Denne artikkelen ble publisert direkte på HonestThinking den 20.08.2006. Den er senere blitt imøtegått av Lars Gule. Den 29. august kom vi med et tilsvar til Gule.

 

Hilde Henriksen Waage

 

Av dr. philos. Jens Tomas Anfindsen, redaktør, HonestThinking.

 

 

I artikkelen Israel omstridt fra første stund bruker Aftenpostens journalist, Tor Arne Andreassen, Hilde Henriksen Waage som kilde for en historisk fremstilling av etableringen av staten Israel og landets konflikt med dets arabiske naboer.

 

HonestThinking kommenterer: Denne artikkelen holder knapt til ståkarakter, og den journalist som ønsker å skrive en forsøksvis objektiv og balansert artikkel om Israel og palestinakonflikten, burde vite bedre enn å bruke Henriksen Waage som kilde. Vi vil påpeke følgende momenter som særlig problematiske i forhold til den "historiske" fremstillingen som man her forsøker å propagandere:

 

HonestThinking spør: Hvorfor bruker en angivelig konservativ avis Norges mest venstrepolitiserte midtøstenforsker som kronvitne i palestinakonflikten?

 

 

Tilbake til HonestThinking