Dette innlegget sto på trykk i VG 09.06.2005.

 

 

SSB og innvandring

 

Adm dir Øystein Olsen i SSB svarer 1. juni på noe av den kritikken jeg fremsatte i VG 15. mai. Både dette svaret, og SSBs opptreden i NRKs Dagsnytt 18 den 2. juni, tyder på at man til en viss grad tar kritikken alvorlig. Men det er likevel et stykke igjen før vi kan føle oss trygge på at SSB har ryddet skikkelig opp. La meg kort nevne noen forhold som fortsatt gir grunn til bekymring.

 

Yrkestittelen ”forsker” forplikter. Når en forsker fra SSB står frem i media og uttaler seg om den demografiske utviklingen, da må vi kunne forvente at han eller hun gir en nøytral og objektiv fremstilling av saken.

 

Jeg har dokumentert at en av SSBs forskere ikke har oppfylt dette kravet. Det hadde vært en fordel både for SSB og den aktuelle forskeren om man innrømmet dette, og forsikret at rutinene vil bli innskjerpet. Det ville ha lagt saken død, og gjenreist tilliten til SSB. Nå får man inntrykk av at SSB ønsker å bagatellisere det hele, og det gjør bare vondt verre.

 

Jeg har kritisert SSB for å presentere fremskrivninger som forutsatte jevn i stedet for økende vekst i innvandringen i perioden frem mot 2050. Når SSB svarer på denne kritikken med å vise til at de høyeste av deres prognoser enn så lenge ligger over de faktiske tallene, så er det oppsiktsvekkende. Poenget er jo at SSBs tall er urealistiske for fremskrivningsperioden som helhet. En slik form for argumentasjon er ikke tillitsvekkende.

 

”Datagrunnlaget for å lage fremskrivninger av innvandrerbefolkningen er de senere årene blitt forbedret”, skriver SSB. Jeg tolker dette som en innrømmelse av at de fremskrivningene vi hittil har sett, har vært for dårlige. Fint, nå gjelder det at man i det nye materialet drøfter alle de forutsetningene som virkelig betyr noe, inkludert en fortsatt systematisk bruk av hente-ekteskap.

 

Plassen tillater ikke en grundigere drøftelse av disse forholdene her, men HonestThinking.org kommer til å skrive mer om saken på nettet.


Ole Jørgen Anfindsen, dr. scient., HonestThinking.org