Header image  
Kultur, politikk, vitenskap, filosofi  
 

 
 
Tanker teller
 

HonestThinking er viet til
kultur, politikk, vitenskap og filosofi
:

Generelt manifest
Innvandringspolitisk manifest
Permalenker

 


Nok en lærer kaster inn håndkleet

25.09.2016. Jag har under 30 år arbetat som gymnasielärare på olika tekniska program men i somras gav jag upp. Nu vill jag förklara varför, skriver Per Kedland. Les innlegget hans i Svenska Dagbladet.

 


Tidene forandrer seg

25.09.2016. – Det er tydelig for alle hvem som er i vinden. Det er den nye høyresiden, hvis krone prydes av en juvel kalt Brexit, sier Asle Toje. Les intervjuet med ham hos Minerva.

Se også: Systemet bryter sammen. I 50 år har den politiske samtalen i Vesten vært tjoret fast til folkelige bevegelser, sterke institusjoner og politiske sentrumspartier. Nå seiler alt av gårde, fastslår statsviteren Francis Fukuyama.

 


Regjeringen vil fjerne «håpløs» regel for innvandrere

19.09.2016. Irakiske Rasha Hussain Al-Shekh (31) er rammet av Norges dummeste regel, ifølge kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H). Neste år vil han bruke 60 millioner kroner for å få henne og andre innvandrere ut av en håpløs klemme. I en budsjettlekkasje fra neste års statsbudsjett varsler kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) at han vil fjerne det han kaller «det dummeste regelutslaget han noen gang har sett i politikken». Han sikter til en bestemmelse i opplæringsloven som sier at en innvandrer som allerede har gjennomført videregående skole i sitt eget hjemland, ikke kan få rett til videregående opplæring i Norge. Dette til tross for at svært mange innvandrere ikke får godkjent sin videregående opplæring fra hjemlandet når de søker høyere utdanning i Norge. – Vi setter disse menneskene i en umulig situasjon. Det verste er at det ofte rammer noen av dem som har størst muligheter til å integreres raskt og ta en lengre utdannelse, sier han til NTB. Les mer om saken i Dagbladet.

HonestThinking kommenterer: Denne regelen virker ikke tilstrekkelig gjennomtenkt.

 


Uærlig og ufin

18.09.2016. Den norske innvandringsdebatten er til dels uærlig og ufin. Det er en grense for hvor mange vi kan ta imot før velferdssamfunnet bryter sammen. Det er Helge Lurås, leder av Senter for internasjonal og strategisk analyse, som skriver dette på NRK Ytring.

 


Psykopatenes arena?

18.09.2016. I det nyeste nummeret av Scientific American Mind har Kevin Dutton en artikkel om politikere og psykopati, og det er ikke vanskelig å gjette at den er inspirert av den amerikanske kampen om presidentvalget. Så vidt jeg kan se, har ikke noe norsk massemedium gjengitt artikkelen, men at den er viktig, er det liten tvil om. Undersøkelser viser at man tar grovt feil om man tror psykopater er voldelige personer som stadig kommer i konflikt med loven. Blant annet har en engelsk undersøkelse som Dutton gjengir i sin bok The Wisdom of Psychopaths, vist at bedriftsledere skårer høyere på psykopati enn forbrytere på den høysikre psykiatriske anstalten Broadmoor. Den samme oppfatningen har en annen autoritet, Robert Hare, som har sagt at om han ikke hadde studert psykopatene i fengsel, kunne han studert dem på børsen. Det er om dette emnet, de mer eller mindre lovlydige men ikke særlig moralske psykopatene, som han sammen med Paul Babiak har skrevet boken Snakes in Suits. Det er sosiolog og historiker Ferdinand Linthoe Næshagen som på denne måten innleder sitt innlegg her på HT.

 


Angrepet med brannbomber, stein, stokker og golfkøller

18.09.2016 (oppdatert 19.09.2016). En gruppe maskerte menn gikk til angrep på politiet i forbindelse med omfattende uro i den svenske byen Örebro natt til søndag. Politiet fikk inn flere meldinger om at folk hadde samlet seg og at det kom til å bli bråk i boligområdet Oxhagen. – Vi fikk raskt indikasjoner om at det var oss de egentlig ville bråke med, sier operasjonsleder Johan Wallenius i politiet i Örebro til nyhetsbyrået TT. Rundt 30 personer, noen av dem maskerte og enkelte bevæpnet med stokker og golfkøller, gikk til angrep på politiet. Store politistyrker ble sendt til stedet, og et helikopter bisto i oppdraget. Les mer om saken i Dagbladet.

Se også følgende saker:

HonestThinking kommenterer: Det har lenge vært advart mot denne utviklingen, men alle advarsler har arrogant blitt avfeid som brunt grums, ubegrunnet fremmedfrykt, eller lignende. For hvert år som går blir det imidlertid mer og mer tydelig at advarslene har vært berettigede, men innrømmelsen av det forholder seg slik, sitter tydeligvis langt inne. Det ser bare ut til å finnes tre hovedmuligheter når det gjelder den svenske eliten, som altså virker fast bestemt på å kjøre landet fullstendig i grøften, nemlig at den er:

  • ond,
  • kynisk
  • eller inkompetent.

Og selvsagt kan det tenkes ulike kombinasjoner av disse tre egenskapene. Noen av de medskyldige er formodentlig nyttige idioter, mens andre vet hva de gjør.

 


EU og nasjonalstatene

18.09.2016. Etter hvert har bølgene etter Storbritannias «remain or leave»-mannjevning begynt å legge seg. Flertallet – 51,9 % mot 48,1 % – stemte for å forlate EU. Resultatet var til manges, også min, glede, men til nesten like manges sorg både i UK og resten av Europa. Flertallet foretrakk altså å forlate den europeiske unionen og heller satse på nasjonalstaten. Det er første gang noe slikt har skjedd i EUs historie. Samtidig kan man trygt gå ut fra at spenningsforholdet mellom det nære og nasjonale på den ene siden og det fusjonerte overnasjonale på den andre ikke er avklart en gang for alle i og med dette, hverken på De britiske øyer eller det europeiske fastlandet. Innen både EU og forgjengerne EF og EEC har tensjonen mellom fisjon og fusjon vibrert helt siden Kull- og Stål-Unionens dager, reflekterende allmennpolitiske spenninger og krefter som enten trekker elementene sammen eller skyver dem fra hverandre. Skal eller skal ikke Europas nasjonalstater forenes? Skal eller skal ikke overnasjonale enheter splittes opp? Det er pseudonymet Mimisbrunnr som på denne måten innleder sin artikkel Et Europa av fedreland: EU og nasjonalstatene:

Frankrikes store mann i de første par tiårene etter krigen var president Charles de Gaulle. Den gamle generalen var opptatt av fransk gloire på en måte og i en grad som dagens mennesker, selv dagens franskmenn, knapt kan forstå. Denne grunnholdningen påvirket alle landets samarbeidsrelasjoner så lenge mannen levde. Den nye tonen mellom «de indre fem,» blant disse de tradisjonelle erkefiendene Tyskland og Frankrike, skulle pleies og samholdet styrkes, men aldri på en slik måte at man rokket ved Frankrikes suverenitet. Det nasjonale var alle dager viktigere enn det overnasjonale enten det var NATO eller EEC (senere EF og i dag EU) som stod på dagsordenen. Samarbeidet skulle være innen et Europa bestående av fedreland, gav de Gaulle klar beskjed om; alt som smakte av eller kunne lede til federalisme, ble det nedlagt fransk veto mot.

