Header image  
Kultur, politikk, vitenskap, filosofi  
 

 
 
Tanker teller
 

HonestThinking er viet til
kultur, politikk, vitenskap og filosofi
:

Generelt manifest
Innvandringspolitisk manifest
Permalenker

 


Skandaløs 'årsrapport' fra IMDi

26.02.2010. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har lag frem sin årsrapport for 2009; en årsrapport som først og fremst ser ut til å være politisk meningsytring og en tendensiøs/tabloid fremstilling av norske mediers rolle i forhold til innvandringsrelaterte spørsmål. Her er noen aktuelle kommentarer, der jeg særlig vil fremheve den av Snoen hos Minerva:

HonestThinking kommenterer: Jeg har ikke lest rapporten, kun omtalene av den. Jeg tillater meg likevel å mene at dette er ille, for man kan vanskelig tolke IMDi og dets direktør Osmund Kaldheim annerledes enn at de mener mediene skal la være å snakke sant om innvandringens problematiske sider.

 


Fiasko-oppskrift innføres også i Norge?

21.02.2010. Regjeringen ved BLD la i fjor frem utredningen NOU 2009: 14 Et helhetlig diskrimineringsvern, der muligheten for økt bruk av "positiv særbehandling", dvs kvotering, drøftes. Likestillings- og diskrimineringsombudet har i sin høringsuttalelse av 18.12.2009 gått inn for at man også i Norge skal øke adgangen til bruk av kvotering.

Dette med kvotering har vært forsøkt i en rekke land gjennom flere tiår, og erfaringene er stort sett negative. De positive effektene av kvotering er fraværende eller i beste fall marginale, mens de negative effektene har vist seg å være betydelige, tildels katastrofale, i en rekke land.

Det er derfor mildt sagt betenkelig at Norge nå ser ut til å gjøre de samme feilene som disse andre landene har gjort før oss, særlig når man ser at problemstillingen knapt har vært belyst i den offentlige debatten.

Jeg har i sakens anledning skrevet en høringsuttalelse til departementet (se også tidligere HT-oppslag)

 


Mannen som vet å helgardere seg

20.02.2010. Hans Rustad kommenterer Stanghelles siste manøvre slik (kursiv i original):

Harald Stanghelles fortolkning av den nye ekstremismen er et eksempel på hvordan folk med de rette holdninger takler negative sider ved det flerkulturelle eksperimentet. Metoden er velprøvet og avsluttes med helgardering.

Det er ikke lenge siden Stanghelle siterte statistikken som viste at det nesten ikke forekom muslimsk terror i Europa, den var forsvinnende liten mot regional terror. Når noe nytt skjer, later man som om man har visst det hele tiden.

På mange måter kommer ikke dette som noen overraskelse. Vi har lenge visst at det også i Norge finnes dem som lar seg forføre av de mest radikale av de islamistiske retningene. Vi vet også at det nærmest vil være et helt lite under hvis ikke noen av disse lar ord følge handling. Og vi vet at dette er et internasjonalt fenomen – ikke minst dokumentert gjennom en rekke eksempler fra Storbritannia.

Tidligere har man fariseisk prist seg lykkelig over at Norge ikke er som andre land, her er ikke muslimene ekstreme. Nå har man visst det hele tiden, og hva mer er, det vil nærmest være et helt lite under hvis ikke noen av disse lar ord følge handling. Her forskutterer Stanghelle terror på norsk jord! Snakk om kolbøtter. Også dette vil han innbille oss at han har tatt høyde for.

Les Rustads kommentar i sin helhet på Document.

 


Ute av stand til selverkjennelse?

18.02.2010. Strand og hans likesinnede bør spørre seg selv hvorfor det er så liten evne til selvkritikk og selverkjennelse blant den politisk korrekte eliten.

 


Nå er det nok

17.02.2010. Politikere og andre som fremdeles er overbevist om at appeasement bør være hovedstrategien overfor radikale islamister, anbefales å ta et langvarig studieopphold i Londonistan. Jeg er enig med Nina Hjerpset-Østlie; det er på tide å erklære krig mot dem som ønsker å ødelegge samfunnet vårt. Få dem ut. Gjør livet surt og vanskelig for dem. De har ikke noe her å gjøre.

