Header image  
Kultur, politikk, vitenskap, filosofi  
 

 
 
Tanker teller
 

HonestThinking er viet til
kultur, politikk, vitenskap og filosofi
:

Generelt manifest
Innvandringspolitisk manifest
Permalenker

 


Jan Tore Sanner ønsker en større debatt

29.06.2015. Hvordan sprer vi kunnskap som bygger vern mot mistro og konspirasjonsteorier?, spør kommunal- og moderniseringsminister (H) Jan Tore Sanner i et innlegg i Aftenposten. Litt senere skriver han (min uthevelse):

Vi har et felles ansvar
Det er behov for en bred debatt. Der vi åpent erkjenner at vi ikke er et så inkluderende samfunn som vi ønsker å være. Spørsmålet blir hvordan vi kan bygge opp toleranse som en felles verdi? Hvordan forebygger vi mistro og fordommer mot enkelte religioner og kulturer?

Det er ikke minoritetenes ansvar å bekjempe fordommer, og det er ikke jødenes ansvar å bekjempe antisemittisme. Vi har et felles ansvar.

I dag starter vi arbeidet med en felles handlingsplan mot antisemittisme. Et bredt engasjement, både i og utenfor politikken har ledet opp til dette.

Vi kan ikke vedta holdninger og vi kan ikke forskriftsfeste toleranse, mangfold og likeverd. Men det betyr ikke at vi er maktesløse. I et liberalt og åpent samfunn er kunnskap vårt fremste middel i kampen mot hat og mistro.

Les innlegget i sin helhet i Aftenposten.

HonestThinking kommenterer: Det er fint at myndighetene nå begynner å ta problemet med antisemittisme på alvor. Det var på tide.

Sanner fremhever kunnskap som «vårt fremste middel i kampen mot hat og mistro». Ikke dumt. Enda bedre hadde det vært om han våget å snakke om sannhet. For hver dag som går, øker tegnene på at Europa er på vei mot stupet. En viktig grunn til dette er at vi har politikere som stadig velger å bygge på 'kunnskap' som egentlig ikke er stort annet enn ideologisk farget propaganda. Da er det ikke rart om mistroen vokser og konspirasjonsteoriene får stadig bedre fotfeste i befolkningen.

Slutt med ønsketenkning, skjønnmaling og bortforklaringer, så kanskje man etter hvert kan klare å avdekke hva som egentlig er årsaken til de problemene Sanner ønsker å adressere. Hvis man skal fortsette som før, vil hans initiativ bare bli et nytt slag i luften.

 


Høyesterett må ikke gi frikort til Profetens Ummah

24.06.2015. Frifinnelsen av Ubaydullah Hussain for oppfordring til terror bør bekymre alle som ønsker å bekjempe ekstremisme. Det er Rune Berglund Steen og Shoaib Sultan fra ARS-ledelsen som skriver dette i et innlegg i Aftenposten (lenker i original):

I uttalelser på Facebook har Ubaydullah Hussain, som er talsperson for den ytterliggående organisasjonen Profetens Ummah, hyllet flere terrorhandlinger, blant annet angrepet på Statoils anlegg i Algerie og massakren på et kjøpesenter i Nairobi.

I tillegg til den ekstatiske gleden over flere brutale terrorhandlinger, omfattet uttalelsene et ønske om å se islams fiender «utslettet» og Amerika «ødelagt». Borgarting lagmannsrett mener at dette ikke er å anse som oppfordringer til terror.

Da holder man seg med en smal tilnærming til språkhandlinger.

Hvis kjæresten din sier at du kler grønt, er det en sterk oppfordring til å kjøpe flere grønne klær. Hvis du ikke forstår noe så grunnleggende, går du harde tider i møte i parforholdet.

Hvis noen uttrykker sterk glede over terrorangrep, et det nokså åpenbart at vedkommende ønsker å se mer av det samme.

Hvis man ikke forstår det, går man harde tider i møte i kampen mot ekstremisme og terror.

Europarådets konvensjon mer virkelighetsnær
I artikkel 5 av Europarådets konvensjon om forebyggelse av terrorisme, brukes ikke begrepet «oppfordring», men «provokasjon».

Her pålegges statene å kriminalisere slik provokasjon, uavhengig av om ytringene fremmer terror direkte eller indirekte. Dette framstår som mer virkelighetsnært. Den norske tilnærmingen er derimot slik at vi kun forbyr det åpenbare, mens ytringer vi alle vet er oppfordringer i dårlig forkledning, godtas ut fra nokså teoretiske argumenter.

Hvis konvensjonsbestemmelsen hadde vært gjengitt mer presist i norsk lov, er det klart mer sannsynlig at Hussain ville ha blitt dømt.

Det egentlige problemet her er dermed ikke lagmannsrettens dom, men lovteksten som lagmannsretten er satt til å vurdere.

