Header image  
Kultur, politikk, vitenskap, filosofi  
 

 
 
Tanker teller
 

HonestThinking er viet til
kultur, politikk, vitenskap og filosofi
:

Generelt manifest
Innvandringspolitisk manifest
Permalenker

 


Også for islam-kritikere!

31.01.2010. Advokat Øivind Østberg mener at den pågående rettssaken mot Geert Wilders er av stor prinsipiell betydning. Derfor sendte han et leserbrev til en av våre største aviser om saken. Der skriver han blant annet:

Det er en oppsiktsvekkende sak som nå utspiller seg i et av Europas tradisjonelt mest liberale samfunn. Like oppsiktsvekkende er det hvor lite resten av Europa synes å bry seg, i hvert fall Norge. Hvor er de harmdirrende lederartiklene som taler om verdien av ytringsfrihet? Hvor er menneskerettighetsorganisasjonene? Intellektuelle? PEN? Saken er knapt nok gjenstand for de store medienes omtale.

Det er mange som burde engasjere seg. Ikke til støtte for Wilders synspunkter, men til støtte for hans rett til å ytre dem. Det virker som denne grunnleggende distinksjon blir glemt i denne saken. Fordi man misliker Wilders budskap, ser man, i beste fall, med stilltiende aksept på at ytringsfriheten blir undertrykt. Ikke om et sært og perifert tema, men om et tema som står i sentrum for det folk i Europa er opptatt av. Hvis dette er som det skal være i Nederland, så hvorfor ikke hos oss?

Østbergs innlegg ble (i likhet med alle andre innlegg om Wilders-saken?) avvist. Det kan imidlertid leses i sin helhet her på HT.

PS: En av de få i norsk presse som tør å ta i denne affæren, ser ut til å være Stian Bromark i Dagbladet.

 


Diskrimineringsloven utvides

30.01.2010. Se Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets presentasjon av diskrimineringslovutvalgets innstilling (NOU 2009: 14), samt LDOs høringsuttalelse. Hat tip Jarle J.

HonestThinking kommenterer: Diskrimineringslovens omvendte bevisbyrde er problematisk, for å si det forsiktig (les f.eks. kronikken Hijab-dom og rettsløs arbeidsgiver), men nå har man altså tenkt å stramme skruen ytterligere. Og ikke minst har man til hensikt å øke mulighetene for bruk av kvotering (positiv særbehandling). Erfaringer fra en rekke andre land tilsier at det er en svært dårlig idé, og jeg tror det er god grunn til å frykte at dette blir et nytt skritt i retning av et totalitært samfunn. Hvilket selvsagt er uunngåelig så lenge politikerne insisterer på å styre mot utopiske mål.

 


Klimapanel på tynn is

29.01.2010. Dag og Tid drøfter den foreløpig siste klimaskandalen (se tidligere oppslag):

Om feilen berre hadde kome av slurv frå IPCC si side, ville det vore gale nok. Men det er verre enn som så, skal ein tru den siste utgåva av den britiske søndagsavisa Mail on Sunday. Der vedgjekk professor Murari Lal, som var hovudforfattar for det relevante kapitlet i IPCC-rapporten, at han vel visste at påstanden om bresmeltinga ikkje hadde nokon solid fagleg basis. Men han tok inn dei omstridde linene likevel, fordi han «håpa at dei skulle påverke politikarane til å handle». Med andre ord prøvde Lal å drive politikk ved hjelp av ein ufundert påstand, stikk i strid med det vitskaplege mandatet til IPCC. Mail on Sunday viser òg at det kom inn fleire kritiske merknader til framstillinga av bresmeltinga i Himalaya før rapporten vart trykt, men Lal valde å ignorere dei.

For ein journalist med interesse for klimaspørsmål er denne historia urovekkjande. I fjor sommar skreiv eg sjølv ein større artikkel i Dag og Tid om trugsmålet frå bresmeltinga i Himalaya. Rett nok bygde den artikkelen på studiar som gav mindre ekstreme anslag for tempoet i nedsmeltinga, men det spelar ikkje så stor rolle i denne samanhengen. Poenget er at eg har rekna rapportane til IPCC som svært sentrale og truverdige dokument, kvalitetssikra av dei beste fagfolka i verda. Journalistar kan ikkje dra til Himalaya og måle breane frå år til år, vi er avheng­ige av å ha kjelder vi kan stole på. Og om vi i media ikkje kan stole på innhaldet i den største og mest gjennomarbeidde oppsummeringa av klimaforskinga i verda, den som skal liggje til grunn for særs viktige politiske avgjerder, har både journalistar og politikarar eit stort problem.

Les artikkelen i sin helhet hos Dag og Tid. Se også hva Dagbladet skriver om saken.

 


Er islam en trussel mot norsk kultur?

29.01.2010. I gårsdagens Vårt Land hadde Hege Storhaug et innlegg etter oppfordring fra avisen: Underkastelse. Spørsmålet avisen vil ha svar på er om islam "er en trusel mot norsk kultur". Temaet ble i går kveld debattert i Oslo. Se også mitt eget innlegg om denne saken.

 


Kritiserer Document

27.01.2010 (oppdatert 29.01.2010). I dagens Kk-leder skriver Bjørgulv Braanen blant annet følgende:

I forrige ukes NRK-debatt på Litteraturhuset i Oslo deltok skribenten Usman Rana og leder i Muslimsk studentsamfunn Bushra Ishaq. På nettstedet Document.no skriver redaktør Hans Rustad: «Når folk ser Rana og Ishaq opptre så cocky og høye på pæra som de gjør», framstår de som «nykommere som tror de er hjemme». «Politikerne har solgt en versjon om at alle har like rettigheter og at alle kan bli like gode nordmenn bare de holder lovene og lærer seg norsk. Man har forkynt et nytt fellesskap, der ingen teller mer enn andre. Dette er tøv.» Dette er det programmatiske forsvaret for en rasistisk, ikke demokratisk stat, som for øvrig motsvares av Trond Ali Linstad, som i Aftenposten mandag presenterte et «Muslimsk manifest», der han argumenterer for en slags muslimsk segregering. Ifølge Linstad er muslimer mot liberalt demokrati, ettersom Gud er den «eneste autoritet» og «ingen muslim bøyer seg for andre enn ham». Derfor bør muslimer ikke «samarbeide med dem som har makt», men verne seg mot staten.

* På denne måten spiller Hans Rustad og Trond Ali Linstad på samme lag. Ingen av dem ønsker et demokrati der alle borgere har de samme rettigheter og plikter. Rustad mener etniske nordmenn skal bestemme, og ingen «cocky» muslim skal tro noe annet, mens Linstad ber muslimer om ikke å «samarbeide med dem som har makt». Vinner disse kreftene fram, vil kulturkonfliktene øke, integrering bli umulig, og det vil settes bom for en demokratisk offentlighet der alle kan delta på lik linje, fordi vi alle er likestilte borgere i den norske nasjonalstaten.

Les lederartikkelen i sin helhet på klassekampen.no. Se også tilsvar fra Rustad:

 


Muslimer i Norge trenger å vite hvordan de skal være, tenke og handle

27.01.2010 (oppdatert kl 1956). Trond Ali Linstad har offentliggjort et Muslimsk Manifest i Aftenposten. Jeg vil tro det er noe av det mest oppsiktsvekkende som har stått på trykk i en norsk avis på en stund. Linstads tenkning er neppe representativ for alle Norges muslimer, men dette manifestet bør likevel leses av alle. Se også reaksjon på manifestet fra Ingvild Heier og Bernt Filip Hasseleid, samt kommentarartikler på Document og Fritanke.

