, gjør du nok for disse kvinnene?, kommentar, VG Nett, 07.03.2015

 

I dag er den sanne og ekte islam bare å finne i Mirza Ghulam Ahmads menighet.

Imam Yasir Fawzi (imam for Ahmadiyya Muslim Jama'at i Kristiansand), Hvor er ekte og sann islam?, Verdidebatt, 20.02.2015

 

Det finnes mye irrasjonell religion, men også særdeles rasjonell religion, som ikke er et resultat av indoktrinering. Geniale teologer som Wolfhart Pannenberg og Alister McGrath var ateister som i voksen alder fant kristendom mer rasjonell enn ateisme. Antony Flew var en kjent ateistisk filosof som fant ut at gudstro var mer rasjonelt. Bredt anerkjente filosofer av verdensklasse (som Peter van Invagen og Bas van Fraassen) er kristne. Den ateistiske filosofen Quentin Smith klager i en artikkel i tidsskriftet Philo over hvordan Gud er blitt et aktuelt og respektabelt filosofisk tema og at kanskje så mange som 1/3 av professorer i filosofi er gudstroende, flesteparten tradisjonelle kristne.

Professor Atle Ottesen Søvik, Gud - og Tor med hammeren, innlegg i Vårt Land, 17.02.2015

 

Det jeg sa var at Amal Aden, Sylo Taraku og Lars Akerhaug sin forståelse av 'godkjent' islam har ingen oppslutning blant muslimer. [Tariq] Ramadan har ikke samme forståelse av islam som de nevnte personene. Han står for en midlertidig pause av enkelte ting i islam, mens de ovennevnte personer anser disse tingene som feil og tilbakestående. Det er én ting å si at «Gud tok feil», og det er en annen ting å si at omstendighetene gjør at «Guds lov» bør settes på pause inntil omstendighetene er skjerpet inn.

Leder i Islam Net, Fahad Qureshi, Å le bort sannheten får den ikke til å forsvinne, innlegg i Klassekampen, 14.02.2015

 

Max Hermansen [må] ha rett til å ytre seg og til å aksjonere uten å risikere sitt levebrød. Etterpå må han forvente at vi som er uenige bekjemper hans meninger med nebb og klør. Men ikke med yrkesforbud eller utfrysing.

John Olav Egeland, De som tenker det vi ikke liker, Dagbladet, 23.01.2015

 

Skal vi ha noen forhåpninger om å gjøre verden til et bedre sted for alle, er vi nødt til å ta utgangspunkt i mennesket i alle dets fasetter. Å undertrykke de elementer av menneskelivet vi ikke liker er å tenke kun som et superego. Det er ingen i stand til. Illusjonen består nettopp i at det er mulig å opptre som et kjølig, analytisk superego. [...] Terreng og kart henger ikke alltid sammen. Men det er alltid terrenget som er fasiten. All strategi og analyse som ikke tar utgangspunkt i virkeligheten slik den er, er dømt til å mislykkes.

Kåre Eriksen, Det er mulig å være både et rasjonelt og et troende menneske, Aftenposten, 20.01.2015

 

Venstres partileder Trine Skei Grande må gjerne på korrekt ideologisk vis påstå at vi må være villig til å dø for Vestens idealer. Skei Grande har imidlertid valgt å delegere bort dette ærefulle oppdraget til andre.

Christian Tybring-Gjedde, Ytringsfrihet med bismak, Dagbladet 15.01.2015

 

Norske politikere og journalister fremfører et pompøst forsvar av det frie ord men risikerer selv ingenting. De har aldri fått råd om å holde seg innendørs eller ikke fått sove om natten grunnet frykt for represalier for sine ytringer. Men de står i kø med sine penner i iver etter å begå det perfekte karakterdrap når en ytring faller utenfor rammen. Da sitter karakteristikkene løst. Og kommentatorene følger opp. Slik strupes meningsmangfoldet og apatien får råde. For dersom invitasjonen til å ytre sine meninger får som resultatet at man støtes ut og kanskje risikerer både jobb og karriere er ytringsfriheten uten reelt innhold.

