Header image  
Kultur, politikk, vitenskap, filosofi  
  [ Tilbake ]
 
 
SSB i media

 

Den som i mange år har vært SSBs ansikt utad i saker som anngår innvandring, er Lars Østby. Vi mener at han nokså konsekvent har tegnet et for positivt bilde av innvandringens konsekvenser, og vi er kritiske til at hans budskap om og om igjen har vært at det ikke er noen fare for at den demografiske utviklingen løper løpsk.

Her er noen utvalgte sitater fra en artikkel i Klassekampen 06.09.2003:

"- Med bakgrunn i tallene finner Østby grunn til å si at «det går seg til» når det gjelder innvandring til Norge. Det er ingen grunn til å konkludere med at de ulike etniske gruppene går hver sin vei, og frykte at «dette klarer vi ikke – nå må vi stenge grensene», sier Østby."

"– Om en person i 2033 har en drøss pakistanske oldeforeldre, vil jeg ikke kunne ha grunnlag for å si at denne personen vil være særlig forskjellig fra mine oldebarn, mener Østby. Han lurer på hvorfor det da vil være relevant å finne ut hvor stor «innvandrerbefolkningen» definert på denne måten vil være i 2033."

HonestThinking kritiserer Lars Østby for ikke å ha lagt frem viktig informasjon om den demografiske utviklingen i Norge. I ovenstående sitat bekrefter han langt på vei dette selv, og gir dessuten en begrunnelse for hvorfor han mener folk ikke bør få slik informasjon. Østby mener tydeligvis at etterkommere av pakistanere og etterkommere av nordmenn om noen generasjoner vil være lite forskjellige. Se vår drøftelse av de bakenforliggende generelle problemstillingene på dette området.

Det er tydeligvis slik at dersom en forsker i SSB finner ut at denne typen demografisk informasjon er "irrelvant", da kan han eller hun velge å holde dette tilbake fra offentligheten. Det er betenkelig.


Her er noen eksempler på hvordan SSB, for en stor del gjennom Østby, kommuniserer med befolkningen via media:

 

 


Eventuelle henvendelser om ovenstående kan rettes til ole at honestThinking.org. Mobil: 9528 3200 (vennligst ingen henvendelser fra privatpersoner).