 


Et kastrert folk

27.01.2010. Det er noe eget uhyggelig over det som skjer i Sverige. Feks. skolebrannene. Det brenner over 500 skoler i året. Man mistenker at et stort antall er anlagt, men man finner ikke ut av hvem eller hvorfor. Det offisielle Sverige går som i en døs, det synes som om man heller ikke vil vite. Man konsentrerer seg lydig og resignert om å finne løsninger: hvor skal barna undervises? [...] Tapet er så stort at man kan konsentrere seg som det og slippe å ta opp spørsmålet: hvorfor brenner noen ned skolene i Sverige? Hva slags samfunn blir det som finner seg i noe slikt? Spørsmålet stilles av Hans Rustad hos Document.

 


Judehatet får dem att lämna Malmö

27.01.2010. Malmöbor med judisk bakgrund känner sig inte trygga och allt fler väljer att flytta. Skånska Dagbladet har talat med två familjer som flyr en växande antisemitism.

 


Henger Regjeringen fortsatt fast i 1970-talls-tenkning?

25.01.2010. Regjeringen har satt av ti millioner kroner for å få opp andelen kvinner i vitenskapelige toppstillinger innen realfag. Pengene skal brukes til å belønne universitet og høgskoler som øker kvinneandelen i løpet av 2010. - Utviklingen av kjønnsbalansen i akademia er positiv, men det går for langsomt. Regjeringen vil ikke vente på den såkalte ”naturlige utviklingen”. På enkelte fagområder er fremdeles kvinneandelen blant vitenskapelige ansatte kritisk lav. Det gjelder særlig innen matematikk, naturvitenskap og teknologi (MNT-fagene), sier forskningsminister Tora Aasland, i følge Forskningsrådet.

HonestThinking kommenterer: Henger Regjeringen fortsatt fast i en tenkning som tilsier at det bør være noenlunde lik kjønnsfordeling i de fleste fag? I så fall er man faglig akterutseilt. Dersom Aasland og Regjeringen faktisk har innsett at menn og kvinner er forskjellige, og at vi derfor aldri kommer til å få helt lik kjønnsfordeling i alle fag (uten evt en dramatisk nivåsenkning), så hadde det vært greit om man redegjorde for hvor stor andel kvinnelige professorer som trengs for eksempel i realfag før man sier seg fornøyd.

Aasland anbefales å lese Susan Pinkers prisbelønte bok The Sexual Paradox.

 


Rettssaken i Amsterdam

23.01.2010. Rettssaken er i gang, og jeg anbefaler alle å få med seg Geert Wilders' åpningstale.

 


Konservative verdier lever i famlien, samfunnet og nasjonen

23.01.2010. Henrik Gade Jensen er mag. art. i filosofi og prosjektleder ved Cepos. Han har skrevet en kronikk i Jyllands-Posten om konservatisme, basert på Cepos-antologien "11 konservative tænkere".

 


Språklig nyskapning

23.01.2010. På Verdidebatt spør Thor Helge Ligård hvorfor det først og fremst er organisasjoner fra land med et judokristent grunnsyn som rykker ut og hjelper Haiti etter jordskjelvkatastrofen. Dette får Leif Gullberg til å bemerke at "kristne har nok behov for å kunne litt om selvforsvar de også".

 


Et fantastisk land?

23.01.2010 (oppdatert kl 1259). Utdrag fra en artikkel av Hans Rustad på Document (mine uthevelser):

Under NRK-debatten på Litteraturhuset i Oslo torsdag gjentok Fremskrittspartiets leder, Siv Jensen, flere ganger at Norge er et fantastisk land. Det lød noe hult og litt selvgodt. Rett bortenfor henne satt to norskpakistanere, Mohammed Usman Rana og Bushra Ishaq. De er NRKs og det offisielle Norges premiemuslimer og som sådan gjengangere i debatten. De tilhører den offisielle Familien.

Men dette Cosa Nostra-fellesskap er ikke akkurat det vi andre føler oss som en del av. Og hvem sin skyld er det? Det er ikke først og fremst Rana og Ishaqs. De spiller bare den rollen de har fått tildelt, ut fra sin bakgrunn, forutsetninger, og ikke minst: det offisielle Norges behov.

Det blir derfor feil å rette skytset utelukkende mot norske muslimer for manglende integreringsvilje osv. Tingenes tilstand er et resultat av en villet politikk, med NRK som propagandasentral.

[...]

Den store bløffen

Politikerne har solgt en versjon om at alle har like rettigheter og at alle kan bli like gode nordmenn, bare de holder lovene og lærer seg norsk. Man har forkynt et nytt fellesskap, der ingen teller mer enn andre. Dette er tøv. Man later som om det folket som har bebodd landet i flere hundre år ikke har noen mer rett på landet enn nykommere. Å underslå et slikt faktum er å kaste blår i øynene på nykommerne og trampe på vanlige nordmenns følelser.

Det er dit vi er kommet nå: vanlige folk føler at landet tas fra dem, og det er helt rett. Ikke bare fysisk, men nasjonalt og identitetsmessig. Det er den verste biten, og når folk ser Rana og Ishaq opptre så cocky og høye på pæra som de gjør, så blir de minnet om denne utviklingen: nykommere som tror de er hjemme. Ap-staten og NRK ikke bare lar dem tro det; de sier også til vanlige folk - hvis ikke dere er med på spillet, så er dere ute. Det er mot Ap-staten og NRK folk burde rette vreden, men jeg er redd det er mot muslimene, for de er synlige og forstår ikke bæret av hva folk tenker i sitt stille sinn.

Dette er farlig politikk. Dagens politikk nører opp under motsetninger.

Rettigheter

Er ikke alle like mye verdt? Ut fra menneskeverd, selvfølgelig. Men hva med rettigheter?

Det er dessverre slik at rettighetene er blitt så omfattende at det truer rettighetene til de innfødte og nasjonen. Når grensene fjernes og alle som tar seg til et land har like store rettigheter som innbyggerne, sier det seg selv at de innfødte blir fiendtlig innstilt til nykommerne. Historien om trygderettighetene til østeuropeiske kriminelle i norske fengsler er illustrerende.

Det finnes ingen fri lunsj, og det har begynt å gå opp for de innfødte hvem som betaler.

De vil da vende seg mot nykommerne, men de burde først og fremst rettet vreden mot poilitikere, byråkrater og akademikere som har skapt og forsvarer systemet.

Når Siv Jensen derfor sier at det er et fantastisk land, så er det en sannhet med mange forbehold. Dagens system er ikke bærekraftig, ikke økonomisk, men heller ikke politisk og sosialt. Det setter mennesker opp mot hverandre. Den norske, for ikke å si nordiske, modellen har passert middagshøyden, og befinner seg i nedadgående modus.

Det er altså Hans Rustad som skriver dette på Document, i en kommentar jeg tror rører ved en rå nerve i den norske folkesjelen.

 


Innlegg i Vårt Land

21.01.2010. Vårt Land forbereder et debattmøte om temaet «Truer islam norsk kultur?», og jeg er blitt utfordret til å si noen ord om dette. De siste årene har jeg hatt utstrakt kontakt med (enkeltpersoner i) det muslimske miljøet i Oslo. Det er mye ved islam og muslimer som fascinerer meg, men i dette innlegget vil jeg svare på nevnte spørsmål ved å fokusere på de problematiske sidene ved dagens innvandringspolitikk.

NB: Innlegget er også tilgjengelig for kommentering på Verdidebatt.no.

 


Rettssaken har begynt

20.01.2010. I dag begynte den historiske rettssaken mot Geert Wilders. Norske medier ser imidlertid ut til å være tause. Jeg anbefaler følgende referanser:

Flere referanser finnes på den engelske HT-forsiden.

 


Tatt med buksene nede - igjen

20.01.2010. En rapport som använts av FN:s klimatpanel (IPCC) om att Himalayas glaciärer kan vara borta år 2035 har visat sig vara ren spekulation. Forskaren bakom påståenden erkänner nu att han bara gissat och inte använt sig av vetenskapliga fakta. Les mer hos Dagens Nyheter.

