Header image  
Kultur, politikk, vitenskap, filosofi  
 

 
 
Tanker teller
 

HonestThinking er viet til
kultur, politikk, vitenskap og filosofi
:

Generelt manifest
Innvandringspolitisk manifest
Permalenker

 


Ikke til salgs

26.01.2015. Her er begrunnelsen som gis på www.neitilsalgavnorge.no:

Dagens regjering er i ferd med å selge mange av våre viktigste nasjonale fellesverdier til private investorer. Vi som har undertegnet på dette oppropet mener at dette er mot folkets vilje. Det norske folk ønsker ikke at fiskeressurser, skog og utmark, eiendommer, infrastruktur og verdiskapende virksomheter som Telenor, Statoil, Flytoget, Kongsberg Gruppen og Cermaq skal selges ut, verken helt eller delvis. Vi mener derfor at dere ikke har legitimitet, altså folket i ryggen, når dere nå er i ferd med å gjøre dette.

Nasjonale felles verdier eies ikke av den til enhver tid sittende regjering. De eies av nasjonen Norge, med alle dens innbyggere i bygd og by, av alle kjønn, aldre, politiske og religiøse oppfatninger og etnisitet. Og ikke bare av oss. Dette har vært skapt av våre forfedre, og skal eies av våre etterkommere. En regjering som skal sitte i fire år kan etter vårt syn ikke etter eget forgodtbefinnende selge disse verdiene. Særlig siden det ikke er mulig å ombestemme seg og kjøpe dem tilbake. Når de er solgt, er de borte.

Et talende eksempel: I 1975 foreslo Carl I. Hagen at vi skulle selge Statfjordfeltet til utenlandske interesser for 10 milliarder kroner. Det ble heldigvis ikke noe av. Siden den gang har feltet produsert olje for 1050 milliarder kroner! Vi har fått hundre ganger mer ved å eie det selv, enn vi hadde fått ved å cashe inn den gangen. Å eie verdier, forvalte dem og utvikle dem, er antageligvis også rent økonomisk klokt – i tillegg til at vi sikrer folkets langsiktige eierskap.

Ekstra uforståelig blir salgsiveren når pengene vi får inn ikke kan brukes. Vi trenger dem rett og slett ikke. De kan bare brukes til å kjøpe eiendommer og selskaper i andre land. Vi synes det er en dårlig idé å selge våre egne verdier for å investere i andres. Hadde vi vært på konkursens rand og ikke kunnet betale neste måneds trygdeforpliktelser, hadde det kanskje vært forståelig. Slik er det altså ikke. Da blir salget et utslag av politisk ideologi. At det er bedre med privat enn nasjonalt eierskap. Det er en helt legitim tanke, men vi deler den ikke – og tror at vi har et stort flertall av folket på vår side.

Det kunne også vært innvendt at det var dette vi ba om da den blå-blå regjeringen vant siste stortingsvalg. Vi opplever det ikke slik. Det var ingen fanesak i regjeringspartienes valgkamp å selge felleskapets verdier til private utenlandske eller innenlandske investorer. Sannsynligvis var det formulert på et ganske byråkratisk norsk, slik at mange av oss ikke helt har oppfattet hva som er i ferd med å skje, før nå. Men nå er skriften på veggen tydelig.

Vi ber om at denne skriften viskes ut. Vi forlanger at regjeringen stopper de prosessene som er i gang for å selge enda mer av det vi som nasjon og folk eier sammen.

Dere er folkets kårne, våre beste kvinner og menn, satt til å representere oss alle. Vi tar det derfor for gitt at en eventuell overveldende markering av motstand vil bli respektert og at salgsprosessene avsluttes.

Det er vel omtrent det ordet demokrati betyr.

Med vennlig hilsen
«Nei til salg av Norge»

Oppropet har for lengst passert 8000 underskrifter, og jeg oppfordrer flere til å følge opp. Signering kan gjøres på www.neitilsalgavnorge.no.

 


Hvor ble det av hans ytringsfrihet?

25.01.2015 (oppdatert 31.01.2015). Dersom du mister jobben om du ytrer deg, har du ikke reell ytringsfrihet. Det er Hans Fredrik Marthinussen, professor i rettsvitenskap, UiB, som skriver dette i sitt BT-innlegg Je Suis Max Hermansen?:

Siden terroren i Paris har «det offentlige Norge», riktignok med et hederlig unntak i Jonas Gahr Støre, stått på barrikadene for ytringsfriheten. Sjelden har ytringsfriheten, og dens begrunnelse, blitt viet større plass i norske medier. Midt i denne debatten velger så Opplæringskontoret for service og samferdsel å meddele Pegida-frontfiguren Max Hermansen at han ikke lenger er ønsket som lærer. Årsaken som oppgis er «de ytringene han har kommet med … de er for ekstreme for oss». For sikkerhets skyld understreker opplæringskontorets representant at Hermansen er en dyktig lærer. Avslutningen av arbeidsforholdet har altså ikke sammenheng med hans utførelse av arbeidet.

[...]

En reell ytringsfrihet krever mer enn bare fritak fra straffeforfølgning. Dersom du mister jobben om du ytrer deg, har du ikke reell ytringsfrihet.

[...]

Finnes det andre yrkesgrupper som bør være forsiktige med hvordan de uttaler seg i den offentlige debatten? Har vi egentlig en så godt beskyttet ytringsfrihet i Norge for meninger som oppfattes «krenkende» som vi liker å tro?

Max Hermansen-saken er ikke enestående. Det finnes en lang rekke eksempler på arbeidsgivere som reagerer med sanksjoner mot ansatte som ytrer seg offentlig. Og det egentlige offentlige Norge, i betydningen stat og kommuner, er av verstingene. Dette er reelle og alvorlige begrensninger av muligheten til å ytre seg fritt i samfunnsdebatten. Det er lett å stå opp for Charlie Hebdo. Det er vanskeligere å stå opp for Max Hermansen. Men ytringsfrihet skal vel ikke bare være lett?

Les innlegget i sin helhet i Bergens Tidende.

Tilføyelse 30.01.2015:

  • Ytringsfrihetens Max-pris. Det koster å ytre seg om islam i Norge. Nå skal det også merkes direkte på lommeboka, slik det gjør for Max Hermansen. Av Vebjørn Selbekk.

 


Problemene stikker dypt

22.01.2015. Unge muslimers hyldest til Charlie Hebdo-morderne deler Frankrig i to, skriver Politiken i sin reportasje Mange hader alt, hvad der er fransk:

Myten om et land forenet i sorg og afsky over mordene på 17 mennesker i sidste uge sprænges nu i stumper og stykker.

Frankrig er delt, og splittelsen går mellem en del af indvandrerbefolkningen og de øvrige, ’franskmændene’, som selv unge indvandrere med fransk statsborgerskab kalder deres medborgere.

Dag efter dag beretter lærere over hele landet om deres oplevelser torsdag i sidste uge, da hele landet holdt et minuts stilhed til ære for de 12 dræbte ved Charlie Hebdo.

Hundredvis af steder – antallet af indberetninger om lignende begivenheder stiger hele tiden – råbte eleverne ’Allahu akbar’. Nogle steder reciterede børn på 10 år vers fra Koranen, og på flere gymnasier råbte eleverne: ’Vi er Kouachi’ med henvisning til brødrene Said og Chérif Kouachi, som på det tidspunkt blev jaget af tusindvis af gendarmer og elitestyrker fra politiet.

Uden for skolerne er stemningen også spændt, selv i byer og kvarterer, som normalt er rolige.

»Det er Charlie-folkenes egen skyld«, råber et pizzabud til en handlende i udkanten af byen Poissy i det velstående amt Yvelines vest for Paris. »Hvis du ikke er tilfreds, kan du bare rejse hjem«, lyder svaret fra den handlende på tøvende fransk. For hun er koreaner.

[...]

Men mange unge indvandrere lytter hverken til imamer eller til lærere.

[...]

»Kendsgerningen er, at mange børn og unge er uden for rækkevidde, og det bliver værre og værre. Se dig om her. Hvad laver alle de børn her i centret midt om eftermiddagen? De skulle være i skole. Nu driver de om, dag efter dag«, siger 20-årige Kader, der studerer jura på universitetet i Nanterre få kilometer derfra.

Han kender et par af børnene, som kommer fra indvandrerkvarteret Les Lochères. Da Politiken kort forinden kørte igennem kvarteret uden for byen med de store betonklodser, hvor murene er spækket med parabolantenner, var det øde bortset fra en gruppe unge, som stod uden for en opgang.

De så mistænksomt på bilen med nummerplader fra naboamtet, og vi valgte at køre videre.

»Det var klogt«, siger Kader med et grin. »De vidste, at De ikke var fra politiet, for de kender hver enkelt civil politibil. Men fremmede er ikke velkomne, og de hader journalister«.

[...]

Hverken han eller Kader har problemer med at fordømme massakrerne i supermarkedet og på Charlie Hebdo.

»Gerningsmændene er fanatikere, som lytter til de prædikanter, som optræder i mange kvarterer, og de udgør et mindretal. Men mange hader alt, hvad der er fransk. De drømmer om et bedre liv, når islam råder overalt, for Frankrig giver dem intet«, gentager han.