[...]

Høyesterett må ikke gi ekstremistene frikort
Ideen om at en grunnpilar i demokratiet rokkes ved hvis man ikke kan hylle terror og vold, er noe absurd. Demokratiet rakner ikke av å sette grenser mot det militant anti-demokratiske. Det beskyttes.

De som betaler prisen for at vi mislykkes i kampen mot ekstremisme, er ikke minst sivilbefolkningen i områdene som Den islamske staten har okkupert.

For oss blir dette et eksempel på hvordan man kan bruke jussen for å argumentere seg bort fra realitetene.

Det vesentlige må være hvorvidt Hussain mente å oppfordre til terror. Er det noen som helst tvil om at han faktisk gjorde det?

Med mindre Høyesterett slår ned på dette, har han og andre ekstremister nå fått frikort, i strid med hva konvensjonen forsøker å forhindre.

Les innlegget i sin helhet i Aftenposten.

HonestThinking kommenterer: Vel talt!

 


Stadig flere begynner å se skriften på veggen

15.06.2015. Är du inte politiskt deprimerad än? Då är det hög tid att bli det. Mycket talar för att Sverige har de bästa åren bakom sig. Det er lederskribent Anna Dahlberg i Expressen som skriver dette i lederen Den mörknande framtid är vår. Hun avslutter slik (min uthevelse):

Den grundläggande frågan är denna: Var är Sverige om tio år? Lägger man ihop den växande välfärdsnotan, Pisaskolan och den fallerande integrationen summerar det till ett rätt oroande framtidsscenario.

Det är ett samhälle som präglas av klassklyftor, social oro, privata särlösningar och hårt pressade offentliga finanser. Rimligen minskar även viljan att betala skatt när medelklassen får ut allt mindre av välfärden, men förväntas betala in alltmer.

Inget av detta är förstås ödesbestämt. Med krisinsikt och beslutskraft kan alla dessa trender brytas. Problemet är att våra ledande politiker inte ens verkar se allvaret i situationen. "Prokrastineringslistan i lala-landet Sverige börjar bli rätt lång", som Svenska Dagbladets ekonomireporter Andreas Cervenka formulerade det i sin uppmärksammade krönika "Lugnet före stormen" (25/4).

Min gissning är att vi kommer att titta tillbaka på vår tid som en vändpunkt. Och genom det nostalgiska skimret kommer vi att se valåret 2014 som året då Anders Borg och Fredrik Reinfeldt drog från politiken och lämnade efter sig en hög obetalade räkningar och olösta problem samt en lapp med texten "Lycka till!"

Les lederen i sin helhet på Expressen.se.

 


«Alle andre verdensproblemer blekner fullstendig i forhold til dette»

13.06.2015 (oppdatert 21.06.2015). Biologen Harald Kryvi mener menneskeheten undergraver egen eksistens og ruinerer naturen ved ikke å ta på alvor de enorme problemene overbefolkning skaper. Vårt Land hadde dette som ingress til et intervju med professor Kryvi 10. juni (side 19). Verken intervjuet eller den relaterte artikkelen Afrika vil firedobles før år 2100, ser ut til å være tilgjengelig på nett. Kryvi hadde imidlertid kronikken Vi er altfor mange på trykk i Bergens Tidende i 2012. Han avslutter slik:

Ingen vil diskutere
Noe av det verste med dagens situasjon er at nesten ingen vil diskutere den. Forleden kunne man f.eks. lese i avisen en lengre artikkel om klimaets negative effekter i Bangladesh, men det var ikke nevnt et ord om at befolkningen har økt fra 44 millioner til 170 millioner på 60 år! Kanskje de selv er litt skyldig i sine problemer?

Men BT er i godt selskap; i de to siste kommunikeer, fra FNs klimakonferanser i København og i Cancun, Mexico, er overbefolkning ikke nevnt med ett eneste ord som årsak til klimaforandringene! Det er ganske utrolig. Våre lokale klimaforskere – og de er ganske mange – er heller ikke mye bedre. Men kanskje det ikke er så lurt å bekjentgjøre at man faktisk kjenner den underliggende årsak til at temperaturen stiger. Klimaforskning blir da ikke fullt så interessant lenger.

Vi ødelegger naturen
Det som trengs, er realistisk beskrivelse av problemene, og realistisk diskusjon om hva som bør gjøres. Slik vi holder på nå, ødelegger vi naturen i et tempo verden aldri har sett før, det er ytterst klanderverdig i seg selv og i tillegg eroderer det grunnlaget for de kommende generasjoners eksistens.

Etter mitt syn blekner alle andre verdensproblemer fullstendig i forhold til dette. Som det har vært sagt, der er ingen miljøproblemer som ikke har sammenheng med overbefolkning, og derfor ingen som ikke blir lettere å løse om man tar fatt i befolkningsproblemet. Det som trengs er prevensjon, og atter prevensjon.

