Header image  
Kultur, politikk, vitenskap, filosofi  
  [ Tilbake ]
 
 
SSB og innvandringen

 

NB: Denne siden ble siste gang oppdatert 03.02.2012.

 


03.02.2012. Kaj Skagens artikelserie om den demografiske utviklingen, opprinnelig publisert i Dag og Tid, er tilgjengelige på Verdidebatt (i kronologisk rekkefølge):

 • Angsten for å verta minoritet. I innvandringsdebatten væpnar ein seg ikkje med argument, men med vernedrakt. Større semje og openheit om innvandringstal og den demografiske utviklinga er avgjerande for ein meir sakleg og open samtale om innvandringspolitikken.
 • Redsle for innvandring - tal og truverde. Vanlege menneske si redsle for innvandringa kjem ikkje frå hat og rasisme. Djupare sit den etniske angsten for å verta redusert til minoritet av ei framand menneskegruppe som tek plassen.
 • Vi må førebu oss på stor omstilling. Kor mange menneske med muslimsk-kulturell bakgrunn som vil leva Europa i framtida, framgår av ein formel med fleire variablar. Dei viktigaste er talet på dei som lever her idag, aldersstrukturen og fruktbarheitsrata, samt årleg nettoinnvandring.

 


12.06.2010. Utenriksminister Jonas Gahr Støre bekrefter at det vil være en million innbyggere med innvandrerbakgrunn i Norge innen 2025 eller 2030. - Innen 15-20 år kommer en million innbyggere i Norge til å ha innvandrerbakgrunn. Det må vi leve med, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre til VG. Les mer hos Document. Se også Aftenposten.

 


22.10.2008. Statistisk Sentralbyrå endrer nå ordbruken for å gjenspeile at det norske samfunnet er flerkulturelt. Les mer hos Fri fagbevegelse.

 


29.10.2007. Dagbladet publiserer i dag min kronikk Fremtidens innvandring. Kronikken omtaler et notat jeg har utarbeidet om SSB. Notatet har disse vedleggene:

 


12.08.2007. Klassekampen publiserte 13.08.2007 et innlegg av OJA med svar på en kronikk av Olav Randen som sto i avisen 18. juli. Det har imidlertid vært nødvendig å begrense lengden på innlegget, men her er svaret i sin helhet (ps: det har tatt såpass lang tid å få utarbeidet svar til Randen pga ferie).

 


HonestThinking publiserte 30. januar 2006 en kronikk i Aftenposten som forklarer nærmere hva de nye tallene fra SSB faktisk innebærer.

 


Vår dokumentasjon av kritikkverdige forhold i SSB er fordelt på følgende artikler:

 


 • Innvandrere på trygdetoppen (se papiravisen for fullstendig artikkel). Aftenposten, 04.09.2005. Store grupper av innvandrere fra den tredje verden blir mer avhengig av trygd jo lenger de er i Norge. Det viser en fersk undersøkelse. [...] Forskere fra blant annet Statistisk sentralbyrå (SSB) har flere ganger hevdet at "innvandringen går seg til gjennom tid". Tyra Ekhaugens avhandling tyder på at SSB tar feil.
 • Mork sjokkert over SSB. Dagens Næringsliv, 02.09.2005. Sjeføkonom Knut Anton Mork mener Statistisk sentralbyrå narrer det norske folk.

Europe is on its way to becoming part of Dar al-Islam. Many are still in denial of this, but unless major changes are implemented, the question is only when, not if, this is going to happen. We have already published an article, and also some background material, concerning the situation in Norway. Many European countries (e.g. France, Holland, Sweden, England, and Germany) are in deeper trouble than Norway.