Her på burgerbaren i Sarcelles udtrykker Hocine det, eksperter gentager igen og igen i medierne. Frankrigs mest kendte kriminolog, Alain Bauer, der har et indgående kendskab til de indvandrerkvarterer, hvor selv familiefædre og enlige mødre mange steder lever af en underjordisk økonomi bestående af narkohandel, hæleri og i de værste tilfælde handel med våben, formulerer det på denne måde: »Det er længe siden, vi har opgivet integrationen. Disse unge, som lever i udkanten af samfundet, søger et ideal. Problemet er, at vi ikke kan give dem et, som er tilstrækkeligt«, siger Alain Bauer.

Foran restauranten Istanbul nær indkøbscentret i Sarcelles er der syn for sagn:

»Det eneste, jøder og franskmænd har respekt for, er bomber. Så det får de«, råber en ældre mand, mens en ung pige uddeler små sedler med navnet på et muslimsk site.

»Det skal I bruge. Der er gode film om profeten og vores hellige krigere. Det er noget andet end al den løgn, i hører i skolerne og ser på tv«.

Les reportasjen i sin helhet i Politiken.

 


Kassen er tom

21.01.2015. Sveriges finansminister Magdalena Andersson sier det rett ut; kassen er tom. Det er Dagbladet som melder dette.

 


Under sterkt press også i Norge

21.01.2015. Hver eneste dag er ytringsfriheten i Norge under sterkt press – helt uavhengig av trusler og vold fra ekstremister. Det er direktør i Stiftelsen Fritt Ord, Knut Olav Åmås, som skriver dette i sin NRK-kronikk Ytringsfrihet under sterkt press (lenke i original):

NRK Ytring har bedt meg skrive om hvilke utfordringer og begrensninger ytringsfriheten møter i Norge i dag. Hvis vi for et øyeblikk ser bort fra truslene og volden som religiøst og politisk ekstremisme og terrorisme fører med seg, hva er ytringsfrihetens situasjon i dette landet?

Omkring halvparten av verdens befolkning lever i samfunn med ingen eller sterkt begrenset ytringsfrihet. To av verdens toneangivende land er blant dem, de tiltagende autoritære Russland og Kina. I Norge er vi heldigere. Her lever vi i en spesielt privilegert situasjon med hensyn til ytringsfriheten. Men også i Norge har vi forhold som klart begrenser den.

Beskyttelse og begrensninger
Ytringsfriheten har sterk lovbeskyttelse i dette landet, men lovverket rommer også forbud mot for eksempel hatefulle ytringer, ytringer som fremsetter trusler om vold og andre lovbrudd, og selvsagt ytringer som berører forhold knyttet til rikets sikkerhet. Lov-inngrepene mot ytringsfriheten må være minst mulig.

Enda viktigere for flere borgere er imidlertid praktiseringen eller fraværet av ytringsfrihet i hverdagslivet – og utøvelsen av dømmekraft og skjønn når noe skal sies og skrives og enkeltbeslutninger tas. Det er slike sosiale forhold som til høyest grad bestemmer den enkelte borgers ytringsmuligheter i praksis.

Vi lever i en spesielt privilegert situasjon med hensyn til ytringsfriheten.
Knut Olav Åmås, direktør i Stiftelsen Fritt Ord

Det er også verdt å nevne at befolkningens tillit til norske medier generelt er frynsete, særlig når det gjelder deres uavhengighet av eiere og annonsører og medienes evne til å se kritisk på hvordan de selv fyller sin samfunnsrolle. Dette kommer frem i den Fritt Ord-finansierte befolkningsundersøkelsen «Status for ytringsfriheten i Norge» som ble publisert i høst.

Setter andre hensyn høyere
Studien viser også at mange i befolkningen vil vektlegge andre hensyn enn ytringsfrihet når denne friheten veies opp mot andre hensyn – som hensynet til vern av barn og unge, de som utsettes for rasisme eller de som tilhører en bestemt religion. Støtten til viktige ytringsfrihetsprinsipper som medienes kildevern, kunstnerisk og akademisk frihet og retten til offentlig innsyn er også begrenset.

Det blir svært spennende å se om de siste ukers omfattende ytringsfrihetsdebatt på sikt kan endre dette bildet.

Jeg vil ta for meg tre enkeltfaktorer som i dag er med på å sette ytringsfriheten i Norge under betydelig press.

[...]

Rettighetenes fundament
For ytringsfriheten er samfunnskonstituerende. Den gjør det mulig å forsøke å løse samfunnets problemer i åpenhet ved å diskutere dem skånselløst og kritisk. Ytringsfriheten er den fundamentale rettigheten, og grunnlaget for alle andre liberale rettigheter: retten til å tenke fritt, tro på en religion eller la være, politisk frihet, organisasjonsfrihet, forsamlingsfrihet, økonomisk frihet og mer til. (For ordens skyld: Dette betyr ikke at ytringsfriheten er «absolutt», slik noen feilslutter. Den begrenses av både nasjonale lover, internasjonale konvensjoner og i praksis av utøvd skjønn.)

Forståelsen av alt dette er blitt større etter de krisene der ytringsfriheten settes under press av vold og ekstremisme. Det samme har hittil ikke skjedd med den ytringsfriheten som defineres av de tre mer lavmælte og hverdagslige faktorene jeg har nevnt. Denne manglende forståelsen utfordrer ytringsfrihetens praksis sterkt i Norge i dag og setter den under kontinuerlig press.

Disse tre temaene preger ikke diskusjonene når ekstremister angriper kjernen i frie og åpne samfunn. Men de preger ytringsfrihetens hverdager, og gjør både friheten og åpenheten mindre, dag for dag.

Det skjer bare ikke i full flombelysning, som i ytringsfrihetsdebattene de siste par ukene. Det skjer stort sett usynlig og i det stille.

Utfordringen nå er å løfte disse begrensningene og hindringene for ytringsfriheten opp i dagslyset.

Les kronikken i sin helhet på NRK Ytring.

 


Bør ikke privatiseres - og i hvert fall ikke selges ut av landet

20.01.2015. Foreslår at vi relanserer slagordet NEI TIL SALG AV NORGE, som ble brukt under EEC-kampen på 70-tallet. For det er faktisk et skjebnesvangert nyttårssalg på folkets felleseie som finner sted, bit for bit, under nåværende regjering. Fisk, skog, utmark, halve Svalbard, statens eiendommer, Flytoget...det er er planer om massive salg av nasjonale verdier som vi aldri kan hente tilbake hvis de først er borte. Mitt syn er at regjeringen overhode IKKE har noe mandat fra folket til dette. Og jeg er sikker på at motstanden mot «opphørssalget» er tverrpolitisk. By og land, rik og fattig, høyre, venstre og sentrum - dette vil vi ikke. På tide å løfte blikket fra karikaturstrid og fotballfruer og ta tak. NEI TIL SALG AV NORGE. Det er Ingebrigt Steen Jensen som skriver dette på sin FB-profil, se oppslag om saken i Dagbladet.

HonestThinking kommenterer: Enig med Steen Jensen! Høyre og Frp fremstår mer og mer som rendyrkede liberalister, og med stadig mindre troverdighet som konservative. Norsk politikk lider under dette påfallende fraværet av konservatisme, slik også Per Edgar Kokkvold og Asle Toje har påpekt i hver sin Aftenposten-kronikk. Etter min mening er det på tide at noen i disse to partiene går i gang med en aldri så liten ideologisk opprustning.

Klassekampen har for tiden en meget interessant artikkelserie gående om tematikken. I går intervjuet avisen professor emeritus Gunnar Skirbekk. Ett av hans hovedpoeng er at den typen konservatisme vi har tradisjon for i Norge, legger vekt både på folkelighet og på en sterk stat. Lytt og lær!

 


Har også Frp endret syn?

20.01.2015 (oppdatert 24.01.2015). Når ekstreme islamistgrupper erobrer land, påvirker det oss selv om vi er en liten nasjon langt nord. Å bekjempe disse blir en av Norges store utfordringer i årene som kommer, skriver stortingsrepresentant og utenrikspolitisk talsmann i Frp Kristian Norheim, hos NRK Ytring. Han skriver også:

Det gir ingen mening å tro at man skal klare å skyve tilbake innflytelsen og utbredelsen fra de radikale islamistene uten å stå sammen med moderate muslimer og deres nettverk i denne kampen.

Les kronikken i sin helhet på NRK Ytring.

HonestThinking kommenterer: Da Aslak Nore intervjuet meg en gang i 2008 eller deromkring, uttrykte han etter intervjuet forbauselse over at mine holdninger til islam var adskillig mildere enn hva han på forhånd hadde trodd. Selv hadde han på den tiden liten sans for religionsdialog, om jeg forsto ham riktig. Det har han imidlertid nå (se oppslag om Nores nye syn rett nedenfor). Samtidig kommer det lignende signaler også fra Frp. Bra!