Katastrofe
Vi må sette dette på dagsordenen, vi må våge å kalle en spade for en spade, vi må våge å kritisere religioner, vi må våge å kritisere unnfallenhet og vi må våge å kritisere grov mannsegoisme. Tør vi ikke det, kommer det helt sikker til å gå meget ille for svært mange mennesker. Og for naturen blir det den rene katastrofen, det er det verste.

Les kronikken i sin helhet på bt.no.

Se dessuten Menneskeeksplosjonen (Dagbladet, 2009), som også har intervjuet professor Kryvi.

HonestThinking kommenterer: Jeg deler ikke Kryvis religionsskepsis (med forbehold om at jeg har tolket ham riktig på det punktet), men jeg kan ikke skjønne annet enn at han har rett i at dette med overbefolkning er ekstremt alvorlig. Dessverre ser det også ut til at han har rett i at vestlige (og andre) politikere gjør fint lite med saken. Dermed godtar man i praksis at de landene som opptrer mest uansvarlig på dette området, eksporterer sine problemer til de landene som opptrer mer ansvarlig. Dette er et av vår tids store tankekors.

 


«Är redan här»

08.06.2015. Det tredje världskriget är redan här. Det utspelas mellan västvärlden och andra stater på ena sidan och terrorgrupper och IS på andra sidan - och det kommer bara att eskalera. Det menar freds- och konfliktforskaren Wilhelm Agrell och professor i underättelseanalys. – Vi befinner oss i något som bäst kan förstås som ett världskrig. Det er Aftonbladet som melder dette. Artikkelen avsluttes slik:

”Konflikter av ett annat slag”
Potentialen i de kommande konflikterna beskriver Agrell som "explosiv".

– Tidigare har det handlat om geografiskt avgränsade konflikter, som västvärlden inte behövt intressera sig för, som Rwanda till exempel. Men nu har vi hela den så kallade resandeproblematiken, bland annat.

– Då talar vi om terrordåd, men det kan i förlängningen också handla om inre stabilitet i europeiska länder som vi uppfattar som stabila och säkra. Om den islamiska staten skulle slå rot i västländer, skulle det skapa konflikter som är av ett annat slag än enskilda terrordåd.

Kan man anta att kriget - även om det börjat otraditionellt - kommer att utvecklas som ett vanligt krig?

– Ja, det finns en betydande risk. Den här typen av fragmenterade konflikter utlöser vid en viss punkt underliggande konflikter mellan stater. Iran är ett exempel - ett iranskt-arabiskt krig ligger bara ett par steg bort i en pågående konfliktprocess.

Kommer fler stater att dras in en efter en?

– Med stor sannolikhet, ja. Det skulle vara osannolikt om inte så skedde.

Wilhelm Agrell tror att situationen i Mellanöstern ser dramatiskt annorlunda ut tio år fram i tiden.

– Vi kan inte föreställa oss vad som ska hända. Det är för många steg, där ett antal steg skulle te sig som osannolika.

– Men vi kan förutspå magnituden. Magnituden kommer att bli kraftig, det är svårt att se något annat. Och det här är tilltagande snarare än avtagande.

Les artikkelen i sin helhet i Aftonbladet.

 


«I Sverige är vi rädda för dom»

07.06.2015. Hur kommer det sig att personer som anlitas av andra länder för sin expertis hålls på armlängds avstånd i Sverige? Rimligen för att vi ogillar människor som kallar en spade för en spade. Det er Expressens medarbeider Anna Dahlberg som skriver dette i sin lederartikkel I Sverige är vi rädda för sanningssägare (datert 30. mai):

I Norge debatteras just nu om landet ska ta emot 10 000 kvotflyktingar från Syrien under de närmaste två åren. Som ett led i detta har den norska statstelevisionen NRK tillsammans med statistiska centralbyrån tagit fram siffror på vad ett sådant beslut skulle kosta. Dessutom har man bjudit in den svenske nationalekonomen Tino Sanandaji för att kommentera frågan.

Resultatet visar att det skulle kosta runt 20 miljarder norska kronor i nettokostnader utslaget över en tioårsperiod, främst på grund av flyktingarnas svårigheter att komma i arbete. Kostnaden borde delas lika mellan staten och kommunerna, rekommenderar forskningsledaren Erling Holmøy.

Kontrasten till den svenska debatten kunde inte vara större. Bara tanken att SVT skulle ta initiativ till att göra kostnadsberäkningar kopplade till migration känns främmande. Kritiken skulle välla fram från alla håll: "SVT fiskar i grumliga vatten!", "SVT springer Sverigedemokraternas ärenden!", "att sätta pris på människovärdet är fascism!".