 


Er islam en trussel mot norsk kultur?

18.01.2010. Vårt Land inviterer til debattkveld om islam og norsk kultur torsdag 28. januar kl 19 - 21. Hovedinnledere: Hege Storhaug (HRS) og Amal Wahab (Kk). I panelet: Paul Johansen, Olav Elgvin, og HT-redaktøren (samt muligens en til). Se kunngjøring på Verdidebatt.

 


Får stadig trangere kår

18.01.2010. Forestillingen om, at verden som sådan i en jævn proces ville bevæge sig frem mod samlet set at blive mere fri og demokratisk, blev endnu engang forstyrret, da Freedom House i går offentliggjorde sin årlige rapport. Dette melder Jyllands-Posten. Hat tip Document.

HonestThinking kommenterer: Vesten er i dyp krise, og vår evne til å utbre frihet og demokrati er for nedadgående. Vi kan ikke forvente at noen skal ønske å ha oss som forbilder så lenge det blir mer og mer tydelig for hvert år som går at vi er i ferd med å begå selvmord.

 


Sørlander drøfter minaretforbudet

16.01.2010. Det schweiziske folkeflertals forbud mod minareter er reelt et forsvar imod en ideologi, der vil erstatte demokratiets sekulære lovgivning med en islamisk lovgivning, skriver filosof og forfatter Kai Sørlander i en kronikk i Kristeligt Dagblad. Her er hans innledning og avslutning:

Til bestyrtelse for den politiske elite i Europa har Schweiz ved en folkeafstemning vedtaget, at det fremover skal forbydes at udstyre de islamiske moskéer med minareter. Et relativt stort flertal af dem, der valgte at stemme, gik ind for et forbud.

Resultatet var uventet, og for flertallet af kommentatorer og meningsdannere opfattes det som værende på kant med den ånds- og religionsfrihed, som er essentiel for en velfungerende demokratisk orden. Således hævder Uffe Ellemann-Jensen (V) i sin blog på Berlingske Tidende: "Schweizernes nej til minareter er naturligvis – og med rette – blevet fordømt som et udtryk for intolerance og fremmedfrygt." Både Vatikanet, den franske og den svenske udenrigsminister har taget afstand fra forbuddet. Det samme har en organisation som Amnesty International. Selv Schweiz' egen justitsminister mener, at forbuddet er i modstrid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Er denne almindelige fordømmelse af schweizerne berettiget? Har schweizerne vedtaget noget, som er i modstrid med de værdier, som demokratiet selv bygger på, og som er udmøntet i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention? Det er ikke et spørgsmål, som blot kan besvares på rygmarven. Det er nødvendigt at gå ind i substansen.

Den relevante artikel i menneskerettighedskonventionen er nummer 9, som består af to stykker. [...]

[...]

For at forstå, hvad kristendommen egentlig står for, må man gå til Det Nye Testamente og dets fortælling om Jesus som Guds jordiske inkarnation. Her fremstår Jesus som radikalt forskellig fra Muhammed. Hvor Muhammed også er politisk, militær og juridisk leder, er Jesus udelukkende religiøs forkynder. Og Muhammed ville aldrig modstandsløst have ladet sig føre til korset, således som Jesus gjorde.

Lige så radikalt forskellig er deres etiske forkyndelse. Mens Jesus forkynder nogle bud – såsom elsk din fjende – som umuligt kan gøres til politisk lovgivning, så forkynder Muhammed nogle praktiske bud, som netop indgår i en politisk lovgivning. Derfor sekulariserer Jesus i realiteten det politiske – i skarp modsætning til Muhammeds islamisering af det politiske.

Når dette sammenholdes med, at den historiske udvikling i den protestantiske kristendom vitterligt indefra har ført til fremvæksten af levedygtige sekulære demokratiske samfund, så er det også her naturligt at se en sammenhæng. Den protestantiske kristendom må anses for at være en væsentlig del af forklaringen på, hvorfor vor del af verden har udviklet sekulære demokratier. Og man er dybt irrationel, hvis man ikke kan forstå, at kristne kirketårne og islamiske minareter politisk og ideologisk står for radikalt forskellige værdisæt.

Det schweiziske folk har ganske rationelt valgt at stå fast på den erfaring, der siger os, at organiseret islam udgør en større trussel mod en sekulær demokratisk samfundsorden end organiseret kristendom. Og det bør ingen ved deres fulde fem kunne være uenig i. Men alligevel synes størsteparten af Europas politiske og intellektuelle elite at mangle almindelig sund sans. For den har bildt sig selv ind, at der er et overordnet bud, som kræver, at alle religioner skal behandles, som om de har fuldstændig samme potentiale for at kunne forenes med en sekulær demokratisk samfundsorden. Men det er kun en irrationel fordom.

Og hvis eliten ud fra denne fordom forsøger at tryne det folkelige flertal i Schweiz, så er der grund til at frygte, at den vil medvirke til at undergrave vor kultur og samfundsorden. I en blind tro på et falsk ideal.

Les kronikken i sin helhet hos Kristeligt Dagblad. Hat tip Document.

 


Her finnes det viktige nyanser

16.01.2010 (oppdatert 18.01.2010). George Gooding har skrevet en leserkommentar (som har fått mer enn 2100 anbefalinger) til en av Dagbladets reportasjer om tøyensaken:

Hvis noen som helst egentlig gidder å sette seg inn i situasjonen til AMK, og hva deres jobb går ut på, hadde ingen av dere sagt det dere sier nå i kommentarene.

I første samtale forsøker operatøren å få innringeren til å utlede om nødsituasjonen, og får kun tilbake svar om at bestemoren er "veldig dårlig". Muligens mange av dere tror at det holder for å umiddelbart sende en ambulanse, men hvis man skal sende ambulanse ut til hver person som ringer opp AMK og sier noen er "dårlig", så går hele tjenesten under.

Operatøren spør om bestemoren er bevisstløs, som ville gjort det klart at det var snakk om en nødsituasjon. Innringeren svarer ikke spørsmålet, og blir isteden for irritert over at han må faktisk forklare hva situasjonen er. Han, som så mange som kommenterer her, skjønner tydeligvis ikke at AMK må vurdere hvert anrop opp imot alle andre anrop, og hvorvidt anropene i det hele tatt er seriøse.

For å gjøre det tydelig for dem som har latt mediene styre hjernen over kokepunktet, la oss si at du har to nødanrop, og en ambulanse. I ett av anropene, sier en rolig og tydelig innringer at de har vært i en bilulykke, og at en person er hardt skadd og blør. Det andre anropet kommer fra Tøyen, og hvem som er på telefonen veksler underveis, og amper person forteller bare om at en person er "veldig dårlig".

Hvilket av anropene prioriterer du da? Selvfølgelig prioriterer du den som tydelig beskrev situasjonen sin, og som gjorde det klart at det var snakk om en nødsituasjon. Det hjelper ikke å ringe AMK og bare si at noen er "dårlig". Når AMK spør deg spørsmål som lar dem dømme hvor alvorlig det er, da skal du svare dem - ikke bli hissig og slenge med leppa.

Familien i denne saken har gjort mange feil:

1. Familien på Tøyen ringte ikke direkte til AMK, men kastet bort tid på å ringe et mellomledd som ikke var der.

2. Første innringer er en kvinne, men etter en stund blir hun fjernet fra telefonen av en mann som tilsynelatende er dårligere til å snakke norsk, og som oppleves som langt mer urolig.

3. Istedet for å gjøre det klart for AMK hvorfor det er en nødsituasjon, sier innringer at bestemoren er "dårlig"; når AMK forsøker å komme mer til bunns i hva slags situasjon det er snakk om, blir innringeren sur, slenger med leppa, og...