Ennå æres minnet om de Gaulle i hjemlandet, men da som historisk figur, som redningsmann av fransk ære under krigen, for mannens holdninger til Europa-politikken er for lengst parkert og erstattet av mer ambisiøse samarbeidsplaner. Oppfatningen av nasjoners rolle som politisk-ideologiske enheter har gjennomgått betydelige endringer ikke bare i Frankrike, men i vestverdenen som helhet. Det som i går var selvsagt, er i dag diskutabelt, tvilsomt eller kanskje endog uakseptabelt. Nasjonen, og enda mer ideologien som tar sitt utgangspunkt i nasjonstilhørighet som det viktigste, nasjonalismen, har kommet i vanry. Hvorfor ble det slik og hva er følgene?

Kampen om hvilke lærdommer som skal trekkes av andre verdenskrig, står sentralt i sammenhengen. Litt etter litt har en variant av den klassisk-marxistiske tolkningen blitt dominerende: Nasjonalismen med dens videreutviklinger fascismen, rasismen og nazismen var den underliggende ideologiske årsaken til verdenskrigen. Alle disse ismene må derfor i fredens navn og for fredens skyld motarbeides med alle de midler vi har, for bare slik kan ny krig i Europa hindres. Den viktigste strukturelt-organisatoriske enheten i dette arbeidet har vært EU. Den endelige kvalitetsstemplingen av tankerekken sørget Den norske nobelkomitéen for da EU i 2012 ble tildelt Nobels fredspris. Men er resonnementet riktig, holder premissene mål? Er det sant at nasjonalismen forårsaket krigen og at EUs stendige anstrengelser for å skape nytt samarbeid mellom gamle fiender etter Tysklands nederlag har hindret ny ufred på vårt kontinent?

[...]

Vi står altså i en situasjon der man stort sett mangler historisk belegg for den fremherskende ideologien bak globalismen og multikulturalismen. Dette er i seg kanskje ikke noe avgjørende problem dersom man hadde hatt anstendighet nok til å være ærlig om situasjonen, skjønt erfaringsmangelen leder uvegerlig til at følgende spørsmål trenger seg på: Er den nåværende samfunnsideologien sterk og motstandsdyktig nok til at en stor del av befolkningen vil risikere noe, kanskje til og med sitt eget liv, for å kjempe for dette synet dersom en alvorlig krise eller ny krig skulle oppstå?

Jeg har en sterk mistanke om at så ikke er tilfellet, ikke på langt nær. Situasjonen ble jo prøvd i hvert fall én gang tidligere, av sovjetborgerne i 1941, og man droppet umiddelbart de fine ordene i den overnasjonale retorikken til fordel for enkel fedrelandskjærlighet da det dro seg til rundt spørsmålet: kjemper vi eller kjemper vi ikke? Uten å trekke sammenligningen for langt, så opplevde det moderne England litt av det samme etter at Argentina hadde invadert Falklandsøyene i 1982 og en ti ukers krig med Storbritannia ble utløst. Patriotismen flammet opp blant folk som reagerte sterkt negativt på BBCs og andres tidlige forsøk på å bedrive vanlig «på den ene siden, på den andre siden»-journalistikk. Vanlige mennesker fra alminnelige samfunnslag, de som leverte mannskaper til unnsetningsstyrken som seilte rundt halve jorden for å ta det okkuperte området tilbake, ville ikke ha wishy-washy snakk. Internasjonale forpliktelser, traktater og lover er ikke det som rører ved menneskenes hjerter, det som gjør dem offervillige. Fedrelandskjærlighet, derimot, patriotisme bunnende i følelsen av samhørighet med andre av samme slag som en selv, dét betyr noe når alvoret banker på.

EU har glemt dette, eller snarere er det vel så at de har valgt å ignorere denne gamle historiske kunnskapen. Slikt gjør man ikke ustraffet. Hvis de fortsetter å ture frem med sin politikk for maktsentralisering og å slå mer og mer sammen som ikke naturlig hører ihop i de berørte menneskenes bevissthet, så graver de sin egen institusjonelle grav. Da vil flere og flere snu ryggen til dette i utgangspunktet beundringsverdige prosjektet.

Hvis de derimot stopper opp, puster rolig ut og inn og tar seg tid til å innse hva det er som gjør dem så upopulære i mange gamle medlemsland, så vil de finne at den nasjonsfiendtlige politikken er noe av det folk aller mest reagerer mot. Er de ekstra kloke og besluttsomme, så klarer de å snu skuta slik at de igjen nærmer seg de Gaulles gamle mål.

Da vil Europas mennesker og folk takke dem. Dessverre tror jeg ikke maktbyråkratene i Brussel og andre hovesteder evner å reorientere seg, dertil er for mange av dem stivnet i sin egen fusjonsideologi. Men man skal aldri si aldri: Større undere har skjedd i europeisk politikk. Vi har tross alt arvet et kontinent hvis nasjonale historier er fulle av mirakler.

Les artikkelen i sin helhet på Document.no.

 


Vi trenger ikke klespoliti her i landet

16.09.2016. Min datter (3) bruker hijab iblant. Skal jeg nekte henne å gjøre noe jeg ikke ser på som galt? Skal jeg si «nei, du blir seksualisert og undertrykt», når jeg ikke mener det? Det er den norske konvertitten Marita Johnsen som spør i et innlegg i Dagbladet.

 


«Vi trenger ikke vern mot ytringer, men trening i argumentasjon»

11.09.2016. Veien til en økende krenkelseskultur er brolagt med velmente advarsler. Det er Anine Kierulf, forsker ved senter for menneskerettigheter, Juridisk fakultet, UiO, som skriver dette i sin Dagblad-kronikk Vi trenger ikke vern mot ytringer, men trening i argumentasjon.

 


«Fremmedfrykt og utfrysning det eneste alternativet»

05.09.2016. For det er vel dette Andreas Masvie og Skaperkraft vil, at kristne med ulike meninger, posisjoner og ståsteder skal prate lenge, dypt og ærlig sammen? For dersom vi ikke forstår hverandre, er fremmedfrykt og utfrysning det eneste alternativet vi har til dialog. Det er Rune Eidsaa som skriver dette i sin kronikk Noen har snakket sammen. Han avslutter slik:

Tema for protestfestivalen var Jens Bjørneboes «Ti bud til en ung mann som skal frem i verden». Da spesielt fjerde budet: «Tenk nøye om hva du vil mene. Det kan bli dyrt å stå alene.» Jeg så meg rundt, og fikk assosiasjoner til et videoklipp av Adolf Hitler som erklærer krig mot USA foran en fanatisk tilhengerskare. Da nytter det ikke å løfte sin lille røst og si: «USA er klodens største økonomiske makt. Vi er allerede i krig på mange fronter: Dette er ikke lurt!» Nei, gruppemagien lar seg av og til ikke overkjøre. Første bud av Bjørneboe lyder: «Det første bud er ganske lett. De som er flest har alltid rett.»