Men verkligheten finns ju där. Humanism kostar och då kan det väl vara rimligt att undersöka saken och i förväg bestämma vem som ska betala i stället för att i tysthet låta kommunerna ta kostnaden?

Det är också talande att NRK väljer Tino Sanandaji som expertkommentator. I Sverige är han något av en dissident som är hänvisad till marginella nätpublikationer för sina analyser. [...]

NRK däremot ser uppenbarligen något helt annat: en påfallande begåvad ekonom som har bättre koll på faktaläget än i stort sett alla andra.

[...]

Vad säger detta om Sverige? Den norske författaren Karl Ove Knausgård liknade nyligen Sverige vid "cyklopernas land". Vi söker inte sanningen som den är, menade Knausgård, utan sådan som den bör vara - en tillrättalagd version.

Jag tror att det ligger mycket i den iakttagelsen. Det gemensamma för personer som Sanandaji, Ranstorp och Gudmundson är att de skriver om känsliga ämnen och berättar precis som det är, utan några omskrivningar.

Det skapar olust hos många. I stället för att diskutera själva saken får vi en diskussion om motiv och agendor. Varför är personen X så besatt av just det här ämnet? Är inte det skumt? Eller så hittar man exempel på att personen i fråga har sagt något olämpligt eller förhastat för att misstänkliggöra hela gärningen.

Så marginaliserar vi de röster som vi skulle behöva allra mest - de som inte böjer sig likt ett rö för samtidens vind. De som söker sanningen precis som den är - även om den är obekväm och kan få konsekvenser som vi ogillar.

Vi borde vårda dem, inte frysa ut dem.

Les lederartikkelen i sin helhet i Expressen.

HonestThinking kommenterer: Dette står det respekt av. Dahlberg må være usedvanlig modig når hun tør å banne i den svenske 'kirken' på denne måten. Jeg noterer med interesse at hun enn så lenge ikke har fått sparken. Kanskje den kompakte og fordummende konsensuskulturen i Sverige endelig er i ferd med å slå noen små sprekker? La oss håpe Dahlberg får følge av flere mediefolk, som begynner å si hva de egentlig tror om utviklingen i Sverige, i stedet for det 'presteskapet' har vedtatt at man bør si.

Alle de svenske besserwisserne som mener at Dahlberg går alldeles for langt når hun hevder at vi bør «söke sanningen precis som den är - även om den är obekväm och kan få konsekvenser som vi ogillar» (siden sannheten i deres verden er en ekstrem størrelse som har det med å lede til ekstremisme), kan jo fundere litt over dette at «bare fra en by som Göteborg har det reist flere unge til Syria og sluttet seg til Den islamske stat, enn fra hele USA».

Viktige deler av Sverige vil innen få år bli et helvete på jord om dagens utvikling får fortsette. Svenskenes katastrofale innvandrings- og integreringspolitikk utgjør en tikkende bombe for resten av Skandinavia og Norden. Sverige er allerede blitt en eksportør av jihadistisk terror. Den svenske elitens vanvidd er ikke bare en trussel mot Sverige og vanlige svensker, den er også i ferd med å bli et alvorlig problem for resten av verden. Og vi har bare så vidt sett begynnelsen.

 


Vår tids nazisme

07.06.2015. Terrorforsker Hans Brun konstaterer at verden ikke har forstått hvor farlig de islamske jihadistene er. Det er Dagbladet som melder dette i reportasjen - JIHADISTENE er som NAZISTENE (fete typer i original):

STOCKHOLM (Dagbladet): - Verden har ikke sett liknende brutalitet og djevelskap siden SS-soldatene herjet på østfronten under den andre verdenskrig. Og det er nettopp nazistenes herjinger de islamske jihadistene kan sammenliknes med.

- Mens nazistene ville utrydde de som ikke var ariske, dreper og voldtar jihadistene de som ikke deler deres religiøse overbevisning, sier terrorforsker Hans Brun til Dagbladet.

Den svenske terrorforskeren er en av de fremste eksperter på kontraterrorisme. Brun er tilknyttet det anerkjente universitet Kings College i London. For tiden er han hjemme i Stockholm og skriver bok. Ved siden av bokprosjektet reiser han rundt i verden og foreleser på universiteter og for ulike lands myndigheter.

- Den islamske stat er som nazistene basert på en høyreekstremistisk ideologi. Det er mange likheter mellom jihadistene og nazistene. Propagandamaskineriet og voldsforherligelsen. Nazistene ville skape et rike, basert på raserenhet, mens jihadistene vil ha et kalifat for dem som er religiøst rene, sier Hans Brun.

Terrorforskeren ser klare paralleller fra dem som vervet seg til nazistenes fryktede SS-styrker, og dagens jihadistiske fremmedkrigere. Over 200.000 av en million i SS-soldater var frivillige fra andre land enn Tyskland. SS hadde også en egen muslimsk avdeling i Bosnia på slutten av 2. verdenskrig.

