Header image  
Kultur, politikk, vitenskap, filosofi  
 

 
 
Tanker teller
 

HonestThinking er viet til
kultur, politikk, vitenskap og filosofi
:

Generelt manifest
Innvandringspolitisk manifest
Permalenker

 


Kan trenge nye idéer

31.08.2015. Å ivareta Europas humanitære forpliktelser er viktig. Samtidig må europeernes bekymringer tas på alvor. For migrasjonspresset er reelt, og det er mye som står på spill. Det er Sylo Taraku, generalsekretær i LIM (Likstilling, integrering, mangfold), som skriver dette i VG-kronikken Alle nye ideer må på bordet. Litt senere fortsetter han (lenke i original):

Krisen er reell
Det er viktig å distansere seg fra fryktretorikk og hysteriske dommedagsprofetier, men ikke gjennom å distansere seg fra virkeligheten som utspiller seg i Europa i dag. For migrasjonskrisen er reell og det er mye som står på spill.

Det er ikke bare det humanitære verdisynet som settes på prøve, men også Europas kapasitet til å håndtere og integrere det store antallet nye migranter. Dansk Flyktninghjelps generalsekretær, Andreas Kamm, mener at den nåværende flyktningkrisen er permanent og vil føre til et sammenbrudd av asylsystemet. Han er blant dem som nå etterlyser nytenkning. For dagens asylinnvandring er i ubalanse.

[...]

Lete etter løsninger
Det er viktig å starte med en erkjennelse: Dagens asylsystem fungerer ikke.

Millioner av mennesker lever i autoritære regimer og i konfliktområder. Millioner lever under vanskelige kår i flyktningleirer. Å gi nesten alle disse rett til å bosette seg i Vest-Europa – såfremt de kommer hit irregulært – er ingen god løsning. For i stedet for å redde liv, bidrar systemet til at tusenvis dør på veien. Dessuten setter den økende migrasjonen mottaks- og integreringssystemet under et sterkt press. Det er vanskelig og ressurskrevende å skille de beskyttelsestrengende fra de som bare søker et bedre liv. Det hjelper uansett lite når mange av de som får avslag uansett ikke returneres hjem.

EU har brukt store ressurser på å få til en «harmonisering» av asylpolitikken, men uten at det har ført til bedre fordeling av asylsøkere. Det hjelper ikke at Romania og Polen har samme asylregler som Sverige. Det vil fortsatt være mer attraktivt for migrantene å reise til Sverige, ikke minst fordi det finnes mange med samme bakgrunn der. Ideen om en mer rettferdig byrdefordeling er god, men heller ikke særlig realistisk. Ingen melder seg frivillig for å øke tallet på asylsøkere – bortsett fra de landene som allerede er flinkest i klassen. Og så lenge det er bevegelsesfrihet innad i Europa, vil asylinnvandrere uansett flytte over til de landene de foretrekker mest etter å ha fått opphold i de mindre velstående landene. For dette skjer allerede nå.

Det er ikke realistisk å tro at løsningen er å løse alle verdens konflikter eller fjerne all fattigdom, slik at ingen trenger å emigrere irregulært til Europa. Vi må forholde oss til realitetene her og nå, og lete etter løsninger som både ivaretar Europas humanitære forpliktelser og innvandringspolitikkens demokratiske legitimitet. Alle nye ideer må på bordet.

Å finne en god balanse mellom innvandring og integrering er en utfordring, men vi kan ikke overlate europeernes innvandringsbekymringer til nasjonalistiske krefter på ytterste høyre fløy. En større bjørnetjeneste kan man ikke gjøre oss innvandrere som allerede er her.

Les kronikken i sin helhet på VG Nett.

 


I ferd med å begå selvmord

22.08.2015. De gamle europæiske nationer er i færd med at begå kollektivt selvmord. Vi er vidner til en hel civilisations frivillige kapitulation. Det er professor, dr.phil., Bent Jensen som skriver dette i sitt innlegg Vor tids folkevandring i Jyllands-Posten:

Udgangspunktet for det følgende er en begrundet opfattelse af, at de gamle europæiske nationer er i færd med at begå kollektivt selvmord.

Det lyder drastisk, og hvis nogen skulle synes, at det er udtryk for hysteri, kan de blot springe det følgende over. Men det bør de for deres egen skyld ikke gøre, for kendsgerningerne har længe været uafviselige: Det er en realistisk prognose.

Der er stadig meget, der virker stabilt og genkendeligt, når man kigger ud ad vinduet i huset eller bilen, men man skal være ualmindelig uoplyst eller lide af et omfattende virkelighedstab, hvis man ikke kan se skriften på væggen: De (vest)europæiske eliter har opgivet viljen til at forsvare europæisk kultur og civilisation.

Dag og nat strømmer store menneskemængder ind over Europas ubeskyttede grænser uden identitetspapirer, eller med falske papirer. I gamle dage – dvs. for få år siden – ville de være blevet standset af politi, grænsekontrol eller forsvarsstyrker og sendt tilbage. I vore dage bruges europæiske krigsskibe til at eskortere de ulovlige indvandrere sikkert til nærmeste havn, hvor de forsynes med mad, drikke, logi og asylformularer til behagelig udfyldelse.