Dersom første bud til Bjørneboe faktisk gjelder, har Skaperkraft, KrF og Vårt Land kommet i vanføre ved direkte å motarbeide folkemeningen og tidsånden i dette spørsmålet. Men når «noen har snakket sammen», kan det jo være at disse har rett, og ikke vi andre? Det får vi aldri vite. Jeg så med skrekk i mitt hode på Sverige hundre år frem i tid. Nå, ett – 1 – år etter mitt indre skrekkscenario, ser vi at ekstremister i gatene – både høyreekstremister, islamister og anti-fascister – har blitt normalisert i Göteborg. Mens flere hundre biler blir påtent i Malmö hvert år – og nå også mange andre steder i Sverige. Det er unektelig mye usunt som skjer i vårt naboland for tiden. Disse sykdomstegnene kan leses som et resultat av den samme integreringspolitiske tankegangen som jeg møtte i paneldebatten denne høstdagen. En politikk alle tyngre aktører i Kristen-Norge for en periode i det minste satt sitt godkjentstempel på. Under et slikt politisk klima tegnes det opp en motsetning mellom det nasjonalromantiske og en kristen verdimessig oppvåkning. Dette mener jeg er svært uheldig, all den tid det har vært den normale folkelige holdning å være positivt innrettet overfor vår kulturarv, det være seg både kristent så vel som på andre måter. Om man da ikke stiller seg i arven fra 68-erne, slik det kan virke som om disse menneskene som lanserte boken om Jesusvekkelsen forsøkte.

Det pågår en sterk kulturell motreaksjon mot 68-ernes idéer for tiden, slik den historiske pendelen stadig svinger fram og tilbake mellom ekstremitetene. I den forbindelse har de tunge aktørene innen Kristen-Norge erklært sin støtte til ånden av i går – fullstendig idiotisk i mine ører. Våre biskoper står langt til venstre politisk, og konservative tanker har sjelden vært velkomne i de leirer. Biskop emeritus Tor B. Jørgensen er imidlertid en mann jeg har stor respekt for: Som en kristen 68-er debatterte han langt og lenge på Verdidebatt med alternative kristne stemmer, som Hanne Nabintu Herland og Ole Jørgen Anfindsen. Brennende engasjert i samfunnsforandring og i sitt kristne ståsted, er biskopen et eksempel til etterfølgelse for alle som vil stå i hans arv. For det er vel dette Masvie og Skaperkraft vil, at kristne med ulike meninger, posisjoner og ståsteder skal prate lenge, dypt og ærlig sammen? For dersom ikke vi forstår hverandre, er fremmedfrykt og utfrysning det eneste alternativet vi har til dialog.

Les kronikken i sin helhet i Dagen.

 


«Jag är så jävla förbannad»

04.09.2016 (oppdatert 05.09.2016). Polisveteranen Christer Nordström har arbetat inom polisen i 47 år. Han är bland annat Uppsalapolisens ansikte utåt då han är presstalesperson. Enligt honom har det aldrig varit så illa som det är nu. Det beror bland annat på resursbristen. Det er SVT som melder dette i oppslaget Polisveteranens larm: ”Kåren i förfall”:

– Det är så jävla illa just nu. Jag har aldrig varit med om maken under mina 47 år hos polisen.

Christer Nordström är en veteran inom polisen. Han har varit i kåren i 47 år, och arbetar för tillfället som presstalesperson inom Uppsalapolisen.

– Jag är så jävla förbannad. Vi hinner inte med det vi ska göra helt enkelt. Man pratar fint inom polisen om att ”vara nära medborgarna”, men det du – det är helt omöjligt och är bara att glömma med tanke på hur det ser ut nu.

Resursbrist
Det Christer Nordström bland annat syftar på är den rådande resursbristen inom polisen, vilken enligt honom påverkar deras arbete – avsevärt.

– Vi kan inte göra vårt jobb. Arbetsbelastningen är totalt åt skogen, säger han.

Bland annat riktar presstalespersonen skarp kritik mot den omorganisation som polisen nyligen gått igenom. Den där 21 distrikt blev 1.

– Det ledningen inte fattar är att det finns skillnader mellan distrikten. I vilka problem som föreligger och hur man ska ta sig an dem. Som det ser ut nu så är allt centralt styrt, vilket medför otroliga omvägar för samtliga.

Hur menar du?

– Allt ska analyseras och gås igenom. Det är inte klart vilka som ska göra vad och det som är klart fungerar inte. För i slutändan så finns det helt enkelt inga som kan utföra det som sägs ska göras.

Enligt Christer Nordström handlar det om felprioriteringar.

– Utryckning ska ha högsta prioritet. Det har det inte idag. Sen finns det tendenser till att man hellre lägger ner än utreder.

”Diktaturfasoner”
Resursbrist alltså?

– Ja, så in i helvete.

Enligt Christer Nordström har den nya organisationen medfört merarbete, och styrning som inte gagnar poliserna i yttre tjänst.

– Allt ska styras centralt och sättas in i rutor som inte är verklighetsförankrade. Och om några fel uppdagas så ska allt enformas och likriktas. Kommunikationen exempelvis är centralt styrd så pass att det nästan liknar diktaturfasoner!

Se reportasjen i sin helhet på SVT.se. Hat tip Document.no.

Se også disse ferske sakene:

  • Svensk profil kritiserer politikere for lovløse tilstander. - Kjære politikere. Om vi ikke gjør noe nå, kommer det til å gå rett til helvete, og i historiebøkene er det deres navn våre barn og barnebarn vil lese.
  • Löfven: ”Ingen poliskris”. Poliser slutar och färre brott klaras upp. – Men att plötsligt bara skrika att det är kris i hela polisorganisationen, det tycker jag är att gå för långt, säger statsminister Stefan Löfven (S) till TT.
  • Opptøyer i Södertälje. I Södertälje, rett vest for Stockholm, har det vært opptøyer to netter på rad. Ungdommer kaster kraftige kinaputter mot politiet, angriper kollektivtransport, tenner på søppel og bildekk i gatene. Ungdommene prøver også å lokke redningspersonell inn i feller slik at de kan angripes. Flere biler er påtent. Hele 150 biler er blitt brent i Södertälje i år uten at noen er arresterte eller mistenkte. Ungdommen leder an arbeidet med å forandre byene til noe som minner om dysfunksjonelle krigssoner.
  • Ny skottlossning i Göteborg i natt. Under fredagskvällen sköts en man till döds vid Frölunda torg. En av Göteborgs mest framträdande gängledare, enligt uppgifter till Aftonbladet. Natten mot söndag inträffade en ny skottlossning – då minst tio skott sköts mot en port på Kummingatan i Angered.
  • Gjengleder likvidert på torg i Göteborg. Den blodige krigen i Göteborgs gater eskalerer: Fredag kveld ble en gjengleder drept med 15–20 skudd fra to automatvåpen.

Og her er et apropos om krisen i det svenske skoleverket:

  • Löfvens nya löfte: ”Fler lärarplatser”. Statsminister Stefan Löfven lovar 3 600 fler platser på lärarhögskolan. Dessutom presenteras en ny lässatsning där höstlovet ska byta namn till läslov. – Det finns inga genvägar, barnen måste läsa, läsa och läsa, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

 


Anstrengt forhold til ytringsfrihet

03.09.2016. I altfor mange år har amerikanske IT-selskap kunnet fungere som «overredaktører» for brukernes ytringer. Slik lyder ingressen på Eirik Newths Dagblad-kronikk Facebook viser ingen tegn til å ville lære.

