Dette innlegget sto på trykk i Vårt Land 03.05.2005.

 

 

Muslimer som forbilde

 

Samfunnsredaktør Erling Rimehaugs artikkel 28. april om å ha muslimer som forbilde, er interessant lesning. Jeg har et klart inntrykk av at mange vestlige mennesker, både religiøse og sekulære, undervurderer islam. La meg derfor trekke frem ytterligere to områder der vi kan lære av muslimene.

 

Både i litteraturen og i en rekke artikler på nettet, ser man at muslimske intellektuelle kritiserer den vestlige verden for å legge overdrevent stor vekt på frihet og rettigheter for individet, mens man ikke i tilstrekkelig grad har samfunnets og fellesskapets beste for øye.  Dette er et område der man må finne en balanse mellom kryssende hensyn, og jeg tror våre muslimske kritikere har et poeng. Den løsningen de gjerne foreslår, er Sharia, men etter min mening finnes det bedre alternativer.

 

Den vestlige verden er preget av en forakt for sin egen kultur, noe som gir opphav til selvdestruktiv politikk på en del områder. Islamske land og territorier har i mer enn 1300 år forholdt seg til etniske og religiøse minoriteter, men de har, etter hva jeg forstår, aldri noen gang innrettet seg slik de fleste vest-europeiske land gjør nå for tiden. Også her bør vi lære av muslimene.

 


Ole Jørgen Anfindsen, redaktør, HonestThinking.org