Myndighederne ved godt, at der blandt de uindbudte er terrorister med krigserfaring fra de organisationer, der nu i årevis har været i gang med at skære halsen over på fredelige mennesker, som de ikke bryder sig om. Men både terrorister og mere fredelige grænseoverskridere kan uhindret rejse videre til det land i EU, hvor de kan få mest ud af at slå sig ned. Og dér kan de ligeledes opholde sig frit og ukontrolleret.

[...]

Elitens falske skyldkompleks, værdinihilisme, naivitet og historieløshed er allerede nævnt. Et studium af den skræmmende udvikling i Sverige giver en stor del af svaret. Sverige er i særklasse, men den svenske syge findes i alle (vest)europæiske lande. I Sverige er det lykkedes en uhellig alliance af fromme politikere og (over for svenskerne) intolerante medier at tyrannisere befolkningen til uden at kny at se dens tidligere så velordnede land forvandlet til et område, hvor ingen længere kan vide sig sikker.

Den nylige offentlige likvidering af en kvinde og hendes dreng er blot det seneste dramatiske eksempel på svenske tilstande.

Lignende ting finder sted i Danmark, Holland, Frankrig og England. I Frankrig patruljerer flere tusinde specialuddannede politistyrker gader og pladser for at dæmme op for volden og terroren. England forbereder lignende forholdsregler. Borgerkrigen i Europa er altså for længst begyndt som en del af den tredje verdenskrig mellem Europa/Vesten og aggressive muslimske terrororganisationer.

Egentlig burde det ikke overraske, at der kommer mellemøstlige tilstande i de europæiske byer, når man importerer mange millioner muslimer fra Mellemøsten og Nordafrika.

Men den europæiske elite, dens hærskarer af ”eksperter” og repræsentanter for godhedsindustrien tror stadigvæk, at de kan snakke sig fra problemerne og betale sig fra dem (med skatteydernes penge, naturligvis) ved endnu flere puljer, endnu flere pædagoger, endnu mere ”integration”.

Vi oplever noget aldrig før set i historien: en civilisations frivillige kapitulation.

Les innlegget i sin helhet i Jyllands-Posten.

 


Vil ikke utelukke en fremtidig borgerkrig i Sverige

21.08.2015. Da lederen af det liberale, svenske Centerpartiet, Annie Lööf, for et par år siden blev spurgt på svensk tv, hvor mange indvandrere Sverige kan modtage, svarede hun, at det var muligt at tage imod 30 mio. nye indvandrere. De skulle bare kunne arbejde, tale svensk og betale skatter. Så kunne også de blive en dynamisk del af den svenske velfærdsstat sammen med de nuværende ca. 9,5 mio. indbyggere i Sverige. Tv-klippet kan findes på Youtube side om side med utallige kuriøse, underholdende og drabelige klip, som dagligt kolporteres af de sociale medier. Men Annie Lööf mente og sagde det i ramme alvor. Slik innledes lederartikkelen i Jyllands-Posten 18.08.2015, som litt senere fortsetter slik:

Sveriges udlændingepolitik har udviklet sig til et kompleks. Idet den primært henviser til abstrakte humanitære grunde, lukker den øjnene for konkrete konsekvenser i form af milliardudgifter til de sociale myndigheder, vold og kriminalitetsrater på flugt opad, kulturel segregering, et skole- og uddannelsessystem i frit fald, religiøs radikalisering rundt om de større byer sammen med en lurende, folkelig utilfredshed med, hvad stadig flere svenskere oplever som indvandringens forvandling af den sociale virkelighed. Mange kan simpelthen ikke genkende det Sverige, der er skudt frem med rekordfart, og som ingen synes at have kontrol over. Heller ikke eliterne, der i mere end 30 år har lukket øjnene for forvandlingen, og som af samme grund har umanerligt svært ved at indrømme, at de har taget fejl og må revidere deres syn på udvikling og prognose.

[...]

Det kan være svært at se, hvem der egentlig er de gode og onde i nutidens Sverige. Årtiers socialdemokratisme og kulturliberalisme har opbygget et moralsk imperium, som er i færd med at kollapse, og nye stemmer udfordrer status quo, selv i dele af den etablerede presse. Det er nyt: at centrum ikke længere holder, at landet bliver stadig mere delt, opdelt, kløvet i blokke. Svenskernes sikkerhed afhænger i høj grad af, om de kan løse problemerne politisk. Hvis ikke, bliver løsningerne anti-politiske, dvs. voldelige og blodige. Når magten ikke længere kan legitimere sig, står samfund altid i fare for at ende i vold. Det sker i Syrien, men det kan også ske i Sverige med 9, 15 eller 30 mio. indbyggere.

Les lederartikkelen i sin helhet i Jyllands-Posten.

 


Foreningen av tolvte januar benekter deres eksistens

18.08.2015. Evy Ellingvåg, skribent hos Radikal portal og operasjonsleder i Foreningen av tolvte januar, hadde i går en kraftfull kronikk på trykk i Dagbladet. Ingress og innledning lyder slik (lenke i original): «Jeg er møkk lei av å bruke tiden min på å tilbakevise grumsete tankegods i debattene om flyktninger. Jeg er drittlei av å bruke tiden min på tilbakevising, også kalt debunking av løgn og myter. Jeg er møkklei av påstanden om "no-go-soner", de er så ettertrykkelig tilbakevist, enten det nå gjelder påstanden om svenske, tyske, franske eller britiske sådanne — men det biter ikke på dem som vil skremme eller som vil skremmes.»