 


Arkiv over tidligere norske forsider

 


Home page.

 


 

 
 Søk i HonestThinkingSome material has been made available in English.

 


Min nye bok ble lansert 11. november 2015. Mer informasjon finnes her.

 


 

I den gode samtalen er det lov å være usikker, lete seg frem og endre standpunkt. Vi lever i skjæringspunktet mellom den vi er, og den vi er i ferd med å bli. Å lære betyr å være underveis.

Geir O. Halland, Læreren som leder, side 117

 

Mitt største håp for Norge er at vi skal klare å ta vare på hverandre. At vi skal bygge dette landet videre – på tillit, felleskap og raushet. At vi skal kjenne at vi – på tross av all vår ulikhet – er ett folk.

Kong Harald, tale i Slottsparken, 01.09.2016

 

Å forvalte fellesskapets eiendom er et privilegium. Private kan gjerne få utvikle industri og bygge ut fornybar energi og tjene penger på det. Men de kan ikke få eierskap over evigvarende ressurser til evig tid.

Are Tomasgard og Andreas C. Halse, Galskap å selge vannkraften, Dagbladet, 22.08.2016

 

Jeg hadde faktisk glemt det, men jeg ble voldtatt noen ganger som tenåring. Voldtekt etter dagens juridiske forståelse.

Elin Ørjasæter, Det er på tide å gjenreise forskjellen på fyllerør og voldtekt, Morgenbladet, 19.08.2016

 

Mannen som tar seg til rette overfor en hjelpeløs, avmektig, vettskremt kvinne på åpen gate kan aldri bortforklare sin skyld med hennes påkledning eller promille. Å misforstå signalene fra en halvnaken, tilsynelatende inviterende, beruset kvinne som du tror du kjenner og som har klint med deg de siste to timene, er på nesten alle måter annerledes. […] Å formidle dette til ungdom av begge kjønn heter ikke legitimering av overgrep, men erkjennelse av faktiske forhold.

Allmennlege Elisabeth Swensen, i Klassekampen 30.11.2014, sitert av Elin Ørjasæter i Morgenbladet, 19.08.2016

 

Den klassiske liberalismen er død. Jeg har etter hvert innsett at liberalismens «fri flyt» kan skape flere utfordringer enn den løser.

Christian Tybring-Gjedde (Frp), til Dagbladet, sitert i Vårt Land 15.08.2016 (side 3)

 

Vi kan håne kristendommen. Vi kan spotte den og avsky den – den dagen vi trekker sløret av den, vil vi gjenkjenne vår ungdoms elskede og vår eneste kjærlighet.

Jens Bjørneboe, sitert av Notto R. Thelle, Hva er da et menneske? - samtaler om Jesu lignelser, side 80

 

Den beste måten som man kan lære Gud å kjenne, er å elske. Elske en venn, en hustru, noe, hva du enn liker. Dersom du gjør det, er du på vei til å vite mer om Ham, det er noe jeg sier til meg selv. Men man må elske med et inderlig engasjement, dypt og alvorlig.

Vincent van Gogh, sitert av Karsten Alnæs, Hva er da et menneske? - samtaler om Jesu lignelser, side 44

 

Kirken har ikke eierskap eller monopol på Jesus. Han har en universalitet som gjør at vi må dele ham med alle andre.

Notto R. Thelle, Hva er da et menneske? - samtaler om Jesu lignelser, side 38-39

 

Den bitre sannhets mørke er meg likevel kjærere enn det opphøyde selvbedrag!

Aleksandr Pusjkin, sitert av Hans-Wilhelm Steinfeldt, Museumsvokter for det politisk korrekte, Dagbladet, 03.08.2016

 

Det bør være interessant for deg også å se at nesten samtlige terrororganisasjoner blant muslimer, nettopp de du fordømmer, enten har sine røtter i salafistisk ideologi eller har tett tilknytning til det. Selvfølgelig betyr det ikke at alle salafister utøver vold eller driver med terror, men salafismen som trosretning er i dag opphavet til problemet vi sitter med.

Alexander Mousavi & Shoaib Sultan, Vi ber IslamNet og Fahad Qureshi om unnskyldning, 01.08.2016

 

Masseovergrep kan ikke knyttes til en religion eller kultur.

Overskrift på forsiden av Dagbladet.no for å presentere Heidi Helene Sveens kronikk Mennene vi frykter, Dagbladet, 30.07.2016

 

Terrorhandlinger skal selvsagt dekkes behørig. Men det er ikke det samme som å velge dramatiserende vinklinger som holder oss fanget døgnet igjennom i en oppfatning av at vi er under angrep eller på vei mot et ragnarok. [...] Den makten vi gir fryktens promotører kan bli fatal for en verden som i det store perspektivet enn så lenge beveger seg i riktig retning.

Erik Hillestad, I bakspeilet, Vårt Land, 29.07.2016

 

Islam er ikke bare fredens religion, slik det av og til sies. Det finnes tolkninger av islam som er av det onde, og som kan hente noe av sin kraft fra religionens hellige skrifter. Slikt må man våge å sette fingeren på.

Erling Rimehaug, Prestedrap (lederartikkel), Vårt Land, 28.07.2016

 

Vi har gått for stille i dørene mens høyreekstreme har fått drive debatten.

Karin Andersen (SV), intervjuet av Vårt Land, – Jenter foran religiøse autoriteter, 23.06.2016

 

De ekstreme vil ha gruppetenkning. Vi mennesker er ikke grupper. Vi er et felleskap uavhengig av tro, hudfarge, kjønn og seksuell legning! Ja til et fargerikt felleskap!

Shakeel Rehman, Senter for Sekulær Integrering (SSI), Facebook, 22.07.2016

 

Sinnelagsetikk som ikke realitetsorienteres ved stendig monitorering av treets frukter ettersom historien utvikler seg, blir en teoretisk-emosjonell øvelse. Slikt er farlig både på individ- og samfunnsnivå.

Mimisbrunnr (pseudonym), Noen har pusta sammen, Document.no, 15.07.2016

 

Det är dags för ett slut på godhetshyckleriet och vurmandet av en förlegad asylrätt.

Ordförande Kristdemokratiska ungdomsförbundet (KDU), Sara Skyttedal, Dags för ett slut på godhetshyckleriet. Expressen, 06.07.2016

 

Lundh viser til den franske filosofen Michel Focault som mente at maktens definisjon av virkelighet bestemmer hvordan mennesker tenker og føler. – Humanetikerne synger om at vår tanke er fri. Det er ikke sant. Det er makten som gjennom samfunnsmekanismene får oss til å tenke og føle likt.

Sogneprest Gregers Lundh, Savner søken etter sannhet (intervju), Dagen, 04.07.2016

 

Det mest skremmende er personer som sender penger ut av landet til fundamentalister, personer som ofrer livet for å drepe en ikke-muslim. Dette er folk som er farlige både for muslimer og ikke-muslimer. Dette er folk som tenker helt annerledes enn oss andre, dette er personer som er ekstremt voldelige. De truer kvinners frihet,de ønsker ikke at kvinner skal ha uavhengighet, de ønsker ikke at kvinner skal ha rettigheter. Jeg mener oppriktig at disse personene er farlige for hele verden. Det er personer som dreper andre hvis de ikke retter seg etter deres regime. Det er personer som er imot den moderne verden vi lever i nå.

