Dette dokumentet hører sammen med en rapport om SSB, utarbeidet av HonestThinking.

 

 

Referanser

 

 

 1. Helge Brunborg. SSBs nye befolkningsframskriving - innledning. Økonomiske analyser 6/2005, side 29. (http://www.ssb.no/emner/08/05/10/oa/200506/folkfram01.pdf).
 2. Helge Brunborg og Inger Texmon. Hovedresultater fra befolkningsframskrivingen 2005-2060. Økonomiske analyser 6/2005, side 30 – 33. (http://www.ssb.no/emner/08/05/10/oa/200506/folkfram02.pdf).
 3. Helge Brunborg og Inger Texmon. Forutsetninger for befolkningsframskrivingen 2005–2060. Økonomiske analyser 6/2005, side 34 - 38. (http://www.ssb.no/emner/08/05/10/oa/200506/folkfram03.pdf).
 4. Helge Brunborg, Kjetil Sørlie og Inger Texmon. Innenlandske flyttinger. Økonomiske analyser 6/2005, side 39 - 42. (http://www.ssb.no/emner/08/05/10/oa/200506/folkfram04.pdf).
 5. Nico Keilman og Dinh Quang Pham. Hvor lenge kommer vi til å leve? Levealder og aldersmønster for dødeligheten i Norge, 1900–2060. Økonomiske analyser 6/2005, side 43 - 49. (http://www.ssb.no/emner/08/05/10/oa/200506/folkfram05.pdf).
 6. Marit Rønsen. Fruktbarhetsutviklingen i Norge. Økonomiske analyser 6/2005, side 50 -  55. (http://www.ssb.no/emner/08/05/10/oa/200506/folkfram06.pdf).
 7. Vebjørn Aalandslid. Inn- og utvandring blant innvandrere – hvor mange vil flytte i årene framover?. Økonomiske analyser 6/2005, side 56 - 63. (http://www.ssb.no/emner/08/05/10/oa/200506/folkfram07.pdf).
 8. Trude Lappegård, Marit Rønsen, Michael Rendall, Christine Couet, Isabelle Robert-Bobée og Steve Smallwood. Førstefødsler etter alder og utdanning i Storbritannia, Frankrike og Norge. Økonomiske analyser 6/2005, side 64 - 72. (http://www.ssb.no/emner/08/05/10/oa/200506/folkfram08.pdf).
 9. Ole Jørgen Anfindsen. Fremtidens befolkning i Norge. Kronikk i Aftenposten 30.01.2006. (http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/article1209423.ece).
 10. Long Lit Woon  (red). Felleskap til besvær – om nyere innvandring til Norge. Universitetsforlaget i 1992 (med støtte fra Utlendingsdirektoratet).
 11. T. Hellandsvik, Folkevandringer til Norge?. 1988 (?).
 12. Ingeborg Åstrali. Problemene kunne forutses. Innlegg i Aftenposten, 27.03.2006. (http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/article1259765.ece).
 13. Ole Jørgen Anfindsen. Juks med innvandringstall. Kronikk i VG 15.05.2005. (http://www.honestthinking.org/no/pub/VG.2005.05.15.OJA.Kronikk_om_SSB.htm).
 14. Ole Jørgen Anfindsen. Bakgrunnsnotat. Utgitt ifm VG-kronikk 15.05.2005. (http://www.honestthinking.org/no/pub/HT.2005.05.15.OJA.Bakgrunnsinformasjon_for_artikkel_om_SSB.html).
 15. Øystein Hedstrøm (stortingsrepresentant). Dok.nr.8:29 (1994-1995). Forslag om en utredning av kostnadene ved vår tids asyl-, flyktninge- og innvandringspolitikk (http://www.stortinget.no/dok8/dok8-199495-029.html).
 16. Erik Hollie. Nordmennene var som muslimer. Reportasje i Aftenposten 27.12.1999 (datering angitt som ”5 dager igjen til år 2000”) (http://www.aftenposten.no/fakta/tusenarsskiftet/article448392.ece).
