Header image  
Kultur, politikk, vitenskap, filosofi, islam  
  [ HJEM ]
 
 
Farlig fundamentalisme

 

Bok utgitt i 2015 (men stadig like aktuell): Fundamentalistiske favntak – om islamofobi, islamisme og andre typer religiøs eller sekulær fundamentalisme. Se bestillingsalternativer.

 

Norge trenger en mer nyansert debatt om islam og andre religioner, om innvandrings- og integreringspolitikk, om dogmatiske holdninger både på religiøst og anti-religiøst hold, og enda litt til. Denne boken ser ut til å provosere de fleste, men nettopp derfor bør den også leses av mange (se bestillingsalternativer).

Fundamentalisme kjennetegnes gjerne ved svart-hvitt-tenkning, mangel på saklighet og balanse, samt mangel på vilje til å forstå og respektere annerledestenkende. Slike tendenser finner man både i religiøse og sekulære sammenhenger.

Fundamentalisme i en slik generell forstand er et økende problem i Norge og en rekke andre land. Denne boken tar et oppgjør ikke bare med kristen og islamsk fundamentalisme, men også med islamofobisk og humanistisk sådan.

Europa gjennomlever for tiden store religiøse, kulturelle og etniske omveltninger. Forfatteren mener at en større grad av forståelse og samarbeid mellom kristne og muslimer er en nøkkel til å håndtere denne utviklingen.

 

«Dette er en interessant, reflektert og i ordets aller beste mening tenksom bok. […] Den er båret oppe av en åpenhet og fordomsløs tilnærming til både åndelige og praktiske spørsmål som vår tid trenger mer av. Jeg er fristet til å kalle det en ydmyk tekst – og det er ment som en stor kompliment. Jeg er rett og slett dypt imponert.»

Anders Heger, forfatter, forlegger og styremedlem i Norsk PEN

 

Maryam Trine Skogen skriver 22.07.2016 på Facebook:

Jeg anbefaler Jonas Gahr Støre og alle andre som våger å utfordre eget ståsted å lese denne boka. Ole Jørgen Anfindsen har skrevet en varm og personlig bok om de vanskelige brytningspunktene i troens univers. En god penn, mye livserfaring kombinert med akademisk stilsikkerhet gjør den lett å lese, med utfyllende referanser. Hans betraktninger er modne, modige og banebrytende. Hvem andre tør å kalle seg muslimsk kristen? Dette er ikke en bok du leser kun én gang. Tankeverket er gull og jeg håper vi får se og høre mer i offentligheten av forfatteren og mennesket, Ole Jørgen. Min halvbror.

 

Per Steinar Runde anmeldte boken 24.01.2016, og skriver blant annet (kursiv og fete typer i original):

Anfindsen åtvarar i tillegg mot utopismen til dei som trur vestlege land med raskt minkande eiga befolkning og sviktande økonomi skal kunne redde heile verda. Samtidig skriv han sjølv like etter noko som er omlag like urealistisk:

"La oss sette oss som mål at vi - i løpet av noen hundre år - skal befri den muslimske verden fra fundamentalismens forbannede favntak. Og la oss gjøre dette ved å promotere moderat islam i Vesten, .."

Les boka og døm sjølv!

Eg las denne boka parallelt med Storhaugs bok om islam som den 11. landeplage. Begge forfattarane skil mellom moderat og ekstrem islam, men Storhaug er sjølvsagt gjennomgåande meir skeptisk og negativ til hovudstraumen, ikkje minst pga kvinnesynet og patriarkalske strukturar som herskar blant muslimske innvandrarar. Når det gjeld synet på Rabita-moskéen, der Anfindsen har delteke på 10-20 seminar, er skilnaden mellom dei som natt og dag. Sjølv er eg nok mest samd med Storhaug. Anfindsens satsing på moderat islam som strategi i kampen mot ekstrem, inneber etter mitt syn ei frontforkorting, på grensa til kapitulasjon. Dessutan er eg kritisk til synkretismen som skin gjennom når han prøver å samle kristendom og islam under éin hatt. Men boka er vel verdt å lese som kritikk av ein multikultur som ikkje er berekraftig, sjølv om kritikaren synest å vere influert av same tidsånda på sin spesielle måte.

Rundes bokomtale er også tilgjengelig fra Document.no (men der har lenkene hans falt ut).

 

Anmeldelsen i Dagen 09.12.2015 avsluttes slik:

I boka etterlyser Anfindsen større vilje i dei akademiske elitane til å forstå og respektere annleis tenkjande. Politisk, religiøs og sekulær fundamentalisme fører ikkje til framtidsretta løysingar. I ei tid med enorme omveltingar i Europa er ikkje svart-kvite haldningar lenger noko å samle på. Utfordringane er no så store at kristne og muslimar må ta til å samarbeide. Men for å få til det, må det byggjast grunnlag for gjensidig forståing.

Hovudkonklusjon: «Norge trenger nå politiske og intellektuelle ledere som tør å vende ryggen til enhver form for ideologisk dogmatisme, og som kan samle alle gode krefter i en langvarig kamp mot den islamske fundamentalismen som i praksis har erklært krig mot oss.»

Fundamentalistiske favntak er etter mitt syn obligatorisk for dei av oss som er opptekne av dei åndelege og materielle drivkreftene i ei lagnadstid for Europa. Ein kan seia seg samd med C. J. Hambro: «Politikere tenker på neste valg. Statsmenn tenker på sine barnebarn.»

Hallgrim Berg, Samfunnsdebatt med vidd og visjon, Dagen 09.12.2015, side 3.

 

Fra innholdet

Her er noen små smakebiter fra bokens innhold:

 

 

Kjøp eller bestilling

Signert kopi av boken kan bestilles direkte fra forfatteren for kr 100 (pluss frakt), f.eks. via melding på Facebook eller epost til ole (at) honestThinking.org

 

  • Boken ble lansert 11.11.2015.
  • Forlag: Kolofon.
  • Utsalgspris: kr 280.
  • Antall sider: 234.
  • ISBN: 978-82-300-1353-3.

 

Jeg kan kontaktes via epostadressen ole (at) honestThinking.org