Jeg har i dag skrevet et grundig svar til henne på Verdidebatt.

 


«Kommer ikke med krig, men med kristendom»

16.08.2015. Russerne kommer ikke med krig, men med kristendom, mener den katolske teolog og radiovært Iben Thranholm, der ikke tøver med at forsvare præsident Putin i dette interview. Det er Mikael Jalving som skriver dette i sin JP-artikkel Fra Rusland med kristendom. Han fortsetter litt senere slik (mine uthevelser):

»Det, der åbnede døren for mig til Rusland var sagen om Pussy Riot«, siger Iben Thranholm, da vi sætter os på café Jorden Rundt i Charlottenlund nord for København, hvorfra vi næsten kan se til Rusland.

»Jeg forstod, at Rusland er et land, der ikke går på kompromis med de kristne værdier. Rusland er ikke bare et land eller en nation, Rusland er et åndeligt begreb. Grunden til, at aktivisterne blev dømt, var ikke, at de kritisererede Putin, men at de stillede sig op i katedralen, i det allerhelligste rum, og lavede en blasfemisk handling. I Vesten bliver ytringsfriheden typisk brugt til at vanhellige religion, men i Rusland, dér går sådan noget bare ikke. Dét fascinerede mig, og så rejste jeg til Moskva for at lave radio og prøve at nuancere vores billede af Rusland.«

[...]

»Husk på, at kristendommen blev undertrykt under kommunismen, som var ateistisk. Russerne har allerede smagt ateismen, og den skal de absolut ikke nyde mere af. Det interessante er, at kristendommen er forlenet med det moderne og progressive i Rusland. Det er de unge, de smarte, de kloge og de rige, som holder kristendommen i hævd på en helt naturlig og ligefrem måde. Kristendommen er simpelthen hip, men ikke på den poppede, vestlige måde. Kristendommen er en rodfæstet og integreret del af russernes tilværelse, og de ser med forundring på, hvordan vi forvalter – eller rettere afskaffer – vores åndelige arv. Ikke nok med det: De ser i vores politiske korrekthed og hos det socialliberale meningspoliti i medier og videnskab en ny og skræmmende udgave af den totalitarisme, som de selv er undsluppet efter 75 onde år.«

Nu er kommunisme og socialdemokratisme vel ikke det samme?

»Nej, men så lad mig sige det på en anden måde: Rusland befandt sig under kommunismen i en dødens kultur, men er på vej tilbage til livets, kristne kultur med en stærk bevidsthed om de historiske bånd mellem dengang og nu. Det er lige omvendt i Vesten. Vi hylder døden og har overgivet os til et satanisk menneskesyn i et sandt raseri mod Gud. Vi bliver skilt via Nem-id, vi arbejder familielivet ihjel, går ind for aktiv dødshjælp, abort og homoseksuelles ret til kirkelig vielse, alt sammen imens vore byer islamiseres og segregeres.«

[...]

»Kommunismens ånd finder du i dag i vores dyrkelse af menneskerettigheder, ytringsfrihed og eliternes utopiske forestillinger om det såkaldt åbne samfund. Det, vi er ved at bygge op, er det, de lige er kommet ud af. Patriak Kirill (den russisk-ortodokse kirkes overhoved, red.) har advaret os: Gå ikke ud af samme vej, vi har prøvet det, det fører til destruktion!«

Les artikkelen i sin helhet i Jyllands-Posten.

 


Befolkningseksplosjonen der betyr katastrofe

16.08.2015. Det er nok fremover nødvendigt at fastslå med jævne mellemrum, hvor afsindig befolkningseksplosionen i Afrika er. Det er Morten Uhrskov Jensen som skriver dette i sin JP-artikkel Afrika derudad. Han fortsetter litt senere slik (min uthevelse):

Eksplosion i Afrika
Afrika syd for Sahara formelig eksploderer i befolkningstal i disse år og i de næste og i de næste og de næste. Det går ufattelig stærkt. Fra dagens 7,3 milliarder mennesker går vi imod måske 11,2 milliarder ved dette århundredes slutning, når vi skal tælle den globale befolkning. Langt værre ser det ud for Afrika, der er forudsat til at vokse fra de nuværende 1,2 milliarder til mellem 3,4 og 5,6 milliarder ved afslutningen af dette århundrede. Og langt størstedelen af denne befolkningseksplosion finder sted syd for Sahara.

[...]

Hvad så?
Disse enorme menneskemasser vil for en stor dels vedkommende søge til Europa af den simple grund, at vi er rigere end dem. Der er ikke så meget hokus pokus her. BNP pr. indbygger er i langt de fleste tilfælde afgørende, når det overvejes, om der skal indgås kontrakt med en menneskesmugler eller ej.

Resultatet af den nuværende EU-politik vil være en komplet ødelæggelse af Europa og af Danmark, som vi kender det. [...]