 


Aslak Nore har endret syn

17.01.2015. For noen år siden kalte jeg Usman Rana en «historieløs ekstremist». Beklager den Usman, du er blitt en av de viktigste folkene i kampen mot ekstremistene. Det er forfatter og skribent Aslak Nore som skriver dette i sin VG-kronikk En ekstremt viktig stemme. Han avslutter slik (lenke tilføyd av meg):

Jeg vet ikke hvor mye Usman var forandret sine politiske oppfatninger, men jeg antar at korrumperingen av den moderate islamismen i det muslimske brorskap og den tyrkiske president Erdogans AKP må ha hatt betydning for hvordan han tenker. Den Usman Rana som har vist seg i mediene etter den siste tids terror, er en sterk og nådeløs stemme. Islams hus står i brann, sier han, muslimer er terrorismens ofre, og muslimer har ansvaret for å ta religionen tilbake.

Dette står tilsynelatende i kontrast til de velmenende ropene om at «terrorister har ingen religion», og i en situasjon der rabiate islamofober marsjerer i Europas gater, skjønner jeg behovet for å si det. Dannede muslimer som Usman vet selvsagt at den voldelige jihadismen lener seg på apokryfe minoritetstolkninger av islam, og at dens tilhengerskare i Europa hovedsakelig består av hasjrøykere og småkjeltringer som vet omtrent like lite om religionen som den jevne Pegida-demonstrant.

Men han vet også at politisk-religiøs vold er én mørk understrøm i islamsk historie, akkurat som fascistiske retninger er det i Vesten. I dag representerer jihadismen en trussel, mest mot andre muslimer i de mest utsatte områdene, men også mot dem av oss som ønsker en sivilisert religiøs sameksistens i Vesten. Jeg skal ikke legge en for tung bør på skuldrene hans. Men stemmer som Usman Rana blir ekstremt viktige i årene som kommer.

Noen vil sikkert anklage en stemme som Usman for å ha «solgt ut» til et vestlig narrativ. Det er feil. Akkurat som han sikkert har endret noen standpunkter, har jeg selv fått et nytt syn på moderat-konservative muslimer som ham selv. Prøv å se verden fra deres synsvinkel. Se at det er mer som forener enn som skiller, at vi står på samme side i kampen mot vold og terror.

Jeg pleide også å hånflire av dialog. Men dialog på tvers av religionene er ikke naivt. Det er trolig det minst naive du kan gjøre i 2015.

Les kronikken i sin helhet hos VG Nett.

 


Med bismak

15.01.2015. Norske politikere og journalister fremfører et pompøst forsvar av det frie ord, men risikerer selv ingenting. Det er Christian Tybring-Gjedde (FrP) som skriver dette i sin Dagblad-kronikk Ytringsfrihet med bismak:

Politikere og mediekommentatorer av alle valører har de siste dagene gitt uttrykk for et standhaftig forsvar av ytringsfriheten. Jeg er selv en av dem. Engasjementet har en bismak. Meningsmangfoldet som ytringsfriheten er tenkt å skulle beskytte har i Norge fått stadig magrere kår. Den kompromissløse hyllesten av det frie ord blir nærmest et ritual. En gjengivelse av den akademiske barnelærdommen. Politikere og redaktører kan sin Voltaire men er usikre på hvordan hans kloke ord skal praktiseres. Medienes budskap er konformt og politikernes debatter konsensusdrevet. Meningsmangfoldet er i realiteten den samme meningen uttrykket mangfoldige ganger.

[...]

Et demokratisk samfunn kjennetegnes ved at mange ulike stemmer høres i det offentlige rom. Skal ytringsfriheten være reell må imidlertid den som ytrer slippe å oppleve kollektiv personlig stigmatisering i etterkant.

[...]

Venstres partileder Trine Skei Grande må gjerne på korrekt ideologisk vis påstå at vi må være villig til å dø for Vestens idealer. Skei Grande har imidlertid valgt å delegere bort dette ærefulle oppdraget til andre.

[...]

Norske politikere og journalister fremfører et pompøst forsvar av det frie ord men risikerer selv ingenting. De har aldri fått råd om å holde seg innendørs eller ikke fått sove om natten grunnet frykt for represalier for sine ytringer. Men de står i kø med sine penner i iver etter å begå det perfekte karakterdrap når en ytring faller utenfor rammen. Da sitter karakteristikkene løst. Og kommentatorene følger opp. Slik strupes meningsmangfoldet og apatien får råde. For dersom invitasjonen til å ytre sine meninger får som resultatet at man støtes ut og kanskje risikerer både jobb og karriere er ytringsfriheten uten reelt innhold.

Les kronikken i sin helhet i Dagbladet.

 


Ord delings problemer lar seg ikke ut radere

16.01.2015. Særskrivingsfeil, ofte kalt orddelingsfeil, er ikke bare lett. Her er det mye sær skriving, som SOL Underholdning skriver i ingressen til sin artikkel 33 ord delings feil til å hyl grine av.

 


Kan bli destabilisert av terror

11.01.2015. Nøkkelen til Europas fremtid ligger dels i innvandringstallene framover, dels i verdiorienteringen hos de som allerede er her. Det er Elin Ørjasæter som skriver dette i sitt Aftenposten-innlegg Støtten til terror vil destabilisere verden (kursivering og lenker i original):

«Av verdens millioner muslimer er det bare en bitte liten gruppe som kan finne på å gå i forsvar for det som skjedde,» skrev forlegger Anders Heger i Aftenposten rett etter terroren i Paris.

Mange flere er poistive til al-Qaida
Der tar han feil. Mer enn 10 prosent i en rekke mulimske land har et positivt inntrykk av al-Qaida. Dette ifølge Jan Arild Snoen i artikkelen Støtten til terror på Minervanett. Snoen refererer også til tall som viser hvor mange i de samme landene som synes selvmordsbombing mot sivile er et rettferdig middel i kampen for islam.

Greit med terror for å forsvare islam
I Pakistan, med sine 193 millioner innbyggere, er det gledelig nok bare tre prosent som mener terror mot sivile i forsvar for islam er greit. Men vi snakker like fullt om nesten seks millioner mennesker.

I Gaza er det hele 62 prosent som mener terrror mot sivile er greit, altså litt over en million mennesker. I folkerike Egypt mener hele 24 prosent at terror for å forsvare islam er greit, det blir 21 millioner mennesker.

«Warm and favourable feelings»
Hva så med vestlige land? En av sju briter mellom 18 og 25 år uttrykte støtte til IS (formulert som «warm and favourable feelings»), ifølge samme Minervanett-artikkel.

Jihadistene har sympatisører blant store ungdomsgrupper i Frankrike, Tyskland og Skandinavia. Norske forhold er beskrevet av Lars Akerhaug i den meget solide boka Norsk Jihad.

Selv om flertallet av verdens muslimer ikke støtter terror er de som gjør det så mange at det vil destabilisere verden i tiår framover.

Les innlegget i sin helhet i Aftenposten.

HonestThinking kommenterer: Vestlige eliter kan like godt begynne å venne seg til det først som sist; dagen nærmer seg da de vanlige flosklene og bortforklaringene ikke lenger duger. Her har man i alle år forsøkt å innbille både seg selv og andre (1) at muslimske terrorister har lite eller ingen ting med islam å gjøre, samt (2) at kun en liten minoritet av verdens muslimer holder seg med en voldelig eller jihadistisk tolkning av sin religion (forøvrig en spenstig kombinasjon av påstander). Vel, begge påstandene er feilaktige - selvsagt er de det. Sannheten er (1) at muslimsk terrorisme særlig springer ut av wahhabismen, og (2) at en betydelig minoritet blant verdens muslimer sympatiserer med denslags tankegods. Hadde det ikke snart vært på tide med litt selverkjennelse og ydmykhet fra de som har bragt ulykke over oss og våre etterkommere?

 


Endringer på vei?

11.01.2015. Kulturforsker ved Syddansk Universitet, Kasper Støvring, drøfter på sin blogg i Berlingske hvordan utviklingen i Europa kan komme til å bli. Her er noen utdrag (lenke i original):

Det får mig til at stille spørgsmålet: Er de yngre generationer, der vil præge fremtidens Europa, i det hele taget anderledes og mere konservative, ja, mere højreorienterede? Det tror jeg. Jeg bygger min spådom på tre ting:

1: Multikulturalismen vil i fremtiden forværres. Vi vil se meget mere vold og mere terror. Flere bander vil vise uhørt brutalitet, og flere islamister vil søge martyriet. Det vil fremkalde en modreaktion blandt de unge vesterlændinge, og de vil anse os, men især vores forældregeneration, 68’erne, som en ubegribelig svag og kujonagtig generation. Hvilket den da også var med al dens gratis pacifisme, lejrbålsromantik, tomme idealisme og flade materialisme. De kommende generationer vil måske i højere grad definere sig selv i etniske termer, og det kan i så fald gå hen og blive temmelig voldsomt.

Kristendommen vil imidlertid også blive styrket. Men der vil også ske kollisioner her, og der vil måske opstå nye former og alliancer. Vi vil derfor se en spænding mellem dem, der bekender sig til det etniske, altså en slags vitalistisk-hedensk og martialsk bevægelse, og så en kristen, der i nogen grad enten står i modsætning hertil eller korrigerer den.

2: Utopier om nationalstatens uddøen vil visne bort, og EU vil ikke kunne holde. Man vil i stedet besinde sig på nationalstaten som ramme om folkestyret, kulturen og sammenhængskraften. I det hele taget vil drømmen om en fredelig verdensorden byggende på handel, udbredelse af liberale værdier og menneskerettigheder blive afløst af en realisme og besindelse. Det er her afgørende, at staterne skal stå sammen i Europa, men ikke i den destruktive, nuværende EU-form.