 17. Siw Ellen Jakobsen. Et minelagt felt. Bladet Forskning, nr 3, 2002. (http://forskningsradet.ravn.no/bibliotek/forskning/200203/200203017.html). Den samme artikkelen er også publisert på forskning.no 19.06.2002 under tittelen Forskere redde for å bli stemplet som "slemme" (http://www.forskning.no/Artikler/2002/juni/1024312770.13).
 18. Hanne Skartveit. Frykten for tallene. VG 04.04.2003. (http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=54339).
 19. Frode Rønning. Vil knuse mytene. Klassekampen 06.09.2003. (http://www.klassekampen.no/kk/index.php/news/home/artical_categories/nyheter/2003/september/vil_knuse_mytene).
 20. Usignert. Innvandrer-mytene. Utrop 08.10.2004. (http://www.utrop.no/art.html?artid=7151&catid=1).
 21. Reidar Mide Solberg. Brems innvandringen. Intervju med Kripos-sjef Arne Huuse i Dagbladet 24.06.2003. (http://www.dagbladet.no/nyheter/2003/06/24/371949.html).
 22. Frode Sætran. Ungdom ødelegger Oslo. Reportasje i Aftenposten 10.04.2006. (http://oslopuls.no/nyheter/article1273835.ece).
 23. Halvor Tjønn. "Sivilisasjonenes sammenstøt". Artikkel i Aftenposten 14.02.2006. (http://www.aftenposten.no/fakta/innsikt/article1223989.ece).
 24. Carsten Thomassen. Islam vil seire over Vesten. Intervju med Mulla Krekar i Dagbladet 13.03.2006. (http://www.dagbladet.no/nyheter/2006/03/13/460523.html).
 25. Aasmund Willersrud. Eksplosivt i Wiens innvandrermiljøer. Reportasje i Aftenposten 02.09.2003. (http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article616216.ece).
 26. Henrik Width. Svensk politi frykter Nordens tøffeste ghetto. Reportasje i Aftenposten 12.12.2004. (http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article929662.ece).
 27. Ole Rothenborg. Invandrare "krigar" mot svenskar med rån. Reportasje i Dagens Nyheter 25.03.2006. (http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=531981).
 28. Jørgen Hyvang. Klumper seg sammen. Reportasje i Dagsavisen 13.09.2002. (http://www.dagsavisen.no/innenriks/article978591.ece).
 29. Terje Svabø. Frykt for et todelt samfunn. Kronikk i Aftenposten 22.03.2006. (http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/article1255364.ece).
 30. By Peter Schneider (The New York Times). In Germany, Muslims grow apart. International Herald Tribune 04.12.2005. (http://www.iht.com/articles/2005/12/02/news/islam7.php).
 31. Usignert. No Solution Other Than Police Presence for Unruly Berlin School. Deutsche Welle 01.04.2006. (http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,1950087,00.html).
 32. Paul Belien. Dispatch from the Eurabian Front: Germany, Sweden, Belgium. The Brussels Journal 03.04.2006. (http://www.brusselsjournal.com/node/950).
 33. Usignert. Police brought in as teachers lose control at Berlin school. Expatica 31.03.2006. (http://www.expatica.com/source/site_article.asp?subchannel_id=26&story_id=28932&name=Police+brought+in+as+teachers+lose+control+at+Berlin+school).
 34. Hans de Vreij (RN Security and Defence editor). Terrorism - Dutch intelligence service reports. Interview with AIVD intelligence chief S. van Hulst, Radio Netherlands 31.03.2006. (http://www.radionetherlands.nl/currentaffairs/ned060331mc-a).
 35. Sigurd Skirbekk. Kulturen i samfunnet legger grunnlaget for fremskritt. Kronikk i Aftenposten 04.11.2004. (http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/article904986.ece).
