----------------  Dette innlegget sto på trykk i Vårt Land 17.12.2003: ------------------

 

 

 

Verden om hundre år

 

Levi Fragell skriver interessant og tankevekkende om religionskritikerens dilemma i Vårt Land 10. desember. Undertegnede har, i likhet med Fragell og andre, fått føle på kroppen at man nokså raskt kan bli frakjent evnen til nyansert tenkning dersom man ytrer seg kritisk mot islam eller norsk innvandringspolitikk. Nøkkelen er å innse at vi står overfor en rekke vanskelige dillemmaer, samt at vi er nødt til å ha både to og flere tanker i hodet samtidig.

 

Fragell skriver at ”den globable verden vil og bør smelte sammen til en fredelig enhet hvor vi alle om hundre år har lysebrun hudfarge og spiser fårikål i dag og chicken curry i morgen, etc.” Dette er jo en vakker visjon, men det er svært mange ting som skal klaffe dersom den skal gå i oppfyllelse.

 

Jeg vil utfordre Fragell til å redegjøre for de viktigste forutsetningene, slik han ser det, for at dette skal skje, samt hvor realistiske han mener disse forutsetningene er. Spesielt håper jeg han vil redegjøre for hvilke endringer islam må gjennomgå i løpet av disse hundre årene for at demokrati og menneskerettigheter skal holde stand eller styrke sin stilling gjennom det hele.

 

 

Ole Jørgen Anfindsen, Enebakk

 

 

Tilbake til HonestThinking