3: Universalismen – at andre vil blive som om, og at vi har moralsk pligt til at hjælpe dem på vej – vil blive opgivet i takt med, at de andre store civilisationer vil følge deres egen kurs og efterlade Vesten som det, den er: noget partikulært, en unik kultur. De kommende generationer vil indse, at Vesten er alene i verden. Man vil da heller ikke have hverken ressourcer til eller lyst til at præge hele verden. Jeg tror også, at flere vil se med beundring hen mod andre civilisationer og deres evne til at overleve og skabe samhørighed (på deres betingelser).

[...]

For det tredje vinder mere aktivistiske bevægelser frem på højrefløjen. Et eksempel er Generation Identitaire i Frankrig. I gruppens manifest ser man billeder af unge, veluddannede mænd og kvinder med et stålsat blik sige bl.a. følgende:

Our generation are the victims of the May ‘68’ers who wanted to liberate themselves from tradition, from knowledge and authority in education. But they only accomplished to liberate themselves from their responsibilities […] We discovered that we have roots, ancestry and therefore a future. Our heritage is our land, our blood, our identity. We are the heirs to our own future […] Don’t you understand what this means? We will not back down, we will not give in. We are sick and tired of your cowardice. You are from the years of post-war prosperity, retirement benefits, S.O.S Racism and “diversity”, sexual liberation and a bag of rice from Bernard Kouchner […] You won’t buy us with a condescending look, a state-paid job of misery and a pat on the shoulder. We don’t need your youth-policies. Youth is our policy … You are of yesterday, we are of tomorrow.

Man bør altid forholde sig skeptisk til udenomsparlamentarismen, men det er vanskeligt at bebrejde de unge, når nu politikerne ikke vil tage affære. Politikere har skaffet os problemerne på halsen, nu må vi så tage den derfra.

Les artikkelen i sin helhet i Berlingske.

 


En sorgens dag

07.01.2015. Minst 12 personer er drept i et skyteangrep mot et fransk satiremagasin. Nå må Frankrike for enhver pris unngå motangrep mot moskeer og muslimer, sier samfunnsforsker Lars Gule. Les mer på NRK.no.

HonestThinking kommenterer: Enig med Gule! På den ene siden er det bare tull og hevde (slik Obama, Cameron og en rekke andre til det kjedsommelige har hatt for vane hver gang det smeller) at terrorvirksomheten til Taliban, ISIL, al-Qaida og lignende ikke har noe med islam å gjøre. Denslags er virkelighetsfornektelse; nevnte gruppers idelogi er i all hovedsak basert på wahhabismen, en ekstrem variant av islam med røtter tilbake på 1700-tallet.

På den annen side blir det helt feil å klandre muslimer i sin alminnelighet for det som nå utspiller seg i Frankrike, Europa og Midtøsten. Faktisk vil jeg mene at moderate muslimer sannsynligvis er våre beste allierte i kampen mot vår felles fiende, nemlig ekstrem/puritansk/fanatisk/fundamentalistisk islam.

Et mer generelt poeng er at integreringen må holde tritt med innvandringen. Det har den ikke gjort i Frankrike, og mye tyder på at samme problemet gjør seg gjeldende i en rekke andre europeiske land. Dette er alvorlig, og det må europeiske eliter snart erkjenne.

 


En konkurranse om god moral er ikke hva vi trenger

02.01.2015 (oppdatert 05.01.2015). Ekeland Bastrup ønsker å gjøre debatten om sigøynere/roma til en konkurranse om god moral. Det er betenkelig. Les mitt innlegg om saken på Verdidebatt.

05.01.2015: Olav Rune Ekeland Bastrup har skrevet et krasst svar.

 


Forkastelig

01.01.2015. I femtida natt til i dag ble nok en moské angrepet i Sverige. Denne gangen kastet ifølge politiet en mann en brannbombe mot moskeen i Svartbäcken i Uppsala, før han begynte å kaste murstein. Det ble også funnet hatytringer skrevet på moskéveggen. Det skjer bare dager etter at moskeen i Eslöv ble satt i brann, og en brannstifter satte fyr på en moské i Eskilstuna i Sverige og fem mennesker ble skadd. Det er Dagbladet som melder dette. Videre leser vi (lenker i original):

Basim Ghozlan, forstander i Det Islamske Forbunet i Oslo, sier det er urovekkende utvikling.

- Dette er veldig bekymringsfullt, og et resultat av hatretorikk som har forekommet i mange år blant enkelte krefter i det svenske samfunnet, sier Ghozlan til Dagbladet.

- Det skal være trygt å gå til Guds hus, uansett om det er en kirke, en moské eller en synagoge, sier Ghozlan.

Han sier samtidig at han ikke reagerer bare fordi det er snakk om moskeer.

- Det er urovekkende at det brukes vold på denne måten uansett. Slike angrep mot samfunnet er et angrep på alle, sier Ghozlan.

Les reportasjen i sin helhet i Dagbladet.

HonestThinking kommenterer: Det er formodentlig den generelle utviklingen i Sverige som gjør at stadig flere mister troen på demokratiet, og som derfor i stedet tyr til vold og terrormetoder. Dette er uansett svært bekymringsfullt, og jeg sier meg helt enig med Basim Ghozlan i denne saken.

 


Arkiv over tidligere norske forsider

 


Home page.

 


 

 
 Søk i HonestThinkingSome material has been made available in English.

 


Stiftelsen Fritt Ord innvilget meg i 2008 forfatterstipend. Resultatet er det politiske essayet Selvmordsparadigmet, som ble lansert på Litteraturhuset i Oslo 6. mai 2010.

Min tese er at den vestlige sivilisasjon er i ferd med å begå selvmord, og at det som ødelegger sammenhengs- og bærekraften i våre samfunn, er en serie med forhold som har sine røtter i et intellektuelt paradigme som nekter å snakke sant om menneskets natur, og som derfor fører oss inn i skjønnmalende utopier på det ene området etter det andre. Satt på spissen kan man si at vi som samfunn primært er opptatt av hvilken politisk virkning ulike utsagn har, og i mindre grad opptatt av om utsagnene stemmer med virkeligheten. Vitenskapelig og faktisk korrekthet er altså byttet ut med politisk korrekthet. Noen viktige stikkord i så måte er rase/etnisitet, kjønn, islam, makt, autoritet, skolevesen, demokrati, innvandring og integrering.

Mer informasjon, inkludert forord, etterord og smakebiter fra essayets ulike kapitler og appendikser, finnes på Selvmordsparadigmet.no.

Selvmordsparadigmet skal finnes i bokhandlene, men kan alternativt bestilles direkte fra Kolofon/Koloritt Forlag.

 


 

Max Hermansen [må] ha rett til å ytre seg og til å aksjonere uten å risikere sitt levebrød. Etterpå må han forvente at vi som er uenige bekjemper hans meninger med nebb og klør. Men ikke med yrkesforbud eller utfrysing.

John Olav Egeland, De som tenker det vi ikke liker, Dagbladet, 23.01.2015

 

Skal vi ha noen forhåpninger om å gjøre verden til et bedre sted for alle, er vi nødt til å ta utgangspunkt i mennesket i alle dets fasetter. Å undertrykke de elementer av menneskelivet vi ikke liker er å tenke kun som et superego. Det er ingen i stand til. Illusjonen består nettopp i at det er mulig å opptre som et kjølig, analytisk superego. [...] Terreng og kart henger ikke alltid sammen. Men det er alltid terrenget som er fasiten. All strategi og analyse som ikke tar utgangspunkt i virkeligheten slik den er, er dømt til å mislykkes.

Kåre Eriksen, Det er mulig å være både et rasjonelt og et troende menneske, Aftenposten, 20.01.2015

 

Venstres partileder Trine Skei Grande må gjerne på korrekt ideologisk vis påstå at vi må være villig til å dø for Vestens idealer. Skei Grande har imidlertid valgt å delegere bort dette ærefulle oppdraget til andre.

Christian Tybring-Gjedde, Ytringsfrihet med bismak, Dagbladet 15.01.2015

 

Norske politikere og journalister fremfører et pompøst forsvar av det frie ord men risikerer selv ingenting. De har aldri fått råd om å holde seg innendørs eller ikke fått sove om natten grunnet frykt for represalier for sine ytringer. Men de står i kø med sine penner i iver etter å begå det perfekte karakterdrap når en ytring faller utenfor rammen. Da sitter karakteristikkene løst. Og kommentatorene følger opp. Slik strupes meningsmangfoldet og apatien får råde. For dersom invitasjonen til å ytre sine meninger får som resultatet at man støtes ut og kanskje risikerer både jobb og karriere er ytringsfriheten uten reelt innhold.

Christian Tybring-Gjedde, Ytringsfrihet med bismak, Dagbladet 15.01.2015

 

Er det noe det norske ordskiftet trenger, så er det flere som kan tenke reflektert om religion.

Religionsviter Knut Molvær, Husk på mennesket!, Klassekampen 08.01.2015 (side 3)

 

Konservative har mer til felles med sosialister enn liberalere, sier Asle Toje.

