Dette innlegget sto på trykk i Klassekampen 17.09.2007.

 

 

Dramatisk demografi II

 

 

Av Ole Jørgen Anfindsen, redaktør, HonestThinking

 

Olav Randens siste innlegg (18. august) er så tendensiøst og slurvete at det er grunn til å spørre om han virkelig ønsker seriøs debatt. Det burde f.eks. være unødvendig å forklare at jevn ikke er synonymt med lineær når vi snakker om demografisk utvikling.

 

Poenget med å nevne at det demografiske instituttet i Wien legger nettopp en jevn utvikling til grunn for sin fremskrivning (som altså viser sterk vekst i antall muslimer i Østerrike hele veien frem mot 2051), var å understreke at resultatene deres ikke forutsetter dramatiske omveltninger, bare business as usual. Og fordi fagfolkene der ikke nøyer seg med å fortelle hva som skjer under visse kunstige forutsetninger, men ønsker å beskrive realistiske scenarier, har de selvsagt lagt inn eksponensielle elementer i modellen sin.

 

Randen ser ellers ut til å ha problemer med å skjønne forskjell på hva slags vekst som er mulig og hva som er sannsynlig, hvilket fører til at han gjengir meg på en misvisende måte. For all del; hans betraktninger om fødselstall og endrede innvandringsmønstre er tankevekkende, og jeg lytter gjerne til hans argumenter. Men skal vi ha en fornuftig meningsutveksling, må han slutte å vri og vrenge på det jeg skriver.

 

Jeg har altså ingen problemer med å innrømme at de opplysningene Randen trekker frem, er interessante, men han overvurderer nok betydningen av sine egne argumenter. La meg kort nevne noen momenter for å begrunne dette.

 

At Norge kan komme til å oppleve en firedobling av folketallet i løpet av 50 til 150 år, ser jeg, i motsetning til Randen, slett ikke som noen umulighet. Slikt har utvilsomt skjedd andre steder før, og folketettheten ville fremdeles være moderat sammenlignet med mange land (og tanken på nasjonal sjølberging har våre politikere, i sin uransakelige visdom, forlatt for lengst). Randen gjør dessuten en dristig antagelse når han implisitt forutsetter at polakker og andre europeiske innvandrere vil bli her i landet på permanent basis. Særlig dersom Norge nærmer seg et vippepunkt der muslimer eller andre ikke-vestlige er i ferd med å overta landet, eller dersom økonomien får seg en knekk, tror jeg sjangsen er stor for at mange drar hjem igjen. Vi kan ikke basere oss på at andre europeere skal forhindre muslimsk revolusjon her i landet; det må vi gjøre selv.

 

Det er ellers interessant at innvandringen fra muslimske land i følge Randen har vist en svak nedgang de siste årene. Men før vi kan trekke bastante konklusjoner på bakgrunn av dette, må vi undersøke om det er grunn til å forvente om denne trenden er permanent eller midlertidig. Et par viktige parametre for å avgjøre dette, vil være å undersøke muslimsk innvandring i Europa forøvrig, samt mønsteret for henteekteskap over hele kontinentet. Jeg oppfordrer Randen til å legge frem mer materiale om dette.

 

Når det gjelder fødselstall har jeg en rekke ganger påpekt at de har mindre betydning enn nettoinnvandringen. De er likevel interessante, så la oss få litt mer fakta på bordet. Randens halvsannheter om at muslimer etter en generasjon eller to slutter med å føde flere barn enn europeere, kan han f.eks. supplere med konkrete fødselstall for de viktigste muslimske befolkningsgruppene i de viktigste europeiske landene, samt selvsagt Norge, for et passende antall år tilbake i tid.

 

Og når han først er i gang, kan han jo fortelle oss om andelen muslimer og andre ikke-vestlige blant nyfødte, barn og ungdom i en del utvalgte land og byer i europa, samt gjerne Oslo-området. Det vil nok åpne øynene hos enkelte. Kanskje til og med hos Randen selv.

 

Debatter blir gjerne både spennende, morsomme og interessante når deltagerne er villige til å fremsette sterke påstander. Men en viktig forskjell på sjarlataner og seriøse folk er at sistnevnte ikke viker unna når det blir stilt kritiske spørsmål. Randen har nå gått meget høyt på banen, men han har behendig unnlatt å svare på utfordringer jeg ga ham i forrige innlegg, og ovenfor har jeg altså kommet med noen nye. Dersom Randen ønsker å bli tatt alvorlig, bør han forsøke å rette opp det big hat no cattle-inntrykket han hittil har etterlatt seg.

 

 

Tilbake til HonestThinking