Vi lever i en ansvarsløshedens tid, hvor magtfulde mennesker gør omtrent det modsatte af, hvad de burde. Hvor de magtfulde med henrivende ligegyldighed ser til, mens de menige danskere betaler prisen for elitens uansvarlige sandkasseleg, hvor de tror, at deres ludospil ikke har nogen videre betydning.

Og hvor virkeligheden fortæller, at selvsamme politikere er fuldstændig ligeglade med deres landsmænds og –kvinders lidelser, når de er så uheldige at tilhøre underklassen og i stigende grad også middelklassen.

Les artikkelen i sin helhet i Jyllands-Posten.

 


Ulv og bjørn må ut - villsau og geit må inn

13.08.2015 (oppdatert 16.08.2015). Elin Ørjasæter skriver i Aftenposten om de kryssende interessene som gjør seg gjeldende når ulv, bjørn og andre rovdyrs utbredelsesområder settes på dagsorden. Her er noen utdrag fra hennes artikkel Ulv og bjørn må ut. Villsau og geit må inn!:

Konvensjoner i konflikt
Et stort byråkratisk nettverk, nasjonalt, regionalt og lokalt, overvåker og beslutter lovlig hva som er lovlig felling. Samtidig fortviler bøndene over ulveangrep, ettersom den skader og dreper så mange dyr samtidig når den angriper.

Rundt andre verdenskrig var ulv og bjørn funksjonelt utryddet i Norge (dvs. ingen reproduserende bestander). Så kom 70-tallet, naturvernet og Bern-konvensjonen, og ulv og bjørn ble fredet.

Men Norge har også undertegnet konvensjonen om vern av kulturlandskap. Her står den ene konvensjonen i konflikt med den andre. Det er dermed et politisk valg hvilke av disse vi legger mest vekt på.

Som i så mange andre politiske saker skyver politikerne internasjonale konvensjoner foran seg som om de var hugget i sten.

Det er de ikke. Internasjonale konvensjoner er ofte vage og til dels motstridende. Sakene avgjøres gjerne i en internasjonal komité, hvis det da finnes håndhevingsmekanismer overhodet.

Lite skjer hvis man taper saken. Det kommer ikke et internasjonalt ulvepoliti og arresterer Norge hvis vi tillater folk å skyte ulv på generell basis, altså med jaktkort som eneste tillatelse.

[...]

Nei til ulv
Politikerne bør prioritere landskapskonvensjonen foran Bern-konvensjonen.

Norges befolkning er spredt over hele landet, i motsetning til det sentraliserte Sverige.

Ulv og bjørn bør vi følgelig si tvert nei til. Disse to store rovdyra er uforenlig med utmarksbeite, uansett sauerase.

Jerv og gaupe derimot, kan vi trolig leve med dersom vi går over til tøffere sauer.

Les innlegget i sin helhet i Aftenposten.

HonestThinking kommenterer: Dette lyder fornuftig. Tap av artsmangfold er ikke noe man skal ta lett på, men det er ett eller annet som skurrer med det ulveregimet vi de siste årene har hatt her i landet.

 


I ferd med å bli overtatt av høyreekstreme krefter?

11.08.2015 (oppdatert kl 1525). Det hevdes nå at de tre svenske avisene Göteborgs-Posten, Dagens Industri og Expressen i løpet av kort tid er blitt mer høyreorienterte. Særlig har visstnok Göteborgs-Posten lagt seg på en høyreekstrem linje. Dette ble for mye for den profilerte frilansskribenten Elin Grelsson Almestad at hun har valgt å si opp jobben sin i protest. Hun mener GP «normaliserar Sverigedemokraternas världsbild», og begrunner dette blant annet slik (mine uthevelser):

Under sommaren har antalet texter på temat migration, flyktingpolitik och EU-migranter uppnått till en fjärdedel av samtliga texter. Nästan alla förespråkar mer restriktiv invandring och så kallade ”minskade volymer”, är starkt kritiska till nuvarande migrationspolitik och personer som inte instämmer i verklighetsbeskrivningen anses ”skönmåla verkligheten” och vara ”moraliskt förkastliga”. Budskapet som gång på gång trummas in är att de enda som motsätter sig GP ledares verklighetsbeskrivning, där invandringen är ett stort samhällshot, är en världsfrånvänd samhällselit som vill uppfostra folket.

Elin Grelsson Almestad, Tack och hejdå.

Se også En högersväng att prata om, av Andreas Ekström på Journalisten.se, Dagensmedia-reportasjen Lämnar GP – i protest mot nya inriktningen, eller Vårt Lands omtale på side 4 i dagens papiravis.