[...]

- Uforståelig
- Vi forstår ikke Den islamske stat og jihadistene, men for å beseire dem trenger vi kunnskap om dem.

- Hvordan skal en terrororganisasjon som Den islamske stat beseires?

- Det er ikke noe enkelt svar på det. Jeg tror nøklene ligger hos kvinnene. Vi må hjelpe til slik at de får utdannelse og jobb. Samtidig må vi aktivt forhindre rekruttering. Forebygge, og kvele jihadistenes ressurser. Forhindre at de får tilgang på våpen. Noen må ta ansvar og få verden til å forstå at dette ikke kan fortsette.

Hans Brun mener Vesten har vært naive, og ikke tatt inn over seg hva som skjer i Midtøsten.

- Verken mediene eller politikerne har forstått hvor farlige de er. Vi forstår ikke deres tankesett og ideologi. Det kan virke som om europeiske politikere har trodd at jihadisme er noe som bare berører landene i Midtøsten og at det er USA som er fienden. Virkeligheten er at de — jihadistene — ser på hele Vesten som sine fiender. Vi er alle vantro for dem.

- Land som Sverige og Norge har ingen fortid som kolonimakter. Vi har tatt imot flyktninger. Likevel blir Norge og Sverige på lik linje med andre vestlige land sett på som fiender — som vantro. Det er et hat som ikke kan forstås, eller forklares rasjonelt.

- Verden trenger en handlingsplan. Noen — gjerne en skandinavisk politiker — må ta et initiativ, og få med seg hele den vestlige verden i kampen mot jihadismen.

- Jihadismen er en av de største utfordringene verden har sett siden den kalde krigens slutt, sier terrorforsker Hans Brun.

[...]

- Hvordan skal kampen mot jihadismen vinnes?

- Etter min oppfatning finnes det ikke noen kvikkfiks eller en enkel løsning. Terrorismen kan ikke bare bekjempes med våpenmakt. Løsningen er nok en kombinasjon av sosiale virkemidler, politikk og våpenbruk. Verden har ikke noe valg, vi kan ikke la jihadistene herje.

- Vår sivilisasjon har ikke stått overfor et vanskeligere og mer omfattende problem. Det er jihadistene som har gått til krig mot alle som ikke deler deres verdensbilde og denne ekstremistiske tilnærmingen til det de mener er den eneste rette tro.

[...]

- Det er interessant, men umulig å forstå at bare fra en by som Göteborg har det reist flere unge til Syria og sluttet seg til Den islamske stat, enn fra hele USA. Tilsynelatende har USA lyktes langt bedre enn Europa med integrering.

Les reportasjen i sin helhet i Dagbladet.

 


Lever i beste velgående - i hvert fall i Sverige

04.06.2015 (oppdatert 04.07.2015). I sin kronikk Angsten for å mene - Jeg lengter etter en venstreside som kan diskutere alt, uten å miste hodet (Klassekampen 2. juni, side 3) gjengir Daniel Suhonen, forfatter og leder for tankesmien Katalys, deler av en samtale han nylig hadde med to skuespillerinner på et tog på vei mot Stockholm:

Vi kom inn på reiser. Jeg hadde nettopp vært i Argentina, og den ene av de to sa: «Argentinerne er de vakreste, smarteste, mest intelligente folkene i Latin-Amerika». Vi lo, det var en hverdagslig, menneskelig kommentar.

Noen minutter senere fortalte den andre at hun skulle reise til Sør-Afrika. Jeg sa: «Menneskene der er så vakre». Det ble musestille. De to så på hverandre som om jeg hadde smurt skitt ut over setet. Den ene så først på den andre, og [så] sa hun: «Du forstår vel at det var en veldig rasistisk kommentar?». Jeg forsto ikke. «Hvordan da?» spurte jeg. Så fulgte et kvarters krangel, om hva jeg kunne si - sett i lys av kolonialismen og rasismen. [...] Da vi gikk av toget, sa vi ingenting til hverandre. Vi virket helt fundamentalt uenige: Om nettopp dette - hva man kan si og snakke om, og at noen ting er forbudt.

Klassekampen, 02.06.2015, side 3.

HonestThinking kommenterer: Suhonen forteller at det ble drukket vin på toget, samt at «alle tre var litt bakfulle». Javel, vi får kanskje trekke fra litt for manglende dømmekraft på grunn av dette. Det er likevel nokså utrolig at folk som ønsker å fremstå som intellektuelle, selv etter et kvarters krangling ikke er i stand til å innsé den mangelen på konsistens de her legger for dagen.

Når det gjelder latinamerikanske folkeslag kan man altså gjerne sammenligne ikke bare deres utseende, men også deres intelligens. Når det gjelder afrikanske folkeslag er dette derimot tabu. Praktfult!

