Dette innlegget sto på trykk i Klassekampen 04.03.2008, og republiseres på HonestThinking etter avtale med forfatteren. Synspunktene som fremmes står for forfatterens egen regning.

 

 

 

 

Islam i Norge – kan broer bygges?

 

 

Av Yousuf Gilani, Bystyrerepresentant, Drammen

 

Jeg har vært sterkt engasjert av arbeidet med å bygge bro mellom ulike trossamfunn og kulturer. I dagens samfunn og den utviklingen vi er vitne til, er det både viktig og en kilde til inspirasjon, å kunne bidra til å øke den gjensidige respekten og forståelsen mellom ulike kulturer og trossamfunn.

 

Det har vært satt et kritisk søkelys på Islam i Norge den siste tiden, noe som har gjort det vanskelig for mange norskmuslimer. Helhetsinntrykket av norskmuslimene har blitt kraftig stigmatisert. Muslimene kjenner ikke igjen sin religion som blir referert i mediene gjennom innlegg og kronikker.

 

Etter 11 september 2001 forandret verdensbilde seg. Før var nordmenn opptatt av hvor man hadde sitt eksotiske opphav fra, nå er de mer interessert i å vite om hvilken tro vår nye landsmenn har. Er du innvandrerer har du et handikapp, er du muslim har du to.

 

Martin Luther Kings I have a dream var nettopp den drømmen mine foreldre hadde da de kom til Norge. Drømmen om å sikre familien økonomisk, drømmen om å gi sine barn muligheter de ikke hadde da de vokste opp, drømmen om å realisere sine ønsker og ikke minst drømmen om å reise tilbake. Gjestearbeiderne som kom til Norge på begynnelsen av 70-åra hadde disse drømmene.

 

Etterkommerne til disse har også sine drømmer, andre og tredje generasjon som er født her til lands, drømmer om å få seg jobb, drømmer om å bli akseptert av majoritetssamfunnet, drømmer om å bli likebehandlet, drømmer om å bli oppfattet som norsk-pakistaner og ikke bare utledning, drømmer om å ikke bli mistenkeliggjort for handlinger som er begått i Midtøsten og ellers i Europa.

 

Integreringspolitikken har vært altfor dårlig altfor lenge, resultatet ser vi klart at gapet mellom majoritetssamfunnet og minoritetssamfunnet er økende. I en verden preget av globalisering er vi helt avhenging av å hjelpe hverandre med å bygge broer mellom ulike kulturer/ religioner.

 

Det er viktig å understreke at muslimer ikke er noen homogen gruppe. Muslimer i Bosnia er forskjellig fra muslimer i Tyrkia, muslimer i Tyrkia er forskjellig fra muslimer i Saudi Arabia.

Det å være norskmuslim i Norge er ikke enkelt, spesielt når mann hele tiden må ut å forklare, beklage og ta avstand fra episoder/ handlinger man slettes ikke er tilhenger av. Jeg håper at kritikerne som elsker å sette likhetstegn mellom Islam og terrorisme ser at norskmuslimene tar like sterk avstand fra det som skjer i Midtøsten og ellers i verden som en hvilken som helst nordmann.

 

Norge er i dag et land med flerkulturelle trekk. Og nordmenn har i dag ulik kulturell bakgrunn. Dette er verdifullt for oss alle. Men denne verdien får vi ikke gratis. Det krever noe av oss alle. Det krever toleranse og kunnskap om mennesker, religioner og kulturelle tradisjoner.

 

Det er viktig å stå samlet om viktige felles verdier. Vi må stå sammen skulder ved skulder og prøve å skape et varmere flerkulturelt samfunn.

 

Som ledere i trossamfunn og som politikere kan vi være med og bygge tillit og forståelse mellom mennesker. Alle kan vi motarbeide diskriminering, rasisme og hat, og fremme menneskeverd, toleranse og gjensidig respekt i et flerkulturelt fellesskap. Vi bør heller bruke våre krefter til å bygge bro mellom ulike religiøse trossamfunn og majoritetssamfunnet.

 

 

Tilbake til HonestThinking