Denne artikkelen sto på trykk i Signert-spalten i Klassekampen lørdag 29. april 2006, og publiseres på HonestThinking etter avtale med forfatteren.

 

 

 

Livsfarlig overtro

 

Europa kjempet i århundrer mot overtro. Nå bringes den tilbake av islamismen.

Walid al-Kubaisi

alwalid (at) online.no

 

 

En kvinne med slør tok et tog sent om natten fra en av Londons stasjoner. I kupeen satt bare hun og en mann. Kvinnen var redd. Men hun tok seg sammen, leste fra Koranen, satte sin lit til Gud og kjente seg trygg. I avisen dagen etterpå leste hun at en annen kvinne var blitt drept på samme togstasjon, fem minutter etter at hun dro. Kvinnen reiste da til politistasjonen og bad om å få se morderen. Det var samme mann som hun så på stasjonen. Hun sa til ham: «Jeg var der fem minutter før henne og du var der da også. Hvorfor drepte du ikke meg?» Morderen svarte: «Hadde du vært alene, ville jeg ha gjort det, men du var sammen med to sterke menn. Derfor var jeg redd.»
 Denne historien blir nå sendt til mange muslimers e-post fra en islamistisk nettside kalt Ridwan-nettsiden, med følgende kommentar: «De to sterke mennene er to engler som Gud sendte for å beskytte den tilslørte kvinnen.»
 En av dem som har mottatt e-posten er en innvandrerjente, en datter til en venn av meg. Nå vil jenta ta på seg slør.
 
Da jeg hørte denne historien sendte jeg følgende svar til avsenderne: «Jeg er journalist og vil møte denne kvinnen og snakke med politiet hvis dette er riktig!» Jeg bad dem om telefoner og navn. Målet var å finne ut hvorfor Gud beskyttet denne tilslørte kvinnen, men ikke klarer å beskytte utallige tilslørte kvinner og barn i Falluja og Samara som utryddes daglig av amerikanere i Irak. Jeg fikk selvsagt intet svar, for dette er eksempel på en vandrende myte. Den ligner på historien om den kristne misjonæren. En gjeng ville stjele veska hans, for de trodde han fraktet penger i den. Men hver gang gjengen ventet på misjonæren så de ham sammen med syv sterke menn. Da de en dag fulgte ham til kirken, oppdaget de at han var alene. De spurte ham om han fraktet penger. Han åpnet veska og svarte: «Nei, det er ikke penger i den, jeg deler ut Bibelen.» De syv sterke menn var engler som beskyttet misjonæren.
 Internett er et moderne kommunikasjonsmiddel, men det brukes av islamister for å spre uvitenhet. De serverer muslimene overtro og myter. Islamistene benytter nettet for å angripe fornuften og logikken, og hjernevasker muslimsk ungdom. Parallellene til nazistenes propagandaarbeid på 1930-tallet er klare.

 

De er ikke bare uvitende, og det fins fornuftige islamister. Men alle islamister «får» åpenbaringer og tror på profetier. Og det siste utspillet fra Irans president Mahmoud Ahmadinejad om Israel, er påvirket av følgende profeti: Verdens ende vil finne sted i løpet av to år. For «den skjulte imamen» al-Mahdi vil komme tilbake. Al-Mahdi er den 12. imam, som levde i middelalderen og forsvant. Ifølge troen vil denne imamen dukke opp i de siste dager for å opprette et islamistisk imperium, styrt av sharia-loven. President Ahmadinejad mener den islamske republikken Iran kan fremskynde den 12. imamens gjenkomst ved å utslette Israel.
 Under krigen mellom Irak og Iran ville ikke Khomeini ha en fredsavtale med Irak, fordi han i en drøm så al-Mahdi fortelle ham om en forestående seier og en islamsk revolusjon i Bagdad.
 Den skjulte imamen er en leder som vil utrydde to tredjedeler av jordens befolkning. Til tross for dette tør ingen å kritisere ham. Muslimene ser på ham som en hellig og velsignet imam. Og da de hellige gravene i Samarra i Irak ble sprengt, trodde shia-muslimer at amerikanerne hadde bombet gravene fordi de ville drepe denne al-Mahdi som skjulte seg i en hemmelig kjeller under moskeen. En skribent skrev: «Amerikanerne har en hel mappe om al-Mahdi. Og da stedet ble bombet, kom amerikanerne og tok prøver av jord fra åstedet. De vil analysere jorda, for å følge imamens spor.»
 
Den muslimske verden virker besatt av slik overtro. I Vesten blir mennesker med profetier tvangsinnlagt på psykiatrisk avdeling. I islams verden blir de betraktet som helgener og populære ledere.
 Verden har kjempet i århundrer for å kvitte seg med religionens dominans i politikk og samfunnsliv. Med islamistene har den kommet tilbake. Eksemplene på islamister som har fått åpenbaringer er uttallige:
 * I 1987 satt de palestinske Muslimbrødrene i Gaza og opprettet Hamas. Lederen Ahmad Yasin og hans stab studerte Koranens profetier. De kom til følgende konklusjon: Ifølge Koranen blir Israel utslettet i år 2027 av de standhaftige paradiselskerne. For å bane veien for Israels utslettelse, startet de selvmordsbombingen.
 * Mustafa Mashhour, Det muslimske brorskaps generalsekretær i Egypt, var overbevist om at muslimbrødrene vil overta makten innen 30 år. Al-Qaradawi, også høytstående medlem i Det muslimske brorskap, tolket profetiene og kom til den konklusjon at muslimene vil erobre Europa uten krig. For å forberede Europa på islams framtid opprettet han fatwarådet «European council for fatwa and research», et sharia-råd som produserer fatwaer og sharia-praksis kun for europeisk bruk.
 * Marrokaneren Abdul Salam Jassin, lederen for et forbudt islamistisk parti, ble spurt om hvordan islamistene vil klare å løse en marokkansk økonomisk krise etter en eventuell islamistisk revolusjon. Han svarte: «Gud vil gripe inn og løse våre økonomiske kriser».
 Slike fortellinger var vanlige i middelalderen, men i vår tid med opplysning og vitenskapelig utvikling i rekordfart, er slike myter det samme som å behandle folk med medisintabletter utgått på dato. Til tross for at det fins en rettferdighetskjerne i islamismens krav om makt, vil islamistene føre verden fra asken til ilden.

 

©Klassekampen

 

Tilbake til HonestThinking