HonestThinking kommenterer: Almestad gir oss her nok en bekreftelse på at den svenske eliten generelt, og svenske mediefolk i særdeleshet, har fått det for seg at det er upassende å være opptatt av at integreringen må holde tritt med innvandringen (og at det nettopp derfor kan være helt nødvendig med «minskade volymer» om en katastrofe skal unngås). Disse folkene er i stedet opptatt av det de mener er Sveriges moralske forpliktelse til å ta imot enhver som kommer til landet og som med rimelighet kan antas å ha et beskyttelsesbehov, og fnyser foraktelig av bekymringer knyttet til de integreringsmessige utfordringene. Disse besserwisserne er i sannhet en «världsfrånvänd samhällselit som vill uppfostra folket». Resultatet av deres mangeårige hegemoni i svenske medier ser vi blant annet av de siste dagers nyhetsmeldinger (f.eks. her, her og her). Samt ikke minst av denne:

  • 55 ”no go”-zoner i Sverige. Antalet bostadsområden i Sverige där polisen inte kan upprätthålla lag och ordning uppgår nu till 55. Rikskriminalpolisens underrättelsesektion har identifierat de geografiska områden där lokala kriminella nätverk anses ha en stor negativ påverkan på omgivningen. Det är områden där uppgörelser bland kriminella kan resultera i skottlossning på öppen gata, där invånarna inte törs avge vittnesmål och där polisen inte är välkommen. Rapporten ”En nationell översikt av kriminella nätverk med stor påverkan i lokalsamhället” publicerades i förra veckan. Där beskrivs områden där ”obevakade polisbilar angrips”, där poliser blir ”attackerade” och där det är ”vanligt förekommande att poliser utsätts för våld och hot”. Näringsidkare drabbas av skadegörelse, inbrott, rån och utpressning. Narkotikaförsäljning sker öppet, och även om inte gängen kontrollerar territoriet ”förekommer kontroller av fordon” i kampen om narkotikamarknaden. Polisen vill inte tala om parallellsamhällen, men i vissa områden upplever invånarna att ”det ordinarie rättssystemet till viss del sätts ur spel”, samtidigt som polisen noterar att ”ett bredare klientel vänder sig till den kriminella miljön för rättskipning”. De boende anser ”att det är de kriminella som styr i områdena”.

PS: En modifisert versjon av denne kommentaren finnes på Verdidebatt.

 


Ligger som en klam hånd over Sverige

11.08.2015 (oppdatert kl 1534). To mennesker er stukket til døde med kniver i en IKEA-butikk i Västerås, men svensk politi ønsker inntil videre å si minst mulig om gjerningsmennenes identitet (jf begrepet Omertà). Hans Rustad har i den forbindelsen skrevet kommentarartikkelen Omertaen er den nye svenske loven.

Se også Rustads oppfølgende kommentar: Så var det en forklaring likevel.

 


Trues av uhåndterlig migrasjonsstrøm

10.08.2015. Optimister vil mene, at katastrofen kommer til Europa. Realister mener, at den allerede er kommet. Vi vil sandsynligvis aldrig kunne løse problemerne i kølvandet på folkevandringen, men vi kan forhindre, at de bliver meget værre. Det er kulturforsker Kasper Støvring som skriver dette i sin kommentarartikkel Folkevandringen til Europa er en katastrofe:

Folkevandringen til Europa har været et af den kolde sommers hedeste emner. Med god grund. Den er nemlig en katastrofe (folkevandringen, ikke sommeren!).

Enorme menneskemasser fra Afrika og Mellemøsten søger for tiden at krydse Eurotunnelens terminal i Calais med kaotiske tilstande til følge. EU’s ydre grænser er ved at bryde sammen, og det samme er dermed grundlaget for EU’s Schengen-aftale. Nationalstaterne må nu værne om deres egne grænser.

Langtfra alle deler dog den opfattelse. Tusindvis af kroner er samlet ind til en annonce, der byder flygtninge velkommen i Danmark, det samme gør en omdiskuteret artikel i The Guardian. Dele af dansk erhvervsliv har kritiseret regeringens stramninger af asylpolitikken. Danmark vil nemlig miste anseelse i udlandet, hævder man.

Den samme advarsel lød, sidst en borgerlig regering kom til magten. Men Danmark blev tværtimod et foregangsland. Andre lande indførte lignende stramninger, og rekordmange udlændinge, der kom til Danmark for at arbejde og studere, fik ophold. Godt for det. For mennesker, der kan og vil, skal være velkommen.

Problemet er bare, at den aktuelle folkevandring økonomisk og menneskeligt er en, ja, katastrofe. Erhvervslivets synspunkter er udtryk for almindelig kynisme: Man plukker de få frugter af folkevandringen og lader samfundet betale for resten.

Den overvurderede erhvervskvinde Stine Bosse har udtalt, at flygtninge udgør en vigtig arbejdskraft. Men tal fra KORA viser, at f.eks. syrerne hører til de ringest uddannede flygtningegrupper, og tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at kun 3 pct. af flygtninge er jobparate.

Den ikke-vestlige folkevandring koster årligt mange, mange milliarder. Finansministeriet har sat prisen til 23 milliarder årligt, alene hvad angår manglende beskæftigelse. Dertil kommer udgifter på områder som integration, sundhed, skole og retsvæsen. Ifølge Danmarks Statistik blev f.eks. 27 pct. af de 20-24-årige mandlige efterkommere fra ikke-vestlige lande fundet skyldige i et eller flere forhold i 2013.

Men det er blot abstrakte tal. Konkret bliver det først, når man mærker konsekvenserne i form af besparelser på velfærden: Når der ikke er råd til livsvigtig medicin til patienter og til hyppig bleskift og anstændig mad til ældre; når boligsøgende kommer bagerst i køen til fordel for flygtninge, når skolerne forringes, når antallet af indbrud stiger, når chikane og trusler bliver hverdag, når man udsættes for gaderøveri og voldtægt, og når volden i den helt store stil mærkes: terror.