4. Legger på når de snakker med AMK. Aldri legg på når du snakker med AMK, med mindre du får beskjed om at samtalen er over. AMK trenger alltid fortløpende å få så mye informasjon som mulig for å bistå en ambulanse som er på vei.

5. Etter første innringer ikke klarer å redegjøre for hva situasjonen faktisk er til AMK, ringer familien AMK opp igjen - som skaper forvirring. Begrens antall samtaler om samme situasjon.

6. Igjen, andre innringer, isteden for å rolig svare på spørsmålene til AMK, blir sinna og amper, og begynner å skjelle ut sentralen - selv om de sier at ambulanse skal komme og forsøker å bekrefte opplysningene de har fått fra en annen. AMK må dobbeltsjekke opplysninger med en ny innringer for å verifisere at de har fått alt riktig. I løpet av samtalene med AMK, klarer familien å oppgi to forskjellige husnummer, og forskjellige oppganger i tillegg.

7. Truende oppførsel mot AMK - ikke noe annet å si om dette enn "fail".

8. Når politiet dukker opp for å sjekke hva som skjer, gjør familien alt annet enn det fornuftige og begynner å gå løs på dem - som kaster bort ennå mer tid.

For alle dere som bare sluker opp medienes sensasjonalistiske bullshit, forsøk bare litt å sette deg inn i jobben til AMK, hva de er vant med, og hva deres jobb faktisk går ut på. Man kan ikke bare ignorere oppførselen til denne familien, og alle feilene de gjorde, for å så henge ut AMK for det som har skjedd.

Hvis den første kvinnen som ringte hadde fått snakke ferdig med AMK, er det virkelig noen her som tror at alt dette hadde skjedd? Det finnes ikke sjans at saken hadde utartet seg på samme måte om det hadde skjedd.

Familien var i en prekær situasjon, og håndterte den på verst mulig måte, fra A til Å. Det eneste de kunne gjort verre var å faktisk gjøre noe ut av truslene sine og drepe en tjenesteperson. Isteden for å synse om at AMK burde håndtert en, fra lydloggene å dømme, umulig krevende situasjon, burde man kanskje benytte denne saken til å opplyse innvandrere om at dette ikke er veien å gå.

Isteden for å gjøre en bra kampanje hvor man informerer folket om hvordan best få kontakt og hjelp fra AMK, skal vi skli nedover enda en feilaktig, idiotisk, og ødeleggende mediasak som river ned tilliten til ambulansetjenesten enda mer enn før. Fremfor å påpeke at denne type oppførsel ikke er konstruktiv, effektiv, eller for den saks skyld lovlig, så skal vi altså bare gå til angrep på de som dag etter dag hjelper oss med våre nødsituasjoner.

Det er en trist dag i Norge hvis det er slik dere nordmenn, og mediene, vil ha det. Jeg advarte Kohinoor etter saken i Sofienbergparken at å spre mistillit til ambulansetjenesten blant innvandrere ville kun skape problemer. Dessverre hadde jeg alt for rett, og nå er kanskje en person død pga. det.

Nedenfor følger noen andre, interessante/tankevekkende kommentarer.

Innsenderen Anders skriver:

Faktisk gjorde AMK alt etter boka. Banneord og frekk oppførsel er ikke poenget her - det er nemlig AMK-operatørene vant til å få høre stort sett hver eneste dag.

Men innringeren/innringerne kommer med gjentatte direkte drapstrusler og utviser generelt svært aggressiv atferd. Det er DET alene som gjør at ambulansen faktisk er på stedet før politiet, men står stille og venter ett kvartal unna til politiet dukker opp for å rydde vei. Dette er standard prosedyre for situasjoner som er truende for ambulansepersonellet. At disse menneskene så går til fysisk angrep på politiet viser jo også at ambulansfolkene hadde all reell grunn til å frykte akkurat dette.

Følgende er rutinen: Før politiet gir klarsignal, har ambulansepersonell ikke anledning til å rykke inn på skadested der bevæpnet gjerningsmann eller hvor det er fremsatt trusler, befinner seg. Dette er en generell regel for alle nødetatene i Norge og er begrunnet blant annet i hendelsen på Knivsland skytebane i Farsund der to ambulansearbeidere ble skutt og drept i 1988.

Ambulansefolk møter så mange sinnsforvirrede mennesker på en vanlig dag, at dersom de prinsippielt skulle betraktet alle fremsatte drapstrusler som bagateller, eller "emosjonell affekt" som noen kaller det, så hadde de utsatt seg selv for svært stor fare. For noen ganger er disse truslene faktisk reelle. Og det kunne altså like gjerne vært tilfellet for disse psykotiske brøleapene på Tøyen. Man redder liv, men eget liv prioriteres alltid foran. Det er et ufravikelig prinsipp i all livredding.

Min vurdering er at den/de som fremsatte drapstruslene bør tiltales for ikke bare dette, men også for å ha aktivt hindret medisinsk hjelp til en døende person. Med andre ord kan dette ihvertfall betraktes som et uaktsomt drap!

Dette har bl.a. fått Lene Hansen til å reagere:

En AMK-sentral trenger profesjonelle medarbeidere. Det vil si at vedkommende som tar imot nødoppringninger er i stand til å forstå når det haster, og i stand til å gjenkjenne en innringers ekstremt opprørte, følelsesmessige reaksjon. Her gjør AMK-damen den første feilen. Selv jeg, som ikke har opplæring i dette, forsto med en gang at her var det fare på ferde.

Kardinalfeil nr. to av den AMK-ansatte: Hun lar seg selv bli følelsesmessig indignert og fornærmet av innringers krasse språkbruk. Plutselig er det DEN AMK-ANSATTE dette handler om, ikke kvinnen som trenger hjelp. Hun føler seg forulempet, og det vil hun ikke tolerere. Samtalen har nå kommet inn på et annet spor, og premissene er fra nå av omtrent slik: Hvis du ikke passer språkbruken din og begynner å behandle MEG med respekt, så får du ikke hjelp i det hele tatt. Dette er ekstremt uprofesjonelt og burde føre til en solid oppstramming av AMK.

Med så uprofesjonelle ansatte er liv og helse i fare for oss alle.

George Gooding svarer som følger:

Lene, det er enkelt å være etterpåklok. Du aner ikke hva slags anrop AMK mottar daglig, men hvis du resonnerer deg frem til det, vet du egentlig selv at det dreier seg om masse tull.

AMK må få fakta på bordet for å handle, de kan ikke bare sende ut ambulanser på måfå etter hvordan de tolker et kroppsspråk de ikke engang kan se.

Innringeren gjorde ikke klart for AMK hva slags situasjon dette var, og nektet å svare på om personen var bevisstløs. Etter dette bannet de, og la på. Det finnes ikke ord for hvor idiotisk dette var, og dette kan ikke AMK klandres for i det hele tatt.

"Samtalen har nå kommet inn på et annet spor, og premissene er fra nå av omtrent slik: Hvis du ikke passer språkbruken din og begynner å behandle MEG med respekt, så får du ikke hjelp i det hele tatt."

Du burde kanskje lese den om igjen, fordi det fremgår ganske tydelig at operatøren forsøker å roe ned personen, og få dem til å skjønne at de bare gjør situasjonen vanskeligere for begge to ved å oppføre seg som de gjør. Oppegående personer hadde da beklaget seg til operatøren, og vært mer hjelpsomme. Dessverre var denne innringeren for opptatt med å skjelle ut operatøren enn å få hjelp til bestemoren sin.

"Med så uprofesjonelle ansatte er liv og helse i fare for oss alle."

Men for en eller annen grunn, er det bare sånn saker hvor folk oppfører seg svært vanskelig og ubrukelig at liv står i fare. Rart det der, nesten som om det er en slags kobling mellom å oppføre seg som en idiot på telefonen med AMK, eller mot ambulansefolk, og det å ikke få tilstrekkelig hjelp.