 


Kurderne trenger en nasjonalstat

04.06.2015. Det denne folkegruppen på nesten 30 millioner mennesker trenger, er vår solidaritet og støtte, så de en gang i fremtiden kan realisere sin drøm om et selvstendig og samlet Kurdistan. Det er Mohamed Abdi som skriver dette i sin kommentarartikkel Inn på radaren - Det er på tide at vi i Vesten tar inn over oss kurdernes situasjon, i Klassekampen 3. juni (side 2).

HonestThinking kommenterer: Da venter jeg spent på å se om Abdi vil bli beskyldt for å spre nasjonalistisk tankegods i Venstresidas dagsavis. Eller er det slik at nasjonalisme er greit alle andre steder enn i Vesten?

Abdi gjør det innledningsvis klart at hans artikkel er skrevet på bakgrunn av et nylig avholdt medlemsmøte i organisasjonen Solidaritet med Kurdistan. Javel. Kan vi regne med at organisasjonens medlemmer er tilhengere av «grunnleggende demokratiske, sosiale og nasjonale rettigheter» også for nordmenn, svensker, dansker og andre europeiske folkeslag? Eller gjelder det en lov for Loke og en annen for Tor i denne typen spørsmål?

 


Arkiv over tidligere norske forsider

 


Home page.

 


 

 
 Søk i HonestThinkingSome material has been made available in English.

 


Stiftelsen Fritt Ord innvilget meg i 2008 forfatterstipend. Resultatet er det politiske essayet Selvmordsparadigmet, som ble lansert på Litteraturhuset i Oslo 6. mai 2010.

Min tese er at den vestlige sivilisasjon er i ferd med å begå selvmord, og at det som ødelegger sammenhengs- og bærekraften i våre samfunn, er en serie med forhold som har sine røtter i et intellektuelt paradigme som nekter å snakke sant om menneskets natur, og som derfor fører oss inn i skjønnmalende utopier på det ene området etter det andre. Satt på spissen kan man si at vi som samfunn primært er opptatt av hvilken politisk virkning ulike utsagn har, og i mindre grad opptatt av om utsagnene stemmer med virkeligheten. Vitenskapelig og faktisk korrekthet er altså byttet ut med politisk korrekthet. Noen viktige stikkord i så måte er rase/etnisitet, kjønn, islam, makt, autoritet, skolevesen, demokrati, innvandring og integrering.

Mer informasjon, inkludert forord, etterord og smakebiter fra essayets ulike kapitler og appendikser, finnes på Selvmordsparadigmet.no.

Selvmordsparadigmet skal finnes i bokhandlene, men kan alternativt bestilles direkte fra Kolofon/Koloritt Forlag.

 


 

Det er ingen grunn til å bekymre seg over befolkningseksplosjonen.

Biolog Anna Blix, Befolkningseksplosjonen, Klassekampen, 22.06.2015

 

Jeg synes det er rystende at enkelte kirkelige miljøer fortsatt velger å bruke sensur og boikott mot meningsmotstandere.

Åpen folkekirkes leder Sturla Stålsett kommenterer NLMs beslutning om ikke å benytte Solveig Slettahjell som artist på årets sommerkonferanse, NRK Dagsrevyen, 20.06.2015

 

Og [media] bør spørje: Har innvandringa øydelagt Sveriges økonomi? Då vil eitt av svara bli at opnare grenser dempar framandfrykt, eit anna at innvandring har hatt meir positive enn negative verknader for svensk økonomi.

Geitebonde og forleggjar Olav Randen, Ei tikkande bombe?, Klassekampen, 20.06.2015 (side 2)

 

Mennesket er Guds fingeravtrykk i muld.

Grundtvig, sitert av Håvard J. Nilsen, Farvel til alt det der, Dagen, 18.05.2015

 

Verden trenger folk med større drømmer enn billig bensin.

Daværende nyvalgt KrFU-leder Inger Lise Hansen, svarer på spørsmål fra en VG-leser, 01.07.2005

 

Alle var Charlie, men ingen er Pamela Geller.

Katrine Winkel Holm påpeker manglende konsekvens hos en del forsvarere av ytringsfrihet, Jyllands-Posten, 09.05.2015

 

Langeland uttrykte mellom anna frykt for at den kvite rase ville døy ut og oppmoda til fleire norske barnefødslar. Han var også veldig kritisk til abort. – Desse haldingane er ikkje foreinelege med det vi kan godta i dag.

Talsmann for forsvarssjefen, Vegard Finberg, forklarer hvorfor forsvaret ikke vil delta under avdukingen av bysten etter Milorg-sjef Oliver Langeland. Forsvaret vil ikkje heidre Milorg-sjef, NRK.no, 07.05.2015

 

[D]ess mer man ignorerer seg selv, dess reddere blir man for den andre. Denne prosessen må finne sted i våre respektive trossamfunn. Samtidig må vi søke i hjertet av andres selvforståelse. Det er derfor, etter min mening, et stort problem i vår tid, hvordan den spirituelle og metafysiske dimensjonen er helt skjøvet til side. Dette gjelder også i den muslimske verden.