Amal Aden, Se oss (side 184)

 

Hva betyr fundamentalisme? Det er fanatisme, kjennetegnet ved svart-hvitt-tenkning, mangel på rasjonell tekning og mangel på vilje til å forstå annerledes-tenkende.

Majoran Vivekananthan, Ikke bli Ramadan-fundamentalist!, Utrop, 07.06.2016

 

Hver gang en ny sannhet dukker opp, så skriv den i sand. Ikke i stein.

Bjørn Eidsvåg, intervjuet av VG, – Man mister sine idoler, men jeg har ikke helt mistet Jesus, 12.06.2016

 

Kjønnsforskjeller som på 70-80-tallet kunne diskuteres som sosiale forskjeller, blir igjen forklart som naturgitt. Det er en bekymringsfull utvikling, etter mitt syn.

Kjønnsforsker Stine Helena Bang Svendsen, intervjuet av Vårt Land, 11.06.2016

 

De som virkelig kjenner Afrika vet godt at det som egentlig teller, kanskje aller mest, er etnisk tilhørighet, enten det gjelder Rwanda, Kenya, Kongo eller andre land.

Hanne Nabintu Herland, Respekt (side 52)

 

När människor med makt, slutar at lyssna på folk. Då är det dags at byta ut dom.

Sitat som av mange tillegges Astrid Lindgren (ikke verifisert)

 

Det finnes ingen nedre grense for hvor dårlig en norsk sakprosabok kan være, bare anmelderne deler forfatterens politiske ståsted.

Rapport fra ekkokammeret, Dagens Næringsliv, 03.06.2016

 

Hva er det jeg tror jeg er? Skal jeg jobbe for de vantro? Han kan ikke forstå hvorfor jeg skal jobbe og slite så lenge jeg får penger fra barneverntjenesten og sosialkontoret hver måned.

'Mustafa' gir uttrykk for sitt syn på det norske samfunnet, Amal Aden, Min drøm om frihet - en selvbiografisk fortelling (side 100)

 

Vi må ikke være redde for å si våre meninger i frykt for å bli kalt rasister. Vi - også minoritetsgrupper - må tåle sannheten, uansett hva den innebærer.

Amal Aden, ABC i integrering (side 84)

 

Dette er ikke så enkelt som at religion må være en privatsak, rett og slett fordi religion ikke er noen privatsak.

Andreas Holmedahl Hvidsten, Myte at menneskerettigheter er rent sekulære, Vårt Land, 28.05.2016

 

Fornuftige samtaler rundt temaene islam, rase og innvandring er blitt umulig.

Maajid Nawas, En stagnert venstreside opptrer i dag som islamistenes nyttige idioter i Europa, Aftenposten, 24.05.2016

 

Det er det Gud ønsker av deg, sannheten. Jeg er skeptisk til kristne på grunn av mangelen på realisme. Jeg vil se mer av det, både i kunsten, i livet og i musikken.

U2-vokalist Bono, – Lovsang preges av mye uærlighet, Korsets seier, 04.05.2016

 

Sosial ulikhet er en driver for kriminalitet. Særlig farlig er det når økonomisk ulikhet faller sammen med synlige forskjeller, som hudfarge. Da er lett for både majoritet og minoritet å sause sammen marginalisering og fattig med ideer om gruppers egenskaper.

Sosiolog Lars Laird Iversen irettesetter dem som tror at ulike folkegrupper har ulike egenskaper, spalten Klartekst, Vårt Land, 02.05.2016

 

[Liv Tørres] sier til og med at det er en selvfølge at «antall innvandrere i forhold til opprinnelig befolkning har betydning for stabilitet». Men hvis det er en selvfølge, hvorfor har det blitt så mye oppstyr tidligere når jeg har påpekt det samme?

Helge Lurås, Tørres og Lurås er blitt enige, Aftenposten, 10.04.2016

 

Selv var jeg som tenåring en forholdsvis glødende SV-er, og for oss var saken grei: Det gjaldt å dele godene og bekjempe rasisme. Men jeg hadde større ambisjoner enn som så med datidens kjente slagord «ja til et fargerikt fellesskap». For meg var innvandringen en fremragende mulighet til å løse to problemer. [...] Det andre problemet gjaldt religionens rolle. På 1980-tallet var jeg på krigsstien mot kristendommen. Den truet meg som homofil, som ateist og som det kritisk tenkende mennesket jeg i ungdommen trodde jeg var. [...] Tanken var at etter hvert som muslimer (og buddhister, hinduer m.v.) kom sigende inn i landet, ville neste generasjon gifte seg med mer eller mindre kristne nordmenn. Deretter måtte det helt logisk oppstå mange familier med et fornuftig og avslappet forhold til religion, helst som agnostikere eller ateister. Målet var altså raseblanding og religionsblanding. Den gangen trodde jeg at begge deler var nødt til å bli realitet, bare det fikk gå noen tiår.

Frank Rossavik forklarer tankegangen bak SVs innvandringspolitikk, Folk blander seg for lite, Aftenposten, 15.04.2016

 

Anfindsen viser sitt motiv i følgende setning: "Jeg er imidlertid ikke enig i at vi skulle ha en moralsk forpliktelse til å begå demografisk og kulturelt selvmord." Han er selv konservativ kristen, og kan selvsagt ikke representere vårt sekulære samfunn. Han ønsker å bevare den konservative kristne bobla, som vi selvsagt må stikke hull på.

Arve Meisingset begrunner hvorfor en høy innvandringstakt må opprettholdes, i kommentarfeltet til kronikken Ydmykhet og selverkjennelse, Dagbladet, 08.04.2016

 

Det er ikke nytt at folk ønsker å leve med dem som ligner dem selv. Det samme har grupper av nordmenn gjort gjennom tidene. Det er først når grupper utvikler egne regler og institusjoner på tvers av samfunnet for øvrig at dette blir et problem.

Direktør ved Nobels Fredssenter, Liv Tørres, Aftenposten, 05.04.2016

 

Dr. Seragelding, leder for biblioteket i Alexandria, [...] sier: De enormt negative følelser muslimer har overfor Vesten generelt og USA spesielt, er ikke godt nok forstått i Vesten.

Thorbjørn Jagland, Terje Tvedts fundamentalisme - og uvitenhet, Dagbladet, 05.04.2016

 

En stat som ikke kontrollerer sine grenser, vil gå under, slik Romerriket gjorde da vandaler og barbarer underminerte hele den politiske struktur fordi imperiet ikke kunne kontrollere sine grenser. [...] Relevansen av dette er overtydelig i dagens Europa. Molenbeek og Rosengård er eksempler på parallellsamfunn som Belgia og Sverige tillater å eksistere. Det er en meget farlig utvikling, en begynnelse på slutten for statsdannelsen. Der det er ghettoer hvor politiet frykter å gå inn, er statens maktmonopol opphørt og borgerne er sviktet av staten. Så langt er det altså kommet i to liberaldemokratiske land i Europa nå. Det kan ikke fortsette.

