Utdrag fra denne VG-kronikken publiseres av HonestThinking uten noen som helst avtale med forfatteren eller avisen. Vi forholder oss bare til vanlige regler for sitatbruk, og nøyer oss med å gjengi ca 50% av den aktuelle teksten.

 

Kronikken sto på trykk på side 21 i VG lørdag 26.08.2006. Uthevelsene er gjort av HonestThinking.

 

 

Myter om Israels historie

 

Av Kåre Willoch,
tidligere statsminister (H)

 

 

Det finnes mange myter om staten Israels historie. De brukes som argumenter for at kritikken mot Israel er urimelig. Det kan derfor være grunn til å belyse noen av disse vrangforestillingene.

 

I Aftenposten (21.8) hevder tidligere formann i Det mosaiske trossamfunn, Rolf Kirschner, at jødene fikk løfte om en egen stat allerede ved ”Balfourdeklarasjonen” av 1917. I boken ”Svar” hevder Carl I. Hagen at jødene fikk retten til en egen stat av Folkeforbundet i 1920. Dette brukes som grunnlag for forsvar for Israels politikk senere, men er uriktig.

 

Hverken den britiske utenriksministeren Balfour eller Folkeforbundet gikk inn for å opprette en stat for jødene i et område der et annet folk fremdeles utgjorde et overveldende flertall, og ønsket å styre seg selv. De brukte uttrykkelig ikke uttrykket ”stat” om det de tok til orde for. De ville ha et ”jødisk nasjonalt hjem”, med et jødisk organ for råd og medvirkning til styringen. Men alt skulle skje slik at ”rettigheter og stillinger for andre grupper i befolkningen ikke blir skadet”. Det stemmer ikke at Folkeforbundets resolusjon fra 1920 ga noen løfte om opprettelse av staten Israel på den måten det senere skjedde.

 

Men etter europeeres grusomme forbrytelser mot jødene under annen verdenskrig, vedtok FN i 1947 at araberne i Palestina skulle gi plass til en egen jødisk stat. Det er imidlertid feil når Rolf Kirschner skriver at denne staten kom på ”et sterkt redusert landområde mht. det opprinnelige”. Ingen ansvarlige hadde antydet at det ”jødiske hjem” skulle omfatte hele Palestina. De sa bare at det skulle komme i Palestina, uten å si noe om hvor stor del av Palestina det skulle omfatte.

 

[...]

 

Om den videre historien er det vanlig å refere at – for å si det med Kirschner – ”Da Israel ble proklamert, angrep de arabiske nabolandene.” Dette innebærer en fortielse av grusomme fakta. Allerede før staten Israel ble grunnlagt startet jødiske terrorister massakre mot palestinerne. Israel drev over 700 000 arabere fra deres hjem, og nektet dem å vende tilbake, i klar strid med FNs vilkår for den nye staten.

 

Dette ble begynnelsen til det enorme flyktningeproblemet som har forgiftet regionen hele tiden senere. Ved fordrivelsen av det meste av den opprinnelige arabiske befolkning, og forbudet mot at de fordrevne kunne vende tilbake til sine hjem, ble Israel en annen type stat enn den FN hadde vedtatt å opprette.

 

[...]

 

Tilbake til HonestThinking