Klassekampen, Til kamp mot liberalerne, 03.01.2015 (omtale av Tojes nye bok Jernburet, side 10-11)

 

Er dette et land som eies av dem som har bodd her i tre eller fire generasjoner, eller er Sverige hva mennesker som kommer hit midt i livet, gjør det til å være og utvikler det til? For meg er det selvsagt at det skal være det siste.

Tidligere statsminister Fredrik Reinfeldt til TV4, 24.12.2014

 

Det er en stor katastrofe at bo her. Vi er meget bange og tør ikke lade vores børn færdes frit udenfor. Det er en svær situation, og vi vil rigtig gerne flytte, men kan ikke finde et andet sted at bo.

Anonym Rosengård-beboer («hun ønsker af hensyn til sine børn ikke at stå frem med navn af frygt for repressalier»), «Det er en katastrofe at bo her», Berlingske, 26.12.2014

 

Undersøkelser viser også at svarte har langt høyere risiko for å bli arrestert, til tross for at statistikker viser at de ikke er mer kriminelle.

Vegard Tenold Aase, Ville Michael Brown ha blitt skutt hvis han var hvit?, A-magasinet, 12.12.2014

 

När jag hör om «nationernas och kulturernas överlevnad», ja då ringer varningsklockorna.

Sverige statsminister Stefan Löfven svarar riksdagsledamoten Paula Bieler (SD), som ifrågasatte varför statsministern kallat hennes parti för 'nyfascistiskt', Aftonbladet, 12.12.2014

 

Når [Svenska kyrkan] tar politisk stilling, skjer det ikke ut fra evangeliet, men i stedet ut fra allmennliberale prinsipper. Vi ser fremveksten av en ny type nasjonal og altomfattende folkekirke, bygd på sekulære verdier.

Mikael Löwegren, prest i Svenska kyrkan, Kimer i klokker - nå også mot nazister?, Strek, nr 5/2014, side 33

 

Vi er mange som venter på Russland, Putin og den konservative frigjøringen fra liberalistisk dekadanse. En relativisme og dekadanse som ødelegger selve den vestlige sivilisasjonen, som ser oppløsning av samfunnsdisiplin, dannelse, etikk og anstendighet som en plikt, og dyrkelsen av hedonisme og egosisme som en dyd. Se dere rundt, se forfallet og oppløsningen, se den kulturelle fremmedgjøringen, se kulturindustriens undergraving av kunnskap og samfunnsmoral, ja selve den postmoderne tilstands eksistens. Jo vi venter i sannhet på Russland.

Kjell Aarsund, Vi venter på Russland, Verdidebatt, 09.12.2014

 

Man står, slik jeg ser det, overfor to valg, enten en verdikonservativ omveltning eller å fortsette inn i "Aftenlandet". Fortsetter man inn i "Aftenlandet" er det unektelig slutten for den vestlige sivilisasjonen. En verdikonservativ omveltning lar seg lettest gjennomføre i et Europa under russisk, konservativt hegemoni. Den veien vi i dag er inne på, fører kun til undergangen.

Kjell Aarsund, Man har kun to valg, Verdidebatt, 09.12.2014

 

Hva vil du ha mer av i norsk politikk?
– Raushet overfor meningsmotstandere.

Hadi Tajik, Utfordrer vedtatte sannheter, Vårt Land, 05.12.2014

 

Det ufattelige er at man kan fatte et vedtak uten å fatte noe som helst.

Hauk, Dagens sukk, Klassekampen, 29.11.2014

 

Ytringsfrihet kan defineres som frihet til å kommunisere i offentligheten uhindret
av juridiske, økonomiske eller sosiale krefter.

Bernard Enjolras og Kari Steen-Johnsen, Frykten for å støte som
begrensning. Hvilken betydning har
sosiale normer for ytringsfriheten?
, Status for ytringsfriheten i Norge – Fritt Ords monitorprosjekt (hovedrapporten, side 33)

 

Liberal ortodoksi gjør mange løsninger utenkelige. Fra tid til annen driver sivilisasjonen seg selv ut i et uføre som synes umulig å unnslippe, gitt handlingsalternativene som er tenkelige. Hvis nye tanker skal ha en sjanse, må de gamle systemene rystes i sine grunnvoller. Alternativet er stagnasjon.

Asle Toje i Bergens Tidende, sitert i Klassekampen, I saksa, 22.11.2014 (side 4)

 

Å forholde seg realistisk til det onde må derfor innebære en aksept av at det aldri vil forsvinne.

John Gray, Sannheten om det onde, Klassekampen, 18.11.2014 (side 12 - 16)

 

Gottfried meiner vi er på veg mot eit sekulært teokrati.

Hans Olav Brendberg kommenterer innholdet i trilogien After liberalism, Multiculturalism and the politics of Guilt og The Strange Death of Marxism av Paul Gottfried, Verdidebatt, 12.11.2014

 

Det finnes ungdommer oppvokst her i Norge som støtter halshugging, voldtekt av kvinner, henrettelse av uskyldige og bombing av sykehus, skoler, moskeer og kirker.

Abdullah Alsabeehg, medlem av Oslo bystyre (Ap), Truer oss ikke til taushet, VG 07.11.2014

 

Stol på Allah og drep ham (den vantro) hvordan du vil og hvor du vil. Ikke spør noen om råd, ikke be noen om deres tillatelse. Drep den vantro, enten han er sivil eller militær, for det er samme lov som gjelder for begge. De er begge vantro. De er begge å regne for stridende. Både deres blod og rikdom står dere fritt i å ødelegge, for blodet blir ikke ulovlig å spille på jorden avhengig av hvilke klær de bærer. [...] Dere kan drepe en vantro amerikaner eller europeer, spesielt de hatefulle og skitne franskmennene, en australier, eller kanadier, eller enhver vantro blant de vantro som har gått til krig, inkludert borgerne i nasjonene som har sluttet seg til koalisjonen mot Den islamske staten. Stol på Allah og drep dem hvordan dere vil.

ISIL-talsmann Abu Mohamad al-Adnani, sitert av Lars Akerhaug, Minerva, 05.11.2014

 

Det enkleste er alltid å adlyde. Mellom foredragene kommer jeg i prat med en svenske. Jeg forteller litt motvillig at jeg har skrevet om hvordan den trange svenske meningskorridoren gir næring til Sverigedemokratene. Jeg forventer en anstrengt diskusjon. Men nei da, han er enig. Han kan mye om temaet og legger ut om det. Men han tør ikke si sånt høyt i Sverige. Samtalen er absurd. Han tør ikke? Satt vi nettopp og lyttet til de samme talene? Hva er det han mangler som talerne på OFF har?

Bjørn Stærk rapporterer fra Oslo Freedom Forum, De har blitt torturert, voldtatt, kuttet til blods, truet og banket opp, kronikk i Aftenposten, 04.11.2014 (kursiv i original)

 

Vi kan ikke lenger anta at motsetningene i verden automatisk vil oppløses og lede til ny orden og samarbeid [...] Vi lever ikke bare i en verden med konkurranse mellom ulike maktpoler, men i en verden av konkurrerende virkeligheter.

Henry Kissinger, World Order, bokomtale i Morgenbladet, 23.10.2014

 

Jeg kan jo forstå tenkerne i Frankfurterskolen og hele denne mistilliten til det moderne, at de konkluderte slik den gang. Mange av dem var jøder som hadde vært vitne til holocaust. Da var det ikke galskap å tenke at moderniteten var en feiltakelse og at den bare ledet til kommunisme, fascisme, holocaust og atomkrig. Hvem kunne vel vite hvilken vei det ville gå? Men nå har det gått snart 70 år, og vi ser at de tok feil. Om noe, var grusomhetene på midten av 1900-tallet ikke en budbærer om fremtiden, men et siste åndedrag fra fortiden.

Steven Pinker, intervjuet av Morgenbladet, 23.10.2014

 

Over halvparten av elevene i Oslo-skolen er muslimer. De kommer fra samfunn hvor antisemittisme er utbredt. De legger ikke det fra seg ved grensa.

Ervin Kohn, forstander for Det Mosaiske Trossamfund, sitert i Vårt Land 07.06.2011

 

Tallene tilsier at dersom jeg går på gaten og møter en antisemitt så er sannsynligheten for at han er hvit og kristen større enn at han er muslim. Derfor blir det helt galt å rette pekefingeren på muslimene alene når vi skal bekjempe antisemittismen.

Ervin Kohn, talsperson for Antirasistisk Senter, leserinnlegg i Vårt Land, 08.10.2014

 

Jeg har imidlertid ikke endret holdninger siden jeg begynte å jobbe i Antirasistisk Senter.

Ervin Kohn, talsperson for Antirasistisk Senter, leserinnlegg i Vårt Land, 08.10.2014

 

Det er en rutineoperasjon når vi har skyteepisoder i vårt område.

Erik Jeppsson i skånepolitiet kommenterer etatens vakthold på legevakten etter nok en alvorlig skyteepisode i Malmö, NRK, 08.10.2014

 

Miljöpartiet de gröna har en vision om en värld utan gränser, där alla människor kan flytta, och ingen tvingas fly. Vi tror inte på länders rätt att välja sina invånare, vi tror på människors rätt att välja var de vill bo. Vi ska möta människor med möjligheter, inte murar. Alla ska kunna leva, arbeta och förverkliga sina drömmar där de önskar. Fri rörlighet borde vara en mänsklig rättighet. [...] Vi är stolta över att vara det mest öppna partiet när det gäller migration. I ett Europa där främlingsfientliga krafter når nya framgångar vill vi att Sverige ska gå före i arbetet för en värld utan gränser.