Neh, det må bare være noen rasistiske tanker som har sneket seg inn i hodet mitt. Du har rett, AMK skal bare gi ut ambulanse til alle som sier bestemoren sin er "dårlig", nekter å svare på spørsmål, skjeller dem ut, og drapstruer dem. Hvis flere gjør det, så blir det faen meg mer livredding!!

Innsenderen Mojo skriver:

Det eneste som gikk feil her, var at pårørende ikke greide å gi informasjon til AMK. Hvorfor er et mye mer komplisert spørsmål. Det var sjokkerende å høre så mange paniske og grove uttalelser. Jeg stiller meg spørsmålet om hva som ligger bak denne misstroen og hatet mot samfunnet ? Hvorfor ender det med at den syke dør fordi familliens misstro blokkerer fornuften? Det norske samfunnet er faktisk bra, sammenlignet med de fleste andre. En ambulanse kan ikke rykke inn ubeskyttet til en så uavklart situasjon. Henger dette sinnet med fra hjemlandet, eller er det sider ved det norske som dyrker den frem ? Vi er sannsynligvis et av verdens minst diskriminerende folk - og likevel er utrykning til innvandrermijløer sett på som risikofylt. Hvorfor er det sånn?

Innsenderen Pace skriver:

Det fremgår IKKE at damen på sentralen forsøker å roe ned innringeren. Tvert imot provoserer hun dem til kokepunktet med overlegen og arrogant oppførsel.

Øyvind Midteng skriver:

"Lene, det er enkelt å være etterpåklok. Du aner ikke hva slags anrop AMK mottar daglig"

Det er ikke noe motargument. Når man betjener en sentral som har som jobb å sende ut livsviktig hjelp til folk i krise, er det ikke noe motargument at det av og til (eller OFTE for den saks skyld) kommer tulletelefoner. Ali-saken var bare bullshit, men det betyr ikke at AMK-sentralen ikke kan gjøre feil. Lene har rett: AMK-operatøren vi hører på lydbåndene oppførte seg høyt uprofesjonelt. Med unntak av "du er ferdig", som kom i den fjerde samtalen, så sa ikke innringerne noe jeg ikke kunne sagt sjøl i en slik situasjon, og det gjelder også de fleste andre mennesker. Hun hadde INGEN grunn til å føle seg truet i samtale 1, 2 og 3, og ingen grunn til å holde igjen ambulansen.

Når det er sagt, så synes jeg både politiet og ambulansepersonellet gjorde jobben sin som de skulle, ut fra de signalene de åpenbart har fått fra AMK-sentralen. Men operatøren hos sentralen? Makan til uproff opptreden er det lenge siden jeg har sett. Hun burde få fyken umiddelbart.

Innsenderen Anders skriver:

Poenget er at det ikke finnes en ambulanse med medisinsk personell og utstyr stående klar til enhver som etter sin egen vurdering mener at de trenger den. Folk har forskjellig terskel for panikk. Noen tror de ligger for døden om de bare kutter seg i fingeren. AMK får sikkert 30 telefoner i døgnet fra hysteriske folk som tror at noen skal dø, men som i realiteten har en overlevelses-sannsynlighet på 99,99999% etter en halvtime og en taxi-tur til legevakten.

AMKs utfordring er at de MÅ prioritere. Det er ikke bare deg – det er alle de andre også. Om du ikke klarer å gjøre rede for hva slags situasjon du mener at du trenger en ambulanse til, så er det vel ganske åpenbart at det er vanskelig å prioritere en slik henvendelse foran andre kritiske situasjoner.

La oss si at du sitter på AMKs sentral og har to utrykninger: en person med hjerteinfarkt, og en person i en alvorlig trafikkulykke. Du har to ambulanser til rådighet. Så ringer det noen som bare sier at "bestemor er veldig dårlig”. Hva gjør du? Snur du umiddelbart en av de andre ambulansene? Eller krever du mer informasjon før du kan trekke en konklusjon?

Men bevares – man kunne selvsagt hatt en ambulanse med medisinsk personell og utstyr stående klar for enhver mindre alvorlig hendelse også. Det er jo bare et spørsmål om penger. Men da er man på budsjettpolitikk, og ender igjen opp med å måtte prioritere. Så hva vil du prioritere vekk? Skole? Eldreomsorg?

Det finnes mange andre debattinnlegg på denne tråden hos Dagbladet.

HonestThinking kommenterer: Jeg er enig i at den aktuelle AMK-operatøren har opptrådd uklokt, hvilket formodentlig har bidratt til å fremprovosere denne ulyksalige situasjonen. Samtidig er jeg enig med Gooding og andre som påpeker at bildet er mye mer nyansert og sammensatt enn som så. Det siste vi trenger i denne situasjonen, er det idiotiske prinsippet om alltid å anlegge den 'undertryktes' perspektiv.

Hvis det er noe mange begynner å få i vrangstrupen, så er det anti-hvit rasisme påklistret merkelappen 'antirasisme', og da gjerne fremført av det sedvanlige bedrevitende, skinnhellige, belærende og selvrettferdige presteskapet. Spar oss for hykleriet!

 


Snart en død mann?

15.01.2010. Med stormskridt nærmer tiden sig for processen mod Geert Wilders i Nederland, hvor byretten i Amsterdam i næste uge vil anklage og søge at dømme ham for at udbrede sine islamkritiske synspunkter til trods for, at han er tvunget til at leve under jorden og er beskyttet af livvagter døgnet rundt. Slik innleder Michael Jalving sine betraktninger i Jyllands-Posten. Hat tip Document.

 


Dette høres ikke bra ut

14.01.2010. På TV2-nyhetene i går kveld hørte jeg deler av lydloggen der en tyrker forsøker å få hjelp til en døende kvinne på 63 år. Det var opprørende. Jeg antar at AMK muligens plages av en god del useriøse oppringninger, både fra innvandrere og nordmenn, og at dette i så fall er noe av forklaringen på den kyniske holdningen AMK-representanten legger for dagen. Det hører også med til bildet at den aktuelle tyrkeren ikke opptrer på en spesielt tillitsvekkende måte. Likevel, dette høres virkelig ikke bra ut. Det er tid for litt selvransakelse.

 


En skam

14.01.2010. Nå må politikerne snart manne seg opp. Informasjon og dialog er ikke nok, og vi kan ikke sitte som passive tilskuere til at norske kvinner systematisk voldtas. I Sverige er tallene enda mer horrible, og handlingslammelsen om mulig enda større. Dette er en form for mangfold og berikelse vi ikke trenger mer av. Et samfunn som ikke beskytter sine kvinner, er sykt.

 


Mer muslimsk enn Marokko

10.01.2010. Olga Stokke og Hilde Lundegaard har skrevet en av de mest rett på sak-artiklene om islamiseringen av Grønland som har stått på trykk i en riksavis. De tar for seg den usynlige kontrollen, blikk, kommentarer og mimikk. Hvis den utøves av mange nok trenger man ikke bruke fysiske midler, skriver Document, med henvisning til en reportasje i Aftenposten.

HonestThinking kommenterer: Skam over de politikerne som rettferdiggjør, bagatelliserer, bortforklarer eller aksepterer denne utviklingen.

 


Regjeringen melder kriminelle utlendinger inn i folketrygden

06.01.2010 (oppdatert kl 1937). Stoltenberg-regjeringen - som i fjor nedsatte Velferds- og Migrasjonsutvalget for å se på hvilke konsekvenser økt innvandring kan få for det norske velferdssystemet og trygdeordningene - slår nå fast at dersom kriminelle utlendinger soner en dom på minst 12 måneder i Norge, får de medlemskap i folketrygden. Dermed får de også rett til pensjon og dekning av helseutgifter – også hvis de kom ulovlig til Norge.