 


Uakseptabelt for muslimer?

16.02.2010. Klassekampen har intervjuet Mohyeldeen Mohammad. Her er noen utdrag fra artikkelen Homofile fortjener dødsstraff:

Demokrati

- Du sa også på fredag at man som muslim ikke bør delta i «demokratiet deres». [...] Ønsker du deg heller et diktatur?

- Nei, sharia er ikke diktatur. Det er de beste og rettferdige lovene. Men i dag er det ingen styrer etter Guds lover. De som påstår at de styrer etter sharia, gjør det ikke.

- Mange muslimer er uenige med deg i at islam er uforenlig med demokratiet?

- Da sier de det til tross for det som står i Koranen. De er enten hyklere eller frafalne.

Homofile

[...]

- [Al-Shaabab] har blant annet steinet en person til døde.

- Etter det jeg kjenner til var den personen homofil, og det er den straffen han da fortjener.

- Det er et ekstremt standpunkt?

- Det er det standpunktet enhver muslim er påtvunget gjennom sin religion.

Les intervjuet i sin helhet i Klassekampen. Se også diverse reaksjoner gjengitt i Dagbladet og Aftenposten.

 


Original vervekampanje

16.02.2010. Mens andre aviser gjerne frister sine lesere med "mange fine premier" dersom de verver nye abonnenter, går Kk motsatt vei og reklamerer med "Få fine premier". Men når målgruppen er såpass lite materialistisk som i dette tilfellet, er det formodentlig slikt som gjør susen; jo færre premier, jo mer intens verving.

Og denne typen insentiver gir tydeligvis resultater, for Klassekampen lykkes i å tiltrekker seg stadig nye lesere i et generelt fallende marked; det viser seg nå at Kk er den dagsavisen som økte mest i 2009. Gratulerer!

 


Og dårlig skjulte trusler

15.02.2010. Mohyeldeen Mohammad har truet Norge med terroraksjoner dersom vi ikke snart viser litt mer dhimmitude. At en innvandrer oppfører seg slik overfor vertslandet, er uhørt. At en del kommentatorer og politikere gjør sitt beste for å forstå, unnskylde eller bagatellisere det hele, er muligens enda verre. Her er to interessante analyser:

 


Bevæpnede innvandrere ydmyket politiet

13.02.2010. Skritt for skritt mister danskene kontrollen over sitt eget territorium: To politibetjenter fant i går en jaktgevær utstyrt med kikkertsikte og lyddemper - en såkalt snikskytterrifle - i Tingbjerg, og anholdt tre unge menn som befant seg i nærheten av funnstedet. De to betjentene ble imidlertid raskt omringet av en gruppe på rundt 10-15 truende unge og måtte la de anholdte gå.

 


Bør han få bli i Norge?

08.02.2010. Geir Levi Nilsen har levert en original og tankevekkende drøftelse av problemstillingen. Se hans artikkel del I og del II.

 


Voldelig angrep på redaktøren av Uriasposten

Europa har nok en gang en voldsforherligende bevegelse i sin midte.

07.02.2010. Lørdag 6. februar ble redaktør av Uriasposten, Kim Møller, samt hans kamerat, slått og sparket til blods av 8 - 10 maskerte antirasister på åpen gate i Århus. Det ser ut til at det er gruppen Antifascistisk Aktion og/eller Good Night White Pride (se egen hjemmeside) som står bak overfallet:

 

 


Om rettssaken mot Geert Wilders

07.02.2010. Den frittalende og hardtslående kommentatoren Pat Condell har lagt ut en ny video på YouTube. Denne gangen er det rettsvesenet i Nederland som hudflettes. Christian Skaug har sørget for norsk oversettelse hos Document. This is a must-see!