Tariq Ramadan, intervjuet av Heidi Maria Lindekleiv, Vårt Land, 11.04.2015

 

Men en politiker som [er] leder for Sveriges tredje største parti, må også få kritiske spørsmål.

Hilde Ebeltoft-Skaugrud, NRK, svarer på spørsmål fra Dagbladet, Seerstorm mot Skavlan etter omdiskutert intervju, 28.03.2015

 

Men virkeligheten og det naturlige er ikke gitt. Det er noe vi skaper hver dag. Sammen. I går, og i dag, og i morgen, for seg selv, for barna, og for alle oss som gremmes av hemmende kjønnskategorier.

Ragnhild Fjellro, Kjønnet fanger - må man være kvinne for å være en god mor?, Klassekampen, 23.03.2015 (i spalten Feminist, javisst)

 

Stater for to eller flere nasjoner (med unntak av Sveits) er lite løfterike eksempler - de er enten truet av oppsplitting, eller de blør i stykker.

Amos Oz, israelsk forfatter og fredsaktivist, Israel må kaste vrak på drømmer - nå!, Vårt Land, 20.03.2015

 

Den enkle løgn er lettere å tro enn den kompliserte sannhet.

Hauk, Dagens sukk, Klassekampen, 19.03.2015

 

Her er sakens kjerne: Det er ingen reell ytringsfrihet om folk får beskjed om å drive selvsensur. Vi får en amputert og blodfattig debatt. Vi får ikke belyst kontroversielle temaer og vi får ikke bekjempet undertrykkende holdninger og handlinger.

Shazia Sarwar, Kjære Erna, gjør du nok for disse kvinnene?, kommentar, VG Nett, 07.03.2015

 

I dag er den sanne og ekte islam bare å finne i Mirza Ghulam Ahmads menighet.

Imam Yasir Fawzi (imam for Ahmadiyya Muslim Jama'at i Kristiansand), Hvor er ekte og sann islam?, Verdidebatt, 20.02.2015

 

Det finnes mye irrasjonell religion, men også særdeles rasjonell religion, som ikke er et resultat av indoktrinering. Geniale teologer som Wolfhart Pannenberg og Alister McGrath var ateister som i voksen alder fant kristendom mer rasjonell enn ateisme. Antony Flew var en kjent ateistisk filosof som fant ut at gudstro var mer rasjonelt. Bredt anerkjente filosofer av verdensklasse (som Peter van Invagen og Bas van Fraassen) er kristne. Den ateistiske filosofen Quentin Smith klager i en artikkel i tidsskriftet Philo over hvordan Gud er blitt et aktuelt og respektabelt filosofisk tema og at kanskje så mange som 1/3 av professorer i filosofi er gudstroende, flesteparten tradisjonelle kristne.

Professor Atle Ottesen Søvik, Gud - og Tor med hammeren, innlegg i Vårt Land, 17.02.2015

 

Det jeg sa var at Amal Aden, Sylo Taraku og Lars Akerhaug sin forståelse av 'godkjent' islam har ingen oppslutning blant muslimer. [Tariq] Ramadan har ikke samme forståelse av islam som de nevnte personene. Han står for en midlertidig pause av enkelte ting i islam, mens de ovennevnte personer anser disse tingene som feil og tilbakestående. Det er én ting å si at «Gud tok feil», og det er en annen ting å si at omstendighetene gjør at «Guds lov» bør settes på pause inntil omstendighetene er skjerpet inn.

Leder i Islam Net, Fahad Qureshi, Å le bort sannheten får den ikke til å forsvinne, innlegg i Klassekampen, 14.02.2015

 

Max Hermansen [må] ha rett til å ytre seg og til å aksjonere uten å risikere sitt levebrød. Etterpå må han forvente at vi som er uenige bekjemper hans meninger med nebb og klør. Men ikke med yrkesforbud eller utfrysing.

John Olav Egeland, De som tenker det vi ikke liker, Dagbladet, 23.01.2015

 

Skal vi ha noen forhåpninger om å gjøre verden til et bedre sted for alle, er vi nødt til å ta utgangspunkt i mennesket i alle dets fasetter. Å undertrykke de elementer av menneskelivet vi ikke liker er å tenke kun som et superego. Det er ingen i stand til. Illusjonen består nettopp i at det er mulig å opptre som et kjølig, analytisk superego. [...] Terreng og kart henger ikke alltid sammen. Men det er alltid terrenget som er fasiten. All strategi og analyse som ikke tar utgangspunkt i virkeligheten slik den er, er dømt til å mislykkes.