Les kommentarartikkelen i sin helhet i Berlingske.

 


Livreddende politifolk blir møtt av steinkastende ungdom

10.08.2015. Under den senaste tiden har det rapporterats om flera våldsamma attacker med handgranater i Malmö och skjutningar mellan rivaliserande gäng i Göteborg. Samtidigt är situationen ytterst allvarlig i Järvaområdet i västra Stockholm – men det leder inte till några rubriker längre. Det er politikvinnen Nikolina Bucht som skriver dette i sin kronikk Polis: Skulle rädda liv, möttes av stenar (min uthevelse):

I förra veckan fick poliskollegor larm om ett plötsligt hjärtstopp i Rinkeby.

[...]

När de anländer till platsen så möts de av ett tiotal ungdomar som, av deras blotta närvaro, blir aggressiva och maskerar sig. De är alldeles svarta i blicken och stenarna flyger mot kollegorna som får ducka för att inte träffas och bli skadade.

Attacken sker precis utanför mannens bostadshus, och kollegorna får fokusera på stenkastningen i stället för att gå upp till hans lägenhet och påbörja hjärt- och lungräddning.

Mannen fick vänta ytterligare minuter innan han fick hjälp, tid som kunde ha räddat hans liv.

Det här var ingen ovanlig händelse. Oskyldiga medborgare drabbas när polisen inte kan utföra sitt jobb. Poliser blir utsatta för stenkastning, molotovcocktails, smällare eller grön laser flera gånger i månaden. Året om. Många har skadats och det är bara en tidsfråga innan någon dör.

Les kronikken i sin helhet i Svenska Dagbladet. Hat tip Document.no.

 


Eksplosjon nummer 30 hittil i år

10.08.2015. En håndgranat ble detonert rett ved en boligblokk i Malmø søndag kveld. Den urorammede svenske byen har så langt i år vært åsted for 30 eksplosjoner. Det er Aftenposten som melder dette.

HonestThinking kommenterer: Hva kommer det av at vår hjemlige elite i det store og hele ønsker at Norge skal følge i Sveriges fotspor?

 


Arkiv over tidligere norske forsider

 


Home page.

 


 

 
 Søk i HonestThinkingSome material has been made available in English.

 


Stiftelsen Fritt Ord innvilget meg i 2008 forfatterstipend. Resultatet er det politiske essayet Selvmordsparadigmet, som ble lansert på Litteraturhuset i Oslo 6. mai 2010.

Min tese er at den vestlige sivilisasjon er i ferd med å begå selvmord, og at det som ødelegger sammenhengs- og bærekraften i våre samfunn, er en serie med forhold som har sine røtter i et intellektuelt paradigme som nekter å snakke sant om menneskets natur, og som derfor fører oss inn i skjønnmalende utopier på det ene området etter det andre. Satt på spissen kan man si at vi som samfunn primært er opptatt av hvilken politisk virkning ulike utsagn har, og i mindre grad opptatt av om utsagnene stemmer med virkeligheten. Vitenskapelig og faktisk korrekthet er altså byttet ut med politisk korrekthet. Noen viktige stikkord i så måte er rase/etnisitet, kjønn, islam, makt, autoritet, skolevesen, demokrati, innvandring og integrering.

Mer informasjon, inkludert forord, etterord og smakebiter fra essayets ulike kapitler og appendikser, finnes på Selvmordsparadigmet.no.

Selvmordsparadigmet skal finnes i bokhandlene, men kan alternativt bestilles direkte fra Kolofon/Koloritt Forlag.

 


 

Det finnes ingen no-go-soner i Frankrike eller andre land.

Lars Gule, Det finnes ikke no-go-soner!, Verdidebatt, 09.03.2013

 

Det er ingen grunn til å bekymre seg over befolkningseksplosjonen.

Biolog Anna Blix, Befolkningseksplosjonen, Klassekampen, 22.06.2015

 

Jeg synes det er rystende at enkelte kirkelige miljøer fortsatt velger å bruke sensur og boikott mot meningsmotstandere.

Åpen folkekirkes leder Sturla Stålsett kommenterer NLMs beslutning om ikke å benytte Solveig Slettahjell som artist på årets sommerkonferanse, NRK Dagsrevyen, 20.06.2015

 

Og [media] bør spørje: Har innvandringa øydelagt Sveriges økonomi? Då vil eitt av svara bli at opnare grenser dempar framandfrykt, eit anna at innvandring har hatt meir positive enn negative verknader for svensk økonomi.

Geitebonde og forleggjar Olav Randen, Ei tikkande bombe?, Klassekampen, 20.06.2015 (side 2)

 

Mennesket er Guds fingeravtrykk i muld.

Grundtvig, sitert av Håvard J. Nilsen, Farvel til alt det der, Dagen, 18.05.2015

 

Verden trenger folk med større drømmer enn billig bensin.

Daværende nyvalgt KrFU-leder Inger Lise Hansen, svarer på spørsmål fra en VG-leser, 01.07.2005

 

Alle var Charlie, men ingen er Pamela Geller.