 


Tar avstand fra Linstads muslimske manifest

03.02.2010. Trond Ali Linstad presenterte i en kronikk i Aftenposten 25.januar et såkalt muslimsk manifest med regler for hvordan muslimer skulle tenke og handle. Det første spørsmålet som melder seg når man leser kronikken er med hvilken myndighet Linstad uttaler seg på vegne av muslimer? Har han noen formelle religiøse kvalifikasjoner? Representerer han en stor muslimsk interesseorganisasjon? Uttaler han seg på vegne av et politisk parti? Svaret er et trefoldig og rungende nei. Han uttaler seg kun på egne vegne. Det er Basim Ghozlan, Muhammad Abdulhamid og Linda Noor som skriver dette i en artikkel på islam.no (også publisert i Aftenposten). De konkluderer slik:

I lys av siste ukers moralpolitidebatt og Linstads utspill, ønsker redaksjonen til islam.no å presentere et alternativ til Linstads manifest. Vår liste er betydelig kortere, men samtidig langt mere omfattende i innhold og ikke minst i tråd med essensen av islam. Vi har all grunn til å tro at disse enkle og innlysende punktene har betydelig større oppslutning blant norske muslimer enn Linstads manifest. Etter vår mening skal en god muslim:

1. fokusere på sine egne religiøse forpliktelser.
2. respektere folk med annen tro og livsførsel.
3. oppfylle alle sine forpliktelser overfor sine medmennesker.
4. være pålitelig og et eksempel til etterfølgelse.
5. ikke akseptere urett som begås mot andre.
6. bidra aktivt til å bygge samfunnet.
7. være lovlydig.

Les artikkelen i sin helhet på islam.no.

 


Sorle Hovdenakk i Vårt Land

03.02.2010. Sorle S. Hovdenak hadde nylig et meget lesverdig innlegg på trykk i Vårt Land.

Religionskritikk er ideologikritikk. I våre frie liberale og demokratiske samfunn bør ingen finne på å legge noen slags begrensninger på ideologisk kritikk. Slikt gjør man bare i tilbakestående og totalitære samfunn, som i det kommunistiske Nord-Korea eller i den islamske republikken Iran. I Vestens demokrati er meningsbrytning sett på som noe som har stor verdi i seg selv, samfunnet skal være flerstemmig.

[...]

Jesus, som Sokrates, ble drept for å drive saftig og kraftig religionskritikk. Denne kritikk er selve grunnlaget for vår sivilisasjon, og den har blitt holdt i hevd av andre heftige religionskritikere som Augustin og Luther.

Denne nypietismen som har grepet om seg i teologiske miljøer og i kirken generelt, står i grell kontrast til den gode liberale tradisjon som har vært selve kjennemerket på det beste i norsk teologi i mange tiår. Man viker nå tilbake for det tankesterke og prinsipielle og dyptborende. I stedet kommer teflonteologi, tynn kirkekaffe og konfliktvegring forkledd som toleranse.

Kirken i vår tid er full av selvkastrerte kirkeledere og bleke kontorteologer som alle er livredde for å si ting slik som de er, noe som tidligere var det lutherske korsteologiske aksiom. Men det er kun som et religionskritisk organ, som søker etter sannheten i Jesus Kristus, at den kristne kirke kan rettferdiggjøres også i fremtiden, ellers kommer den bare til å dø hen i det store og intetsigende religiøse mausoleum.

Les innlegget i sin helhet hos Document.

 


Jahn Otto Johansen drøfter Wilders-skandalen

02.02.2010. Det finnes mange eksempler i dagens Europa på hvordan ivrige snillister kjører et løp som slett ikke tjener det multikulturelle mangfold, men fremmer en motreaksjon av intoleranse og rasisme. Det er vel bare et tidsspørsmål før dette for alvor slå ut også i Norge, skriver Johansen i Dagsavisen.

 


Debatt i Vårt Land

02.02.2010. Debatten i Vårt Land fortsetter. Dagens innlegg er et tilsvar til Nils Hallvard Korsvoll, mastergradsstudent ved Teologisk fakultet, UiO: Utfordringen fra islam.

 


Samler sine ulike artikler på eget nettsted

02.02.2010. Hanne Nabintu Herland er en kjent og kontroversiell religionshistoriker, samt en av Norges mest profilerte samfunnsdebattanter og foredragsholdere. Hun har kommet med en rekke utspill som har skapt en voldsom debatt i media de siste årene. Hennes innlegg, kronikker og andre artikler finnes på hannenabintuherland.no.