Forutsetningen for å bli meldt inn i folketrygden er at den utenlandske kriminelle begår lovbrudd som er så alvorlige at det medfører minst ett års fengsel eller mer. Begår utlendinger lovbrudd som medfører minst tre års fengselsstraff får de også rett til grunnpensjon fra de fyller 67 år. Statsborgere i EØS-land som f.eks. Litauen, Polen eller Bulgaria vil ha krav på å få pengene selv om de ikke lenger befinner seg i Norge. Hele 7 av 10 kriminelle utlendinger i Norge soner i dag en straff på mer enn ett års fengsel, melder Document. Se også Kan virke urimelige.

HonestThinking kommenterer: Forslaget er så idiotisk at det neppe vil overleve. Dette er ikke bare snillisme, det er snillioti. Og bare det at noen på ramme alvor kan ta til orde for noe slikt, gir sterke antydninger om at noe er fundamentalt galt med deler av den herskende eliten; det viser nemlig at man har mistet gangsynet. Folk som kommer til Norge for å begå kriminelle handlinger, er snyltere, og bør behandles deretter, ikke belønnes. Dersom lovverket likevel krever at de belønnes for sine forbrytelser, da er det noe galt med lovene.

Og dette handler selvsagt ikke bare om det er riktig eller galt å la utenlandske forbrytere som har sonet sin straff i Norge få ta del i velferdsgodene våre; det handler også om å skape insentiver for å tiltrekke seg kriminelle som mer enn gjerne tilbringer et år eller tre i norske fengsler dersom det er det som skal til for å bli medlem av trygdesystemet vårt. Dette er å be om trøbbel. Tildels alvorlig trøbbel. How stupid can you get?!?

 


Det hjelper ikke med kampanje-journalistikk og et omtrentlig forhold til sannheten heller

05.01.2010 (oppdatert 06.01.2010). Nina Hjerpset-Østlie hos Document sier mye av det som bør sies om den anti(-hvite )rasismen som nå stikker hodet frem i etterkant av tragedien på Tøyen.

 


Hvor lenge skal vi sitte å se på at Europa ødelegges?

03.01.2010. Søren Pind sitter i det danske Folketinget og er utenrikspolitisk ordfører for regjeringspartiet Venstre. Han er også cand. jur og ekstern lektor i forfatningsrett. Pind har, i anledning terrorangrepet mot Westergaard i hans eget hjem, skrevet artikkelen Frihedens ret til selvforsvar. Herved anbefalt.

Se også Rustads kommentar Westergaard - hva må gjøres?.

 


Westergaard angrepet med øks

03.01.2010. Karikaturtegneren Kurt Westergaard opplevde fredag kveld at en somalier trengte seg inn i hjemet hans med øks. Westergaard reddet trolig livet ved å søke tilflukt i et eget sikkerhetsrom. Politiet kom raskt til stedet og fikk skutt inntrengeren. Les mer f.eks. hos Dagbladet.

HonestThinking kommenterer: Det gikk altså bra denne gangen, skjønt Westergaards fem år gamle barnebarn, som ble øyenvitne til det hele, vil måtte bære med seg traumene resten av livet. Det er verdt å merke seg følgende:

Somalieren har nær forbindelse til al-Qaida-ledere i Øst-Afrika, ifølge Politiets Efterretningstjeneste (PET). Mannen mistenkes for å ha vært delaktig i terrorrelatert aktivitet i Øst-Afrika. I tillegg har han ifølge den danske etterretningstjenesten PET tette bånd til den væpnede somaliske gruppen al-Shabab.

Så hvorfor var han i det hele tatt i Danmark? Hvor mange potensielle terrorister kan et land ha før det ikke lenger blir mulig å ha noenlunde kontroll på dem? Hvor lenge skal man holde på å importere folk som ikke vil eller kan bli integrert? Hvor lenge er det igjen før lovløsheten tar overhånd?

 


Home page.

 


Arkiv over tidligere norske forsider

 


 

 

 
 Søk i HonestThinkingSome material has been made available in English.

 


Jeg ble i 2008 innvilget stipend fra Stiftelsen Fritt Ord, og har siden da viet store deler av min (fri)tid til bokskriving. Jeg har bestemt meg for å gjøre ytterligere en del finpussing og justering av manus (som forelå som råutkast i juni). Boken Selvmordsparadigmet vil etter planen bli utgitt i løpet av 2010.

 


 

Jeg tror dessverre ikke det kan bli fred [i Libanon]. Heller ikke der ser sameksistens ut til å være mulig. [...] I Europa er det blitt for mye rutine. Vi kan ikke lenger la andre bestemme vår skjebne.

Amin Malouf, intervjuet av Aftenposten, 18.01.2010

 

Beskrivelsen av hvordan "den arbisk-muslimske verden synker stadig dypere ned i en historisk brønn som det nærmest er umulig å klyve opp fra", og hvordan innvandrere i Europa behandles med en type "respekt" som egentlig uttrykker forakt, fortjener å bli lest.

Aage Borchgrevink, anmeldelse av Amin Maloufs bok Verden i ubalanse, Aftenposten, 18.01.2010

 

Biologien legger vilkårene for individets frihet og samfunnets variasjonsbredde.

Professor i statsvitenskap, UiB, Thorvald Gran, kronikk i Klassekampen 08.01.2010, Samfunnsveven

 

Sannhet, er noe som må bekreftes av følelser, - eller[s] er det ikke Sannhet!

Mette Müller, formaning til HT-redaktøren, Verdidebatt.no, 09.11.2009

 

Akademikerens rolle i samfunnet er å stille kritiske spørsmål til eksisterende sannheter og oppfatninger. Det er det lite av i Norge. Norsk akademikere er både 68-dominert, og SV-dominert. Det er svært snevre rammer for hvilke politiske verdensbilder som slipper til på norske universiteter og høyskoler. Norske akademikere forsterker ofte den norske enigheten, fremfor å utfordre den.

Politisk redaktør Hanne Skartveit, lørdagkommentar i VG, 07.11.2009

 

Ordningen med statlige ombud som skal påvirke opinionen bidrar til å snu demokratiet på hodet.

Professor i statsvitenskap Bo Rothstein, Klassekampen 31.10.2009, Demokrati uten folkevilje

 

Vi måtte le litt da Kaja kom hjem fra barnehagen og lurte på hva en pappa var for noe.

Rose og Tone Margrete Joner, intervjuet av Aften, 14.10.2009, Babyboom blant lesbiske

 

Kjønnsforskningen har en endringsagenda, forskeren går inn i et felt med et ønske om en mer rettferdig kjønnsorden. [...] Forskningen kan tape utrolig mye på å la seg politisere. Vi kan ikke velge teorier ut fra hvordan vi skulle ønske at virkeligheten så ut, eller avvise forskningsresultater fordi de ikke passer inn i vår politiske agenda.

Professor Harriet Bjerrum Nielsen, leder av Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, UiO, til Klassekampen 12.09.2009

 

Det tok over tusen år å utvikle et noenlunde velfungerende demokrati i Norge. [...] ingen, ingen skal ta dette landet fra oss.

Dag Coucheron, kronikk i Klassekampen, 02.09.2009

 

At Norge er et land i verden, og at migrasjon og kriger verken kan eller skal unngås her hos oss, ser ut til å være et innspill like lett å vifte vekk som en flue i paradis. Men uten dette premisset kan vi visst aldri riktig godta våre «nye landsmenn og -kvinner».

Linn Stalsberg, skribent, kommentarartikkelen Verden og vi, Klassekampen 24.08.2009, side 2

 

[D]et må være et mål å ha minst 50 prosent kvinner i samfunnets topposisjoner.

Torgeir Salih Holgersen, Biologisk feminisme, kronikk i Klassekampen 17.07.2009

 

Å bekjempe kunnskap har aldri vært progressivt.