Fra partiprogrammet til Miljöpartiet de gröna

 

Det er de luftige teoriene som har ødelagt norsk skole, [og] som har resultert i metodenes hegemoni over fagene.

Kjell Aarsund, Kvasivitenskap, Verdidebatt, 26.09.2014

 

Ser vi på dessa resultat, finnes ingen anledning til oro för finansieringen av välfärdsstatens kostnader med nuvarande innvandring och integration.

Svenske forskere, sitert av Elin Ørjasæter, Svenskene forstår ikke sin egen innvandring, Aftenposten, 23.09.2014

 

Den tilfeldige grensetrekningen etter første verdenskrig [har] skapt nasjonalstater med sterke indre motsetninger.

Raymond Johansen, partisekretær Arbeiderpartiet, Dagbladet, 11.09.2014

 

Fundamentalisme i enhver form er og blir farlig, absolutisme i enhver form er farlig - farlig fordi fellesnevner for alt dette er at de ikke har det felles beste, men det ene beste man har satt seg i hodet, som mål. Men la meg da også bemerke følgende: Også den liberale fundamentalisme er farlig og like undergravende for det den utgir seg for å fremme. Det finnes ingen frihet uten grenser. Frihet uten grenser konvergerer straks til sin egen motsetning og blir totalitær. Det er egentlig en ganske banal sannhet.

Olav Rune Ekeland Bastrup, kommentar til tråden Er islamister farlige?, Verdidebatt, 04.09.2014

 

Dessuten har hun opplevd en gjennomgang av sin profil på facebook med angrep på alt hun har trykket liker på eller skrevet.

Shoaib Sultan, Antirasistisk senter, reagerer på urimelig behandling av en samfunnsdebattant. Dagbladet, 29.08.2014

 

Det er veldig spennende!

Jørgen Ouren i Statistisk sentralbyrå kommenterer det faktum at ulike varianter av navnet Mohammed nå er blitt det vanligste mannsnavnet i hele Oslos befolkning, NRK.no, 28.08.2014

 

Jeg hadde nylig en lengre prat med en nederlender som har observert norsk samfunnsdebatt over tid. Han var skremt av tendensen til å bruke moral som pressmiddel overfor meningsmotstandere og det insisterende kravet til konformitet som preger debatten, dvs at alle helst bør mene det samme, og hvis man ikke gjør det, er man ikke "god". Dette er helt fremmed for debatten i Nederland, sier han, hvor debatten er mye skarpere, og kan så være, fordi angrep på sak ikke automatisk oppfattes som angrep på en meningsmotstanderes moralske integritet. At det forholder seg annerledes i Norge, mente han skyldes at vi i Norge er mye mer preget av protestantisk skyld-tankegang, dsv at det å ta feil ideologisk eller politisk fra motstanderens side på sett vis oppfattes som å være skyldig og anklageverdig.

Olav Rune Ekeland Bastrup, Verdidebatt, 23.08.2014

 

Forandrede paradigmer på begge sider er nødvendig, hvordan Vesten ser på islam og hvordan islam ser på Vesten.

Merknad fra Indonesias president Susilo Bambang Yudhoyono i tilknytning til ISIL-terror, sitert av Dagbladet, 23.08.2014

 

Vi er gruppedyr. Vi tenker og oppfører oss selektivt altruistisk. Vi tilgodeser dem vi oppfatter som vår egen gruppe, mens vi helst er skeptisk eller fiendtlig innstilt overfor dem som ikke tilhører vår gruppe. Vi vil sjelden innrømme det siste, fordi det ikke passer med tidens ideal om det tolerante og inkluderende mennesket.

Bjørn Vassnes, Det store «vi» (omtale av boken A natural history of human thinking av utviklingspsykologen Michael Tomasello), Klassekampen, 21.08.2014 (side 12 - 13)

 

Det er utrolig hvor mye man kommer unna med dersom man beholder en viss høflighet og respekt for intervjuobjektet.

NRK-journalist og programleder for 'Aktuelt', Ole Torp, intervjuet av Vårt Land, Et møtested for skarpe meninger, 21.08.2014 (siste side)

 

Sverige styrer lige lukt mod den økonomiske afgrund. Tallene viser det. Vi er vidner til en helt uhørt katastrofe, hvor et tidligere velfungerende samfund nu kører på pumperne. [...] Svenske politikere og medier er de mest ansvarsløse og løgnagtige på den vestlige halvkugle. [...] Fremtiden er et Sverige, der bryder mere og mere sammen år for år. Den svenske velfærdsstat går den vej, hønsene skraber, og landet med den smukke natur forvandles til et tredjeverdensland. Blandt mange vestlige skrupelløse politikere tager de svenske prisen.

Morten Uhrskov Jensen, Den svenske nedsmeltning, Jyllands-Posten, 16.08.2014

 

Når Vesten begynner å se hvor godt muslimene og andre minoriteter har det i de islamsk-kontrollerte områdene, så tror jeg at alle vil omfavne sharia og vil være under den islamske stat. [ …] Sharia er ikke bare halshugging og kutting av hender…

Ubaydullah Hussain, Profetens Ummah, intervjuet av VG-TV, 16.08.2014, Støtter ISILs halshugging

 

Radikal islam er ikke et problem i Norge i dag.

Jonas Gahr Støre, Radikal islam ikke noe problem i Norge, VG, 12.08.2009

 

Hele skolen må gjennomsyres av den sosialistiske tankegang. Og den eneste måte vi kan nå dette på er, så vidt jeg kan se, at der bare ansettes sosialistiske lærere. Barna skal gjøres til sosialister, og det er lærerne som skal gjøre dem til det.

Historieprofessor og Ap-politiker, Edvard Bull, sitert av Mimisbrunnr, Det munnen renner over med, Document.no, 25.07.2014

 

Eg opnar ikkje eingong. Denne vanvittige sida [det er document.no som omtales] full av konspirasjonsteoriar skrive [sic] av folk med eit syn på tilværet og vår kvardag i Noreg som er hinsides det meste. [...] Vemmeleg side, vemmeleg innhald, vemmelege folk. [...] Sida er rape gal, dette er ei side folk flest ler av. [...] Og eg kan diskutere mykje, men ikkje denne sida, via desse folka og det denne gjengen representerer. Lavmål.

Leder for Norsk Bibliotekforening, Mariann Schjeide, sitert av Mimisbrunnr, Det munnen renner over med, Document.no, 25.07.2014

 

FAN De svina i MIFF [Med Israel For Fred] rykker inn annonser i flere riksmedier for å sverte Gilbert – en lege som på frivillig basis redder liv dag og natt i Gaza. Hva feiler folk? Dere er virkelig Satans barn slik dere holder på og vi kan ikke gjøre stort med Israel, men dere kan vi gjøre noe med. Kom an venner – la oss plukke dem ned en etter en. Its on og de skal ALDRI slippe unna. Hver og en av dere er fra og med i dag personlig ansvarlig for hvert eneste barn dere dreper. For det er akkurat det dere er. Barnemordere.

Blogger Elisabeth Norheim, sitert i Dagbladet, 21.07.2014

 

Moralsk indignasjon uten dybdekunnskap og dypere begrunnelse holder ikke. Alle vet at om man derimot stiller seg konsekvensetiske spørsmål, så er det ikke alltid det som tilsynelatende er snillest som faktisk er snillest. Nå har det blitt et større rom for konsekvensetiske betraktinger.

Civita-leder Kristin Clemet, til Vårt Land, 03.07.2014, Venstresiden eier ikke lenger godheten

 

Kirken pusler med sitt, og den strever. Den strever med å bli kvitt sine følgere, de som faktisk går i kirken og som stiller opp i menighetene. En skal ikke se bort i fra at alt strevet vil gi resultater. Og så virker det som at de satser på at undrenes tid ikke er forbi. Når Audun Lysbakken, Marie Simonsen, Johan Galtung, Trond Ali Lindstad og Lars Gule vurderer å melde seg inn, vil det være et tegn på at de har gjort noe riktig, at de har lykkes med sine bestrebelser. [...] Det er åpenbart slik Kirken ønsker å bygge sin framtid.

Arne D. Danielsen, Sliten og lei, Verdidebatt, 08.07.2014

 

Tiggerne [fra Romania] er ikke dumme eller idioter, selv om de er annerledes enn ”oss”. De er like intelligente – eller lite intelligente – som vi andre er.

Hallvard Hagelia, Facebook, 21.06.2014

 

I likhet med de fleste feminister mener [professor i sosiologi, forfatter og feminist Gail Dines] at «kjønn», slik vi oppfatter det i dag, er en sosial konstruksjon.

Ane Stø, leder, Kvinnegruppa Ottar, Vi må ta et oppgjør med denne typen totalitær feminisme, Dagbladet, 22.06.2014

 

Selv om jeg er fra Pakistan, ser jeg med en gang, i likhet med nordmenn, at noe ikke er bra. Hovedstaden er ikke som den var for 15 år siden. Oslo ser ut som et åpent asylmottak. [...] Nordmenn er redde, og jeg er også redd.