 36. Marianne Tønnessen. Lever av innvandrerne. Samfunnsspeilet nr. 2, 2001. (http://www.ssb.no/samfunnsspeilet/utg/200102/12.shtml).
 37. Lars Østby. Myter om integrering av innvandrere i Norge. Kronikk i Aftenposten 30.12.2004. (http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/article938482.ece).
 38. Lars Østby. Norge har liten innvandring! Innlegg i Dagbladet 25.04.2005. (http://www.dagbladet.no/kultur/2005/04/25/429724.html).
 39. Øystein Olsen (adm. dir., SSB). SSB og fremtidig innvandring. Innlegg i VG 01.06.2005. (http://www.honestthinking.org/no/pub/VG.2005.06.01.SSB.SSB_og_innvandring.htm).
 40. Ole Jørgen Anfindsen. SSB og innvandring. Innlegg i VG 09.06.2006. (http://www.honestthinking.org/no/pub/VG.2005.06.09.OJA.SSB_og_innvandring.htm).
 41. Ole Jørgen Anfindsen. Eksponensiell vekst. Kronikk i Klassekampen 02.06.2005. (http://www.honestthinking.org/no/pub/KK.2005.06.02.OJA.Eksponensiell_vekst.htm).
 42. Jon Hustad. Feil på feil på feil. Intervju med SSB-forskerne Helge Brunborg og Lars Østby, Klassekampen 14.06.2005.
 43. Helge Brunborg og Lars Østby (begge forskere i SSB). Innvandrertallets vekst. Kronikk  i Klassekampen 14.06.2005. (http://www.honestthinking.org/no/pub/KK.2005.06.14.SSB.Innvandrertallets_vekst.htm)
 44. Ole Jørgen Anfindsen. Politisk Sentralbyrå. Kronikk i Klassekampen 23.06.2005. (http://www.honestthinking.org/no/pub/KK.2005.06.23.OJA.Politisk_sentralbyra.htm).
 45. Usignert. Venter sterk vekst i innvandrerbefolkningen. Nyhetsmelding ifm fremskriving av innvandrerbefolkningen, 2005-2060. SSB, 15.12.2005 (utvidet 31.03.2006). (http://www.ssb.no/innvfram/main.html).
 46. Usignert. Nest høyest nettoinnvandring noensinne. Nyhetsmelding om den demografiske utviklingen i 2005. SSB, 30.03.2006. (http://www.ssb.no/innvutv/).
 47. Ole Jørgen Anfindsen. Hva er det som går av Høybråten? Kronikk i Magazinet 28.02.2006. (http://www.honestthinking.org/no/pub06/Magazinet.2006.02.28.OJA.Hoybraten_og_muslimene.htm).
 48. Usignert. Emigration rate at 50-year high. Expatica 07.03.2005. (http://www.expatica.com/source/site_article.asp?subchannel_id=1&story_id=17699&name=Emigration+rate+at+50%2Dyear+high%20).
 49. Marlise Simons. Dutch Emigrate as Muslims Immigrate. New York Times 07.03.2005. (http://frontpagemag.com/Articles/ReadArticle.asp?ID=17199).
 50. Christiane Jordheim Larsen. Islam på norsk. Intervju med islam-ekspert Kari Vogt. Klassekampen 25.02.2006. (http://www.klassekampen.no/kk/index.php/news/home/artical_categories/kultur_medier/2006/february/islam_paa_norsk).
 51. Usignert. Innvandrerbefolkningen etter fire grupper landbakgrunn. Registrert 2005. Framskrevet 2006-2060 ifølge mellomalternativet. Total innvandrerbefolkning framskrevet etter tre alternativer. SSB, 15.12.2005. (http://www.ssb.no/innvfram/tab-2005-12-15-01.html).
 52. Martin Kugler. Studie: 2051 jeder dritte Schüler ein Moslem? Die Presse, 26.05.2006. (http://www.diepresse.at/Artikel.aspx?channel=p&ressort=ai&id=561035).
 53. Usignert. Oversikt over muslimer i Europa. Times Online, 26.07.2005 (http://www.timesonline.co.uk/article/0,,22989-1708506,00.html).