Readers who think we are wrong on this, are encouraged to familiarize themselves with the following material (in order of suggested priority):

 • A Crescent Over Europe?, by Peter Grier. Air Force Magazine Online, July 2005, Vol 88, No 7. "Incredible as it might seem, some experts predict that Europe will have an Islamic majority sometime well before the end of this century. [...] Historian Niall Ferguson of New York University notes, 'The whole of Western Europe is entering a new era of demographic transformation without parallel in modern times.' [...] This uneasiness was stoked further last summer by Bernard Lewis of Princeton University, the eminent scholar of Islamic and Middle Eastern studies. In an interview with Germany’s Die Welt, Lewis predicted, 'Europe will be part of the Arabic west, of the Maghreb,' and added that Europe would be Islamic by the end of this century 'at the very latest.' [...] What is important, say analysts, is not so much the raw population totals but rather the demographic trends."
 • Europe and Islam: Crescent Waxing, Cultures Clashing, by Timothy M. Savage. (C) 2004 by The Center for Strategic and International Studies and the Massachusetts Institute of Technology, The Washington Quarterly • 27:3 pp. 25–50 (pdf).
 • Islam in France: The French Way of Life Is in Danger, by Michel Gurfinkiel. The Middle East Quarterly, March 1997.
 • The demographic challenge in Europe, by Karoly Lorant. Written for the European Commission, April 2005 (pdf).
 • The demographic model behind the above paper by Lorant (excel).

 


Tips oss gjerne om artikler, leserinnlegg, blogger eller lignende som bør tas med her. Her er de reaksjonene vi kjenner til:

 • Vil avlive innvandrermytene. Bergens Tidende 21. juli. Er de fleste innvandrere muslimer? Vil folketallet i Norge stagnere uten økt innvandring? Lars Østby i Statistisk sentralbyrå prøver å knekke mytene om våre nye landsmenn. [...] Regnestykkene som viser at muslimer vil utgjøre et flertall av befolkningen i for eksempel 2050, er helt uinteressante.
 • Politisk Sentralbyrå. Kronikk i Klassekampen 23. juni. Her dokumenterers det at SSB har brukt stråmannsargumentasjon i sitt angrep på Ole Jørgen Anfindsen.
 • Innvandrertallets vekst. Kronikk i Klassekampen 14. juni. Av Lars Østby og Helge Brunborg, forskere i SSB. "Dersom Anfindsen forlenger sitt regnestykke ytterligere vil han finne at om drøye undre år vil alle verdens muslimer bo i Norge."
 • Replikk fra HonestThinking i VG, som svar på innlegget fra SSB 1. juni.
 • Offisielt svar fra SSB på vår kronikk i VG. SSB, ved administrerende direktør Øystein Olsen, svarte 1. juni på kritikk fra HonestThinking.org.
 • NRK P2 Dagsnytt 18 2. juni. Debatt mellom Helge Brunborg (forsker i SSB) og Ole Jørgen Anfindsen, HT. Tilgjengelig fra www.nrk.no.
 • Intervju med Lars Østby fra SSB (Tar innvandrerkritikken på alvor) og Ole Jørgen Anfindsen fra HT (Advarer mot muslimsk flertall). Magazinet, 26.05.2005.
 • Forced marriages in Norway. Oslo Girl blogg.
 • Norske myndigheter har ikke oversikt over innvandringen. FrP-formann Carl I. Hagen reagerer sterkt på de misvisende tallene som danner beslutningsgrunnlaget for norske politikere. Norge IDAG.
 • SSB accused of faulty demographics. Bjørn Stærk blogg.
 • Innvandring gjennom ekteskap - Ny rapport fra Human Rights Service, publisert 19.mai 2005. Se omtale av HonestThinking.org's materiale på side 41 i rapporten.

Når det gjelder saklig og grundig informasjon om utfordringer knyttet til innvandring og integrasjon generelt, og kvinners rettigheter spesielt, skiller Human Rights Service seg ut. Vi mener dette er det beste nettstedet innen sitt område, og det bør være obligatorisk for enhver som interesserer seg for disse tingene ha ta en grundig gjennomgang av stoffet som finnes hos dem.


Eventuelle henvendelser om ovenstående kan rettes til ole at honestThinking.org. Mobil: 9528 3200 (vennligst ingen henvendelser fra privatpersoner).