Bjørn Vassnes, Kunnskapsfrykt, Klassekampen 08.07.2009

 

Denne plikten til å si fra gjelder ikke bare kommunismen eller nazistenes forbrytelser. Det gjelder over alt der løgnen biter seg fast og sprer seg. Det gjelder også våre egne samfunn.

Hans Rustad, Document, 19.05.2009

 

Nu har muslimerna blivit så starka i Europa att vi inte behöver media längre. Islams makt växer med en enorm kraft, det går inte att stoppa. Det finns ingen som står emot. Den liberala värdegrunden i Sverige är förfallen, Svenska kyrkan är en döende organisation, precis som hela Europas civilisation. Israel håller på att kollapsa och USA är ett sjunkande skepp.

Mohamed Omar til Dagen, 29.04.2009

 

For at [det skal være mulig å få de nødvendige forandringer i politikken] må sannhetsbegrepet bli gjeninnført i filosofien for å utfordre den postmoderne relativismen.

Filosofen Alain Badiou, intervjuet av Klassekampen (som fremhever ham som "en av Europas viktigste marxistiske tenkere"), 21.04.2009, side 18 - 19

 

Nasjonalstaten er den viktigste forvalter og beskytter av de verdier og tradisjoner som det globaliserte markedet truer.

Per Olaf Lundteigen, finanspolitisk talsmann for Sp på Stortinget, innlegg i Klassekampen 14.03.2009

 

Siv Jensens tale synliggjør ytre høyres evige dilemma - de vil bruke ensretting og statlig styring i sin kamp for friheten.

Anders Heger, Snikformynderi, Dagsavisen, 27.02.2009

 

68-generasjonen - finnes det noen større svikere?

Sorle S. Hovdenak, gjengitt hos Document, 03.03.2009.

 

Hvitættede som ikke aksepterer at vi lever i et flerkulturelt samfunn er ikke et godt utgangspunkt for en god debatt om dette.

Lars Sponheim, VG Nett, 23.02.2009.

 

Kampen for Darwin og hans evolusjonslære er i virkeligheten kampen for vitenskapen, en kamp mot kvasivitenskap: rasjonaliteten vs. irrasjonaliteten. Vi har ikke råd til å tape kampen - for om vi det gjør, fjerner vi det idémessige grunnlag som hele vårt moderne samfunn bygger på.

Professor Nils Chr. Stenseth, artikkel i Klassekampens Darwin-serie, 14.02.2009 (side 24 - 25)

 

Jeg er veldig skeptisk til Darwin. Ekstremt skeptisk, faktisk. Hvis man ønsker å forandre kjønnsrollene i samfunnet, kan man ikke bruke noen av hans teorier. Hvis man skal støtte seg på ham, kommer man ikke langt. Da blir det lett å la ting være som det er, skylde på biologien og si at "sånn er det fra naturens side" siden mennesket har visse gitte egenskaper. Det synes jeg er sprøyt.

Uttalelse til Klassekampen i anledning 200-års-dagen for Darwins fødsel 12.02.2009, av Charlotte Myrbråten, redaktør i tidsskriftet Fett

 

Befolkningssammensettingen kommer til å være helt annerledes i 2020 enn den er i dag. [...] Det er innvandrerungdommen som kommer til å være våre ungdommer i framtida.

Politidirektør Ingelin Killengreen til Klassekampen, 04.02.2009

 

De brune og svarte har paret seg, sier du? Dette kan jo ikke gå bra. Nå venter vi bare på leserinnlegg fra Ole Jørgen Anfindsen.

Journalist Bjarne Riiser Gundersen avlegger HT-redaktøren en visitt i Den brune fare, Morgenbladet, 25.04.2008

 

Loven skal ramme ytringer som rammer individer på bakgrunn av at de har en religion.

Oppklarende merknad fra justisminister Knut Storberget til NTB, Bergens Tidende, 23.01.2009

 

Dette refrenget stammer fra 1940-41, da NRK var propagandaleverandør for Joseph Goebbels i Berlin til det tyskokkuperte Norge. På den tiden hadde NRK pause om ettermiddagen fram til klokka 17. Før programmet begynte sendte NRK et pausesignal som mange eldre ennå vil minnes. Noen fant på å lage dikt til pausesignalet. Det spredte seg raskt utover i landet og lød:
No skal
vi til
å lyve
litt
igjen
.

Sitert hos Document, 11.01.2009

 

Hensynet til å redde sivile liv må gå foran taktiske og strategiske vurderinger.

Tidligere biskop Gunnar Stålseth om Israels manglende rett til å forsvare seg mot terrorangrep. Dagbladet, 06.01.2009

 

Byene Ashdod og Gen Yevni er blitt angrepet de siste dagene, sistnevnte bare 20 minutter fra Tel Aviv. I går landet raketter i tettstedet Beersheba, så langt som 40 kilometer inn i Israel.

Midtøsten-korrespondent Amal A. Wahab hjelper Klassekampens lesere (02.01.2009) å holde orden på de israelske byer og 'tettsteder' Hamas sikter sine rakketter inn mot.

 

Den viktigste hvite flekken består nå i å dekonstruere majoriteten og gjøre det grundig slik at den aldri kan kalles majoritet lenger

Thomas Hylland Eriksen, Culcom, 18.06.2008

 

Vi gjør Afrika en bjørnetjeneste: Utvikling må komme innenfra, ikke utenfra. [...] Bistand i dagens form er fallit.

Eirik Jarl Trondsen, kronikk i Klassekampen, 24.11.2008

 

De som erklærer sin tilslutning til BNP, bør ikke få jobbe i offentlig sektor.

Chris Keates, generealsekretær, Forbundet for kvinnelige lærere (UK), Politi med i rasistparti, Klassekampen, 21.11.2008

 

Ingeborg Winderen Owesen skriver innledningsvis: 'Kjønnsforskjellsfeminister forfekter både kvinners likhet med menn når det gjelder kognitive og rasjonelle evner, men hevder samtidig at kvinner og menn er kroppslig forskjellige, og at denne forskjellen gjør en forskjell.' [...] Hvem slutter seg til en bevegelse hvor teori og praksis står i konstant konflikt?

Hannah Helseth, Machovisa (kronikk/samfunnskommentar), Klassekampen, 22.11.2008

 

Hvilke hovedstrømninger findes der i dag indenfor historieforskningen? - Især i undervisningsmaterialet findes en politisk dagsorden med klar antinational og dermed antidemokratisk slagside. Efter universiteternes marxistiske anfald kom en bølge af verdensfjern moralisme, som præger mange yngre historikere.

Torben S. Hansen, intervjuet av bladet Danskeren (gjengitt på Document 19.10.2008)

 

Afropessimistene tar feil, mener Japhet Ndhlovu: Trenden i Afrika er nå flere demokratier og færre konflikter.

Forsideoppslag, 18.10.2008, Vårt Land

 

Nasjonalismen blir nesten hatefull i sin natur. Det kan iblant skimtes noe brunt bak de viftende norske flaggene.

Henning Mankell, VG Helg, 18.10.2008

 

Jeg tror bestemt at hvis man ønsker klare og faste rammer, eksotisk estetikk og ritualer er [Isam] religionen for den ny tids elitekonvertitter.

Religionshistoriker Jeanette Sky, Gi meg en hijab!, Dagbladet, 14.10.2008

 

Jeg [...] nøyer meg med å fastslå at hele rasebegrepet mer eller mindre fordamper i et genetisk perspektiv.

Filosofen Lars Fr. H. Svendsen, Mennesket, moralen og genene. En kritikk av biologismen (side 158, fotnote 4), sitert i Blanke løgner - skitne sannheter (side 95)

 

Men vi skal love dere: Vi vil behandle mindretallet ordentlig. Ingen skal tvinges! Det skal ikke brukes maktspråk.