 


Anders Horn på tynn is

01.02.2010. I dagens Kk-leder retter Anders Horn krass kritikk mot Frp og Siv Jensen for deres kritikk av IPCC:

Mest latterlig i så måte er Jensens forsøk på å bruke en enkelt skrivefeil i en underseksjon av klimapanelets rapport fra 2007. IPCC har selv understreket hvor pinlig det er at årstallet 2035 ble stående gjennom korrekturen for når breene i Himalaya kan være nedsmeltet, men det er tross alt snakk om en forbytning av tall (det skulle stått 2350), ikke en fordreining av fakta.

Nei, det er klart. Når IPCC har hevdet at isbreene i Himalaya kan komme til å smelte innen 2035, så skyldes det selvsagt ikke noe annet enn en ørliten permutasjon av sifrene i det aktuelle årstallet. Det er den hele og fulle forklaringen, og det å hevde noe annet er kun en latterlige konspirasjonsteori. Fullt så enkelt er det imidlertid neppe:

Det kan godt hende at klimaendringene er menneskeskapte, men få om noen har gjort mer for å hindre at vi setter inn de tiltak som evt måtte være påkrevd, enn disse 'ekspertene' som ikke klarer å skille mellom forskningsformidling og propaganda. Og vi gjør nok alle klokt i å ta høyde for at menneskets natur, inkludert higen etter ære og makt og berømmelse, gjør seg gjeldende selv i IPCC.

 


Arkiv over tidligere norske forsider

 


Home page.

 


 

 
 Søk i HonestThinkingSome material has been made available in English.

 


Jeg ble i 2008 innvilget stipend fra Stiftelsen Fritt Ord, og har siden da viet store deler av min (fri)tid til bokskriving. Jeg har bestemt meg for å gjøre ytterligere en del finpussing og justering av manus (som forelå som råutkast i juni 2009). Boken Selvmordsparadigmet vil etter planen bli utgitt i løpet av 2010.

 


 

Gi keiseren hva keiserens er, for eksempel nye klær.

Hauk, Dagens Sukk, Klassekampen, 17.02.2010

 

Jeg tror dessverre ikke det kan bli fred [i Libanon]. Heller ikke der ser sameksistens ut til å være mulig. [...] I Europa er det blitt for mye rutine. Vi kan ikke lenger la andre bestemme vår skjebne.

Amin Malouf, intervjuet av Aftenposten, 18.01.2010

 

Beskrivelsen av hvordan "den arbisk-muslimske verden synker stadig dypere ned i en historisk brønn som det nærmest er umulig å klyve opp fra", og hvordan innvandrere i Europa behandles med en type "respekt" som egentlig uttrykker forakt, fortjener å bli lest.

Aage Borchgrevink, anmeldelse av Amin Maloufs bok Verden i ubalanse, Aftenposten, 18.01.2010

 

Biologien legger vilkårene for individets frihet og samfunnets variasjonsbredde.

Professor i statsvitenskap, UiB, Thorvald Gran, kronikk i Klassekampen 08.01.2010, Samfunnsveven

 

Sannhet, er noe som må bekreftes av følelser, - eller[s] er det ikke Sannhet!

Mette Müller, formaning til HT-redaktøren, Verdidebatt.no, 09.11.2009

 

Akademikerens rolle i samfunnet er å stille kritiske spørsmål til eksisterende sannheter og oppfatninger. Det er det lite av i Norge. Norsk akademikere er både 68-dominert, og SV-dominert. Det er svært snevre rammer for hvilke politiske verdensbilder som slipper til på norske universiteter og høyskoler. Norske akademikere forsterker ofte den norske enigheten, fremfor å utfordre den.

Politisk redaktør Hanne Skartveit, lørdagkommentar i VG, 07.11.2009

 

Ordningen med statlige ombud som skal påvirke opinionen bidrar til å snu demokratiet på hodet.

Professor i statsvitenskap Bo Rothstein, Klassekampen 31.10.2009, Demokrati uten folkevilje

 

Vi måtte le litt da Kaja kom hjem fra barnehagen og lurte på hva en pappa var for noe.

Rose og Tone Margrete Joner, intervjuet av Aften, 14.10.2009, Babyboom blant lesbiske

 

Kjønnsforskningen har en endringsagenda, forskeren går inn i et felt med et ønske om en mer rettferdig kjønnsorden. [...] Forskningen kan tape utrolig mye på å la seg politisere. Vi kan ikke velge teorier ut fra hvordan vi skulle ønske at virkeligheten så ut, eller avvise forskningsresultater fordi de ikke passer inn i vår politiske agenda.