Janne Haaland Matlary, Sikkerhet på territoriet, Dagens Næringsliv, 29.03.2016

 

Kirkens ledere har fått mange beskyldninger i det siste, den beskyldningen jeg har likt best, er når vi har blitt anklaget for «godhetstyranni».

Biskop Olav Øygard, Den norske kirke i en ny tid, Verdidebatt, 01.04.2016

 

Også selve menneskenaturen er en faktor som intet sosialpolitisk program kan la være å ta hensyn til. Menneskenaturen setter således en grense for enhver fullkommenhetsutopi. En samfunnsideologi som baseres på at menneskene er eller kan bli helt og fullt idealistiske og uselviske med mulighet for etisk fullkommenhet bare forholdene legges til rette, blir avslørt som svermerisk, når de abstrakte teorier søkes omsatt i praksis.

Tor Aukrust, Mennesket i samfunnet, Bind II (1966), side 68 (kursiv i original)

 

Den grunnleggende kontrakten i en stat er at de som bor i [den] gir staten monopol på tvang og voldsmakt i bytte mot trygghet. Det er rammen rundt våre frie liv. Balansen mellom sikkerhet og hvor store fullmakter man vi gi en demokratisk stat er en av de viktigste debattene i et samfunn. Fullstendig trygghet kan man aldri få. Men at stater gjør det de kan for å beskytte sine innbyggere mot kjente trusler har vi rett til å forvente.

Frithjof Jacobsen, Europa angripes, kommentarartikkel, VG, 22.03.2016

 

Drømmen om det rene sinn er like farlig som drømmen om det rene samfunn: [...] Forsøk på å skape rene sinn er urealistisk, fascistisk, og farlig.

Opprop fra en gruppe samfunnsaktører, kunstnere og debattanter, Ytringsfrihet: Et redskap for å løse konflikter, Aftenposten, 22.03.2016

 

Vi må spørre oss hvorfor så mange europeiske muslimer føler at de ikke er europeiske.

Iyad El-Baghdadi, Disse terroristene er ikke «de andre», og de kommer ikke «utenfra», Aftenposten, 23.03.2016

 

Vi må innse at en naiv og til dels mangelfull integreringspolitikk også er en årsak til terroren vi bevitner i hjertet av Europa. Vi har med åpne øyne [tillatt] parallelle samfunn der fanatismen og hatet mot storsamfunnet er i fritt utløp. De som har advart mot utviklingen har selv i stor grad risikert stigmatisering og marginalisering.

Mahmoud Farahmand, talsperson for LIM, Vi lot fanatismen gro, Dagbladet, 22.03.2016

 

Det er mange som frykter at islam skal endre Norge. Spørsmålet er heller hvordan Norge kan endre islam.

Hanne Skartveit anmelder Mohammad Usman Ranas bok «Norsk islam», Mange frykter at islam endrer Norge, VG, 19.03.2016

 

Jeg er født i Sverige og [har] bodd her hele livet. Men svensk? Nei, jeg er serber, sier «Dragan».

Systemet som kollapset, Dagbladet, 01.03.2016

 

Virkeligheten er ikke rasistisk. Derfor må fakta fram.

Kjetil Rolness, Importert voldtektsrisiko, helgekommentar i Dagbladet, 30.01.2016

 

Det här är en öm punkt, vi vågar ibland inte säga som det är för att vi tror att det spelar Sverigedemokraterna i händerna.

Polischef Peter Ågren, til Dagens Nyheter, Övergreppen på festivalen i Stockholm rapporterades aldrig vidare, 10.01.2016

 

IS perverterer utvilsomt islams rykte, men de representerer samtidig en islamsk tradisjon. IS kan ikke reduseres til et produkt av ondskapens konspirasjon, det er også resultat av religiøs kontemplasjon. Deres program inneholder euforisk voldsromantikk, men begrunnet i islamsk lære og formulert som en politisk strategi.

Terje Tvedt, Et verdensbilde bryter sammen, Morgenbladet, 24.12.2015

 

Man kan bli så tolerant at man utsletter seg selv. Man kan bli så god at man nesten blir slem. [...] For meg spiller det ingen rolle hvilket parti som sier hva. Det jeg hører på er hva de sier. Og venstresiden har knapt et språk for det som skjer nå. [...] Gi meg heller en real kyniker enn en idealistisk politiker. Idealister ender opp i kynisme uten at de vet det selv.

Lars Saabye Christensen, Man kan bli så tolerant at man utsletter seg selv, intervju i A-magasinet, 25.12.2015 (kursiv i original)

 

At du er redd for unge menn med høy energi og ukjent bakgrunn, er et ugyldig argument i innvandringsdebatten og situasjonen vi står overfor, mener jeg. [...] Stol på at landet ditt vet at de ikke slipper inn farlige mennesker i nærområdet ditt.

Azra Korjenic, Din frykt gjør meg utrygg, NRK Ytring, 21.12.2015

 

Dei som åtvarar så sterkt mot å frykte, er sjølv mellom dei aller reddaste. Dei lir nemleg av panisk frykt for sanninga.

Per Steinar Runde, kommentar til Frykten, vår siste fiende?, Document.no, 19.12.2015

 

Vi er i en situasjon hvor splittelsen i innvandringsdebatten er blitt et grunnlagsproblem: Samtalen råtner på rot, fra begge sider oppleves motpartens tale som dypt umoralsk og uanstendig.

Lasse Midttun, Hege Storhaug har truffet en nerve i folket, Morgenbladet, 18.12.2015

 

Med stor sannsynlighet vil noen av asylsøkerne voldta norske jenter.

Sven Egil Omdal, Aftenbladet, 14.11.2015, sitert på Document.no

 

De muslimske miljøene må ta et stort ansvar for å svekke radikale krefter. De som tilhører mainstream islam må drive en åndelig, teologisk og intellektuell kamp mot de ekstreme, og det må tas på alvor at de ekstreme bruker en religiøs argumentasjon. [Det holder ikke] å si at «ekstremisme ikke har noe med islam å gjøre». Det brenner i islams hus, og dette er en krig innad i islam. Mainstream muslimer må vinne denne krigen, som først og fremst er en intellektuell krig. På et mer konkret nivå er det viktig at unge, norske muslimer ikke henter sine kunnskaper om islam fra Youtube.

Usman Rana, sitert av Klassekampen, – Det brenner i islams hus, 17.11.2015 (min uthevelse)

 

Hvis Norge fører en mer inkluderende innenrikspolitikk hvor muslimer ikke blir fremmedgjort, ekskludert eller diskriminert fordi de har teologiske verdier og synspunkter som er noe ulikt de verdier politikerne vil fremme, vil det ha en enorm, preventiv effekt.

Fahad Quereshi, sitert av Klassekampen, - Må inkludere alle, 17.11.2015

 

Det er få ting i verden som er mer patetisk enn Jesus-skikkelsen og hans budskap, og jeg har alltid foraktet den svakheten og den internasjonalismen som kirken representerer.

Anders Behring Breivik, Breivik mener Jesus er «patetisk», Dagen, 19.11.2015

 

Ethvert lands regjering har sikkerheten for sine borgere og eget territorium som første prioritet - alltid. Uten sikkerhet har vi intet samfunn, ingen friheter, intet demokrati.