Seniorprest Rolf Berg, 17.09.2008, Dagbladet

 

Vestens død betyr ikke nødvendigvis verdens undergang, den er tvert imot betingelsen for at nye verdener, en ny sivilisasjon, en ny æra skal få utvikle seg.

Serge Latouche, sitert av Document

 

Om vi vender oss østover mot Sverige, om vi ser til England, Frankrike eller Nederland, om vi ser på oss selv eller danskene - ja, særlig om vi ser til Danmark - kan vi slå fast med en viss skråsikkerhet: Ingen vestlige land har klart å håndtere innvandringen på en god og konfliktfri måte. I de fleste europeiske land opplever man økende segregering ...

Anders Horn, kommentarartikkel i Klassekampen, 27.08.2008

 

Ap lyt uttrykkeleg vedgå ei viktig kjensgjerning: Import av arbeidskraft pressar arbeidslønene i Norge ned og kapitalavkastinga opp. Importen motarbeider lønsarbeidarane og tener kapitalinteressene. Å seie dette er ikkje rasisme, men å vedgå faktum. Lønsarbeidarane tek ikkje feil i at det er Frp som på dette punktet talar deira sak.

Kåre Lunden, Klassekampen, 15.08.2008

 

Påstanden om at det er dokumentert en genetisk betinget forskjell i IQ mellom etniske grupper, er feil.

Nils Johan Lavik, Dagbladet, 30.04.2000.

 

I Kaukasus strever fredsmeglerne [...] med et eldgammelt, irrasjonelt hat som i århundrer har bygd seg opp langs mer eller mindre tilfeldige kulturelle, politiske eller religiøse skillelinjer

Jan Egeland, Aftenposten, 13.08.2008

 

Ytringsfriheten må vernes om, men den må defineres slik at den ikke utvannes. Saumfarende og direkte islamkritikk må fortsatt hilses velkommen som en elementær del av den norske ytringsfriheten, og det norske samfunnet har til og med avlet frem dyktige og velresonnerende kritikere av islam som Lars Gule og Kari Vogt.

Mohammad Usman Rana, Aftenposten, 07.08.2008

 

Ellers kan jeg godt presentre/gjengi en (min) definisjon av rasisme/rasister her: Det dreier seg om personer som har synspunkter som kjennetegnes av frykt for andre (raser/kulturer – inklusive religion), en diskriminerende holdning til andre raser og kulturer/religioner med rettighetsinnskrenkinger som konsekvens, og/eller en sjåvinistisk holdning på egen kultur (eller rases) vegne, og/eller har en erklært posisjon om at noen såkalte raser er mindre intelligente enn andre (uten at man har gjort noe som helst forsøk på å forklare hva det har med saken å gjøre, nemlig innvandring), eller snakker om at raseblanding fører til degenerering.

Lars Gule, Document.no, 06.08.2008 (min uthevelse)

 

At det fleirkulturelle samfunnet skulle vere sjølve heksesabbaten for alle vonde krefter og det endelege Ragnarokk for det gode samfunnet, har eg vanskeleg for å skjøne.

Arnfinn Haram, Sjølvsagt fleirkultur, Signert-spalten, Klassekampen, 05.07.2008.

 

Kanskje du skulle våge en tvilers bønn og si: 'Fader vår - hvis du er i himmelen'.

Peter i Peters svar (side 78), av Kjell Arild Pollestad

Den engelske forfatteren Chesterton, som i motsetning til [Marx og Freud] hadde humorens samlende perspektiv på tilværelsen, hevder at mennesket er en forunderlig blanding av et dyr som har hoppet for høyt og en engel som har fløyet for lavt. Marx og Freud var disipler av Darwin og så dyret, men de var blinde for engelen. Så gikk det som det måtte gå: Når en delsannhet gjøres til hele sannheten, oppstår en usannhet. Og en usannhet frigjør ingen.

Peter i Peters svar (side 96), av Kjell Arild Pollestad

 

Flere sitater her >>>


HonestThinking ønsker å spille en konstruktiv rolle i norsk samfunnsdebatt, og opptre med respekt overfor både innvandrere og norske meningsmotstandere. Vi anmodet på forsommeren 2005 Senter Mot Etnisk Diskriminering (SMED) om å se nærmere på våre nettsider, for å få en vurdering av disse i forhold til SMEDs etiske retningslinjer. Les mer >>>


SSB og juks med innvandringstall

 

HonestThinking påviser at SSB har presentert misvisende fremskrivninger for den demografiske utviklingen i Norge. Bakgrunnsinformasjon, tallmateriale og sitater som dokumenterer disse påstandene, er lagt ut her.

 


I en uttalelse som i begynnelsen av mai 2005 ble gitt til FNs menneskerettighetskommisjon, hevder Den internasjonale humanistorganisasjonen, International Humanist and Ethical Union, at myndigheter i vestlige land lukker øynene for muslimske brudd på menneskerettighetene, særlig overfor kvinner. Organisasjonen identifiserer to hovedgrunner for denne situasjonen. (1) Et engasjement for multikulturalisme som utarter til moralsk relativisme. (2) Prinsipiell motstand mot å kritisere religioner, spesielt islam. Les talen i sin helhet (på engelsk).


Forfatteren Walid al-Kubaisi er kontroversiell, men nyter likevel bred anerkjennelse som en viktig intellektuell, muslimsk stemme i den norske debatten. Vi er meget glade for å kunne presentere noen av hans mange kronikker og artikler på våre nettsider.

NB: Du kan også bestille to av hans bøker direkte her >>>

 


 

HonestThinking er viet til og forpliktet på ærlig tenkning. Ærlig tenkning er ikke det samme som sann tenkning, for det er mulig å tenke ærlig, men ta feil. Derfor er ærlig tenkning ikke det samme som objektiv tenkning heller. Det å tenke ærlig er en streven etter å forstå virkeligheten på en korrekt måte. Dette innebærer dels en forpliktelse til å være ærlig med hensyn til alt man publiserer. Men vel så viktig er at ærlig tenkning involverer en kompromissløs forpliktelse til aldri, aldri å undertrykke eller fortrenge relevante data, selv når disse kolliderer med egne overbevisninger. En slik tilnærming til data kan i visse tilfeller medføre smertefulle revisjoner i ens oppfatninger. Det er dette HonestThinking dreier seg om! Les manifestet i sin helhet. 

Flerkulturelle samfunn - respekt for muslimer og islam

 

Dagens innvandrings- og integrasjonspolitikk er dypest sett respektløs overfor både muslimer og islam, for den har som en stilltiende forutsetning at muslimene vil bli som oss. Man sier man har respekt for islam og muslimer, men man forventer at muslimene oppgir sine ortodokse trosoppfatninger når de kommer til oss. Man antar samtidig at islam vil reformeres og moderniseres så snart muslimene bare integreres og får smaken på vår egen kulturs fortreffelighet. Dette er kultursjåvinisme på sitt råeste! Den uuttalte forutsetingen for dette scenariet er at vår sivilisasjon er islam overlegen. Les mer her.


Trusler mot demokrati og menneskerettigheter

Menneskerettigheter og demokrati står under press. En vesentlig trussel mot disse kommer fra den vestlige verden selv, i form av uærlig eller manglende tenkning. Det finnes en særegen vestlig form for “toleranse” som er så “tolerant” at den også tolererer totalitære og antidemokratiske ideologier. En uutalt eller ugjennomtenkt antagelse som ligger til grunn for en slik holdning er at alle kulturer, livssyn og religioner egentlig er like gode. Som følge av denne antagelsen avskjærer man seg selv fra en våken og kritisk tilnærming til totalitære og antidemokratiske ideologier. Les hele artikkelen.


Send epost til postmaster at honestThinking.org (erstatt ' at ' med '@') dersom du har artikler du ønsker at vi skal lenke opp eller publisere. Vi er åpne for kvalitetsbidrag fra alle.