Professor Harriet Bjerrum Nielsen, leder av Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, UiO, til Klassekampen 12.09.2009

 

Det tok over tusen år å utvikle et noenlunde velfungerende demokrati i Norge. [...] ingen, ingen skal ta dette landet fra oss.

Dag Coucheron, kronikk i Klassekampen, 02.09.2009

 

At Norge er et land i verden, og at migrasjon og kriger verken kan eller skal unngås her hos oss, ser ut til å være et innspill like lett å vifte vekk som en flue i paradis. Men uten dette premisset kan vi visst aldri riktig godta våre «nye landsmenn og -kvinner».

Linn Stalsberg, skribent, kommentarartikkelen Verden og vi, Klassekampen 24.08.2009, side 2

 

[D]et må være et mål å ha minst 50 prosent kvinner i samfunnets topposisjoner.

Torgeir Salih Holgersen, Biologisk feminisme, kronikk i Klassekampen 17.07.2009

 

Å bekjempe kunnskap har aldri vært progressivt.

Bjørn Vassnes, Kunnskapsfrykt, Klassekampen 08.07.2009

 

Denne plikten til å si fra gjelder ikke bare kommunismen eller nazistenes forbrytelser. Det gjelder over alt der løgnen biter seg fast og sprer seg. Det gjelder også våre egne samfunn.

Hans Rustad, Document, 19.05.2009

 

Nu har muslimerna blivit så starka i Europa att vi inte behöver media längre. Islams makt växer med en enorm kraft, det går inte att stoppa. Det finns ingen som står emot. Den liberala värdegrunden i Sverige är förfallen, Svenska kyrkan är en döende organisation, precis som hela Europas civilisation. Israel håller på att kollapsa och USA är ett sjunkande skepp.

Mohamed Omar til Dagen, 29.04.2009

 

For at [det skal være mulig å få de nødvendige forandringer i politikken] må sannhetsbegrepet bli gjeninnført i filosofien for å utfordre den postmoderne relativismen.

Filosofen Alain Badiou, intervjuet av Klassekampen (som fremhever ham som "en av Europas viktigste marxistiske tenkere"), 21.04.2009, side 18 - 19

 

Nasjonalstaten er den viktigste forvalter og beskytter av de verdier og tradisjoner som det globaliserte markedet truer.

Per Olaf Lundteigen, finanspolitisk talsmann for Sp på Stortinget, innlegg i Klassekampen 14.03.2009

 

Siv Jensens tale synliggjør ytre høyres evige dilemma - de vil bruke ensretting og statlig styring i sin kamp for friheten.

Anders Heger, Snikformynderi, Dagsavisen, 27.02.2009

 

68-generasjonen - finnes det noen større svikere?

Sorle S. Hovdenak, gjengitt hos Document, 03.03.2009.

 

Hvitættede som ikke aksepterer at vi lever i et flerkulturelt samfunn er ikke et godt utgangspunkt for en god debatt om dette.

Lars Sponheim, VG Nett, 23.02.2009.

 

Kampen for Darwin og hans evolusjonslære er i virkeligheten kampen for vitenskapen, en kamp mot kvasivitenskap: rasjonaliteten vs. irrasjonaliteten. Vi har ikke råd til å tape kampen - for om vi det gjør, fjerner vi det idémessige grunnlag som hele vårt moderne samfunn bygger på.

Professor Nils Chr. Stenseth, artikkel i Klassekampens Darwin-serie, 14.02.2009 (side 24 - 25)

 

Jeg er veldig skeptisk til Darwin. Ekstremt skeptisk, faktisk. Hvis man ønsker å forandre kjønnsrollene i samfunnet, kan man ikke bruke noen av hans teorier. Hvis man skal støtte seg på ham, kommer man ikke langt. Da blir det lett å la ting være som det er, skylde på biologien og si at "sånn er det fra naturens side" siden mennesket har visse gitte egenskaper. Det synes jeg er sprøyt.

Uttalelse til Klassekampen i anledning 200-års-dagen for Darwins fødsel 12.02.2009, av Charlotte Myrbråten, redaktør i tidsskriftet Fett

 

Befolkningssammensettingen kommer til å være helt annerledes i 2020 enn den er i dag. [...] Det er innvandrerungdommen som kommer til å være våre ungdommer i framtida.