Kåre Eriksen, Det er mulig å være både et rasjonelt og et troende menneske, Aftenposten, 20.01.2015

 

Venstres partileder Trine Skei Grande må gjerne på korrekt ideologisk vis påstå at vi må være villig til å dø for Vestens idealer. Skei Grande har imidlertid valgt å delegere bort dette ærefulle oppdraget til andre.

Christian Tybring-Gjedde, Ytringsfrihet med bismak, Dagbladet 15.01.2015

 

Norske politikere og journalister fremfører et pompøst forsvar av det frie ord men risikerer selv ingenting. De har aldri fått råd om å holde seg innendørs eller ikke fått sove om natten grunnet frykt for represalier for sine ytringer. Men de står i kø med sine penner i iver etter å begå det perfekte karakterdrap når en ytring faller utenfor rammen. Da sitter karakteristikkene løst. Og kommentatorene følger opp. Slik strupes meningsmangfoldet og apatien får råde. For dersom invitasjonen til å ytre sine meninger får som resultatet at man støtes ut og kanskje risikerer både jobb og karriere er ytringsfriheten uten reelt innhold.

Christian Tybring-Gjedde, Ytringsfrihet med bismak, Dagbladet 15.01.2015

 

Er det noe det norske ordskiftet trenger, så er det flere som kan tenke reflektert om religion.

Religionsviter Knut Molvær, Husk på mennesket!, Klassekampen 08.01.2015 (side 3)

 

Konservative har mer til felles med sosialister enn liberalere, sier Asle Toje.

Klassekampen, Til kamp mot liberalerne, 03.01.2015 (omtale av Tojes nye bok Jernburet, side 10-11)

 

 

Flere sitater her >>>


HonestThinking ønsker å spille en konstruktiv rolle i norsk samfunnsdebatt, og opptre med respekt overfor både innvandrere og norske meningsmotstandere. Vi anmodet på forsommeren 2005 Senter Mot Etnisk Diskriminering (SMED) om å se nærmere på våre nettsider, for å få en vurdering av disse i forhold til SMEDs etiske retningslinjer. Les mer >>>


SSB og juks med innvandringstall

 

HonestThinking påviser at SSB har presentert misvisende fremskrivninger for den demografiske utviklingen i Norge. Bakgrunnsinformasjon, tallmateriale og sitater som dokumenterer disse påstandene, er lagt ut her.

 


 

HonestThinking er viet til og forpliktet på ærlig tenkning. Ærlig tenkning er ikke det samme som sann tenkning, for det er mulig å tenke ærlig, men ta feil. Derfor er ærlig tenkning ikke det samme som objektiv tenkning heller. Det å tenke ærlig er en streven etter å forstå virkeligheten på en korrekt måte. Dette innebærer dels en forpliktelse til å være ærlig med hensyn til alt man publiserer. Men vel så viktig er at ærlig tenkning involverer en kompromissløs forpliktelse til aldri, aldri å undertrykke eller fortrenge relevante data, selv når disse kolliderer med egne overbevisninger. En slik tilnærming til data kan i visse tilfeller medføre smertefulle revisjoner i ens oppfatninger. Det er dette HonestThinking dreier seg om! Les manifestet i sin helhet.


 

 

Flerkulturelle samfunn - respekt for muslimer og islam

 

Dagens innvandrings- og integrasjonspolitikk er dypest sett respektløs overfor både muslimer og islam, for den har som en stilltiende forutsetning at muslimene vil bli som oss. Man sier man har respekt for islam og muslimer, men man forventer at muslimene oppgir sine ortodokse trosoppfatninger når de kommer til oss. Man antar samtidig at islam vil reformeres og moderniseres så snart muslimene bare integreres og får smaken på vår egen kulturs fortreffelighet. Dette er kultursjåvinisme på sitt råeste! Den uuttalte forutsetingen for dette scenariet er at vår sivilisasjon er islam overlegen. Les mer her.


Trusler mot demokrati og menneskerettigheter

Menneskerettigheter og demokrati står under press. En vesentlig trussel mot disse kommer fra den vestlige verden selv, i form av uærlig eller manglende tenkning. Det finnes en særegen vestlig form for “toleranse” som er så “tolerant” at den også tolererer totalitære og antidemokratiske ideologier. En uutalt eller ugjennomtenkt antagelse som ligger til grunn for en slik holdning er at alle kulturer, livssyn og religioner egentlig er like gode. Som følge av denne antagelsen avskjærer man seg selv fra en våken og kritisk tilnærming til totalitære og antidemokratiske ideologier. Les hele artikkelen.


Send epost til postmaster at honestThinking.org (erstatt ' at ' med '@') dersom du har artikler du ønsker at vi skal lenke opp eller publisere. Vi er åpne for kvalitetsbidrag fra alle.