Dette innlegget sto på trykk i Vårt Land 21.10.2009.

 

 

Totalitær antirasisme

 

 

Av Ole Jørgen Anfindsen, redaktør av HonestThinking

 

 

Vårt Land omtaler 15. oktober ulike reaksjoner på biskop Tor B. Jørgensens utspill om at folk som ønsker innstramninger i innvandringspolitikken, er rasisiske og/eller fremmedfiendtlige. I den forbindelse siteres jeg på følgende: "Jeg tror historien vil dømme den norske kirke og dens biskoper for å ha opptrådt som nyttige idioter for en totalitær og menneskefiendtlig ideologi som dypest sett bygger på løgn og hykleri."

 

Det stemmer imidlertid ikke at jeg her siktet til islam, slik VL påsto i neste setning. Jeg siktet i stedet til den multikulturalistiske/antirasistiske ideologien, som har dype røtter i marxistisk tenkning. I sin mest ekstreme form (NB) har vi her å gjøre med en hatideologi som søker å ødelegge den vestlige sivilisasjon, samt frata hvite mennesker deres ’hegemoni’. Et sentralt virkemiddel for å nå de nevnte målene er å sørge for at innvandringen hele tiden er så høy at integrasjonen ikke har mulighet for å holde tritt. Denne ideologien er omtrent like lite godartet som nazismen, og den har potensial til å kunne gjøre like stor skade. Men godtroende biskoper og kirkeledere lar seg altså villig vekk bruke som nyttige idioter. Deres argumentasjonsteknikk avslører forøvrig at de selv har totalitære tendenser.

 

Og til den som mistenker at jeg egentlig siktet til islam, kan jeg nevne at jeg har planer om å tilbringe førstkommende helg i Rabita-moskeen i Oslo, der min min gode venn Abdul Aziz Ahmed skal holde seminar. Ved å lytte litt mer til islam kan Vesten kanskje unngå å oppfylle den britiske historikeren Arnold J. Toynbees fyndord: Civilizations die from suicide, not by murder.

 

Til slutt bør det for ordens skyld nevnes at den støtten jeg har mottatt fra Fritt Ord, kun gjelder bokskriving, ikke drift av HonestThinking, som VL kom i skade for å skrive.

 

 

Tilbake til HonestThinking