Politidirektør Ingelin Killengreen til Klassekampen, 04.02.2009

 

De brune og svarte har paret seg, sier du? Dette kan jo ikke gå bra. Nå venter vi bare på leserinnlegg fra Ole Jørgen Anfindsen.

Journalist Bjarne Riiser Gundersen avlegger HT-redaktøren en visitt i Den brune fare, Morgenbladet, 25.04.2008

 

Loven skal ramme ytringer som rammer individer på bakgrunn av at de har en religion.

Oppklarende merknad fra justisminister Knut Storberget til NTB, Bergens Tidende, 23.01.2009

 

Dette refrenget stammer fra 1940-41, da NRK var propagandaleverandør for Joseph Goebbels i Berlin til det tyskokkuperte Norge. På den tiden hadde NRK pause om ettermiddagen fram til klokka 17. Før programmet begynte sendte NRK et pausesignal som mange eldre ennå vil minnes. Noen fant på å lage dikt til pausesignalet. Det spredte seg raskt utover i landet og lød:
No skal
vi til
å lyve
litt
igjen
.

Sitert hos Document, 11.01.2009

 

Hensynet til å redde sivile liv må gå foran taktiske og strategiske vurderinger.

Tidligere biskop Gunnar Stålseth om Israels manglende rett til å forsvare seg mot terrorangrep. Dagbladet, 06.01.2009

 

Byene Ashdod og Gen Yevni er blitt angrepet de siste dagene, sistnevnte bare 20 minutter fra Tel Aviv. I går landet raketter i tettstedet Beersheba, så langt som 40 kilometer inn i Israel.

Midtøsten-korrespondent Amal A. Wahab hjelper Klassekampens lesere (02.01.2009) å holde orden på de israelske byer og 'tettsteder' Hamas sikter sine rakketter inn mot.

 

Den viktigste hvite flekken består nå i å dekonstruere majoriteten og gjøre det grundig slik at den aldri kan kalles majoritet lenger

Thomas Hylland Eriksen, Culcom, 18.06.2008

 

Vi gjør Afrika en bjørnetjeneste: Utvikling må komme innenfra, ikke utenfra. [...] Bistand i dagens form er fallit.

Eirik Jarl Trondsen, kronikk i Klassekampen, 24.11.2008

 

De som erklærer sin tilslutning til BNP, bør ikke få jobbe i offentlig sektor.

Chris Keates, generealsekretær, Forbundet for kvinnelige lærere (UK), Politi med i rasistparti, Klassekampen, 21.11.2008

 

Ingeborg Winderen Owesen skriver innledningsvis: 'Kjønnsforskjellsfeminister forfekter både kvinners likhet med menn når det gjelder kognitive og rasjonelle evner, men hevder samtidig at kvinner og menn er kroppslig forskjellige, og at denne forskjellen gjør en forskjell.' [...] Hvem slutter seg til en bevegelse hvor teori og praksis står i konstant konflikt?

Hannah Helseth, Machovisa (kronikk/samfunnskommentar), Klassekampen, 22.11.2008

 

Hvilke hovedstrømninger findes der i dag indenfor historieforskningen? - Især i undervisningsmaterialet findes en politisk dagsorden med klar antinational og dermed antidemokratisk slagside. Efter universiteternes marxistiske anfald kom en bølge af verdensfjern moralisme, som præger mange yngre historikere.

Torben S. Hansen, intervjuet av bladet Danskeren (gjengitt på Document 19.10.2008)

 

Afropessimistene tar feil, mener Japhet Ndhlovu: Trenden i Afrika er nå flere demokratier og færre konflikter.

Forsideoppslag, 18.10.2008, Vårt Land

 

Nasjonalismen blir nesten hatefull i sin natur. Det kan iblant skimtes noe brunt bak de viftende norske flaggene.

Henning Mankell, VG Helg, 18.10.2008

 

Jeg tror bestemt at hvis man ønsker klare og faste rammer, eksotisk estetikk og ritualer er [Isam] religionen for den ny tids elitekonvertitter.