Katrine Winkel Holm påpeker manglende konsekvens hos en del forsvarere av ytringsfrihet, Jyllands-Posten, 09.05.2015

 

Langeland uttrykte mellom anna frykt for at den kvite rase ville døy ut og oppmoda til fleire norske barnefødslar. Han var også veldig kritisk til abort. – Desse haldingane er ikkje foreinelege med det vi kan godta i dag.

Talsmann for forsvarssjefen, Vegard Finberg, forklarer hvorfor forsvaret ikke vil delta under avdukingen av bysten etter Milorg-sjef Oliver Langeland. Forsvaret vil ikkje heidre Milorg-sjef, NRK.no, 07.05.2015

 

[D]ess mer man ignorerer seg selv, dess reddere blir man for den andre. Denne prosessen må finne sted i våre respektive trossamfunn. Samtidig må vi søke i hjertet av andres selvforståelse. Det er derfor, etter min mening, et stort problem i vår tid, hvordan den spirituelle og metafysiske dimensjonen er helt skjøvet til side. Dette gjelder også i den muslimske verden.

Tariq Ramadan, intervjuet av Heidi Maria Lindekleiv, Vårt Land, 11.04.2015

 

Men en politiker som [er] leder for Sveriges tredje største parti, må også få kritiske spørsmål.

Hilde Ebeltoft-Skaugrud, NRK, svarer på spørsmål fra Dagbladet, Seerstorm mot Skavlan etter omdiskutert intervju, 28.03.2015

 

Men virkeligheten og det naturlige er ikke gitt. Det er noe vi skaper hver dag. Sammen. I går, og i dag, og i morgen, for seg selv, for barna, og for alle oss som gremmes av hemmende kjønnskategorier.

Ragnhild Fjellro, Kjønnet fanger - må man være kvinne for å være en god mor?, Klassekampen, 23.03.2015 (i spalten Feminist, javisst)

 

Stater for to eller flere nasjoner (med unntak av Sveits) er lite løfterike eksempler - de er enten truet av oppsplitting, eller de blør i stykker.

Amos Oz, israelsk forfatter og fredsaktivist, Israel må kaste vrak på drømmer - nå!, Vårt Land, 20.03.2015

 

Den enkle løgn er lettere å tro enn den kompliserte sannhet.

Hauk, Dagens sukk, Klassekampen, 19.03.2015

 

Her er sakens kjerne: Det er ingen reell ytringsfrihet om folk får beskjed om å drive selvsensur. Vi får en amputert og blodfattig debatt. Vi får ikke belyst kontroversielle temaer og vi får ikke bekjempet undertrykkende holdninger og handlinger.

Shazia Sarwar, Kjære Erna, gjør du nok for disse kvinnene?, kommentar, VG Nett, 07.03.2015

 

I dag er den sanne og ekte islam bare å finne i Mirza Ghulam Ahmads menighet.

Imam Yasir Fawzi (imam for Ahmadiyya Muslim Jama'at i Kristiansand), Hvor er ekte og sann islam?, Verdidebatt, 20.02.2015

 

Det finnes mye irrasjonell religion, men også særdeles rasjonell religion, som ikke er et resultat av indoktrinering. Geniale teologer som Wolfhart Pannenberg og Alister McGrath var ateister som i voksen alder fant kristendom mer rasjonell enn ateisme. Antony Flew var en kjent ateistisk filosof som fant ut at gudstro var mer rasjonelt. Bredt anerkjente filosofer av verdensklasse (som Peter van Invagen og Bas van Fraassen) er kristne. Den ateistiske filosofen Quentin Smith klager i en artikkel i tidsskriftet Philo over hvordan Gud er blitt et aktuelt og respektabelt filosofisk tema og at kanskje så mange som 1/3 av professorer i filosofi er gudstroende, flesteparten tradisjonelle kristne.

Professor Atle Ottesen Søvik, Gud - og Tor med hammeren, innlegg i Vårt Land, 17.02.2015

 

Det jeg sa var at Amal Aden, Sylo Taraku og Lars Akerhaug sin forståelse av 'godkjent' islam har ingen oppslutning blant muslimer. [Tariq] Ramadan har ikke samme forståelse av islam som de nevnte personene. Han står for en midlertidig pause av enkelte ting i islam, mens de ovennevnte personer anser disse tingene som feil og tilbakestående. Det er én ting å si at «Gud tok feil», og det er en annen ting å si at omstendighetene gjør at «Guds lov» bør settes på pause inntil omstendighetene er skjerpet inn.

Leder i Islam Net, Fahad Qureshi, Å le bort sannheten får den ikke til å forsvinne, innlegg i Klassekampen, 14.02.2015

 

Max Hermansen [må] ha rett til å ytre seg og til å aksjonere uten å risikere sitt levebrød. Etterpå må han forvente at vi som er uenige bekjemper hans meninger med nebb og klør. Men ikke med yrkesforbud eller utfrysing.