Farrukh Iqbal, Oslo er ikke til å kjenne igjen, Aftenposten, 18.06.2014

 

Den som søker sannheten, søker Gud, enten han er klar over det eller ikke.

Edith Stein, sitert av Ragnhild Helena Aadland Høen, i antologien Troverdig tro, side 310

 

Dagens nordmenn trenger en kristendom som tar menneskets ånd og sjel på alvor. De trenger å møte Den Hellige Ånd: Åndsfylte kristne, en sterk åndelighet og en virkelig åndskraft, ikke en sekularisert, dvask, utvannet, politisk korrekt kristendom. Bare når vi taler sant om Gud, livet og mennesket, blir mennesker satt fri og skjønner at det faktisk er et evangelium vi kommer med, et godt budskap.

Ragnhild Helena Aadland Høen, Å leve med Kristus som Herre i en etterkristen tid, i antologien Troverdig tro, side 295

 

Skirbekk spør om innvandringen er «en ønskelig utvikling, i et demografisk, kulturelt eller økologisk perspektiv»? [...] La meg derfor heller stille et mer vesentlig spørsmål: Er det en ønskelig utvikling for menneskeheten at en liten minoritet forskanser seg i sitt verdenshjørne, fortærer hele verdens ressurser tilranet i et grunnleggende urettferdig økonomisk system, og har et forbruk som truer med å gjøre planeten ulevelig for kommende generasjoner?

Remi Nilsen, redaktør for Le Monde Diplomatique Norge, Replikk til Sigurd Skirbekk, Klassekampen, 28.05.2014 (side 22)

 

Vesten har fornektet sine kristne røtter [...] Det gjøres forsøk på å likestille familier med mange barn og partnerskap mellom samme kjønn, tro på Gud og tro på satan. Eksessene innen den politiske korrekthet fører til at man i fullt alvor taler om å registrere partier som har som mål å propagandere for pedofili.

Vladimir Putin, sitert av Peter Normann Waage, Kultur som maktbase, VG, 09.05.2014 (kronikk)

 

Ved å støtte statskuppet mot Viktor Janukovitsj har USA og EU frembrakt et fascistisk monster. Dette monsteret nekter vestlige ledere å se. [...] Dette er så hyklerisk og kvalmende at jeg mangler ord for å uttrykke det. Mitt håp er at Russland vil intervenere militært og dermed redde menneskene i Øst-Ukraina. Ingen andre ser ut til å bry seg om dem.

Bjørn Nistad, doktor i russisk historie, Hvem skal beskytte Ukrainas russere (leserinnlegg), Klassekampen, 06.05.2014

 

Vi debatterer daglig innvandring, integrasjon og rasisme. Det er ingen tendens til sensur. Men vi må ha et minimumskrav til standarden.

Henrik Arnstad, intervjuet av Vårt Land om situasjonen i Sverige; 'Dette er rasisme', 05.05.2014 (side 12 - 13)

 

Bare Russland representerer de sanne kristelige verdier. Alle vestlige nasjoner fører verden mot avgrunnen.

Patriark Kyril i Moskva, sitert av utenrikskommentator Bjarte Botnen i Putins farlige verden, Vårt Land, 02.05.2014 (side 15)

 

Men vi ser også en tendens til å la moralske og ideologiske argumenter overkjøre fakta og vitenskap. Dette vises i hvor lett man avviser fakta man ikke liker, og den moraliserende måten man argumenterer på.

Bjørn Vassnes, Den moralistiske feilslutningen (kommentarartikkel), Klassekampen, 24.04.2014 (side 11)

 

Kommunismens mest diabolske aspekt var at den forlangte medvirkning av alle borgere i myndigheters løgn og forræderi.

Nina Witoszek, intervjuet av Klassekampen, 16.04.2014 (side 48)

 

Følelsen av at vi er trygge og at ting i grunnen ikke kan forandre seg, er en illusjon. Ting kan forandre seg svært raskt.

Jo Nesbø, til The Guardian, sitert i Vårt Land, 12.04.2014 (side 3)

 

Frankrike står midt i en eksistensiell og identitetsmessig krise. Framtiden for fransk kultur og sivilisasjon ser mørk ut. Krisa springer ut av problemene knyttet til sameksistens mellom folkegrupper: de nye og de opprinnelige. [...] Den multikulturalistiske antirasismen har utviklet seg til vår tids «religion» og virker mot sin hensikt.

Alain Finkielkraut, Visjonær eller reaksjonær, intervju i Klassekampen, 08.04.2014 (side 28 - 29, oversatt fra Information)

 

For å være en motkraft burde Norge gå foran som et godt eksempel og bidra til å ta definisjonsmakten i verdispørsmålene. Menneskerettigheter, likestilling og retten til å bestemme over egen kropp er universelle verdier, som ikke kan vike for patriarkalske religiøse fortolkninger, politisk konservatisme og «family values». [...] Mens EU ofte er kneblet i debattene om seksuelle og reproduktive rettigheter i FN, grunnet konservative krefter internt i land som Malta, Polen, Irland og Spania, snakker Norge med en egen stemme. Norge må bruke denne stemmen til å snakke klart og tydelig om at kvinners seksuelle og reproduktive rettigheter, og likestilling må stå øverst på agendaen, og prioriteres foran «familieverdier» og religiøse hensyn.

Malin Lenita Vik, Utenfor andedammen - Norge føyer seg inn i en global trend av kvinnefiendtlig politikk, Klassekampen, 24.03.2014 (side 3)

 

Muzhda husker vagt som lite barn krig og konflikt i Afghanistan. [...] Noen episoder har spikret seg fast. Som da Taliban kappet hånden av en jente som hadde pyntet seg med neglelakk, og hengte den avhogde hånden opp i et tre til skrekk og advarsel.

Vier livet til afghansk kvinnekamp, Muzhda Rezaee, omtalt og intervjuet i Vårt Land, 19.03.2014 (side 12 - 13)

 

Disse henvisninger til thomismen og marxismen innebærer en uheldig form for argumentasjon: det vi litt teknisk kan kalle genetiske argumenter. Det betyr å mene at et arguments opphav (her: nythomismen og marxismen) svekker dets gyldighet.

Bernt Hagtvet, på kronikkplass i Aftenposten, 09.03.2014

 

Uten frihet kan vi heller ikke finne frem til sannhet, demokratiets kjerne.

Bernt Hagtvet, på kronikkplass i Aftenposten, 09.03.2014

 

Jeg forakter alt som har med kvoter eller særbehandling å gjøre. Jeg er klar over at det er noe dere liker i Skandinavia. Jeg ser det imidlertid som repressivt, reduksjonistisk og som en fornærmelse. Dessuten er jeg kritisk til idéen om at samfunnet skal forhåndsbestemme sluttresultater; det er en utopisk tankegang som leder til totalitarisme.

Camille Paglia, Meg-meg-meg-feministene (intervju), Klassekampen, 26.02.2014, side 26 - 27

 

Man blir ikke lærer av å tvangsfôres med pedagogiske tåketeorier. Den norske PPU-ordningen er fullstendig uforståelig. [...] Pedagogikken, derimot, er et heksebrygg av den ene fabelaktige pedagogiske teorien etter den andre, og blir forbausende ofte presentert gjennom lettsidig bruk av teorier og på et så tynt empirisk grunnlag undertegnede aldri før har sett maken til ved et universitet.

Nina Hovland Moronski, Praktisk-pedagogisk ulykke, Klassekampen 22.02.2014, side 34 - 35

 

 

Viljan att uppfostra folket, strypa den fria debatten och placera obekväma debattörer i giftskåpet är Sveriges största politiska problem, och det allvarligaste hotet mot demokratin. Idag syns det kanske tydligast i debatten om migration och integration, men det visar sig också i ett ideologiserat utbildningsväsende, normkritiska paradigm, genuspanik och svartlistad barnkultur. Att staten försöker fostra medborgarna till rätt åsikter leder till ett förkrympt och räddhågset klimat där tankefriheten är villkorad, vilket i sin tur leder till mindre kreativitet, problemlösningsförmåga och verkligt nyskapande (till skillnad från den ”förnyelse” som politiker tror att de kan åstadkomma genom att maniskt upprepa ordet). [...] Jag är konservativ i den meningen att jag tror att samhällsförändringar bör växa fram organiskt. Liberala och socialistiska försök att skapa en ny människa – från Homo sovieticus till genuspedagogik – skrämmer mig. Det ligger något totalitärt i att försöka skapa nya människor, och att staten ska fostra folket till rätt åsikter. Men man behöver knappast vara konservativ för att vilja avskaffa den statliga normbildningen. Liberaler som älskar ekonomisk frihet borde också älska tankefrihet. Frihetliga socialister likaså. Och alla som kallar sig demokrater borde undra vad som hände med den ”fria åsiktsbildning” som demokratin sägs vila på. [...] Men jag känner personer som varken är politiker eller journalister och som har tappat kunder eller börjat få nej på jobbansökningar efter att de stuckit ut hakan i den offentliga debatten. Jag har själv kallats in till en chef och fått veta att jag har ”skrivförbud vad gäller integration, invandring, feminism, jämställdhet och familjefrågor”, eftersom jag inte ”ligger i den liberala mittfåran”. När åsikter som avviker från den statliga normbildningen leder till att ens försörjningsmöjligheter hotas har man två val: att anpassa sig eller protestera mot en kastrerad tankefrihet.