Jens A. Riisnæs, - Steng grensene, Finansavisen, 21.11.2015

 

Ethvert lands regjering har sikkerhet for egne borgere og for eget territorium som første prioritet – alltid. Uten sikkerhet har vi intet samfunn, ingen friheter, intet demokrati.

Janne Haaland Matlary, Tiden over for åpne grenser, Dagens Næringsliv, 17.11.2015

 

Selvsagt kan og bør Europa ta imot hundretusener av syriske flyktninger, men ikke mange, mange millioner. [...] Vi klarer ikke å si ja til folk med beskyttelsesbehov hvis vi ikke også sier nei til folk som ikke har det. Hvis de som trenger det mest, skal få bli, må de som trenger det minst, nektes innreise.

Per Edgar Kokkvold, Når pressen svikter sitt kall, Aftenposten, 01.11.2015

 

Et samfunn som dyrker ungdommen, styres nødvendigvis av uvitenhet.

Hauk, Dagens sukk, Klassekampen, 24.10.2015

 

Jeg tror på Gud, og den religiøse erkjennelsen er en del av hvem jeg er. Troen kan lettest beskrives som en blanding av tvil og erkjennelse av Guds tilstedeværelse i verden og mitt eget liv.

Shoaib Sultan, intervjuet av Klassekampen, 22.10.2015

 

Det har alltid irritert meg med venstresida – at de demoniserer de som ikke er enige med dem. Der er venstresiden [sic] komplett idiotisk.

Ingvar Ambjørnsen, Det er ingenting med denne krisen som er uproblematisk, intervju i Aftenposten, 25.09.2015

 

Vi betaler nå prisen for at Europa-tankens fedre først og fremst tenkte i økonomiske baner, som Kull- og Stålunionen, ikke på det kulturelle og menneskelige aspekt.

Jahn Otto Johansen, Flyktningdebatt på avveie, Verdidebatt, 25.09.2015

 

Hva ønsker du deg mer av i norsk politikk?
– Fri og kritisk tenkning, før konklusjonene trekkes – og politikere som ikke høres ut som floskelmaskiner.

Direktør i Stiftelsen Fritt Ord, Knut Olav Åmås, intervjuet av Vårt Land, 19.09.2015

 

Personer som får drahjelp av den politiske og mediale tidsånden, nyter full tilgivelse og bortimot null hukommelse for sine “synder” så lenge de har underlagt seg kastens spilleregler. For personer som utfordrer kasten, er det full hukommelse og null tilgivelse. Opposisjon mot det konforme er egentlig uønsket.

Christian Skaug, Sultan, konformitet og konsekvens, Document.no, 17.09.2015

 

Det finnes ingen no-go-soner i Frankrike eller andre land.

Lars Gule, Det finnes ikke no-go-soner!, Verdidebatt, 09.03.2013

 

Det er ingen grunn til å bekymre seg over befolkningseksplosjonen.

Biolog Anna Blix, Befolkningseksplosjonen, Klassekampen, 22.06.2015

 

Jeg synes det er rystende at enkelte kirkelige miljøer fortsatt velger å bruke sensur og boikott mot meningsmotstandere.

Åpen folkekirkes leder Sturla Stålsett kommenterer NLMs beslutning om ikke å benytte Solveig Slettahjell som artist på årets sommerkonferanse, NRK Dagsrevyen, 20.06.2015

 

Og [media] bør spørje: Har innvandringa øydelagt Sveriges økonomi? Då vil eitt av svara bli at opnare grenser dempar framandfrykt, eit anna at innvandring har hatt meir positive enn negative verknader for svensk økonomi.

Geitebonde og forleggjar Olav Randen, Ei tikkande bombe?, Klassekampen, 20.06.2015 (side 2)

 

Mennesket er Guds fingeravtrykk i muld.

Grundtvig, sitert av Håvard J. Nilsen, Farvel til alt det der, Dagen, 18.05.2015

 

Verden trenger folk med større drømmer enn billig bensin.

Daværende nyvalgt KrFU-leder Inger Lise Hansen, svarer på spørsmål fra en VG-leser, 01.07.2005

 

Alle var Charlie, men ingen er Pamela Geller.

Katrine Winkel Holm påpeker manglende konsekvens hos en del forsvarere av ytringsfrihet, Jyllands-Posten, 09.05.2015

 

Langeland uttrykte mellom anna frykt for at den kvite rase ville døy ut og oppmoda til fleire norske barnefødslar. Han var også veldig kritisk til abort. – Desse haldingane er ikkje foreinelege med det vi kan godta i dag.

Talsmann for forsvarssjefen, Vegard Finberg, forklarer hvorfor forsvaret ikke vil delta under avdukingen av bysten etter Milorg-sjef Oliver Langeland. Forsvaret vil ikkje heidre Milorg-sjef, NRK.no, 07.05.2015

 

[D]ess mer man ignorerer seg selv, dess reddere blir man for den andre. Denne prosessen må finne sted i våre respektive trossamfunn. Samtidig må vi søke i hjertet av andres selvforståelse. Det er derfor, etter min mening, et stort problem i vår tid, hvordan den spirituelle og metafysiske dimensjonen er helt skjøvet til side. Dette gjelder også i den muslimske verden.

Tariq Ramadan, intervjuet av Heidi Maria Lindekleiv, Vårt Land, 11.04.2015

 

Men en politiker som [er] leder for Sveriges tredje største parti, må også få kritiske spørsmål.

Hilde Ebeltoft-Skaugrud, NRK, svarer på spørsmål fra Dagbladet, Seerstorm mot Skavlan etter omdiskutert intervju, 28.03.2015

 

Men virkeligheten og det naturlige er ikke gitt. Det er noe vi skaper hver dag. Sammen. I går, og i dag, og i morgen, for seg selv, for barna, og for alle oss som gremmes av hemmende kjønnskategorier.

Ragnhild Fjellro, Kjønnet fanger - må man være kvinne for å være en god mor?, Klassekampen, 23.03.2015 (i spalten Feminist, javisst)

 

Stater for to eller flere nasjoner (med unntak av Sveits) er lite løfterike eksempler - de er enten truet av oppsplitting, eller de blør i stykker.

Amos Oz, israelsk forfatter og fredsaktivist, Israel må kaste vrak på drømmer - nå!, Vårt Land, 20.03.2015

 

Den enkle løgn er lettere å tro enn den kompliserte sannhet.

Hauk, Dagens sukk, Klassekampen, 19.03.2015

 

Her er sakens kjerne: Det er ingen reell ytringsfrihet om folk får beskjed om å drive selvsensur. Vi får en amputert og blodfattig debatt. Vi får ikke belyst kontroversielle temaer og vi får ikke bekjempet undertrykkende holdninger og handlinger.

Shazia Sarwar, Kjære Erna, gjør du nok for disse kvinnene?, kommentar, VG Nett, 07.03.2015

 

I dag er den sanne og ekte islam bare å finne i Mirza Ghulam Ahmads menighet.