Religionshistoriker Jeanette Sky, Gi meg en hijab!, Dagbladet, 14.10.2008

 

Jeg [...] nøyer meg med å fastslå at hele rasebegrepet mer eller mindre fordamper i et genetisk perspektiv.

Filosofen Lars Fr. H. Svendsen, Mennesket, moralen og genene. En kritikk av biologismen (side 158, fotnote 4), sitert i Blanke løgner - skitne sannheter (side 95)

 

Men vi skal love dere: Vi vil behandle mindretallet ordentlig. Ingen skal tvinges! Det skal ikke brukes maktspråk.

Seniorprest Rolf Berg, 17.09.2008, Dagbladet

 

Vestens død betyr ikke nødvendigvis verdens undergang, den er tvert imot betingelsen for at nye verdener, en ny sivilisasjon, en ny æra skal få utvikle seg.

Serge Latouche, sitert av Document

 

Om vi vender oss østover mot Sverige, om vi ser til England, Frankrike eller Nederland, om vi ser på oss selv eller danskene - ja, særlig om vi ser til Danmark - kan vi slå fast med en viss skråsikkerhet: Ingen vestlige land har klart å håndtere innvandringen på en god og konfliktfri måte. I de fleste europeiske land opplever man økende segregering ...

Anders Horn, kommentarartikkel i Klassekampen, 27.08.2008

 

Ap lyt uttrykkeleg vedgå ei viktig kjensgjerning: Import av arbeidskraft pressar arbeidslønene i Norge ned og kapitalavkastinga opp. Importen motarbeider lønsarbeidarane og tener kapitalinteressene. Å seie dette er ikkje rasisme, men å vedgå faktum. Lønsarbeidarane tek ikkje feil i at det er Frp som på dette punktet talar deira sak.

Kåre Lunden, Klassekampen, 15.08.2008

 

Påstanden om at det er dokumentert en genetisk betinget forskjell i IQ mellom etniske grupper, er feil.

Nils Johan Lavik, Dagbladet, 30.04.2000.

 

I Kaukasus strever fredsmeglerne [...] med et eldgammelt, irrasjonelt hat som i århundrer har bygd seg opp langs mer eller mindre tilfeldige kulturelle, politiske eller religiøse skillelinjer

Jan Egeland, Aftenposten, 13.08.2008

 

Ytringsfriheten må vernes om, men den må defineres slik at den ikke utvannes. Saumfarende og direkte islamkritikk må fortsatt hilses velkommen som en elementær del av den norske ytringsfriheten, og det norske samfunnet har til og med avlet frem dyktige og velresonnerende kritikere av islam som Lars Gule og Kari Vogt.

Mohammad Usman Rana, Aftenposten, 07.08.2008

 

Ellers kan jeg godt presentre/gjengi en (min) definisjon av rasisme/rasister her: Det dreier seg om personer som har synspunkter som kjennetegnes av frykt for andre (raser/kulturer – inklusive religion), en diskriminerende holdning til andre raser og kulturer/religioner med rettighetsinnskrenkinger som konsekvens, og/eller en sjåvinistisk holdning på egen kultur (eller rases) vegne, og/eller har en erklært posisjon om at noen såkalte raser er mindre intelligente enn andre (uten at man har gjort noe som helst forsøk på å forklare hva det har med saken å gjøre, nemlig innvandring), eller snakker om at raseblanding fører til degenerering.

Lars Gule, Document.no, 06.08.2008 (min uthevelse)

 

At det fleirkulturelle samfunnet skulle vere sjølve heksesabbaten for alle vonde krefter og det endelege Ragnarokk for det gode samfunnet, har eg vanskeleg for å skjøne.

Arnfinn Haram, Sjølvsagt fleirkultur, Signert-spalten, Klassekampen, 05.07.2008.

 

Kanskje du skulle våge en tvilers bønn og si: 'Fader vår - hvis du er i himmelen'.

Peter i Peters svar (side 78), av Kjell Arild Pollestad

Den engelske forfatteren Chesterton, som i motsetning til [Marx og Freud] hadde humorens samlende perspektiv på tilværelsen, hevder at mennesket er en forunderlig blanding av et dyr som har hoppet for høyt og en engel som har fløyet for lavt. Marx og Freud var disipler av Darwin og så dyret, men de var blinde for engelen. Så gikk det som det måtte gå: Når en delsannhet gjøres til hele sannheten, oppstår en usannhet. Og en usannhet frigjør ingen.