Marika Formgren, Sluta med propagandan, Axess, 31.01.2014

 

Når vi i samfunnet vårt i dag har fått et så stort individualistisk spillerom når det kommer til kultur, karriere, seksualitet og identitet, er det kanskje på tide å ta med oss denne respekten for individet inn i den offentlige debatten også. Alle individer har rett til et eget sett med meninger og bør slippe å måtte stille med en blå eller rød lagtrøye før de åpner kjeften.

Mina Ghabel Lunde, på egen blogg, Forbistret vind fra øst, 28.01.2014

 

Han er utlending og hans plass er ikke her i Kongo. Han bør få reise hjem.

Pascal Masela Laka Ngaliema Kahungu, senator i Kongo, om hvorfor Joshua French bør løslates fra kongolesisk fangenskap. Dagbladet, 09.01.2014

 

Det har vært interessant å se hvordan en hardbarket geriljakriger transformeres til humanistisk helgen, en mannlig Moder Theresa. Hykleriet ligger i vannskorpen.

Erling Gjelsvik, spaltist i Bergensavisen, sitert i Vårt Land, 28.12.2013, øverst på side 3

 

Et ekteskap der to partnere er likestilt, finnes knapt beskrevet i Bibelen eller kirkehistorie før i nyere tid. Selv dét er ikke selvsagt i hele den kristne verden. Vi har i vår kirke godtatt en radikal endring i ekteskapsforståelsen når vi i liturgien likestiller mann og kvinne. [De fire medlemmene av Kirkemøtet som i Aftenposten 17. desember uttrykker sin bekymring over Presteforeningens ønske om vigselsliturgi for homofile,] bruker begrepet «skaperordning». Det finnes ikke i Bibelen, og begrepet har en historie med slike mørkebrune islett at jeg vil råde dem til ikke å gjenta det.

Prost Trond Bakkevig redegjør for utviklingen i Den norske kirke i sitt innlegg Kampen mot de homofile, Aftenposten, 21.12.2013

 

Når «venstre» er den sunne normaltilstanden, er det mye som blir «ytterste høyre», gitt.

Knut Olav Åmås kommenterer debatten i etterkant av Bjørn Stærks Aftenposten-artikkel om Document. Sitert av Document, 12.12.2013

 

Europas toleranse utvikler seg gradvis til et moralsk diktatur.

Aleksej Pusjkov, leder av utenrikskomiteen i det russiske parlamentet, gjengitt i Aftenposten, 17.11.2013

 

Anfindsen er en sjarlatan, og svaret hans er selvfølgelig ikke troverdig.

Hogne Øian slår tilbake mot HT-redaktørens forsikring (se nedenfor) om at han ikke ønsker å bagatellisere europeisk slavehandel.

 

Enkelte spekulerer (uten at det påstås direkte) i om jeg ønsker å bagatellisere eller skjønnmale slavehandel (og evt andre overgrep) europeere har begått opp gjennom historien. Det ønsker jeg ikke.

HT-redaktøren kommenterer påstander om at hans artikkel Hvite slaver skulle være et forsøk på å bagatellisere europeisk slavehandel.

 

For min del kan Vesten gå til helvete.

Biskop Desmund Tutu, Årgangs-Tutu, Vårt Land, 31.07.2013 (side 11)

 

Kanskje skjedde det noe på et morgenmøte i en avisredaksjon i Oslo. Vi diskuterte en bølge av gruppevoldtekter i hovedstaden. En journalist hadde gravet frem tall som viste at det store flertallet av gjerningsmennene var asylsøkere fra Somalia. «Det går det ikke an å skrive om», var reaksjonen fra nyhetssjefen.

Lars Akerhaug, En tur til psykologen kanskje?, Minerva, 29.07.2013

 

Storbritannia tilhøyrer ikkje Cameron, Blair eller det britiske folket. Det høyrer til Allah, og hans lover må implementerast.

Anjem Choudary, sitert av TV2, 19.07.2013

 

Det er få som setter spørsmål ved den radikale humanismen som ble toneangivende innen kulturen i Vesten. Krarup og Tidehverv kaller det en løgnaktig humanisme: “En gjennomgripende løgnaktighet som går gjennom humanismen”.

Hans Rustad, Tidehverv, Document.no, 09.07.2013

 

Volden lå svanger i dette menneskesynet som ikke tålte noen andre oppfatninger. Da revolusjonen brøt ut startet terroren nokså umiddelbart. Giljotinen arbeidet, angiveri florerte og menneskene ble feige og så bort når venner og naboer ble ført bort. Dette er den revolusjonen vi feirer som begynnelsen på våre moderne opplyste samfunn. Slagordet Frihet, likhet, brorskap hadde derfor en bitter bismak. Er det ikke også mange av dagens honnørord som har det?

Hans Rustad, Tidehverv, Document.no, 09.07.2013

 

Så spørsmålet er: hvordan håndterer vi dette fenomenet med masseimmigrasjon, som er et relativt nytt fenomen? Den viktigste innsikten til ny, seriøs forskning er at manglende økonomisk og kulturell integrering skaper en ekstremt farlig sosial situasjon. Hvis du tviler på dette, ta en tur gjennom Londons østkant, banlieuene i Paris eller forstedene i Stockholm som nylig var i flammer. Du vil se kroniske integreringsfeil.

Niall Ferguson, intervjuet av Torbjørn Røe Isaksen, Minerva, 27.06.2013

 

Kritikere av Fritt Ords har hevdet at [Peder Are Nøstvold] Jensen ytrer seg fritt på nettet og i aviser, og at hans ytringsfrihet dermed er ivaretatt. Nei, sier jeg, ikke så lenge han nektes adgang til arenaer som er åpne for hans ideologiske motstandere.

Sara Azmeh Rasmussen, La Fjordman skrive bok, NRK Ytring, 17.06.2013

 

Og burde ikke den politiske debatten etter 22. juli ta sikte på å skape dialog mellom ulike politiske posisjoner, slik at vi unngår å låse oss i polariserte fronter?

Svein Østerud, Debatten som forstummet, Prosa, Nr 3 / 2013 (side 38)

 

Flere sitater her >>>


HonestThinking ønsker å spille en konstruktiv rolle i norsk samfunnsdebatt, og opptre med respekt overfor både innvandrere og norske meningsmotstandere. Vi anmodet på forsommeren 2005 Senter Mot Etnisk Diskriminering (SMED) om å se nærmere på våre nettsider, for å få en vurdering av disse i forhold til SMEDs etiske retningslinjer. Les mer >>>


SSB og juks med innvandringstall

 

HonestThinking påviser at SSB har presentert misvisende fremskrivninger for den demografiske utviklingen i Norge. Bakgrunnsinformasjon, tallmateriale og sitater som dokumenterer disse påstandene, er lagt ut her.

 


 

HonestThinking er viet til og forpliktet på ærlig tenkning. Ærlig tenkning er ikke det samme som sann tenkning, for det er mulig å tenke ærlig, men ta feil. Derfor er ærlig tenkning ikke det samme som objektiv tenkning heller. Det å tenke ærlig er en streven etter å forstå virkeligheten på en korrekt måte. Dette innebærer dels en forpliktelse til å være ærlig med hensyn til alt man publiserer. Men vel så viktig er at ærlig tenkning involverer en kompromissløs forpliktelse til aldri, aldri å undertrykke eller fortrenge relevante data, selv når disse kolliderer med egne overbevisninger. En slik tilnærming til data kan i visse tilfeller medføre smertefulle revisjoner i ens oppfatninger. Det er dette HonestThinking dreier seg om! Les manifestet i sin helhet.


 

 

Flerkulturelle samfunn - respekt for muslimer og islam

 

Dagens innvandrings- og integrasjonspolitikk er dypest sett respektløs overfor både muslimer og islam, for den har som en stilltiende forutsetning at muslimene vil bli som oss. Man sier man har respekt for islam og muslimer, men man forventer at muslimene oppgir sine ortodokse trosoppfatninger når de kommer til oss. Man antar samtidig at islam vil reformeres og moderniseres så snart muslimene bare integreres og får smaken på vår egen kulturs fortreffelighet. Dette er kultursjåvinisme på sitt råeste! Den uuttalte forutsetingen for dette scenariet er at vår sivilisasjon er islam overlegen. Les mer her.


Trusler mot demokrati og menneskerettigheter

Menneskerettigheter og demokrati står under press. En vesentlig trussel mot disse kommer fra den vestlige verden selv, i form av uærlig eller manglende tenkning. Det finnes en særegen vestlig form for “toleranse” som er så “tolerant” at den også tolererer totalitære og antidemokratiske ideologier. En uutalt eller ugjennomtenkt antagelse som ligger til grunn for en slik holdning er at alle kulturer, livssyn og religioner egentlig er like gode. Som følge av denne antagelsen avskjærer man seg selv fra en våken og kritisk tilnærming til totalitære og antidemokratiske ideologier. Les hele artikkelen.


Send epost til postmaster at honestThinking.org (erstatt ' at ' med '@') dersom du har artikler du ønsker at vi skal lenke opp eller publisere. Vi er åpne for kvalitetsbidrag fra alle.