 54. NTB-DPA-AFP. Afrikanske innvandrere strømmer til Kanariøyene. Aftenposten, 19.05.2006. (http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article1322539.ece).
 55. Mette Andersson. To tungers tale – hva med en ny diskusjon om fri innvandring?. Klassekampen 06.06.2006 (side 6).
 56. Per Fugelli. Det paranoide prosjekt. Dagbladet 03.06.2006 (http://www.dagbladet.no/kultur/2006/06/03/467960.html).
 57. Jon Hustad. Den flyttende hollender. Klassekampen 01.11.2006.
 58. Wikipedia. Demographics of the Netherlands. (http://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_the_Netherlands).
 59. Tony Paterson. German brain drain at highest level since 1940s. The Independent 01.06.2007. (http://news.independent.co.uk/europe/article2600489.ece).
 60. Caroline Glick. As Europe self-destructs. Jerusalem Post 31.05.2007. (http://www.jpost.com/servlet/Satellite?apage=1&cid=1180527976961&pagename=JPost%2FJPArticle%2FShowFull).
 61. Gunnar Thorenfeldt. Kåre Willoch advarer mot ikke-vestlig innvandring. Dagbladet 09.09.2007 (http://www.dagbladet.no/nyheter/2007/09/09/511447.html).
 62. Lars Gule, Tone Horntvedt. De uverdige andre. Kronikk i Dagbladet 12.09.2007 http://www.dagbladet.no/kultur/2007/09/12/511781.html).
 63. Jens Tomas Anfindsen. Det eurabiske frihandelsområdet. Norge Idag, 19.10.2007 (http://www.idag.no/aktuelt-oppslag.php3?ID=13528).
 64. Jens Tomas Anfindsen. Eurabia, del IV. Human Rights Service, 22.10.2007 (http://www.rights.no/publisher/publisher.asp?id=56&tekstid=878).
 65. Fjordman. Eurabia-koden. HonestThinking 07.11.2006 (http://www.honestthinking.org/no/pub06/HT.2006.11.06.FJM.Eurabia-koden.htm).
 66. EU. Barcelona declaration. Adopted at the Euro-Mediterranean Conference, 27-28.11.1995 (http://ec.europa.eu/external_relations/euromed/bd.htm).
 67. EU. Reinvigorating the Barcelona process - Communication from the Commission to the Council and European Parliament of 6 September 2000 to prepare the fourth meeting of Euro-Mediterranean foreign ministers « reinvigorating the Barcelona process » (http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/r15003.htm).
 68. EU. MEDA - Financial and technical measures to accompany the reform of economic and social structures in the framework of the Euro-Mediterranean partnership. Siste oppdatering 20.04.2007 (http://www.emwis.org/MEDA/about_meda.htm).
 69. Philip Johnston. Immigrants will raise population faster than forecast. The Telegraph, 21.10.2005 (http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml=/news/2005/10/21/npop21.xml&sSheet=/news/2005/10/21/ixnewstop.html).
 70. Philip Johnston. Analysis: Labour has lost control of borders. The Telegraph, 28.09.2007 (http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml=/news/2007/09/28/nimm228.xml).
 71. Nina H. Østlie. UK: skolebarn som integreringsverktøy. Document.no 02.10.2007 (http://www.document.no/2007/10/uk_skolebarn_som_integreringsv.html).
 72. Migrationwatch press release. Migrationwatch Comment on Today's UK Population Projections. 23.10.2007 (http://www.migrationwatchuk.com/pressreleases/pressreleases.asp#163).

 

 

 

 

Tilbake til HonestThinking.org/ssb/