Peter i Peters svar (side 96), av Kjell Arild Pollestad

 

Flere sitater her >>>


HonestThinking ønsker å spille en konstruktiv rolle i norsk samfunnsdebatt, og opptre med respekt overfor både innvandrere og norske meningsmotstandere. Vi anmodet på forsommeren 2005 Senter Mot Etnisk Diskriminering (SMED) om å se nærmere på våre nettsider, for å få en vurdering av disse i forhold til SMEDs etiske retningslinjer. Les mer >>>


SSB og juks med innvandringstall

 

HonestThinking påviser at SSB har presentert misvisende fremskrivninger for den demografiske utviklingen i Norge. Bakgrunnsinformasjon, tallmateriale og sitater som dokumenterer disse påstandene, er lagt ut her.

 


I en uttalelse som i begynnelsen av mai 2005 ble gitt til FNs menneskerettighetskommisjon, hevder Den internasjonale humanistorganisasjonen, International Humanist and Ethical Union, at myndigheter i vestlige land lukker øynene for muslimske brudd på menneskerettighetene, særlig overfor kvinner. Organisasjonen identifiserer to hovedgrunner for denne situasjonen. (1) Et engasjement for multikulturalisme som utarter til moralsk relativisme. (2) Prinsipiell motstand mot å kritisere religioner, spesielt islam. Les talen i sin helhet (på engelsk).


Forfatteren Walid al-Kubaisi er kontroversiell, men nyter likevel bred anerkjennelse som en viktig intellektuell, muslimsk stemme i den norske debatten. Vi er meget glade for å kunne presentere noen av hans mange kronikker og artikler på våre nettsider.

NB: Du kan også bestille to av hans bøker direkte her >>>

 


 

HonestThinking er viet til og forpliktet på ærlig tenkning. Ærlig tenkning er ikke det samme som sann tenkning, for det er mulig å tenke ærlig, men ta feil. Derfor er ærlig tenkning ikke det samme som objektiv tenkning heller. Det å tenke ærlig er en streven etter å forstå virkeligheten på en korrekt måte. Dette innebærer dels en forpliktelse til å være ærlig med hensyn til alt man publiserer. Men vel så viktig er at ærlig tenkning involverer en kompromissløs forpliktelse til aldri, aldri å undertrykke eller fortrenge relevante data, selv når disse kolliderer med egne overbevisninger. En slik tilnærming til data kan i visse tilfeller medføre smertefulle revisjoner i ens oppfatninger. Det er dette HonestThinking dreier seg om! Les manifestet i sin helhet. 

Flerkulturelle samfunn - respekt for muslimer og islam

 

Dagens innvandrings- og integrasjonspolitikk er dypest sett respektløs overfor både muslimer og islam, for den har som en stilltiende forutsetning at muslimene vil bli som oss. Man sier man har respekt for islam og muslimer, men man forventer at muslimene oppgir sine ortodokse trosoppfatninger når de kommer til oss. Man antar samtidig at islam vil reformeres og moderniseres så snart muslimene bare integreres og får smaken på vår egen kulturs fortreffelighet. Dette er kultursjåvinisme på sitt råeste! Den uuttalte forutsetingen for dette scenariet er at vår sivilisasjon er islam overlegen. Les mer her.


Trusler mot demokrati og menneskerettigheter

Menneskerettigheter og demokrati står under press. En vesentlig trussel mot disse kommer fra den vestlige verden selv, i form av uærlig eller manglende tenkning. Det finnes en særegen vestlig form for “toleranse” som er så “tolerant” at den også tolererer totalitære og antidemokratiske ideologier. En uutalt eller ugjennomtenkt antagelse som ligger til grunn for en slik holdning er at alle kulturer, livssyn og religioner egentlig er like gode. Som følge av denne antagelsen avskjærer man seg selv fra en våken og kritisk tilnærming til totalitære og antidemokratiske ideologier. Les hele artikkelen.


Send epost til postmaster at honestThinking.org (erstatt ' at ' med '@') dersom du har artikler du ønsker at vi skal lenke opp eller publisere. Vi er åpne for kvalitetsbidrag fra alle.