Imam Yasir Fawzi (imam for Ahmadiyya Muslim Jama'at i Kristiansand), Hvor er ekte og sann islam?, Verdidebatt, 20.02.2015

 

Det finnes mye irrasjonell religion, men også særdeles rasjonell religion, som ikke er et resultat av indoktrinering. Geniale teologer som Wolfhart Pannenberg og Alister McGrath var ateister som i voksen alder fant kristendom mer rasjonell enn ateisme. Antony Flew var en kjent ateistisk filosof som fant ut at gudstro var mer rasjonelt. Bredt anerkjente filosofer av verdensklasse (som Peter van Invagen og Bas van Fraassen) er kristne. Den ateistiske filosofen Quentin Smith klager i en artikkel i tidsskriftet Philo over hvordan Gud er blitt et aktuelt og respektabelt filosofisk tema og at kanskje så mange som 1/3 av professorer i filosofi er gudstroende, flesteparten tradisjonelle kristne.

Professor Atle Ottesen Søvik, Gud - og Tor med hammeren, innlegg i Vårt Land, 17.02.2015

 

Det jeg sa var at Amal Aden, Sylo Taraku og Lars Akerhaug sin forståelse av 'godkjent' islam har ingen oppslutning blant muslimer. [Tariq] Ramadan har ikke samme forståelse av islam som de nevnte personene. Han står for en midlertidig pause av enkelte ting i islam, mens de ovennevnte personer anser disse tingene som feil og tilbakestående. Det er én ting å si at «Gud tok feil», og det er en annen ting å si at omstendighetene gjør at «Guds lov» bør settes på pause inntil omstendighetene er skjerpet inn.

Leder i Islam Net, Fahad Qureshi, Å le bort sannheten får den ikke til å forsvinne, innlegg i Klassekampen, 14.02.2015

 

Max Hermansen [må] ha rett til å ytre seg og til å aksjonere uten å risikere sitt levebrød. Etterpå må han forvente at vi som er uenige bekjemper hans meninger med nebb og klør. Men ikke med yrkesforbud eller utfrysing.

John Olav Egeland, De som tenker det vi ikke liker, Dagbladet, 23.01.2015

 

Skal vi ha noen forhåpninger om å gjøre verden til et bedre sted for alle, er vi nødt til å ta utgangspunkt i mennesket i alle dets fasetter. Å undertrykke de elementer av menneskelivet vi ikke liker er å tenke kun som et superego. Det er ingen i stand til. Illusjonen består nettopp i at det er mulig å opptre som et kjølig, analytisk superego. [...] Terreng og kart henger ikke alltid sammen. Men det er alltid terrenget som er fasiten. All strategi og analyse som ikke tar utgangspunkt i virkeligheten slik den er, er dømt til å mislykkes.

Kåre Eriksen, Det er mulig å være både et rasjonelt og et troende menneske, Aftenposten, 20.01.2015

 

Venstres partileder Trine Skei Grande må gjerne på korrekt ideologisk vis påstå at vi må være villig til å dø for Vestens idealer. Skei Grande har imidlertid valgt å delegere bort dette ærefulle oppdraget til andre.

Christian Tybring-Gjedde, Ytringsfrihet med bismak, Dagbladet 15.01.2015

 

Norske politikere og journalister fremfører et pompøst forsvar av det frie ord men risikerer selv ingenting. De har aldri fått råd om å holde seg innendørs eller ikke fått sove om natten grunnet frykt for represalier for sine ytringer. Men de står i kø med sine penner i iver etter å begå det perfekte karakterdrap når en ytring faller utenfor rammen. Da sitter karakteristikkene løst. Og kommentatorene følger opp. Slik strupes meningsmangfoldet og apatien får råde. For dersom invitasjonen til å ytre sine meninger får som resultatet at man støtes ut og kanskje risikerer både jobb og karriere er ytringsfriheten uten reelt innhold.

Christian Tybring-Gjedde, Ytringsfrihet med bismak, Dagbladet 15.01.2015

 

Er det noe det norske ordskiftet trenger, så er det flere som kan tenke reflektert om religion.

Religionsviter Knut Molvær, Husk på mennesket!, Klassekampen 08.01.2015 (side 3)

 

Konservative har mer til felles med sosialister enn liberalere, sier Asle Toje.

Klassekampen, Til kamp mot liberalerne, 03.01.2015 (omtale av Tojes nye bok Jernburet, side 10-11)

 

 

Flere sitater her >>>


HonestThinking ønsker å spille en konstruktiv rolle i norsk samfunnsdebatt, og opptre med respekt overfor både innvandrere og norske meningsmotstandere. Vi anmodet på forsommeren 2005 Senter Mot Etnisk Diskriminering (SMED) om å se nærmere på våre nettsider, for å få en vurdering av disse i forhold til SMEDs etiske retningslinjer. Les mer >>>


SSB og juks med innvandringstall

 

HonestThinking påviser at SSB har presentert misvisende fremskrivninger for den demografiske utviklingen i Norge. Bakgrunnsinformasjon, tallmateriale og sitater som dokumenterer disse påstandene, er lagt ut her.

 


 

HonestThinking er viet til og forpliktet på ærlig tenkning. Ærlig tenkning er ikke det samme som sann tenkning, for det er mulig å tenke ærlig, men ta feil. Derfor er ærlig tenkning ikke det samme som objektiv tenkning heller. Det å tenke ærlig er en streven etter å forstå virkeligheten på en korrekt måte. Dette innebærer dels en forpliktelse til å være ærlig med hensyn til alt man publiserer. Men vel så viktig er at ærlig tenkning involverer en kompromissløs forpliktelse til aldri, aldri å undertrykke eller fortrenge relevante data, selv når disse kolliderer med egne overbevisninger. En slik tilnærming til data kan i visse tilfeller medføre smertefulle revisjoner i ens oppfatninger. Det er dette HonestThinking dreier seg om! Les manifestet i sin helhet.


 

 

Flerkulturelle samfunn - respekt for muslimer og islam

 

Dagens innvandrings- og integrasjonspolitikk er dypest sett respektløs overfor både muslimer og islam, for den har som en stilltiende forutsetning at muslimene vil bli som oss. Man sier man har respekt for islam og muslimer, men man forventer at muslimene oppgir sine ortodokse trosoppfatninger når de kommer til oss. Man antar samtidig at islam vil reformeres og moderniseres så snart muslimene bare integreres og får smaken på vår egen kulturs fortreffelighet. Dette er kultursjåvinisme på sitt råeste! Den uuttalte forutsetingen for dette scenariet er at vår sivilisasjon er islam overlegen. Les mer her.


Trusler mot demokrati og menneskerettigheter

Menneskerettigheter og demokrati står under press. En vesentlig trussel mot disse kommer fra den vestlige verden selv, i form av uærlig eller manglende tenkning. Det finnes en særegen vestlig form for “toleranse” som er så “tolerant” at den også tolererer totalitære og antidemokratiske ideologier. En uutalt eller ugjennomtenkt antagelse som ligger til grunn for en slik holdning er at alle kulturer, livssyn og religioner egentlig er like gode. Som følge av denne antagelsen avskjærer man seg selv fra en våken og kritisk tilnærming til totalitære og antidemokratiske ideologier. Les hele artikkelen.


Send epost til postmaster at honestThinking.org (erstatt ' at ' med '@') dersom du har artikler du ønsker at vi skal lenke opp eller publisere. Vi er åpne for kvalitetsbidrag fra alle.