Christian Tybring-Gjedde, Ytringsfrihet med bismak, Dagbladet 15.01.2015

 

Er det noe det norske ordskiftet trenger, så er det flere som kan tenke reflektert om religion.

Religionsviter Knut Molvær, Husk på mennesket!, Klassekampen 08.01.2015 (side 3)

 

Konservative har mer til felles med sosialister enn liberalere, sier Asle Toje.

Klassekampen, Til kamp mot liberalerne, 03.01.2015 (omtale av Tojes nye bok Jernburet, side 10-11)

 

 

Flere sitater her >>>


HonestThinking ønsker å spille en konstruktiv rolle i norsk samfunnsdebatt, og opptre med respekt overfor både innvandrere og norske meningsmotstandere. Vi anmodet på forsommeren 2005 Senter Mot Etnisk Diskriminering (SMED) om å se nærmere på våre nettsider, for å få en vurdering av disse i forhold til SMEDs etiske retningslinjer. Les mer >>>


SSB og juks med innvandringstall

 

HonestThinking påviser at SSB har presentert misvisende fremskrivninger for den demografiske utviklingen i Norge. Bakgrunnsinformasjon, tallmateriale og sitater som dokumenterer disse påstandene, er lagt ut her.

 


 

HonestThinking er viet til og forpliktet på ærlig tenkning. Ærlig tenkning er ikke det samme som sann tenkning, for det er mulig å tenke ærlig, men ta feil. Derfor er ærlig tenkning ikke det samme som objektiv tenkning heller. Det å tenke ærlig er en streven etter å forstå virkeligheten på en korrekt måte. Dette innebærer dels en forpliktelse til å være ærlig med hensyn til alt man publiserer. Men vel så viktig er at ærlig tenkning involverer en kompromissløs forpliktelse til aldri, aldri å undertrykke eller fortrenge relevante data, selv når disse kolliderer med egne overbevisninger. En slik tilnærming til data kan i visse tilfeller medføre smertefulle revisjoner i ens oppfatninger. Det er dette HonestThinking dreier seg om! Les manifestet i sin helhet.


 

 

Flerkulturelle samfunn - respekt for muslimer og islam

 

Dagens innvandrings- og integrasjonspolitikk er dypest sett respektløs overfor både muslimer og islam, for den har som en stilltiende forutsetning at muslimene vil bli som oss. Man sier man har respekt for islam og muslimer, men man forventer at muslimene oppgir sine ortodokse trosoppfatninger når de kommer til oss. Man antar samtidig at islam vil reformeres og moderniseres så snart muslimene bare integreres og får smaken på vår egen kulturs fortreffelighet. Dette er kultursjåvinisme på sitt råeste! Den uuttalte forutsetingen for dette scenariet er at vår sivilisasjon er islam overlegen. Les mer her.


Trusler mot demokrati og menneskerettigheter

Menneskerettigheter og demokrati står under press. En vesentlig trussel mot disse kommer fra den vestlige verden selv, i form av uærlig eller manglende tenkning. Det finnes en særegen vestlig form for “toleranse” som er så “tolerant” at den også tolererer totalitære og antidemokratiske ideologier. En uutalt eller ugjennomtenkt antagelse som ligger til grunn for en slik holdning er at alle kulturer, livssyn og religioner egentlig er like gode. Som følge av denne antagelsen avskjærer man seg selv fra en våken og kritisk tilnærming til totalitære og antidemokratiske ideologier. Les hele artikkelen.


Send epost til postmaster at honestThinking.org (erstatt ' at ' med '@') dersom du har artikler du ønsker at vi skal lenke opp eller publisere. Vi er åpne for kvalitetsbidrag fra alle.