John Olav Egeland, De som tenker det vi ikke liker, Dagbladet, 23.01.2015

 

Skal vi ha noen forhåpninger om å gjøre verden til et bedre sted for alle, er vi nødt til å ta utgangspunkt i mennesket i alle dets fasetter. Å undertrykke de elementer av menneskelivet vi ikke liker er å tenke kun som et superego. Det er ingen i stand til. Illusjonen består nettopp i at det er mulig å opptre som et kjølig, analytisk superego. [...] Terreng og kart henger ikke alltid sammen. Men det er alltid terrenget som er fasiten. All strategi og analyse som ikke tar utgangspunkt i virkeligheten slik den er, er dømt til å mislykkes.

Kåre Eriksen, Det er mulig å være både et rasjonelt og et troende menneske, Aftenposten, 20.01.2015

 

Venstres partileder Trine Skei Grande må gjerne på korrekt ideologisk vis påstå at vi må være villig til å dø for Vestens idealer. Skei Grande har imidlertid valgt å delegere bort dette ærefulle oppdraget til andre.

Christian Tybring-Gjedde, Ytringsfrihet med bismak, Dagbladet 15.01.2015

 

Norske politikere og journalister fremfører et pompøst forsvar av det frie ord men risikerer selv ingenting. De har aldri fått råd om å holde seg innendørs eller ikke fått sove om natten grunnet frykt for represalier for sine ytringer. Men de står i kø med sine penner i iver etter å begå det perfekte karakterdrap når en ytring faller utenfor rammen. Da sitter karakteristikkene løst. Og kommentatorene følger opp. Slik strupes meningsmangfoldet og apatien får råde. For dersom invitasjonen til å ytre sine meninger får som resultatet at man støtes ut og kanskje risikerer både jobb og karriere er ytringsfriheten uten reelt innhold.

Christian Tybring-Gjedde, Ytringsfrihet med bismak, Dagbladet 15.01.2015

 

Er det noe det norske ordskiftet trenger, så er det flere som kan tenke reflektert om religion.

Religionsviter Knut Molvær, Husk på mennesket!, Klassekampen 08.01.2015 (side 3)

 

Konservative har mer til felles med sosialister enn liberalere, sier Asle Toje.

Klassekampen, Til kamp mot liberalerne, 03.01.2015 (omtale av Tojes nye bok Jernburet, side 10-11)

 

 

Flere sitater her >>>


HonestThinking ønsker å spille en konstruktiv rolle i norsk samfunnsdebatt, og opptre med respekt overfor både innvandrere og norske meningsmotstandere. Vi anmodet på forsommeren 2005 Senter Mot Etnisk Diskriminering (SMED) om å se nærmere på våre nettsider, for å få en vurdering av disse i forhold til SMEDs etiske retningslinjer. Les mer >>>


SSB og juks med innvandringstall

 

HonestThinking påviser at SSB har presentert misvisende fremskrivninger for den demografiske utviklingen i Norge. Bakgrunnsinformasjon, tallmateriale og sitater som dokumenterer disse påstandene, er lagt ut her.

 


 

HonestThinking er viet til og forpliktet på ærlig tenkning. Ærlig tenkning er ikke det samme som sann tenkning, for det er mulig å tenke ærlig, men ta feil. Derfor er ærlig tenkning ikke det samme som objektiv tenkning heller. Det å tenke ærlig er en streven etter å forstå virkeligheten på en korrekt måte. Dette innebærer dels en forpliktelse til å være ærlig med hensyn til alt man publiserer. Men vel så viktig er at ærlig tenkning involverer en kompromissløs forpliktelse til aldri, aldri å undertrykke eller fortrenge relevante data, selv når disse kolliderer med egne overbevisninger. En slik tilnærming til data kan i visse tilfeller medføre smertefulle revisjoner i ens oppfatninger. Det er dette HonestThinking dreier seg om! Les manifestet i sin helhet.


 

 

Flerkulturelle samfunn - respekt for muslimer og islam

 

Dagens innvandrings- og integrasjonspolitikk er dypest sett respektløs overfor både muslimer og islam, for den har som en stilltiende forutsetning at muslimene vil bli som oss. Man sier man har respekt for islam og muslimer, men man forventer at muslimene oppgir sine ortodokse trosoppfatninger når de kommer til oss. Man antar samtidig at islam vil reformeres og moderniseres så snart muslimene bare integreres og får smaken på vår egen kulturs fortreffelighet. Dette er kultursjåvinisme på sitt råeste! Den uuttalte forutsetingen for dette scenariet er at vår sivilisasjon er islam overlegen. Les mer her.


Trusler mot demokrati og menneskerettigheter

Menneskerettigheter og demokrati står under press. En vesentlig trussel mot disse kommer fra den vestlige verden selv, i form av uærlig eller manglende tenkning. Det finnes en særegen vestlig form for “toleranse” som er så “tolerant” at den også tolererer totalitære og antidemokratiske ideologier. En uutalt eller ugjennomtenkt antagelse som ligger til grunn for en slik holdning er at alle kulturer, livssyn og religioner egentlig er like gode. Som følge av denne antagelsen avskjærer man seg selv fra en våken og kritisk tilnærming til totalitære og antidemokratiske ideologier. Les hele artikkelen.


Send epost til postmaster at honestThinking.org (erstatt ' at ' med '@') dersom du har artikler du ønsker at vi skal lenke opp eller publisere. Vi er åpne for kvalitetsbidrag fra alle.